Grafisk Fagordbog

© Svend Vesterli 2006

Engelsk-Dansk

Dansk-Engelsk Forside

'A' series of paper sizes   A-rækkens papirformater (DIN)
abbreviate  (fx et ord) forkorte
abecedarian  (adj.) alfabetisk ordnet (også)
aberration  (fejl) fortegning (objektiv)
abnormal working hours   forskudt arbejdstid (arb.ret)
abort   annullere, programafslutning (p.g.a. fejl)
about  (fork. abt.) cirka
above-the-line advertising costs   netto reklameomkostninger (synlige omkostninger)
abrasion- proof   rivefast (ingen udtværing af farve ved fx falsning)
abrasion-resistant   rivefast (ingen udtværing af farve ved fx falsning)
absorbent   absorberende, sugende
absorption capacity   sugeevne (papir)
abt.  (fork. for 'about') ca.
accelerating agent   katalysator
accentuate  ('to accentuate with bold') fremhæve (gen.)
access   adgang
access time   tilgangstid (edb)
accessories   tilbehør
accessory board   tilbehørskort (el.)
accordion fold  (US) harmonikafals, leporellofals
account   referat
account executive   kontaktperson (reklamebur.)
accountant   bogholder, regnskabsmand
accounts payable  (US) kreditorer (regnskabspost)
accounts receivable  (US) debitorer (regnskabspost)
account-sales   salgsregning
achromatic   farveløs
acid   syre
ACK  (fork. for 'acknowledgement') kvitteringstegn (i ASCII)
acknowledge   anerkende
acknowledgement   anerkendelse
acknowledgements  (fx i forord) forfatters tak til bidragydere osv., tak
acquisition audit   revision før overtagelse (merk.)
across the grain   tværs, på tværs af baneretningen
acrylic   akryl (plast)
act of God  (ofte = force majeure) uafvendelig hændelse
activate   aktivere (gen.)
active file   arbejdsfil (edb)
activities  (flt.) virksomhed (firma)
actual size   naturlig størrelse
acute accent  (fx é) accent aigu
ad   annonce
A/D omsætter  (analog til digital) A/D converter
ad hoc   behov
ad placement   annonceplacering
ad writer   tekstforfatter
addendum   tillæg (i bog)
additional   ekstra
additional charge   merpris (merk.), tillæg (til pris)
additional charge for colour   farvetillæg (annonce)
additive colour synthesis   additiv farveblanding
additives  (fx til trykfarve) tilsætningsmidler
add-on memory   supplerende hukommelse
Addressograph  (varemærke) adressograf
adequate  (fx om prøve) repræsentativ (tilstrækkelig god)
adhere   klæbe
adherence  (fx om trykfarve) bindeevne
adhesive  (ofte syntetisk) klæbemiddel, lim
adhesive  (oftest syntetisk) klister
adhesive application equipment   limansmøringsudstyr
adhesive binding   klæbeindbinding, limhæftning, lumbeck-indbinding
adhesive film   klæbefolie
adhesive strength   klæbekraft
adhesive-bound  (book) limhæftet
adjust   indstille, regulere, stille
adjustable   indstillelig, justerbar, regulerbar, stilbar
adjustable spanner   skruenøgle, svensknøgle
adjustment   indstilling, regulering
adman   annoncemand
administration manager   administrationschef (merk.)
administrative machinery   administrationsapparat (merk.)
adrates  (flt.) annoncetarif
advance  (fx til forfatter) forskud, fremføring
advance advertising   forhåndsreklame
advance copy  (fx af bog) fortryk (gen.)
advert   annonce
advertise   annoncere
advertisement   annonce
advertisement broker   annoncesælger
advertisement charge   annoncepris
advertisement rate   annoncepris
advertising   reklame
advertising agency   reklamebureau
advertising agent   reklamekonsulent
advertising artist   reklametegner
advertising brochure   reklametryksag
advertising campaign   reklamekampagne
advertising department   reklameafdeling
advertising drive   reklamekampagne
advertising folder   reklametryksag
advertising manager   reklamechef
advertising rate   annoncetarif
advertising representative  (UK) annoncesælger
advertising schedule   reklameplan
advertising stunt   reklamefif
adviser   konsulent (gen.)
aerate   lufte (papir før pålægning/ilægning)
aesthetic program   æstetikprogram (dtp)
affected by industrial dispute   konfliktberørt (arb.ret)
affiliated companies   tilsluttede selskaber (merk.)
A-flute corrugated board   grovbølget (pap)
afterimage   efterklangsbillede (repro)
after-sales service   kundebetjening, kundeservice
agency   repræsentation (merk.)
agency commission   bureauprovision (reklame)
agent   forhandler
age-resistant paper   ældningsbestandigt papir
agree   aftale
agreed deadline   aftalt frist
agreement   aftale, overenskomst (arb.ret)
aids   hjælpemidler
air bar   luftvendestang
air cushion   luftpude
air doctor   luftrakel (dybtryk)
air duct   luftkanal
airbrush   airbrush, retouch-børste (med trykluft), retouchersprøjte
air-conditioned paper   akklimatiseret papir
air-conditioning system   klimaanlæg
air-cushioned turnbar   luftvendestang
airmail paper   luftpostpapir
air-washed turnbar   luftvendestang
alarm signal   alarmsignal
alcohol   alkohol
alcohol metering device   alkoholdoseringsapparat
alfa-alfa paper   espartopapir
align   rette ind/op, vater, bringe i
alkali resistance   opløsningsmiddelægthed (trykfarve)
alkaline   basisk
all rights reserved   eftertryk forbudt
all-around copying machine   omløbskopimaskine (dybtryk)
Allen key  (varemærke) topnøgle
Allen screw  (varemærke) unbrakoskrue
alley   gade (i sætteri)
allied industry   beslægtet fag
allocate   fordele
allocation   fordeling
allowance   afslag (i pris), tillæg (papir)
alloy  (fx skriftmetal) legering
almanac   årbog
alphabet   alfabet
alphabetical   affabetisk
alphanumeric   alfanumerisk
alteration   ændring
amber  (fx skærmfarve) ravgul
ambient temperature   omgivende temperatur, rumtemperatur
amendment   ændring
American National Standards Institute  (fork. ANSI) amerikanske standardiseringsråd, det
ammeter  (fork. for 'ampere meter') amperemeter
ammonia water   salmiakvand
ammonium chloride   salmiak
ammonium hydroxide solution   salmiakvand
amperage   strømstyrke (el.)
ampersand   ampersand (&), ettegn (&), og-tegn (&)
amplifier   forstærker
amplify   forstærke (gøre stærkere)
analysis  (flt. analyses) analyse (gen.)
anchor   montere (repro)
ancillary equipment   hjælpeudstyr (tilbehør), tilbehør
ancillary materials   hjælpestoffer
angle bar   vendestang (rot.)
anilox roll  (er) aniloxvalse
anilox roller   rastervalse
animate   animere
animated cartoon   tegnefilm
animated graphics   animeret grafik, levende grafik
annexe   bilag (til større dokument)
annotation   tekstkommentar (dtp)
annual   årbog, årlig
annual accounts   årsregnskab (merk.)
annual general meeting  (fork. AGM) generalforsamling (ordinær), ordinær generalforsamling (merk.)
annual report   årsberetning (merk.)
annual subscription   årsabonnement
annual volume  (ofte indbundet årgang) årgang
answer send and receive  (fork. ASR) automatisk transmission/modtagelse (tele/modem)
anti corrosion paper  (fork. AC paper) rustbeskyttende papir
anti halation coating   anti-halolag (film)
anti-dust treated   antistøvbehandlet
anti-fluff treated   antistøvbehandlet
anti-foam agent   antiskummiddel
antifogging agent   antislørmiddel
antihalation backing  (fx filmbagside) antirefleksbehandlet
anti-halo backing   anti-halolag (film)
anti-oxidant   antioxidationsmiddel
antique finish   antikbogpapir (ret grov struktur)
antiskinning agent  (forhindrer at trykfarve danner skind) antioxidationsmiddel
anvil roller  (fx i stanseværk) modtrykcylinder, hærdet
aperture  (fx blænde i kamera) hul (gen.)
aperture   blænde (foto)
apostrophe  (fork. pos) apostrof
apparatus  (specielt laboratorieudstyr) apparat
appeal board   ankenævn (arb.ret)
appeal tribunal   ankenævn (arb.ret)
appear   udkomme (publikation)
appendix  (flt. appendices) tillæg (i bog)
appendix   tekst til sidst i bog (fx tillæg, appendix, bibliografi, stikordsregister)
application   anvendelse (jf. anvende)
application  (fx lim) påføring
application software   brugerprogrammel
applicator roll   påføringsvalse
apply   anvende, påføre
apprentice printer   trykkerlærling
approval   godkendelse
approve   godkende
approved   godkendt
approved by the postal authority   godkendt af postvæsenet (gen.)
approved comprehensive   godkendt layout
approx.  (fork. for 'approximately') ca.
approximately  (fork. approx.) cirka
A-pressen   labour newspapers
A-pressenlabel label  (etiket) labour press
aptitude test   egnethedsprøve
aqueous ink   vandbaseret trykfarve
aqueous suspension   vandig opslæmning
arabic numerals   arabertal
arbitration   voldgift
arbitrator   forligsmand (arb.ret), opmand (arb.ret), voldgiftsmand (merk.)
arc lamp   buelampe (repro)
archieval storage   langtidslager (edb)
archival storage   arkivlagring (edb)
archiving  (på magnetisk medium) arkivering (edb)
area coverage   punktareal (repro)
area left blank   udsparing
area of contact   kontaktzone (tryk)
area sales manager   konsulent (sælger)
argentometer   argentometer (foto)
ark lamp carbon   buelampekul
arrow key   piletast
art department   tegnestue, grafisk
art director   AD'er, kreativ direktør (reklame)
art nouveau   jugendstil
art paper   krideret papir, kunsttrykpapir
art studio   grafisk tegnestue
article   paragraf (i kontrakt)
articles of association  (A/S o.lign) vedtægter (merk.)
artist   tegner (formgiver)
artwork   forlæg (gen.)
artwork  (fork. A/W) original
artwork finisher   rentegner
as required   behov
aseptic paper   sterilt papir
asphalt varnish   asfaltlak (dybtryk)
assemblage   montage (original)
assemble   montere (maskine)
assembled negative   montage (original)
assembly   aggregat, enhed, montage (original), montage (på maskinfabrik)
assembly hall   montageafdeling (maskinfabrik)
asset-equity ratio   selvfinansieringsgrad (merk.), soliditetsgrad (merk.)
assets   aktiver (merk.)
assignment   opgave
associated companies   tilsluttede selskaber (merk.)
associated company   associeret selskab (merk.)
asterisk   stjerne (fodnotetegn)
at random sequence   vilkårlig rækkefølge, i
ATS paper  (fork. for 'animal tub sized') limet papir
attach   fastgøre
attachment   fastgørelse
attorney  (US) advokat
audible alarm   alarmsignal, lydsignal
audio tape   lydbånd
auditing   revision (merk.)
auditor   revisor (merk.)
auditor's records   revisionsprotokol (merk.)
auditor's report   revisionsberetning
author   forfatter
authoress   forfatter (kvindelig), forfatterinde
author-publisher contract   forlagskontrakt
author's agent   litterær agent
author's alteration  (forfatterens) ændringer mod manuskript
author's correction  (fork. AC) rettelse mod manuskript
author's corrections  (fork. AC) forfatterkorrektur
author's fee   forfatterhonorar
author's name   forfatternavn (gen.)
authors' symbolic pre-press interfacing codes  (fork. ASPIC) generiske koder (etb til fotosats)
autocopying paper   selvkopierende papir
automatic   automatisk
automatic checking   automatisk kontrol
automatic control   automatisk kontrol
automatic cylinder press   hurtigpresse (højtryk)
automatic reel changer   automatisk rulleskifter
automatic roll changer   automatisk rulleskifter
automatic splicing   automatisk rulleskift (rot.)
autopaster   automatisk rulleskifter
autotype   autotypi (højtryk), rastertryk
autotype plate   autokliché (højtryk)
autotypisk dybtryk   ægte halvtone
auxiliary equipment   hjælpeudstyr
auxiliary store   hjælpelager (edb)
availability  (fx 'see page xx for availability') lagerføring
available   disponibel, lagerbog (boghandel: lagerføres og optrykkes løbende)
average   gennemsnit, gennemsnitlig
average output   gennemsnitskapacitet
average production capacity   gennemsnitskapacitet
average production output   gennemsnitsproduktion
average wage   gennemsnitsløn (arb.ret)
awl   ål (sætters værktøj, ligner en syl)
B   hexadecimal kode
back   ryg (bogb.)
back gauge   anlæg (skæremaskine)
back page   bagside
back pressure   modtryk
back store   baggrundslager (edb)
back title   rygtitel (bogb.)
back up printing   trykning af sekundaform, vidertryk (tryk på 2. side/sekundaformen)
backbone   ryg (bogb.)
backend computer   databasemaskine
backend processing   baggrundsdrift (edb)
backend store   baggrundslager (edb)
backgauge  (skæremaskine) baganlæg, saddel (skæremaskine)
background   baggrund (gen & graf)
background area   baggrund (gen & graf)
background mode   baggrundsfunktion (edb)
background tint   baggrund (tonet eller rastreret), rasterbaggrund, rastertone (dtp)
backing paper   bagsidepapir, basispapir, bærepapir
backing press   rygpresse (bogb.)
backing roll   støttevalse
backing store   baggrundslager (edb), hjælpelager (edb)
backlash   tandslør
backlash of gears   tandslør
backlight   underlys (repro)
backlist title   levende lager, det (boghandel)
backspace key  (fork. BS) baktast (dtp)
backup copy   sikkerhedskopi
bad   dårlig
bad break   dårligt linieskift, forkert brydning
badly shaped roll   deformeret rulle (papir)
baffle plates  (fx i tørreanordning) prelplader
bag   pose
bag filler   posefyldemaskine
bag filling machine   posefyldemaskine
bagger   posefyldemaskine
bag-making machine   posemaskine
baking   indbrænding
balance   rest (beløb)
balance sheet   balance (merk.), status (merk.)
balcony   galleri (rotationspresse)
baler   ballepresse (til affaldspapir)
baling press   ballepresse (til affaldspapir)
ball bearing   kugleleje
ballard process   glanskobbermetode (dybtryk)
ballard skin   ballardhud (dybtryk)
balloon   boble (tekst i tegneserie)
band   bånd
band aid  (US) programændring (edb)
band width   båndbredde
banjo  (sl.) farvereguleringspult
bank advertisement   bankannonce
bank conciliations   bankafstemninger (merk.)
bank note   pengeseddel
bank note paper   pengeseddelpapir
bank paper   bankpostpapir
banknote paper   seddelpapir
banknote printer   seddeltrykkeri
banned book   forbudt bog
banner   avisoverskrift (newspaper)
bar chart   søjlediagram
barcode   stregkode
bareback damping roller   ubetrukken fugtevalse, uovertrukken fugtevalse
bark   afbarke (papirfr.)
barker   afbarkningsmaskine (papirfr.)
barking   afbarkning (papirfr.)
baryta paper   barytpapir
base paper  (fx selvklæbeetiketter) bærepapir
base plate   fundament (under kliché)
baseline   fodlinie, grundlinie (typ), skriftlinie (fodlinie)
basic colours   grundfarver
basic lens aperture   arbejdsblænde
basic setting   grundindstilling
basic wage   grundløn (arb.ret)
bastard   horeunge (udgangslinie øverst på side eller i spalte)
bastard size   ikke-standard format
bastard title   smudstitel
bat handle   styrepind (edb)
batch processing   bundtvis databehandling (edb), gruppekørsel (edb)
batter   knuser (fejl i højtryk)
battered letter   læderet bogstav
battery backed-up   batterisikret
baud rate   transmissionshastighed (gen.)
be bulk packed on pallets  (fork. BPOP) leveres på paller
be delivered on pallets   leveres på paller
be issued   udkomme (publikation)
be published   udkomme (publikation)
beam splitter   beamsplitter (repro), stråledeler (repro)
beard   kød (forside af type)
beard  (på type) slæb
bearer   målering (på tryk- og modtrykcylinder)
bearer ring   bærering, målering (på tryk- og modtrykcylinder)
bearer ring wiper   bæreringsafstryger
bearer-to-bearer pressure   bæreringstryk
beater   hollænder (papirfr.)
beating engine   hollænder (papirfr.)
bed   fundament (i fx hurtigpresse)
beep   bippe
beer mat   ølbrik
beer plaque   ølbrik
bellows   bælg (kamera)
belt   bånd
belt conveyor   transportbånd, transportør
belt delivery   båndudlægning
belt drive   remtræk
bench model   bordmodel
bench platen press   fluesmækker
benchmark program  ('for computers') afprøvningsprogram
bevel   smig
bevel gear   konisk tandhjul
bevelling   skråskæring
bezel  (fx på instrumentskive) kant
B-flute corrugated board   finbølget (pap)
bibliografi   tekst til sidst i bog (fx tillæg, appendix, bibliografi, stikordsregister)
bid   tilbud (på licitation)
bi-directional printing  (fx printer) tovejs udskrivning
bill   regning
billboard  (US) plakatplads
billing department  (US) faktureringsafdeling
billion  (1000 millioner) milliard
bin  (sorteringsrum) fag (gen.), magasin (beholder)
binary   binær
binary digit  (fork. bit) binært tal (tallene 0 og 1)
bind   binde
binder   bindemiddel (i trykfarve), bogbinder, mappe (ringbind), ringbind
binder's board   bogbinderpap
binder's brass   bogbinderstempel
bindery   bogbinderi
binding   trådforsegling (bogb.)
binding agent   bindemiddel (i trykfarve)
binding department   bogbinderi (i trykkeri)
binding medium   bindemiddel (i trykfarve)
binding thread   hæftetråd
binding varnish   bindemiddel (i trykfarve)
biodegradable   biologisk nedbrydelig
biological   biologisk
bit rate   overføringshastighed (tele), transmissionshastighed (gen.)
bite  (mht. til ætsedybde) ætsning
bitmap   punktmatrice
bitmap graphics   punktgrafik
black   blokade (blysats), sort
black and white  (fork. B/W) sort/hvid (gen.)
black key   sort film
black letters and broken   fraktur (skrift), gotisk (skrift)
black printer   sort film
black skeleton   sort film
blackening   sværtning (foto)
blacklag   skruebrækker (arb.ret), strejkebryder (arb.ret)
black-letter   gotisk (skrift)
blackletter   krøllet (bogstaver)
blacks   spieser (fejl i højtryk)
blade   kniv
blade coated   blade coatet (papir)
blade coating   bladbestrygning (papirfr.), blade coating (papirfr.), rakelbestrygning (papirfr.)
blade streaks   rakelstriber
blade-coated paper   bladbestrøget papir, maskinbestrøget papir
blank  (US) blanket, slutte ud (med blindmateriale)
blank   blankt papir (utrykt)
blank  (fx skærm) blind
blank  (out) udfylde (med blindmateriale)
blank blocking   blindprægning (bogb.)
blank book   prøvebind
blank labels  (flt.) blankoetiketter, utrykte etiketter
blanket   dug (offset), gummidug (offset)
blanket creep   gummidugsvandring
blanket cylinder   gummidugscylinder (offset)
blanket gauge   gummidugstykkelse
blanket packing   underlag (fx til klicheer)
blanket wash   gummidugsafvaskningsmiddel
blanket-to-blanket offset press   dug-mod-dug offsetmaskine
blanket-to-blanket press   dug-til-dug presse
blanking   slukning (af skærm)
bleach   blege (papirfr.)
bleaching   blegning (papirfr.)
bleach-resistant   lysægte (trykfarve)
bled-off illustration   udfaldende illustration
bleed  ('to be trimmed to bleed') udfald (renskæring i tryk ud over papirformat)
blemish   plet (fejl i fx film)
blind   blind
blind embossing   blindprægning (bogb.)
blind P   alineategn (tegn for ny linie)
blind stamping   blindprægning (bogb.)
block  (oftest monteret) kliché (højtryk)
block  (a bank account) blokere (blysats)
block binding   blokhæftning, klæbeindbinding, limhæftning, lumbeck-indbinding
block letter   blokbogstav
block letters   trykte bogstaver (håndskrevne)
block transfer   blokoverførsel (edb)
blocking  (i udlægningen) sammenklæbning
blocking   fremstilling af bogblok, prægning (folie)
blocking and embossing press   prægepresse (bogb.)
blocking die   prægestempel (bogb.)
blocking tool   prægestempel (bogb.)
blockmaker   kemigraf
blockmaking   kemigrafi (klichéfremstilling til højtryk), klichéfremstilling (højtryk)
blotting paper   trækpapir
blow up   forstørre
blower  (ofte kraftig) ventilator (udluftning)
blow-up   forstørrelse (stor)
blue   blå
blue cast   blåstik
blue tinge  (reproduceres ikke) blåstik
blue-pencil  (fx af censur eller redaktør) slette (stryge)
blueprint   blåtryk, fotografisk korrekturtryk (repro)
blueprint  (US) lyskopi
blunt  (fx skærekniv) sløv (uskarp)
blurb   klaptekst (forlagsreklame)
blurred  (fx print) sløret, uskarp
board   kort (landkort)
board book   papbog (til småbørn)
board converting industry   kartonnageindustri
board of directors   bestyrelse (merk.)
body copy   brødtekst
body matter   skær sats
body of copy   brødtekst
body size   skriftgrad
body text   brødtekst
body type   brødskrift
bold   fed (tyk), fed skrift, halvfed (skrift)
bold condensed   smalfed (skrift)
bold condensed typeface   smal halvfed skrift
bold face  (fork. bf) fed skrift
bold letter   fedt bogstav
bolded   fremhævet (med halvfed)
bolts  (specielt de tre ikke-afskårne kanter af et falset ark) skærekanter
bomb   fedt punkt
bond   frilager (merk.)
bond paper   bankpostpapir
bonded warehouse   frilager (merk.)
bone folder   falseben
bone-dry   knastør
bonus   gratiale
book  (fx hotel/fly) bestille, bog (gen.)
book cover   bogbind
book ends  (flt.) bogstøtter
book face   brødskrift
book fair   bogmesse
book industry   bogbranchen
book jacket   bogomslag, smudsomslag
book legger   forhandler (af forbudte bøger)
book marker   bogmærke
book mobile  (US) biblioteksbus
book paper   trykpapir
book publisher   bogforlægger
book size   bogformat
book trade   bogbranchen
bookbinder   bogbinder
bookbinder's board   bogbinderpap
bookbinder's cloth   bogbindershirting
bookbinder's shop   bogbinderi
bookbinding works   bogbinderi
bookcloth   bogbindershirting
bookcraft   bogkunst
bookkeeper   bogholder
booklet   brochure, pjece
bookmark   bogmærke
bookplate   exlibris
boot   opstart (edb)
boot program   opstartprogram (edb)
boot protocol   opstart-protokol (edb)
booting   opstart (edb)
bootstrap loader   opstartprogram (edb)
border   ramme (typ)
borrowed capital   fremmedkapital (merk.)
bottom knife   underkniv
bottom trim   afskæring
bound   indbundet (bogb.)
box erector   æskerejsemaskine
box in   indramme
box number   billet mrk.
box number advertisement   billetmærkeannonce
boxboard   falseæskekarton
boxmaker   kartonnagefabrik (æskefabrik)
boxmaking   æskeproduktion
brace   krøllet klamme, tuborg (dansk sl. 'væltet Tuborg' = krøllet klamme), væltet Tuborg (sl. for krøllet klamme)
Braille   blindeskrift
branch   forgrening
branching statement  (program) forgreningssætning (edb)
branded goods   mærkevare
brayer   håndvalse
breach of agreement   overenskomstbrud (arb.ret)
bread-and-butter face   brødskrift
break  (fx tea break) pause (arb.ret), udgang (sats)
break up   rømme op (sats)
breakage  (fx på papirbane) brud
breakdown  (of machine) maskinhavari, maskinstop
breakdown   havari (maskine)
break-even point   nulpunktsomsætning (merk.)
breaking length   bristningslængde (papir)
break-line   udgangslinie
breakpoint  (fx ved test af program) blokering (edb)
brevier  (omtrent) petit (sats)
brickstack   forskudt stabel
briefcase   mappe (gen.)
briefing conference   instruktionsmøde
bright   hvid
brightlight film   dagslysfilm
brightness   hvidhed (papir)
bristol board   bristolkarton
broadband   bredbånd
broadsheet   plano ark, storformat (avis)
broadside   tværformat
broadside sheet   planoark
brochure   brochure
broken type   læderet bogstav
broken types   gotisk (skrift)
broker   broker
bromide   aftryk (af kliche, plade o.lign.), fotografisk korrekturtryk (repro), fotopapir
brush   børste, pensel
B.Sc.  (fork. for 'Bachelor of Science') akademiingeniør, teknikumingeniør
bubbling   kvældning (fejl i offset, gummidug svulmer op)
buckle fold   lommefals (bogb.)
buckle folder   lommefalsemaskine (bogb.)
buff   chamois (farve), gulbrun
buffer memory   mellemlager (edb)
buffer storage   mellemlager (edb)
bug  (fejl i program) lus (edb)
bulk  (forholdet mellem et papirs volumen og tykkelse) bulk
bulked dummy   bindprøve i korrekt tykkelse
bulky item   klods (i farvekasse)
bulldog edition   provinsudgave (af landsdækkende avis)
bullet  (sl.) bortvisning (arb.ret), fedt punkt
bulletin   opslag (meddelelse)
bulletin board   opslagstavle
bull's eye   pusser
bump exposure   efterbelysning (repro)
bump turn of web   baneændring (90 grader)
bung   prop
burn into   indkopiere
burn through   gennembrænding (repro)
burning-in   indbrænding
burnishing   polering
burr   grat (fx på kliché i højtryk)
burst(ing) strength   sprængstyrke (papir)
business  (fx business graphics) erhvervsmæssig, forretning (handel), virksomhed (firma)
business card   kort (landkort), visitkort
business economics   virksomhedsøkonomi (merk.)
business economy   virksomhedsøkonomi (merk.)
business forms   formularsæt
business forms press   formularpresse (continuous)
business forms printing   formulartryk
business forms rotary   formularrotation
business graphics   erhvervsgrafik
business hours   ekspeditionstid
business law   erhvervsret
business line   branche
business magazine   erhvervsblad
business press   fagpresse (tekniske tidsskrifter og fagblade)
business secret   forretningshemmelighed
business-to-business advertising   industrireklame
buyer's guide   indkøbshåndbog
buyout  (US) underleverandørarbejde
buzzer   advarselssignal (brummelyd)
by-line  (fx i avisartikel) forfatternavn (gen.)
bypass roller   omløbsvalse
by-product   affaldsprodukt, biprodukt
C   hexadecimal kode
cable   kabel
cable retainer   kabelholder
cache memory   skjult lager (edb)
cake  ('in the delivery pile the sheets caked to form a block') brænde sammen
calculate the costs of   beregne (fakturere)
calculation of costs   beregning (fakturering)
calculation of volume   manuskriptberegning
calendar   kalender
calender   kalander (glittemaskine)
calendered paper   glittet papir
calligraphy   kalligrafi
calling card   visitkort
calliper  (fx papir) tykkelse
callipers  (flt.) mikrometerskrue
calorifier   varmelegeme
cam  (disk) knastskive
cam  (plate) kamskive
cam disc   kurveskive
cam follower   kamfølger, kamsko
camera operator   reprofotograf
camera trolley   kameravogn (horisontalkamera)
cameraman   fotograf
camera-ready copy  (fork. CRC) reproklar original
cancel   annullere
canvasser   kolportør
caolin   kaolin (papirfr.)
cap height   versalhøjde
capacitor   kondensator (el.)
capacity   produktion, ydelse (motor)
capillary film   kapillarfilm (serigrafi)
capital and reserves   egenkapital (merk.)
capital height   versalhøjde
capital injection   kapitaltilførsel (merk.)
capital letter   majuskel
capitals  (fork. caps) majuskler, store bogstaver, versaler
capitals and lower case  (fork. c.&l.c.) store og små (bogstaver)
caps and small caps   versaler og kapitæler
caption   billedtekst
carbon black   carbon black, kønrøg
carbon diapositiv   pigmentdiapositiv (dybtryk)
carbon paper   pigmentpapir (dybtryk)
carbon printing   dybtrykkopiering, karbontryk (påtrykke karbonbagside på engangskarbon)
carbon tissue   pigmentpapir (dybtryk)
carbonless copying paper  (fork. CCP paper) selvkopierende papir
carboy   kolbe
cardboard   karton
cardboard core  (til af- eller oprulning) papkerne
carding   ekstra skydning
carriage return  (ofte vist som ) linienedrykning (edb), linieskift
carrier bag   bærepose
carrier roller   ledevalse (rot.)
carton   æske
carton converter   kartonnagefabrik
carton work   kartonnagearbejde
cartoon   tegneserie
cartridge   kassette (tape)
case   bind, indhænge (bogb.), sættekasse
case department   sætteri (lokale)
case rack   kassereol (sætteri)
case sample   bindprøve
cased  (fx forlagsbind) indbundet (bogb.)
casemaking   fremstilling af bind, æskeproduktion
caseroom   sætteri (lokale)
cash flow   pengestrøm (merk.)
casing-in machine   indhængningsmaskine (bogb.)
cassette   kassette (tape)
cast   stik (gl tryk)
cast coated   cast coatet (papir)
cast coating   højglansbestrygning (papirfr.)
cast iron   støbejern
casting machine  (fx Monotype) støbemaskine
casting off   beregning (fakturering)
cast-off   manuskriptberegning, satsberegning
catalogue   katalog (gen.)
catalyst   katalysator
catch letter  (fx i opslagsværk) ledebogstav
catch tray  (fx til olie under maskine) opsamlingsbakke
catchline   slagord (reklame)
catchword   klummetitel
cathode ray tube  (fork. CRT) katodestrålerør (computerskærm), skærm (edb)
catwalk  (fx på rotationspresse) tværbro
cedilla   cedille
cell   kop (dybtryk/anilox)
cell wall   rastersteg (dybtryk)
cellosolve   ethylglykol
cellulose acetate butyrate  (fork. CAB) celluloseacetatbutyrat (plast)
cellulose wadding   cellulosevat
cement   lim
centering arrows  ('marking on documents to aid in positioning') anlæg (repro)
central   central
central processing unit  (fork. CPU) centralenhed
central processor   centralenhed
centralized control   central styring (også)
centre spead   panoramaopslag
centre spread  (fx annonce over midteropslag) midteropslag
cerography  (kortproduktion) voksradering
certified  (US) statsautoriseret
certified accountant   revisor (merk.)
certified circulation   ykontrolleret oplag (avis)
certified public accountant  (US) revisor (merk.)
certified sale   ykontrolleret oplag (avis)
chad  (stanseaffald) konfetti
chad  ('konfetti') stanseaffald
chain dots   kædepunkter (repro)
chain drive   kædetræk
chain printer   kædeskriver (edb)
chain wheel   kædehjul
chalk   kridt
chalk-white   kridhvid
chalky  (fejl ved trykning) kridtet
change-over  (fx af maskine) omstilling (til ny trykopgave)
changes against copy   ændringer mod manuskript
channel  (fx på sættemaskine) kanal
chapel  (specielt for grafiske virksomheder) fagforeningsklub (på arbejdsplads), klub (fagforeningsklub på arbejdsplads)
chapel  (faglig gruppe i grafisk virksomhed) typografernes klub
chapter heading   kapiteloverskrift
character count   manuskriptberegning, omfangsberegning
character definition   kantskarphed (repro)
character generator   tegngenerator (edb)
character reader   skriftlæser (edb)
character size   skriftgrad
character string   tekststreng
characteristic   egenskab
characters per hour  (fork. cph) tegn pr. time
characters per line  (fork. cpl) tegn pr. linie
characters per second  (fork. cps) tegn pr. sekund
charge   beregne (fakturere)
charge-coupled device  (fork. CCD) ladningskoblet anordning
charging   beregning (fakturering)
charity stamp   velgørenhedsfrimærke
chart   diagram, grafisk fremstilling, kort (landkort), søkort
chartered  (UK) statsautoriseret
chartered acountant  (UK) revisor (merk.)
chase   slutteramme (højtryk)
check   check (kontrol), checke, kontrollere (gen.), mærke (kontrolmærke), tjekke
check box   afkrydsningsfelt
check mark   flue (afkrydsning), hak (dtp)
checking   kontrol
checking copy   kontroleksemplar, prøveeksemplar
checking sheet   kontrolark
check-list   checkliste
check-liste   kontrolliste
checkpoint   genstartpunkt (edb), kontrolpunkt
chemical ghosting   kemisk spøgelsestryk
chemical resistant   kemikaliebestandig
chemical wood   kemisk masse (papirfr.)
chemical-transfer plates  (i modsætning til fx elektrostatisk overførte trykplader) kemisk overførte plader (offset)
cheque   check (bank)
chief accountant   regnskabschef
chief buyer   indkøbschef
chill roll   kølevalse
chilling unit   køleaggregat
china clay   kaolin (papirfr.)
chip   brik (edb), chip (edb)
chipboard   gråpap (sammengausket grå karton)
chisel   stikkel (gravørs værktøj)
choke   smalning (repro/fotosats)
chop folder   tværfals
chopper   falsekniv (falseapparat)
chopper blade   falsekniv (falseapparat)
chopper fold   sværdfals (rot.)
chromatic system   farvesystem (farveteori)
chrome blue   kromblå
chrome yellow   kromgul
chromo paper   højglanspapir
chromolithography   farvelitografi, kunstlitografi (i farver)
chunk make-up   rå-ombrydning
C.I. press   trykmaskine med fælles modtrykcylinder
cicero rule   ciceromål (lineal)
circuit   kredsløb (el.)
circuit-switching circuit   fast koblet kreds (tele)
circular cutter   rundkniv
circular knife   rundkniv
circular saw   rundsav
circulation   oplagsstørrelse (avis)
circulation  (fx avis) udbredelse
circulation manager   distributionschef
circumference   omfang (fysisk)
circumferential register   længderegister, omfangsregister
clamp   fastgøre
clamp  (på klæbebinder) tang (bogb.)
clamp bar   pladeskinne
clamping   fastgørelse
clamping bar  (på fx skæremaskine) pressebalk
clamping bar   klemskinne
classified advertisement   rubrikannonce
clause   paragraf (i kontrakt)
clean proof   revisionsark
clear   rømme op (sats), slette (edb)
clear copy   læseligt manuskript
clear to send  (fork. CTS) klar til sending/modtagelse (modem)
clerical error   trykfejl (slåfejl, maskinskrivning)
clerk   funktionær
click  (med mus) klikke (dtp)
clientele   kundekreds
cling  (fx af pigmenter 'pigment cling') sammenklumpning
clipboard   filsluse (dtp), klembrædt (dtp), udklipsholder (dtp)
clipping   avisudklip (newspaper)
clock diagram   vektorgrafik
clock frequency   klokfrekvens (edb)
clockdriver   taktgiver
clogging of screen  (fejl i trykning) rasterudfyldning
clone   klone, kopi (computer), plagiat (computer)
close   lukke
close down   lukke ned
close matter   kompres sats
close quote   slutningsanførelsestegn
close up   knibe (sats)
closed loop system   lukket sløjfesystem
closed shop  (alle skal være fagforeningsmedlemmer) organisationstvang, virksomhed med
close-up   nærbillede
closing date   deadline
closing down   nedlukning
cloth binding   lærredsbind, shirtingbind
cloth case   lærredsbind, shirtingbind
cloth cover   lærredsbind, shirtingbind
clump   klods (i farvekasse)
clutch   kobling
coarse screen  (fx til avispapir) groft raster
coaster  (fx af flerlags tissuepapir) kopunderlag
coat   belægge, bestryge
coated   bestrøget
coated back  (fork. CB) bestrøget bagside
coated front  (fork. CF) bestrøget forside
coated front/back  (fork. CFB) bestrøget for- og bagside
coated paper   bestrøget papir, coatet papir, glittet papir, krideret papir
coating   belægning, bestrygning, coating, lakering
co-author   medforfatter
cobalt drier   koboltsiccativ
Cobb test   vandabsorptionsprøve (papir)
cockle   bule op (fejl i papir)
code   kode (dtp), kode
code number   kodenummer
Code of Advertising Practice Committee  (fork. CAP) reklamenævn (UK)
code reader   kodelæser
code track   kodespor (edb)
co-editor   medredaktør
coffee table book  (noget prangende) gavebog
cold gluing system   koldlimsanlæg
collapsible box   sammenfoldelig æske
collapsible carton   falseæske, sammenfoldelig æske
collapsible folding box   falseæske
collate   kollationere (at optage ark), kontrollere optagning, optage (bogb.), samle
collating   optagning (bogb.)
collator   optagemaskine
collection tray   opsamlingsbakke
collective redundancies   kollektive afskedigelser (arb.ret)
collective title   fællestitel
collector drum   samlecylinder
collector's print   stik (gl tryk)
collotype   lystryk
colophone   kolofon
colophonium   kolofon
colour   farve (kulør)
colour bars   farvekontrolstriber (repro)
colour cast   farvestik
colour chart   farvekort
colour control desk   farvereguleringspult
colour control strips   farvekontrolstriber (repro)
colour electronic pre- press system  (fork. CEPS) elektronisk design station (prepress)
colour electronic pre-press system  (fork. CEPS) elektronisk farve prepress system
colour fidelity proofing   farvetro prøvetryk
colour gamut   farveskala
colour gradation   farveforløb (optisk), farvetone (optisk)
colour intensity   farvestyrke
colour monitor   farveskærm
colour negative film   farvenegativfilm (foto)
colour print   farveaftryk (foto), papirfarvebillede
colour process printing   firefarvetryk
colour reversal film   farvenegativfilm (foto)
colour scale   farveskala
colour science   farvelære
colour separation   farveseparation (repro)
colour sequence   farverækkefølge
colour shift   farveskift
colour slide   farvediapositiv
colour strength   farvestyrke
colour synthesis   farveblanding (farveteori)
colour temperature  (lys: grader Kelvin) farvetemperatur
colour theory   farvelære
colour transparency  (fork. C/T) farvediapositiv
colour-deck   indtrykningsværk (avisrotation)
colour-fast   farveægte
colouring   farvning (gen.)
colourless   farveløs
column   klumme (sats), spalte
column galley   spalteskib
column gutter   mellemslag (afstand mellem spalter)
column heading   rubrik
column measure   spaltebredde
column rule   spaltestreg
column width   spaltebredde
combination plate   kombineret streg- og autokliché (højtryk)
combination rules   assuréstreger
combine   kombineret streg- og autokliché (højtryk)
combined ground glass/vacuum film back   udsugningsmatskive (repro)
combined inking and damping system   kombineret farve/fugteværk
combing wheel   strygehjul (pålægning)
come  (fork. t.c./TC) manuskript følger (manuscript)
come out   udkomme (publikation)
comic strip   tegneserie
comics   tegneserie
command   kommando (edb)
commercial   erhvervsmæssig
commercial a   snabel-a (@)
commercial art   brugsgrafik, reklamekunst
commercial artist   grafiker, reklametegner
commercial designer   formgiver (industriel og grafisk)
commercial electricity   teknisk strøm
commercial printing   accidenstryk
commission   igangsætte, provision
common   fælles
common impression cylinder press   trykmaskine med fælles modtrykcylinder
company magazine   firmablad
company tax   selskabsskat (merk.)
compare notes   udveksle erfaringer
compatibility   kompatibilitet
compatible   kompatibel
compensate   erstatte (godtgøre)
compensated stack   forskudt stabel
compensator roller   registervalse (rot.)
compiler   oversætter (edb)
complementary colour reduction  (fork. CCR) akromatisk farverepro
complete design-to-print service   grafisk service, fuld
completion of run   færdigtrykning
compose   sætte
composing frame   satsreol
composing rule   sættelinie (håndsats)
composing stick   vinkelhage (håndsats)
composition   opbygning, sats, sætning (sats)
compositor  (fork. comp) sætter, typograf
comprehensive   endeligt layout
compress   komprimere
compressed air   trykluft
compressed air pipe   trykluftledning
compression  (fx af fil) komprimering (edb)
compression ratio  (fx 7:1) komprimeringsforhold (edb)
compter-aided design  (fork. CAD) edb-styret konstruktion
comptroller   økonomichef (i international koncern)
computer  (fx computer specialist) edb (electronic), elektronisk databehandling
computer   datamaskine, datamat
computer controlled typesetting  (fork. CCT) satsjustering (edb)
computer graphics  (fx 2- og 3-dimensionale objekter vist i perspektiv) computergrafik
computer language   maskinsprog (edb)
computer muscle   computerkraft
computer power   computerkraft
computer science   datalogi, datalære, edb (faget datalogi)
computer specialist   edb-specialist
computer system   edb-system
computer-aided   computerstøttet
computer-aided design  (fork. CAD) edb-styret design
computer-aided manufacturing  (fork. CAM) edb-styret produktion
computer-aided translation  (fork. CAT) edb-støttet oversættelse
computer-controlled   computerstyret
computerization of print   grafisk edb-teknik
computerized   computerstyret, edb-styret
computerized typesetting   computersats, fotosats
computer-to-plate   computer-til-plade
concave lens   spredelinse (foto)
concern   forretning (handel)
concertina fold  (UK) harmonikafals, leporellofals, siksakfals
conciliator   forligsmand (arb.ret)
conclude   afslutte (gen.)
conclusion   afslutning (gen.)
concurrent operation   samtidig drift (edb), simultandrift (edb)
condensed   smal
condenser   kondensator (damp)
condition   akklimatisere (papir), tilstand (gen.)
conditional   betinget
conditional jump   betinget hop (edb)
conditions of employment   ansættelsesvilkår (arb.ret)
configuration menu   konfigureringsmenu (dtp)
conflict   konflikt (arb.ret)
connect   forbinde, koble
connected to   forbinde
connection   forbindelse, kobling (el.)
connection acceptance   opkaldsaccept (tele)
connector   stik og stikkontakt, tilslutningsstik
consecutive   rækkefølge, i
consecutively   nummerorden, i
consider   planlægge (overveje)
consignment   forsendelse (transport)
construction   konstruktion
consultant   konsulent (gen.)
consultant engineer   konsulent (ingeniør)
consume   forbruge
consumer   forbruger
consumer advertising   forbrugerreklame
consumption   forbrug
contact   kontaktperson
contact copy   kontaktkopi
contact person   kontaktperson
contact print   kontaktkopi, kontaktkopiere (foto)
contact printed   kontaktkopieret
contactfree   berøringsfri
contact-free delivery   berøringsfri udlægning
contamination   forurening (begyndende)
contemplate   planlægge (overveje)
contents bill   spiseseddel (avis)
contiguous trades   tilgrænsende fag
continuous   endeløs
continuous advertising   løbende annoncering
continuous forms   endeløse formularer, formular (endeløs)
continuous stationery   endeløse formularer
continuous stationery printing   formulartryk
continuous stationery printing press   formularrotation
continuous text   løbende tekst
continuous tone  (fx fotografi) halvtone (ægte), ægte halvtone
continuous web   endeløs bane
continuous-feed inking system   filmfarveværk
continuous-type damping system   filmfugteværk
continuous-type inking system   filmfarveværk
contone   halvtone (ægte)
contour definition   kantskarphed (repro)
contract of apprenticeship   lærekontrakt
contrast enhancement   kontrastøgning (scanner)
contribute   bidrage
contribution   bidrag
contribution margin   dækningsbidrag (merk.)
contribution ratio   dækningsbidrag (merk.)
control   checke, kontrollere (gen.), styring, tjekke
control bar   kontrolstrip
control panel   betjeningstavle, styrepanel
control patch   kontrolfelt (på kontrolstrip)
control sheet   kontrolark, prøveark
control side   betjeningsside
control strip   kontrolstrip, teststrimmel (repro)
control unit   styreenhed
controller   styreenhed, økonomichef (i international koncern)
conventional   traditionel (gen.)
conventional doctor blade   positiv rakel (dybtryk/flexo)
conversational mode   dialogdrift (edb), interaktiv drift (edb)
convex lens   samlelinse (foto)
conveyor   transportør
conveyor belt   transportbånd, transportør
conveyor duct   transportkanal
coolant   kølemiddel
cooling agent   kølemiddel
cooling coil   køleslange
cooling device   køleaggregat
co-operative advertising   samannoncering
co-ordinating body   samarbejdsorgan (arb.ret)
copier   fotokopimaskine, kopimaskine
copier-duplicator   fotokopimaskine, kopimaskine
copper coating   kobberhud (dybtryk)
copper deposit   kobberudfældning
copper skin   kobberhud (dybtryk)
copperplate engraver   kobberstikker
copperplate printing   kobbertryk
copy   efterligne, efterligning, eksemplar, forlæg (gen.), kopi, kopiere (fotokopi), manuskript, tekst (fx i annonce)
copy department   redaktion
copy fitting   tilpasning af tekst (pladsmæssigt)
copy holder   originalholder (repro)
copy into   indkopiere
copy paper   skrivemaskinepapir
copy preparer   produktionsmand (reklamebur.)
copy price   enkeltnummerpris
copy scaling   formatindstilling (repro)
copy styling   manuskriptbearbejdning
copy writer   tekstforfatter
copyboard   originalbord (repro)
copyboard registration sheet   formatark (repro)
copyfit calculation   manuskriptberegning, omfangsberegning, satsberegning
copyfit software   tekstberegningsprogram
copyfitting   manuskriptberegning, omfangsberegning
copyholder   manuskriptholder, tenakel
copying frame   kopiramme
copyproof   copyproof (repro)
copyright   ophavsret
copyright deposit   pligtaflevering til bibliotek
core  (i fx papirrulle) kerne
core   hylse
core board   viklepap
cork   prop
corporate identity   firmastil
corporate image brochure   prestigebrochure
corporation tax   selskabsskat (merk.)
correcting   fejlretning
corrigenda   rettelsesliste (trykt i bog)
corrugated board   bølgepap
corrupted software   ødelagt program (edb)
corruption  (fx af fil) ødelæggelse (edb)
cost   beregne (fakturere)
cost effective   lønsomt
cost estimate   prisoverslag
cost level   omkostningsniveau (merk.)
cost plus   egenpris plus fortjeneste (merk.)
cost price   købspris (merk.)
cost-benefit analysis   nytteværdiberegning (merk.)
cost-effective method   økonomisk metode
cost-effectiveness   lønsomhed
cost-efficiency   lønsomhed
costing   beregning (fakturering), efterkalkulation
cost-intensive   omkostningskrævende, omkostningstung (merk.)
cost-of-living index supplement   dyrtidstillæg (merk.)
costs   omkostninger (merk.)
cost(s) of production   produktionsomkostninger
couch   gauske (papir)
count   aftælle, optælling, tælle
count characters   beregne (fakturere)
counter   tæller, tælleværk, udpunsning (skrift)
counter pressure   modtryk
countermand   kontraordre
countersign   påtegne (underskrive)
countersignature   påtegning
counting   aftælling, tælling
counting of characters   beregning (fakturering)
couple   forbinde, koble
coupled to   forbinde
coupling   kobling
coupon   mærke (frimærke)
coupon response   kuponsvar (effekten)
cover   bind, dæksel, skærm (sikkerhedsafskærmning)
cover date   udgivelsesdato
cover paper   omslagspapir (bogb.)
coverage properties   dækkeevne (trykfarve)
crabs  (sl.) retureksemplar (boghandel)
craftsman   fagmand
craftsmanship   faglig kunnen
crash  (fx læsehoved ødelægger disk) computerhavari, havari (maskine)
crayon  (ofte farvet) tegnekridt
crayon   farvekridt, kridt
crease  (papir/karton før falsning) bukke
creased   krøllet (papir)
creasing   bukning
creasing rule   bukkelinie, bukkestreg
create   oprette (dtp)
credit line   kildeangivelse (bog)
creditor   kreditor (merk.)
crew   hold (fx på rotationspresse)
crimson   karmoisinrød
crisp   skarpttegnende
Cromalin  (produktnavn) cromalin (repro)
crop mark   skæremærke (billede)
cropping   beskæring (illustration)
cross cutter   tværskærer (rot.)
cross fold   krydsfals
cross-cutter   arkskærer (rot.)
crosshair mark   paskryds, passerkryds
cross-ruled   krydslinieret
CRT  (fork. for 'cathode ray tube') dataskærm
crumpled   krøllet (papir)
cull   kassere
cuneiform characters   kileskrift
cup   kop (gen.)
cure   hærde (farvetørring via stråling), tørre (ved stråling)
curing   tørring (trykfarve)
curling  (fejl) rulning (papir)
currency   valuta (merk.)
currency paper   seddelpapir
current   strøm (el.)
current assets   omsætningsaktiver (merk.)
current liabilities   kortfristet gæld (merk.)
current price   dagspris (merk.)
current ratio   likviditetsgrad (merk.)
cursor   markør (på skærm)
customer   kunde
customer base   kundeunderlag
customer care   kundepleje
customer complaint   kundereklamation
customer requirement   kundekrav, kundeønske
customer service   kundebetjening
customized   brugertilpasset, kundetilpasset
cut   skære, udklippe (dtp)
cut-and-paste   klippe-og-kliste
cut-off   afbryde (gen.), afskære, afskæring
cutoff  (length) arklængde (gen.)
cut-off register   skæreregister (rot.)
cut-out   fritskrabe, udsparing
cutout   billedfritskrabning
cut-out image   fritskrabet billede
cutter-creaser   stansedigel
cut-throat   skarp
cutting   avisudklip (newspaper)
cutting blade   skærekniv
cutting die   stanseform (gravure)
cutting edges   skærekanter
cutting knife   skærekniv
cutting register   skæreregister (rot.)
cutting rule  (fx i stanseform) skærestreg
cutting waste   skæreaffald
cyan   sort (grafisk grundfarve)
cycle  (fx 50 Hz) svingsningsperiode (el.)
cycle   arbejdsgang, cyklus, periode (el.)
cylinder   cylinder
cylinder bearer   bærering
cylinder blanket   trykdug (offset)
cylinder circumference   cylinderomfang, cylinderomkreds
cylinder cocking   diagonal registerforskydning
cylinder dressing   dækkelpakning (højtryk)
cylinder gap  (se også trykfri kantstribe) cylinderspalte
cylinder grinding machine   cylinderslibemaskine
cylinder journal   cylindertap
cylinder packing   dækkelpakning (højtryk)
cylinder pins   cylinderpunktur
cylinder preparation   trykform (US)
D   hexadecimal kode
dab   duppe
dagger   kors (fodnotetegn)
daily  (newspaper) dagblad
daily docket   dagseddel
daisy-wheel printer   typehjulsskriver
damage   skade
damages  (kun flt.) erstatning
damp   befugte
dampen   befugte, fugte
dampening roller   fugtevalse (offset)
dampening solution   fugtevand
damper   fugtevalse (offset)
damping unit   fugteværk (offset)
damping water   fugtevand
dampness   fugtighed
dancer roll  (er) dansevalse (til kontrol af afrullespænding), reguleringsvalse (kontrol af afrullespænding)
dancer roll mark   pendelmærke (rot.)
dandy roll   dandyvalse (papirfr.), egouttérvalse (papirfr.), vandmærkevalse (papirfr.)
dangerous   farlig
Danish   dansk
Danish Official Conciliator's Act   forligsmandsloven
darkroom   mørkekammer
darkroom lighting   mørkekammerlys
darkroom safelight   mørkekammerlys
darkroom safety lighting   mørkekammerlys
dash   tankestreg
dash perforation   stregperforering
data   data
data bank   databank, database
data capture   datafangst
data carrier   databærer
data collection   datafangst
data compression   datakomprimering
data input station   indlæsningsterminal (edb)
data mirroring   dataspejling (edb)
data overrun   dataoverløb
data processing department   edb-afdeling
data recovery program   dataredningsprogram
data security   datasikkerhed, dataværn
data source   datakilde
data transfer   informationsoverførsel
data transmission   informationsoverførsel
database   databank, database
database query function   databasesøgning
daylight   dagslys
daylight film   dagslysfilm
day-to-day supervisor   daglig leder (arb.ret)
de luxe edition   luksusudgave
dead matter   sats til aflægning
dead time   spildtid (maskinstilstandstid)
dead white   kridhvid
deadline   deadline, sidste frist
deadlock   baglås (edb)
deadly embrace  (edb-fejl) dødelig omfavnelse
deal in   forhandle (handle med)
dealer   forhandler
dealer's imprint   forhandlertiltrykning
debark   afbarke (papirfr.)
debarker   afbarkningsmaskine (papirfr.)
debarking   afbarkning (papirfr.)
debt   gæld (gen.)
debtor   debitor (merk.)
debtors  (UK) debitorer (regnskabspost)
debugging   fejlretning
decal   overføringsbillede
decalcomania   overføringsbillede
decimal point   punktum (decimal)
decision table   beslutningstabel (på skærm)
deck   indtrykningsværk (avisrotation)
deckle edge  (håndgjort papir) riverand
decline  (fx a manuscript) afslå
declutch   frakoble (gen.), udkoble
declutching   frakobling (gen.), udkobling (gen.)
decode   afkode
decoding   afkodning
decompress   dekomprimere (edb)
decorative face  (fx skriveskrift) dekorationsskrift
decrypt   afkode, afkryptere
decurler   arkudretter
dedicated   dedikeret
dedicated equipment   dedikeret udstyr (edb)
dedicated line   dedikeret linie (tele), fast linie (tele)
dedication  (trykt foran i bog) tilegnelse
deep   dyb
deep shadow   slagskygge
deep-etch   dybætse (offsetplade)
defacto standard  (fx PostScript) industristandard
default  (egl. 'in default of specification') standard (edb)
defect  (in manufacture) fabrikationsfejl, fejl (skavank)
defect rate   fejlprocent
defective   defekt
defective reel   defekt rulle
deferred tax  (es) udskudt skat (merk.)
deficit   underskud
definition of outlines   kantskarphed (repro)
degree   trin (på skala)
degree sign   gradtegn
de-ink   affarve (fjerne trykfarve fx ved produktion af genbrugspapir), afsværte (genbrugspapir)
deink   affarve (fjerne trykfarve fx ved produktion af genbrugspapir), afsværte (genbrugspapir)
de-inking   affarvning (jf affarve), afsværtning (genbrugspapir)
deinking   affarvning (jf affarve), afsværtning (genbrugspapir)
de-ionization   afelektrificering
delay   forsinke, forsinkelse
delay time   spildtid (maskinstilstandstid)
delete   slette (edb)
delete character   slette tegn
delete mark   deleaturtegn
deletion   sletning
deletion fluid   korrekturmiddel (offsetplade), slettevæske (offsetplade)
deletion pen   korrekturstift (film, plade)
deliver   levere
delivery   levering, udlægning (trykpresse)
delivery board   udlægningsbord (trykpresse)
delivery delay   leveringstid
delivery note   følgeseddel
delivery pile   udlægningsstabel
delivery van   varevogn
demand   efterspørgsel, krav, kræve
demand paging   sideindlæsning på anfordring (etb)
demarcation agreement   grænseaftale (arb.ret)
densitometer   densitometer
density   densitet (trykfarve/film), lagringstæthed (edb), sværtning (foto), sværtningsgrad (film)
density range   sværtningsgrad (film), trinomfang (repro)
depalletizer   nedstablingsmaskine
deposit   aflejre
deposit  (fx kalk) aflejring
depreciate   afskrive (merk.)
depreciation   afskrivning (merk.)
depression  (fx i gummidug) nedtrykning
depth   dybde
depth of field   dybdeskarphed (foto)
depth of focus   dybdeskarphed (foto)
depth of page   sidehøjde
deselect  (fx et menuvalg) annullere
design   formgivning, konstruktion, motiv, udformning
design brief  (til grafiker) opgaveresumé, opgavespecifikation
design brief   jobresumé (opgavespecifikation til designer)
design engineer  (fx af maskiner) konstruktør
design proposal   skitseforslag
design roller  (fx tapettryk) mønstervalse
designer   tegner (formgiver)
DeskTop Publishing  (fork. dtp eller DTP) desktop produktion
destroy   makulere
detail definition   skarphed
detail enhancement   kontrastøgning (scanner)
detergent resistance   vaskemiddelægthed
develop  (ofte i skål) fremkalde (foto)
development  (i skål) fremkaldelse (foto)
device   anordning (gen.), apparat
device independent   maskinuafhængig (edb)
device under test  (fork. DUT) apparat under afprøvning
diacritical mark   diakritisk tegn
diagnostic software   diagnosticeringsprogram (edb)
diagram   grafisk fremstilling, tegning
dial-up line   opkaldslinie (tele)
dial-up network   telefonnet
dial-up time   opkoblingstid
diaphragm   blænde (foto)
diaphragm setting arm   objektivets viserarm (repro)
diazo copy   blåtryk
diazo paper   lystrykkopipapir
dichotomising search   binær søgning (baseret på skiftevis søgning af to dele)
dictionary   ordbog
die   matrice (støbeform), stansejern, stempel (gen.)
die stamping   stålstik, ståltryk
die-cut  (adj) udstanset
die-cut   udstanse
die-cutting   udstansning
die-cutting forme   stanseform (gen.)
die-cutting platen press   stansedigel
die-cutting waste   fraklip, stanseaffald
dieresis   trema (ä)
die-transferring machine   molettérmaskine (dybtryk)
difficulty   problem
digit   ciffer, tal
digital   digital
digital artwork repro  (fork. DAR) digital original-repro
digital display   digital visning
digital read-out   digital visning
digital type   digital skrift
digitizer   digitiser, tegneplade (edb)
digitizer tablet   digitizerplade (dtp)
digitizing tablet   digitaliseringsplade (dtp)
dilitho   dilitho (tøroffset), tøroffset
diluent   fortynder (trykfarve)
DIN paper sizes   DIN-formater
dingbat   ornament (sats/dtp)
dingbats  (flt.) typografisk pynt, typografiske ornamenter
dining and wining   repræsentation (overdreven)
diphthong   diftong, ligatur (dobbeltbogstav), sammenskrevne vokaler, tvelyd
direct   direkte
direct and distribute the work   lede og fordele arbejdet (arb.ret)
direct cable connection   direkte kabelforbindelse
direct cabling   direkte kabelforbindelse
direct colour separation   direkte farveseparering
direct current  (fork. DC) jævnstrøm
direct flat-bed machine   stentrykpresse (litografi)
direct litho   dilitho (tøroffset)
direct mail advertising   direkte reklame
direct process   direkte farveseparering
direct reversal   dia, diapositiv (repro/film), dias
direct-input keyboard   direkte koblet tastatur
direction of web travel   baneretning (rot.)
Directive   direktiv (EF)
direct-mail advertising   adresseret reklame
director   bestyrelsesmedlem, direktør (medlem af bestyrelsen)
directory   indeks (edb), katalog (edb)
dirt   snavs
dirty proof   korrektur (med mange rettelser), ukorrigeret korrektur
disable   afbryde (gen.)
disassemble   afmontere
disassembling   afmontering
disc   skive
disc drive   diskettestation
discard   arkivere, kassere
discolour   falme (trykfarve)
disconnect   frakoble (gen.), udkoble
disconnection   frakobling (gen.)
discount   afslag (i pris)
discrete component   diskret komponent
discrete hyphen   diskret bindestreg
discussion   diskussion
disengage   frakoble (gen.), slå fra (fx valser), udkoble
disengaging   frakobling (gen.)
dish  (fremkalder) skål
disk  (US) diskette
disk controller   diskstyreenhed (edb)
disk drive   diskettedrev
disk morroring   diskspejling (dtp)
dismantle   afmontere
dismantling   afmontering
dismiss   afskedige
dismissal   afskedigelse
dispatch   forsendelse (transport)
dispatch department   forsendelsesafdeling
dispatch note   følgeseddel
dispatch room operator   fratager (i pakkeriet på avis)
dispersant   dispergeringsmiddel, findelingsmiddel
disperser   dispergeringsmiddel, findelingsmiddel
dispersion glue   dispersionslim
display  ('to display in italic') fremhæve (gen.), skilt, udlæsning (edb)
display   display
display  ('use display type') fremhævelse (med fed skrift)
display contractor  (udfører fx standopbygning på udstillinger) dekorationsfirma
display face   fremhævelsesskrift (gen.)
display line   slaglinie
display on screen   vise på skærm (gen.)
display panel   planche (på udstilling)
display setting   sætning (sats)
display space   annonceplads (i tekst)
display type   akcidensskrift, fremhævelsesskrift (gen.)
display unit   dataskærm
display unit  (fork. VDU) skærm (edb)
displayed in italic   fremhævet (med kursiv)
display/show in reverse video  (vise i oplyst felt på skærm) fremhæve (gen.)
disposable   engangs-
disposal   bortskaffelse (affald)
dispose of   sælge (gen.)
distortion   fortegning (optik)
distribute  (på valser i farveværk) forrive, lægge af (blysats)
distribute   distribuere, fordele, forhandle (handle med)
distribute ink   rive farve
distributing agency   distributionsfirma
distribution   distribution, fordeling, forhandling (jf. forhandle)
distribution manager   distributionschef
distributor   forhandler
distributor roller   forrivervalse, rivervalse
dithering  (simulering af gråværdier) dithering (repro)
dithering  (se dette) udglatning (dtp)
ditto mark   gentagelsestegn
divide   fordele
dividend   udbytte (gen.)
division   fordeling
DIY  (fork. for 'do-it-yourself') gør-det-selv, hjemmelavet (gen.)
DKK  (ISO forkortelse) danske kroner
docket   arbejdsseddel, ordrepose
doctor   rakel (dybtryk/flexo)
document   dokument (også etb)
documentalist   dokumentalist
documents against payment   dokumenter mod betaling (merk.)
dodger  (US sl.) reklametryksag
dog's ear   æseløre
doily  (ofte med prægning og/eller udstansninger) kageunderlagspapir
dokument   opgave (etb)
dole  ('be on the dole') bistandshjælp (tillæg til b.)
door-to-door salesman   trappeartist (dansk sl.)
dot   billedpunkt, punkt (raster)
dot area   punktareal (repro)
dot definition   punktskarphed
dot fringe   kvæstrand
dot gain   punktbredning
dot generation   rasterpunktdannelse
dot leaders  ('use dot leaders in Table of Contents') udpunktning (tabelsats o.lign.)
dot loss   punktspidsning, punktsvind
dot matrix   punktmatrice (inkjet printer)
dot percentage   rasterprocent
dot reduction   punktreduktion, punktspidsning, punktsvækning
dot shape   punktform, rasterform
dot spread   punktbredning
dot-for-dot reproduction   punkttro gengivelse
dots per inch  (fork. dpi) punkter pr. tomme
dotted line   punkteret linie, punkteret streg
dotted rule   punkteret linie, punkteret streg
double   bryllup (sætterslang for samme ord sat to gange), dobbelt
double column  (fork. D/C eller D.C.) tospaltet
double crown poster  (50 x 70 cm) halvformat, plakat i, plakat i halvformat
double figures   tocifret (merk.)
double gate fold   alterfals (bogb.)
double page spread ad   tosidesannonce
double tax convention  (mellem fx OECD-lande) dobbeltbeskatningsoverenskomst
double tax treaty   dobbeltbeskatningsoverenskomst
double-click  (med mus) dobbelt-klikke (dtp)
double-page spread   panoramaopslag
doublet   bryllup (sætterslang for samme ord sat to gange)
doubling   dublering (gen.)
doughnut  (US) pusser
dovetail rails   svalehalespor
down  (ude af funktion) nede (edb)
download  (overføre data fra en computer til en anden) hente (gen.), hente ind (edb)
downstreams operation   efterfølgende arbejde
downtime   spildtid (maskinstilstandstid), stilstandstid
DP department   edb-afdeling
DP Manager   edb-chef
draft   udkast
draft agreement   overenskomstforslag (arb.ret)
drafting film   tegnefolie
drafting machine   tegnemaskine
drag  (med mus) trække (dtp)
dragon's blood   drageblod
draw roller   trækvalse
drawback   ulempe
drawing chalk   farvekridt, tegnekridt
drawing charcoal   tegnekul
drawing office   tegnestue, grafisk
drawn-on cover   overtrukket bind
dressing  (cylinder dressing) oppakning
drier   tørreanordning, tørremiddel (til trykfarve), tørringsanlæg
drill   bore
drilling  (fx huller i papir) boring
drilling machine   boremaskine
driography   driografi, tøroffset
drive   drev, transmission (kraftoverføring)
drive side   drevside, modsat betjeningsside (rot.)
driver  (fra computer til fotosætter) oversætterprogram (edb)
driveway   udkørsel (fra fx fabrik)
drop folio   sidetal (forneden på siden)
drop initial   hængende initial
drop roller   farvehentervalse
drop shadow   skyggeramme (dtp)
drop-in  (fx af uønsket databit) indfald
dropline indentation   hængende indrykning (som i denne ordbog)
drop-out image   fritskrabet billede
dropped head   nedrykning (sats)
dross  (fx i støbeapparat) slagger
drum  (fx i fotokopimaskine) tromle
drum folder   tromlefalseværk (rot.)
drum scanner   tromlescanner
drum up business   reklamere
dry   tørre (naturligt)
dry flong   tørmatrice
dry mount   montere (repro)
dry offset   driografi, tøroffset
dry point engraving   koldnålsgravering (kunstgrafik)
dry sprayer   pulversprøjteapparat
dry spraying   pudring
dry thoroughly   gennemtørre
drying   tørring (trykfarve)
drying capacity   optørringsevne (trykfarve)
drying inhibitor   antitørringsmiddel (trykf)
drying medium   tørremiddel (til trykfarve)
drying property   tørreevne (trykfarve)
drying rack   tørrestativ
drying section   tørreparti (papirmaskine)
drying unit   tørreanordning, tørringsanlæg
dual rewind  (stand) dobbelt opruller
dual roll stand   dobbelt afrullestand
duck-foot quotes   franske anførselstegn ('gåseøjne')
duct   kanal
duct adjusting screw   zoneskruer
duct screw   farveskrue (farvekasse)
ducting  (fx til ventilation) luftkanal
ducting  (fx udluftningssystem) kanal
ductor roller   duktorvalse, hentervalse (farveværk)
dummy  (fx bindprøve = bog med blanke blade og færdigt bind) dummy, prøvebind, prøvebog (med blanke sider)
dummy  (fx data) pseudo
dummy  (prøvebog) omfangsbog
dummy   bindprøve
duodecimo  (fork. 12mo) 24 sider på arket (= 12 blade)
dupe   duplikat (film)
duplex   karton (2-lags)
duplicate   duplikat (film)
duplicate print   duplikat (film)
duplicating machine   duplikator
duplicator   duplikator, kleinoffset, kontoroffsetmaskine
durability   holdbarhed
dust cover   smudsomslag
dust jacket   bogomslag, smudsomslag
dust wrapper   smudsomslag
dusting   pudring
dust-tight   støvtæt
dwell time  (fx bogbinderstempel) holdetid
dybtryk   trykteknik (højtryk, offset, dybtryk, serigrafi osv.)
dye   farvestof
dyeline   blåtryk
dyeline print   lyskopi
dye-stuff   farvestof
E   hexadecimal kode
early bird issue   provinsudgave (af landsdækkende avis)
early retirement   førtidspensionering (arb.ret)
early retirement allowance   efterløn (arb.ret)
ears   vignetannonce på bladhoved
earth station   jordstation (antenne med hardware til nedtagning af satellitsignaler)
ease of servicing   servicevenlighed
economic   økonomisk (vedr. pengemidler)
economical   økonomisk (sparsommelig)
EDG scanner  (fork. for Electronic Dot Generator) scanner med rasterpunktgenerator
edge definition   kantskarphed (repro)
edge delete   kantsletning (fotokopimaskine)
edge guide   sidestyr
edge guilding   guldsnit (bogb.)
edge gumming   kantgummiering
edit   redigere
editing   redigering (gen.)
editing  (ændring i eksisterende fil) redigering (edb)
edition   udgave
edition binding   forlagsbind
editor   redaktør
editorial   leder (artikel)
editorial advertising   tekstreklame
editorial office  (s) redaktion
editorial section   redaktionel del (modsat annoncedel)
editor-in-chief   ansvarlig redaktør, ansvarshavende redaktør, chefredaktør, hovedredaktør, redaktionschef
educational advertising   informerende reklame
effect   virkning
effervescence   skumdannelse
E-flute   mikrobølget (bølgepap)
eighteenmo  (fork. 18mo) 18 ark = 36 sider på arket
elaborate   udarbejde i detaljer
elastic   elastisk
elasticity   elasticitet
electric sign   lysskilt
electrical contractor   el-installatør
electro  (type) galvano
electro master   matrice (stereotypi)
electron beam drying   elektronstråletørring (trykfarve)
electron beam engraving   elektronstrålegravering (dybtryk)
electronic character master  (fork. ECM) skriftgarniture (elektronisk lagret i fotosætter)
electronic circuit   elektronisk kredsløb
electronic control   elektronisk styring
electronic dot generator scanner   scanner med rasterpunktgenerator
electronic engraving   elektronisk gravering
electronic mail   elektronisk post
electronic page composition  (fork. EPC) elektronisk sætning af hele sider (prepress)
electronic transmission   elektronisk transmission
electrostatic printer   xerografisk printer
electrostatic printing master   elektrostatisk trykfolie
electrostatics   statisk elektricitet
electrotype   elektrotypi, stereotypi (højtryk)
elevator  (US) elevator
elision  (fx 'it's' i stedet for 'it is') sammentrækning
em   geviert (sats)
em quad   geviert (sats)
em space   geviert (sats)
emboldening   fremhævelse (med fed skrift)
embossed label   seglmærke
embossed paper   præget papir
embossed seal   seglmærke
embossing   blindtryk
embossing calender   prægekalander
embossing die   patrice
em-dash   lang tankestreg, tankestreg (lang)
emerald   smagradgrøn
emergency stop   nødstop
emery papir   smergelpapir
emphasize   fremhæve (gen.)
emphazising   fremhævelse
employ   ansætte, anvende
employee   ansat (person), arbejdstager, medarbejder
employee stock  (US) medarbejderaktier
employer   arbejdsgiver
employers' association   arbejdsgiverforening (arb.ret)
employers' federation   arbejdsgiverforening (arb.ret)
employment   ansættelse
employment interview   ansættelsesinterview
em-rule   lang tankestreg
em-scale  (omtrent = cicero-skala) formatskala
emulate   efterligne, emulere (edb)
emulation   efterligning
emulsification   emulgering
emulsifier   emulgeringsmiddel
emulsify   emulgere
emulsion side   hindeside
emulsion side down   spejlvendt (skrift)
emulsion side up   retvendt (film)
en   halvgeviert (sats)
en computer   RIP (repro)
en dash   kort tankestreg
en quad   halvgeviert (sats)
en space   halvgeviert (sats)
en width   bogstavbredde (gennemsnitlig)
enable   aktivere (gen.), sætte i stand til, tillade (edb)
enamelled cardboard   glanskarton, højglanskarton
encapsulated software   indbygget programmel (dtp)
enclosure  (s) bilag
encode   indkode, kode (dtp)
encrypt   kode (dtp), kryptere
encyclopedia   leksikon
end   afslutte (gen.)
end of file  (fork. EOF) slut på fil (edb)
end of line  (fork. EOL) linieslut
end quote   afslutningsanførselstegn
en-dash   tankestreg (kort)
ending   afslutning (gen.)
end-of-line instruction   linieslut-kommando (dtp)
endpaper   forsatspapir (ofte påklæbet bindets indvendige sider)
engage   slå til (fx valser)
engineer   ingeniør (gen.), tekniker
engineering   maskinteknisk
engineering works   maskinfabrik
engine-sized paper  (fork. ES) maskinlimet papir
English   engelsk
English finish   mat satineret trykpapir
engraver's tool   stikkel (gravørs værktøj)
engraving   kliché (højtryk), radering (kunst)
engraving stylus   stikkel (gravørs værktøj)
enhancement of the environment   miljøforbedring
enlarge   forstørre
enlargement   forstørrelse (gen.)
enlarging   forstørrelse (gen.)
enter   indlæse (edb)
enterprise   virksomhed (firma)
entertainment   repræsentation (selskabelighed)
entrepreneur   iværksætter
entry command  (fx til underprogram) indgangsordre (edb)
envelope   omslag (kuvert)
envelope insertion   kuvertering
enveloping   kuvertering
Environmental Appeal Board   Miljøankenævnet (DK)
environmental approval   miljøgodkendelse
environmental improvement   miljøforbedring
environmental legislation   miljølovgivning
environmental measure   miljøforanstaltning
environmental permit   miljøtilladelse
environmental pollution   miljøforurening
environmental protection   miljøbeskyttelse
environmental quality requirements   miljøkvalitetskrav
environmental quality standards   miljøkvalitetskrav
environmentally acceptable   miljørigtig
environmentally compatible miljøvenlig non-polluting   miljørigtig
environmentally concerned   miljøbevidst
environmentally friendly   miljørigtig
environmentally hazardous refuse   miljøfarligt affald
environmentally neutral   miljøneutral
environmentally secure   miljømæssigt forsvarligt
environmentally sound   miljømæssigt forsvarligt, miljørigtig
environmentally unfriendly   forurene to pollute
environment-conscious   miljøbevidst
environment-friendly   miljørigtig
epilogue   efterskrift, epilog
equal mark   lighedstegn
equal opportunity  ('our company is an equal opportunity employer') M/K (arb.ret)
equal opportunity  ('an equal opportunity company') ligeret (arb.ret)
equal sign   lighedstegn
equity   egenkapital (merk.)
equity capital   aktiekapital (merk.)
erasable programmable read-only memory  (fork. EPROM) sletbart og omprogrammerbart læselager
erase   slette (edb)
erect   montere (maskine)
erection  (fx af maskine) opstilling
ergonomics   arbejdsfysiologi, ergonomi
errata slip   rettelsesliste (indlagt i bog), trykfejlsliste (ofte indklæbet)
error   fejl (skavank)
error correction   fejlretning
error message   fejlmelding (edb)
error-correcting code   fejlrettende kode (edb)
estimate   beregne (fakturere), beregning (fakturering)
estimate copy   beregne (fakturere)
estimate of composition   satsberegning
estimate of volume   omfangsberegning
estimator   beregner
etching ground   ætsegrund
etching resist   dæklak (repro)
ethylene glycol   ethylglykol
European colour scale   Europaskala (trykfarve)
Euroscale   Europaskala (trykfarve)
evaporate   fordampe
evaporative drying  (ved fordampning) naturlig tørring
even inking   ensartet farveføring
even page  (lige sidetal) venstreside
even parity   lige paritet (tele)
evidence   forklaring (i retten)
examination   undersøgelse
examine   undersøge
exception dictionary   undtagelsesordbog (etb/dtp)
excerpt   særtryk (uddrag)
exchangeable hard disk   udskiftelig harddisk
exclamation mark   udråbstegn
exclusive   eksklusiv
exclusive agency   generalagentur
exclusive of   eksklusive
exclusive producer   eksklusiv producent (gen.)
exercise book   stilehæfte
exhausted   slidt ned (fremkalder)
exhibition   udstilling
exhibition stand  (UK) udstillingsstand
exit   udgang (edb), udkørsel (fra fx fabrik)
exlibris   exlibris
expanded type   bred skrift
expanding shaft   ekspandere
expansion   ekspansion
expansion slot  (til kort i computer) udvidelsessokkel
expense account   repræsentationskonto (merk.)
expensive   kostbar
expert appraisement   synsforretning
expert opinion   sagkyndig udtalelse (jur./arb.ret)
explain   forklare (gen.)
explanation   forklaring (gen.)
exploded view  (fx i reservedelskatalog) eksploderet tegning, udspilet tegning
explosion   eksplosion
explosion-proof   eksplosionssikker
export manager   eksportdirektør
expose into   indkopiere
exposition  (US) udstilling
exposition booth  (US) udstillingsstand
exposure  (foto) belysning, påvirkning (miljø)
exposure latitude   belysningsspillerum (film), eksponeringsspillerum (film)
exposure light source   belysningskilde (foto)
exposure meter   belysningsmåler (foto)
extend   forlænge
extender  (fx til trykfarve) strækmiddel
extension   forlængelse
extension cord   forlængerledning
external store   ydre lager (edb)
extra   ekstra
extra bold   ekstrafed (skrift)
extra charge   tillæg (til pris)
extra charge for foreign language setting   sprogtillæg (satspris)
extra charge for position   tillæg for ønsket placering (om annonce)
extra leading   ekstra skydning
extract   udsuge
extraction  (fx af luft) udsugning
eye appeal   blikfang
eye catcher   blikfang
eye fatigue   øjentræthed
eyelet   hul (gen.)
eyelet clamping   øjeklamning (bogb.)
f number   blændetal (foto)
fabric   stof (tekstil)
fabric  (af stof) væv (serigrafi)
fabricate   opsvejse
fabric-covered rollers   stofbetrukne valser
face  (of type) skriftsnit
facial tissue   ansigtsserviet
facial tissue paper   ansigtsservietpapir
facility  (US) fabrik (manufacturing), produktionsanlæg (manufacturing)
facsimile   elektronisk transmission
facsimile edition   fotografisk optryk (faksimileudgave)
factor   faktor (gen.)
factory   fabrik
fade   falme (trykfarve)
failsafe   fejlsikre, fejlsikret, sikkerhedsanordning
faint   lyssvag
fair copy   renskrift
fair proof   rentryk
faithful reproduction   naturtro gengivelse, tro gengivelse
falsning   færdiggørelse (i én arbejdsgang)
family size  (fx servietter) husholdningsstørrelse
fan   lufte (papir før pålægning/ilægning), ventilator (udluftning)
fan delivery   hjuludlægning (rot.)
fan out  (giver mispasning pga. ændring mellem to trykgange eller trykværker) papirstræk (papir)
fancy border   dekorativ ramme (typ)
fancy frame   dekorativ ramme (typ)
fancy paper   buntpapir (trykt gavepapir o.lign.), dekorationspapir
fancy type   ornamenteret bogstav, pyntebogstav, sirbogstav (skrift), sirskrift (skrift)
fanfold   siksakfals, z-fals
farmed out work  (UK) underleverandørarbejde
fashion artist   modetegner
fashion magazine   modeblad, modejournal
fashion paper   modejournal
fast lens   lysstærkt objektiv
fast-drying ink   hurtigtørrende farve
fat   fed (tyk)
fat face   fed skrift
father of the chapel  (fork. FOC) typografernes tillidsmand
father of the chapel   tillidsmand
fault-finding   fejlfinding, fejlsøgning
faulty   fejlbehæftet
fax   telefax
feasibility study   forundersøgelse (gen.)
feathering   ekstra skydning, flueben
featherweight paper   letvægtspapir
feature article  (i blad) hovedartikel, kronik
feed   fremføre (papir), fremføring, indføre
feed hole punching   remalinerhulning (endeløse formularer)
feed holes   fremføringshuller
feed roll   forsyningsrulle
feed roller   trækvalse
feed track   fremføringsspor
feed unit   indføring (af papir)
feedback   tilbagemelding (automatik)
feeder   indføringsanordning, pålægger
feeding  (fx papir) ilægning, pålægning
feeding device   pålægger
feeding in   indføring (af papir)
feeding in increments   trinvis fremføring
feeler   føler
feint rules  (fx på linieret papir) tynde streger
feints   blå markeringsstreger
felt board   filtpap
felt side   filtside (papir), overside (papir)
female cutter   underkniv
female tool  (fx stanseværktøj) underværktøj
female voice-over  (fork. FVO) speakertekst (video)
fence   afskærme
fencing  (fx af maskiner) afskærmning
ferric chloride   jernklorid
fetch   hente (gen.)
fibre optic cable   glasfiberkabel
fibre optics   lysleder
fiction   skønlitteratur
field   felt (gen.)
field investigator   interviewer (markedsundersøgelse)
field of regulation   reguleringsområde
field of variation   reguleringsområde
field proven   gennemprøvet (thoroughly)
field tested   gennemprøvet (thoroughly)
figure   tal
file   arkiv, fil (edb), mappe (chartek)
file copy   arkiveksemplar
file defragmenting utility  (fx Norton) affragmenteringsprogram
file drawer   arkivskab (gen.)
file holes   arkivhuller
file management   filhåndtering (edb)
file server   filserver
filing   arkivering (gen.)
filler   fyldstof (papir)
filling-in   udfyldning
film   film, hindehinde
film  (fx trykfarve) lag, tæthed (papir, originaler, film, tryk)
film adheser   filmklæbeautomat
film advance   filmtransport (fotosats)
film assembly   filmmontage
film base   filmunderlag
film consumption   filmforbrug
film contact screen   filmkontaktraster
film copy gravure screen   kopiraster (dybtryk)
film cut to size   arkfilm
film duplicate   kontaktkopi
film emulsion   filmemulsion
film feed   filmtransport (kamera)
film flat   filmmontage
film gauge   filmtykkelse
film grain   filmkorn
film lamination   plastlaminering
film montage   filmmontage
film plane   filmplan
film printing   folietrykning
film reel   filmspole
film rush   ekspreskopi
film size   filmformat
film stencil   filmskabelon (serigrafi)
film stripping   filmmontage
film width   filmbredde
filmless platemaking   filmløs pladekopi
filmset  (fx filmset by NN Ltd.) fotosat
filmsetter   fotosættemaskine (gen.)
filmsetting   fotosats
final   endelig
final check   efterkontrol
final costing   efterkalkulation
final drawing   rentegning
final proof   revision (grafisk), revisionsark
final treatment   efterbehandling
financial   økonomisk (vedr. pengemidler)
financial manager   økonomichef
financial statement of the year   årsregnskab (merk.)
fine art   kunst (de skønne kunster)
fine grain development   finkornsfremkaldelse
fine rules   tynde streger
fine tune   finindstille
fine-arts print   kunsttryk
fines   fiberklumper (papirfejl)
finger marks  (flt.) fingeraftryk
finger prints  (flt.) fingeraftryk
finish  (fx papir) overfladebehandling
finish   efterbehandle, finish, færdiggøre (bogb.)
finished   færdig
finished artwork   rentegning
finishing   efterbehandling, færdiggørelse (bogb.)
finishing department   bogbinderi (i trykkeri)
firm   fast, forretning (handel), virksomhed (firma)
first   først
first draft   kladde
first forme   skøntryksform, skøntrykside
first impression   skøntryk
first in   først ind, først ud (edb)
first out  (fork. FIFO) først ind, først ud (edb)
first printer   førertrykker (rot.)
first printing   første oplag, skøntryk
first proof   huskorrektur
first-run printing   skøntryk
fiscal   skattemæssig (merk.)
fisheye lens   fiskeøjeobjektiv (foto)
fist   hånd (henvisningssymbol)
fitter   montør (af maskiner)
five-day week   femdagesuge (arb.ret)
fix   fastgøre, fiksere (foto)
fixative   fiksativ
fixed   fast
fixed assets   anlægsaktiver (merk.)
fixed disc storage   fast pladelager
fixing   fastgørelse
fixing bath   fikserbad (foto), fikservæske
fixing salt   fiksersalt
fixing solution   fikservæske
fixtures and fittings   fast og løst inventar
flag  (US) hoved (avis), indikator (edb), kolofon (avis)
flame-proof paper   brandsikkert papir
flap  (fx på smudsomslag) klap
flap copy   klaptekst (på smudsomslag)
flash   blitz (foto), cblinke, flash (foto)
flash exposure time   forbelysningstid (repro)
flashpoint   flammepunkt (trykfarve)
flask   kolbe
flat   flad, plano
flat artwork   montage (original)
flat cable   fladkabel (el.)
flat image   fladt billede
flat negative   blødt negativ (film)
flat rate  (fx for annoncer) grundpris
flat roll   glattevalse
flat sheet   plano ark, planoark
flat stitching   sidehæftning (i modsætning til ryghæftning)
flatbed die-cutting unit   fladstanseværk
flatbed plotter   bordplotter
flat-bed printing press   hurtigpresse (højtryk)
flatbed printing press   cylinderpresse (højtryk)
flatbed printing press  (fx bogtryk hurtigpresse eller offset prøvetrykpresse) fladfundamentspresse
flat-bed scanner   planscanner
flatbed scanner   bordscanner, fladscanner
flesh colour   hudfarve
flexible   fleksibel
flexible disk   diskette
flexible PVC   blød PVC
flexible working hours   flextid (arb.ret)
flexitime   flextid (arb.ret)
flexo press   flexotrykpresse
flexo printer   flexotrykpresse
flexo printing press   flexotrykpresse
flexographic press   flexotrykpresse
flexography   flexografi
flicker   cblinke, flimmer (på skærm)
flimsy   kopi (på tyndt papir)
flip   vende (gen.)
flip-top vacuum frame   vendekopiramme (repro)
float  (fx til rejsende salgskonsulent) forskud
flog   sælge (gen.)
flong   matrice (stereotypi), matricepap (stereotypi)
floor of rights   tryghedsniveau (arb.ret)
floor plan   grundplan
floor space   gulvareal
flop   spejlvende (billede), vende (gen.)
flopped image   spejlvendt billede
floppy disc   diskette
florets   typografiske ornamenter
flow of work   arbejdsgang
flowchart   blokdiagram, rutediagram
flowers  (egl. blomster) typografiske ornamenter
flt. loose-leaves   løsblad (fx katalog)
fluff   papirstøv
fluffing   papirstøvning
fluid film   direkte stencil (serigrafi), indirekte stencil (serigrafi)
fluorescent bulb   glødelampe
fluorescent lamp   glødelampe
flush   glat
flush and hang   hængende indrykning (som i denne ordbog)
flush cut   brochuresnit (skæring)
flush left and right   bloksats
flush matter   bloksats
flush right   bagkant, lige
fluting   bølger (i bølgepap)
fly leaf   flyvende forsatspapir (ikke påklæbet bindets sider)
fly posting   ulovlig plakatopklæbning
fly title   smudstitel
flyer   udlæggerpind (trykpresse)
flying   flyvende (gen.)
flying and misting   farvestøvning
flying paster   automatisk rulleskifter, flyvende rulleskifter (rot.)
flying reel change   automatisk rulleskift (rot.)
flying splicer   automatisk rulleskifter, flyvende rulleskifter (rot.)
flying web- splice   automatisk rulleskift (rot.)
flysheet   flyveblad, løbeseddel
foam formation   skumdannelse
focal length   brændvidde (foto)
focus   stille skarpt (foto)
focusing screen   matskive (repro)
fogging   slørdannelse (foto), sløring (foto)
foil   folie
foil blocking attachment  (fx til guldtryk) folieprægeanordning
foil gauge   folietykkelse
foil lamination   filmlaminering
foil printing   folietrykning
foil stamping   folieprægning (hot-)
foil thickness   folietykkelse
fold   false
fold depth   falselængde (formulartryk)
fold lay mark   falseanlæg
fold mark   falsekryds
fold test   falseprøve
foldability  ('good foldability') falseegenskab
folded and collected copy  (fork. f&c copy) materieeksemplar (bogb.)
folded and gathered sheets  (fork. f&g = falset og optaget) materieeksemplar (bogb.)
folder   brochure, chartek (omslag), falsemaskine, falseværk (rot.), folder (tryksag), mappe (omslag)
folder former   falsetragt (rot.)
folding   falsning
folding blade   falsekniv (falsemaskine)
folding box   falseæske
folding box board   falseæskekarton
folding characteristics   falsningsegenskaber
folding cylinder   falsetromle
folding device   falseapparat
folding former   falseskjold (rot.)
folding knife   falsekniv (falsemaskine)
folding layout   falseskema
folding machine   falseapparat, falsemaskine
folding rollers   falsevalser
folding stick   falseben
folding unit   falseapparat, falseværk (rot.)
fold-to-print register   falseregister
folio   sidetal (bog)
follow   følge
follow style   udføres som forlæg
follow-up letter   opfølgningsbrev (reklame)
font  (US) font (skrifttype, skriftsnit), skriftgarniture (ordinær, kursiv, halvfed osv.), skriftsnit, skrifttype
font library  (US) skriftbibliotek
fonts in direct access   online skrifter (dtp)
footer   bundtekst (dtp)
footprint  (US) gulvareal
forbidden   forbudt
force majeure   force majeure
forced lubrication   tryksmøring
forced page break   hårdt sideskift (etb)
forced side break   tvunget sideskift (etb)
forecast   prognose (merk.)
foreign   udenlandsk
foreign worker   gæstearbejder (arb.ret)
foreman   faktor (sætteri)
foreman printer   trykkerfaktor
foreword   forord
forklift truck   gaffeltruck
form  (US) form (satsform)
form  (UK) blanket, form (gen.), formular
form rack  (US) formreol (sætteri)
form set   formularsæt
format   form (struktur), opbygning, struktur (abstrakt)
format setting   formatindstilling (tryk)
formation of fungus   svampedannelse (fugtevæske)
formatting   formatering (edb)
forme  (UK) form (satsform), trykform (UK)
forme inking roller   formvalse
forme rack  (UK) formreol (sætteri)
former   forrige (tidligere)
former fold   falseskjold (rot.)
forms printing   formulartryk
forord   indledningssider i bog (smudstitel, titel, tilegnelse, forord, indholdsfortegnelse osv.)
forty-eightmo  (fork. 48mo) 48 blade = 96 sider på arket
forurenende polluting   forurene to pollute
forwarding sucker   suger (pålægningsapparat)
foul copy   kladde
foul impression   fejltryk
foul proof   korrektur (med mange rettelser)
foundation   fundament (gen.)
foundry type   skriftstøberiskrift
fount  (UK) skriftsnit, skrifttype
fount library  (UK) skriftbibliotek
fountain key   farveskrue (farvekasse), zoneskruer
fountain screw   zoneskruer
fountain solution   fugtemiddel (offset)
fountain solution cooling   fugtevandskøling
fountain water   fugtevand
four unit offset press   firefarve offsetmaskine, 4-farve offsetmaskine
four-colour   firefarve-
four-colour process printing   firefarvetryk
four-colour work   firefarvearbejde
four-coulor set   firefarvesæt (film)
fracture bar   brøkstreg (vandret)
frame   enkeltbillede (video), ramme (typ), stativ (vange på maskine)
frame grabbing  (fra TV med still- video kamera) fastholdelse af enkeltbilleder
frame grabbing   billedfangst (video)
frame rack   kassereol (sætteri)
framed ad  (vertisement) indrammet annonce
framework agreement   rammeaftale (arb.ret)
frank   frankere
franking labels   frankeringsetiketter
fraternally yours   kammeratlig hilsen (i korrespondance mellem fagforeningsfolk)
free   gratis
free advertising   gratis reklame
free copy   frieksemplar (gratis)
free-lance   free-lance (gen.)
Freepost  (eng. system) Porto betalt
freshly painted   nymalet
fresnel lens   fresnellinse
fringe benefits   frynsegoder (arb.ret)
front   forrest, forside
front edge   forkant
front end computer   værtscomputer
front lay   forreste anlæg (trykpresse)
front margin   ydermargen
front matter  (US) indledningssider i bog (smudstitel, titel, tilegnelse, forord, indholdsfortegnelse osv.)
front side   forside
front-end  (computer) frontend (edb)
frontend processing   forgrundsdrift (edb)
frontend system  (fx tekstbehandling med sideombrydning på efterfølgende system) frontendsystem
frontispiece  (normalt placeret over for titel) titelbillede
front-side printing   skøntryk
fugitive colours   ikke-farveægte
full binding   helbind
full colour printing   firefarvetryk
full justfication   fast for- og bagkant
full leather binding   hellæderbind
full point  (US) punktum
full stop  (UK) punktum
full-automatic   fuldautomatisk
full-colour set   firefarvesæt (film)
full-page   helsides
full-page advertisement   helsidesannonce
full-page newspaper advertisement   helsidet avisannonce
full-page output   udkørsel af hele sider
full-page transmission   helsidesoverførsel
fully automatic   fuldautomatisk
fume   damp (fra alle slags væsker)
fume extraction   udsugning af dampe
fuming ghosting   spøgelsestryk (kemisk)
function   funktion
functioning   funktion
fungus growth   svampedannelse (fugtevæske)
funnel   tragt (gen.)
furnish   træmasse (papirfr.)
furniture   blindmateriale (sats), steg (mellem kopper i dybtrykraster)
fuse   prop (el.), smelte sammen, smeltesikring (el.)
fusing  (fx fiksermiddel i fotokopimaskine) sammensmeltning
fuzz   papirstøv
fuzzy   ulden (ikke veldefineret kant), uskarp
fyldighed   bulk
gallery-type camera   brokamera (repro)
galley   skib (blysats)
galley output   spalteudkørsel
galley press   korrekturpresse
galley proof   spaltekorrektur, uombrudt korrektur
gallon (UK) = 4   gallon
gamut   skala
gang stitcher   samlehæfter
gap   hul (gen.), mellemrum (gen.)
gap digits   mellemcifre
garbage in   vrøvl ind, vrøvl ud (edb-slang om dårlig programmering)
garbage out  (fork. GIGO) vrøvl ind, vrøvl ud (edb-slang om dårlig programmering)
garbled text/copy  (forårsaget af teknisk fejl i fx printer) uforståelig tekst
gasoline  (US) benzin
gate  (ofte flt. gates) port
gate fold   portfals (bogb.)
gatefolded cover  (bog eller tidsskrift) indfalset omslag
gather   optage (bogb.), samle
gatherer   optagemaskine
gatherer-stitcher   samlehæfter
gathering   optagning (bogb.)
gauge   måleapparat
gauze   gaze (bogb./serigrafi), hæftegaze (bogb.)
GBP  (ISO forkortelse) pund sterling (£)
gear marks   tandstriber
gears  (flt.) tandhjul (gen.)
gearwheel   tandhjul (gen.)
general agent   generalagent
general manager   daglig leder (merk.), direktør (medlem af bestyrelsen)
General Post Office  (fork. GPO) engelske postvæsen, det
generic   generisk
generic coding   generisk kodning (fotosats)
German accent  (tysk fx ü) omlyd
German print   fraktur (skrift)
ghost key  (se YMCK) skeletsort (4-farve)
ghosting   dublering (trykning), spejl i trykket, spøgelsestryk
gift-wrap paper   gavepapir
gilding   forgyldning (bogb.), guldtryk (bogsnit)
gilding press   forgylderpresse (bogb.)
gilt edge  (s) guldsnit (bogb.)
gimmick   reklamepåfund (smart), smart reklamepåfund
give evidence   forklare (gen.)
giveaway paper  (reklamefinansieret) gratisavis
glare-free   blændfri
glass beads  (fx toner i fotokopimaskine) glasperler
glass plate   glasplade
glass screen   glasraster
glassine paper   pergamynpapir
glazed (card)board   glanskarton
glazed paper   glittet papir
glazing technique   kalandreringsmetode
gloss level   glansniveau
glossy   blank (skinnende)
glossy cardboard   glanskarton, højglanskarton
glossy papir   blankt papir
glossy print   blank kopi (foto)
glossy surface   blank overflade
glossy varnish   glanslak
glue  (ofte organisk) lim
glue   klister
glue  (ofte animalsk eller vegetabilsk) klæbemiddel
glue applicator   limansmøringsudstyr
glue brush   limpensel
glue unit   limværk
glue-in   indklæbe (bogb.)
gluer   ansmøringsapparat
gluing   limning (bogb.)
gluing machine   ansmøringsapparat
glytch   computerfejl (maskinel/programmel, kan normalt let rettes)
g/m2   g/m2
gold blocking   forgyldning (bogb.), guldtryk (prægning)
gold blocking and embossing press  (med prægning) forgylderpresse (bogb.)
gold blocking press  (fx med bladguld) forgylderpresse (bogb.)
gold foil   bladguld (ægte)
gold leaf   bladguld (ægte)
gold printing   guldtryk
goldenrod flat  (amerikansk repro) gulfolie
golf-ball typewriter   kuglehovedskrivemaskine
goods  (flt.) vare
goods van   varevogn
go-slow   arbejdskonflikt (arb.ret), nedsat arbejdstempo (arb.ret)
Gothic   gotisk (skrift)
gothic   stenskrift
Gothic face   gotisk (skrift)
Gothic style   krøllet (bogstaver)
government printer   statstrykkeri
Government Printing Office  (fork. GPO) amerikanske statstrykkeri, det
gradation   filmemulsionshårdhed
gradation screen   raster med forløb
grade   kvalitet
grade  (fx efter kvalitet) sortere
graduate   dimittend
grain direction   fiberretning (papir)
grain screen   kornraster
graining   korning (offset)
grain-long   smal bane (papir)
grain-short sheet   bred bane (papir)
grammage   gramvægt (papir), kvadratmetervægt (papir)
grams per square metre  (fork. gms eller g/m2) gramvægt (papir)
graph paper   millimeterpapir
graphic artist   grafiker
graphic arts camera   reprokamera
graphic arts consultant   grafisk konsulent
graphic arts dealer   grafisk fagforretning (leverandør)
graphic arts exhibition   grafisk messe
graphic arts film   reprofilm
graphic arts industry   grafisk industri
graphic arts journal   grafisk fagblad
graphic arts magazine   grafisk fagblad
graphic arts photography   reprofotografi
graphic arts supplier   grafisk fagforretning (leverandør)
graphic arts trade show   grafisk messe
graphic board   grafikkort
graphic communications  (oftest flt) grafisk kommunikation
graphic design   grafisk formgivning
graphic design studio   grafisk tegnestue
graphic design workstation   grafisk arbejdsstation
graphic designer   formgiver (grafisk), grafiker
graphic display screen   grafikterminal
graphic workstation   grafisk arbejdsstation
graphical user interface  (fork. GUI) grafisk brugerflade
graphics   grafisk fremstilling
graphics file   billedfil
graphics studio   grafisk tegnestue
gratuity   gratiale
gravure printing   dybtryk
gravure rotary   dybtrykrotation
gravure screen   dybtrykraster
gray  (US) grå
grease   indfedte, smørefedt
grease nipple   smørenippel
greaseproof   fedttæt (papir)
grease-proof paper   fedttæt (papir)
greasy   fedtholdig
great primer   tertia (16 punkt skrift)
greeked   ulæselig (gen.)
greeking   mumletekst (dtp), simuleret tekst (dtp)
green cast   grønstik
greetings card   lykønskningskort
grey  (UK) grå
grey balance   gråbalance
grey board   bogbinderpap
grey fog   gråslør
grey scale   gråskala
grey steps   gråskalatrin
grey value   gråværdi (i modsætning til farveværdi)
grey wedge   gråkile
grid  (fx layoutark) opstregning
grid   hjælpelinier, net (opstregning/moduler til layout)
grid-like   netagtigt
gripper   griber
gripper allowance   gribertillæg
gripper arm   griberarm
gripper edge   griberkant, gribersteg (papirkanten)
gripper edge furniture   gribersteg (selve stegen)
gripper margin   griberkant, gribersteg (papirkanten)
gripper-free varnishing unit   griberfrit lakerværk
groove   signatur (i blytype)
gross earnings  (firma/person) bruttofortjeneste (merk.)
gross receipts   bruttofortjeneste (merk.)
gross turnover   bruttoomsætning (merk.)
ground glass screen   matskive (repro)
ground-tint printing   tonpladetryk
groundwood   slibemasse (papirfr.)
growth rate   vækstrate (merk.)
grøn   RGB (repro)
gsm  (fork. for 'grams per square metre') g/m2
guarantee   garantere, garanti, mangeludbedring
guarantee inspection   garantieftersyn
guard   afskærme
guarding   afskærmning
guesstimate   kvalificeret gæt, løst overslag, slag på tasken
guide roller   ledevalse, styrevalse
guidelines   retningslinier
guillemets   franske anførselstegn ('gåseøjne')
guillotine   papirskæremaskine
gum   lim
gum arabic   gummiarabicum
gum blinding   gummieringsblinding (fejl i offset)
gum override   gummieringsprioritet (gummieringen har prioritet frem for andre operationer)
gummed paper   gummieret papir
gumming   gummiering (også pladepræservering), pladepræservering (offset)
gunk   snavs
gutter   krydssteg (blysats), rygmargener (de to indvendige margener i bog)
gutter press   smudspresse
gyldighed   forlænge
hairline cross   trådkors
hairline register   hårfin pasning, hårfint register
halation   halo (foto)
half stuff   halvtøj (papirfr.)
half title   smudstitel
half-deck   indtrykningsværk (avisrotation)
halftone   halvtone (raster)
halftone dot   rasterpunkt
halftone engraving   autotypi (højtryk)
halftone etching   autotypi (højtryk)
halftone print   rastertryk
halftone printing   rastertryk
halftone process   halvtoneprocess
halftone screen   autotypiraster, halvtoneraster
halftone value   rasterprocent
halftoning   halvtoneprocess
halide lamp  ('metalhalide lamp') halogenlampe (repro)
hammer printer   anslagsprinter, hammerprinter
hammer-finished paper   hamret papir
hand lettering   skilteskriveskrift
handbook   håndbog, manual (håndbog)
hand-held computer   håndholdt computer
handicraft   kunsthåndværk
hand-made paper   bøttekant (håndgjort eller imiteret håndgjort papir)
handmade deckle-edge paper   håndgjort bøttepapir
hand-made paper   håndgjort papir
handout  (to the press) pressemeddelelse
handshake   håndtryk (edb: første signal mellem to computere)
hanging indent   hængende indrykning (som i denne ordbog)
hard   hård
hard copy  (fx prøvetryk) udprint, udskrift
hard disc  (UK) fast disk (edb)
hard disk  (US) fast disk (edb), fastdisk, harddisk
hard page break   hårdt sideskift (etb), sideskift (dtp)
hard proofing   prøvetryk på papir
hardback   indbundet (bogb.)
hardcover   indbundet (bogb.)
hardcover binding   forlagsbind
harden   hærde
hardening agent   hærdemiddel
hardware   maskinel (edb)
hardware-independent   maskinuafhængig (edb)
hardwire   koble
hard-wired   fastfortrådet (el.)
hardwired   direkte forbundet
harmful to health   sundhedsskadelig
harmonica fold   leporellofals
hash   dobbeltkryds (#)
hash mark   nummertegn (#)
hash value   nonsenstotal (edb)
hatched area   skraveret felt
haulage contractor   vognmand, vognmandsfirma
haulier   vognmand
haywire  (om computer) løbsk (go)
hazard flash   advarselsblink
hazardous   farlig
hazardous to health   sundhedsfarlig
hazardous waste   farligt affald
head margin   topmargen
head of purchasing   indkøbschef
head trim   afskæring
head white   nedrykning (sats)
headband   frise (øverst på side)
header   topmargentekst (etb), toptekst (dtp)
heading   avisoverskrift (newspaper)
headline   hovedlinie, slaglinie
heads   hovedstege (højtryk)
health hazard   helbredsrisiko
heater   varmeapparat
heatfix paper   varmeklæbende papir
heat-fusing   indbrænding
heating element   varmelegeme
heat-resistant   varmebestandig
heat-set ink   varmetørrende trykfarve
heatset paper  (fx etiketter) varmeklæbende papir
heat-set web-offset  (fork. HSWO) rulleoffset
heavy face type   fed skrift
height of type   skrifthøjde (højtryk/typehøjde fra fundament til trykark)
height to paper   skrifthøjde (højtryk/typehøjde fra fundament til trykark)
helically cut gears   skråtskårne tandhjul
hellbox   tøjkasse (til ødelagte typer osv.)
help diskette   hjælpediskette
Her Majesty's Stationery Office  (fork. HMSO) engelske statstrykkeri, det
hexadecimal strings   hexadecimale tegnfølgere
H-height   versalhøjde
hickey  (flt. hickies) pusser
hickey remover   pusserfanger
high density television  (fork. HDTV) højopløsnings-TV
high resolution data   højopløselige data
high size   højformat
high-contrast image   hårdt billede
high-end  (fx imagesætter) high-end
high-end  (fx reprosystem) kostbar
high-frequency curing  (fork. HF) højfrekvenstørring
highkey picture   overeksponeret billede (bevidst)
highlight  (fx på skærmbillede) fremhæve (gen.)
highlight dot   spidst punkt
highlighting   fremhævelse (med fed skrift)
high-polish copper   glanskobber (dybtryk)
high-polish coppering process   glanskobbermetode (dybtryk)
high-speed   superhurtig
high-speed lens   lysstærkt objektiv
high-viscosity   tyktflydende
hinge   hængsel (bogb.)
histogram   søjlediagram
historical costing   efterkalkulation
hoarding  (fx til plakatopklæbning) plankeværk
hole   hul (gen.)
hole perforation   hulperforering
hole punching   hulstansning
holiday allowance   feriepenge (arb.ret)
holidays as distinct from Sundays   helligdag, skæv (arb.ret)
home computer   hjemmecomputer
home-made   hjemmelavet (gen.)
honey-comb pattern   bikagemønster, vaffelmønster
hopper  (normalt til faste stoffer) tragt (gen.)
horizontal whirler   pladeslynge (pladefremst.)
horse   papirbord
host   vært
host computer   værtscomputer
hot button   krydshenvisningsknap (edb)
hot melt   varmlim (bogb.)
hot-air drying   varmlufttørring
hot-foil stamping   varmfolieprægning
hotmelt   hotmelt (bogb.)
hot-metal composition   blysats (håndsats), maskinrevision (godkendelse af tryk)
hot-wax method  (limsystem) varmvoksmetode
hour counter  (se også driftstimetæller) timetæller
house corrections   huskorrektur
house magazine   firmablad
house style   husstil (intern norm for grafisk produktion)
household ammonia   salmiakvand
humidity   fugtighedsindhold (luftens), luftfugtighed
hydrocarbon   kulbrinte
hydrocolor system   kombineret farve/fugteværk
hygrometer   hygrometer (fugtighedsmåler)
hyphen   bindestreg
hyphenation   ordbrydning, orddeling
hyphenation and justification  (fork. H&J) bindestreger og udslutning (kommando i satsprogram)
hyphenation program   orddelingsprogram
hypo eliminator  (fjerner spor af fikser) slutbad (foto)
hyposulphate  (fork. hypo) fikser (foto)
ID   identifikationsnavn
ideas man   idémand (reklame)
Idem paper  (varemærke) selvkopierende papir
identifier   datanavn, identifikationsnavn
ideogram   piktogram
ideographic photocomposer  (fx kinesisk) fotosættemaskine (gen.)
idiot disk  (uden typografisk koder) råtekstdiskette
idler roller   ledevalse (rot.), medløbende valse
idling   tomgang
idling roller   medløbende valse
illegible   ulæselig (gen.)
illuminate   belyse
illuminated table   lysbord (repro), montagebord (repro)
illumination  (fx space illumination) belysning
illustration with (a) bleed   udfaldende illustration
illustrator   rentegner
image   billede
image cut-out   billedfritskrabning
image data   billeddata (repro)
image definition   kantskarphed (repro)
image file   billedfil
image handling   billedbehandling
image length   tryklængde
image manipulation   billedbearbejdning
image overlay   samkopiering (fotokopimaskine)
image processing   billedbearbejdning, billedbehandling
image resolution   kantskarphed (repro)
image silhouette   billedfritskrabning
image-free margin  (på fx ark) trykfri kant
imagesetter   belysningsenhed, fotosættemaskine (gen.), lasersætter, udprintmaskine
imagesetting   fotosats
imagesætter   imagesetter (system til udkørsel af tekst og illustrationer)
imaging   billedbearbejdning, billedbehandling, RIP'ning
imaging system   billedbehandlingssystem
imaging unit   belysningsenhed
imitate   efterligne
imitation   efterligning, plagiat
imitation parchment   imiteret pergament
impact   virkning
impact printer   anslagsprinter, hammerprinter
import  ('import illustrations from other media') hente (gen.)
impose   skyde ud (sider), udskyde (sider på ark)
imposition   udskydning
impress   stempel (bogb.)
impression   tryk (aftryk)
impression  (fx angivet i kg/cm2) trykkraft
impression cylinder   modtrykcylinder (offset), trykcylinder (højtryk)
impressions per hour  (fork. i.p.h.) tryk pr. time
imprint   trykkested
imprinting   indtrykning (gen.)
imprinting unit   indtrykningsværk
improve   forbedre
improvement   forbedring
improvement of the environment   miljøforbedring
impulse   impuls
in boards   papbind, i
in jerks   rykvis (gen.)
in numerical order   nummerorden, i
in one through   arbejdsgang
in position   plads, på
in print   lagerbog (forlag)
in receivership   konkursbehandling, under (merk.)
in the pipeline  (sl.) forberedelse
inboard binding   dybfalset bind
incentive wages   præstationsløn (arb.ret)
inch  (maskinfremrykning v.hj.a. kort tasttryk) rykke
inch   krybe
inching   krybehastighed, langsom kørsel (med maskine), rykvis (gen.)
income   indtægter
incremental feeding   trinvis fremføring
indelible ink   vaskerimærkeblæk, vaskeægte trykfarve
indent   indrykke (linie)
indent line   indrykningslinie
indentation   indrykning (annonce)
indented line   indrykket linie
index   stikordsregister
index card   kartotekskort, kort (landkort)
index character   indekstegn, nedrykket tegn
index figure   indekstal (matematik)
india ink  (US) tusch
India paper   bibelpapir
indian ink  (UK) tusch
indicator   indikator (gen.)
indirect   indirekte
indirect letterpress   driografi, tøroffset
individual   individuel
individual location  (fx om annonce) individuel placering
induction motor   induktionsmotor, kortslutningmotor
industrial action   arbejdskonflikt (arb.ret), strejke (arb.ret)
industrial advertising   industrireklame
industrial democracy   demokrati på arbejdspladsen
industrial designer   industriel formgiver
industrial dispute   arbejdskonflikt (arb.ret), konflikt (arb.ret)
industrial hygiene   arbejdshygiejne (arb.ret)
industrial injury   arbejdsskade (arb.ret)
industrial injury insurance   arbejdsskadeforsikring (arb.ret)
industrial quiescence   ro på arbejdsmarkedet (arb.ret)
industrial sector   branche
industrial standard   industristandard
industrial tribunal   Arbejdsretten (gen.)
inert gases   ædle gasser
infeed   indføring (af papir)
infeed unit   indføringsanordning
inferior character   nedrykket tegn
infinitely variable speed control   trinløs variabel hastighedsregulering
infinity sign  (8) uendelighedstegn
inform   informere
information   information, orientering (gen, fx instruktion)
information retrieval system  (fork. IR) informationssøgningssystem
information to employees   intern information
information transfer   informationsoverførsel
informative advertising   informerende reklame
infringe   krænke (ret)
infringement   krænkelse (ret)
inherent store   indbygget lager (edb), lager, indbygget (edb)
in-house magazine   personaleblad
in-house printshop   hustrykkeri
initial   begyndelsesbogstav, initial (forbogstav), påtegne (underskrive)
initial costs   anskaffelsespris (merk.), anskaffelsessum (merk.), førstegangsomkostninger, investeringsbeløb, startomkostninger
initial difficulties   begyndervanskeligheder
initial with text runaround  ('initial' over flere tekstlinier) uncial
initials  (fx ved godkendelse) mærke (underskrift), påtegning
injection  (fx af kapital) tilførsel
injurious to health   sundhedsfarlig
ink   farve (trykfarve), indfarve
ink carryover  (fra trykværk til trykværk) farvevandring
ink cell   farvekop (dybtryk), kop (dybtryk/anilox)
ink coverage   farvedækning
ink disc   farvetallerken (digel)
ink duct   farvekasse
ink duct blade   farvekniv (i farveværk)
ink emulsification  (fejl i offset) farveemulgering
ink factory   trykfarvefabrik
ink film   farvelag
ink flying   farvestøvning
ink forme roller   farveoverføringsvalse
ink fountain   farvekasse
ink jet printing   blækstråletryk, ink jet trykning
ink key   zoneskruer
ink knife   farveforrivningskniv, farvekniv (i farveværk)
ink knife gap   farveknivsspalte
ink manufacturer   trykfarvefabrik
ink mileage   trykfarves drøjhed
ink misting   farvestøvning
ink mixing   farveblanding (trykfarve)
ink reducer   trykfarvefortynder
ink screw   zoneskruer
ink slice   farvekniv (i farveværk)
ink squash   farvekvæskning (højtryk)
ink squeeze   farvekvæskning (højtryk)
ink stone   farveforrivningsbord
ink tack   farvetack
ink temperature  (trykfarve: grader celcius) farvetemperatur
ink train   farveværk
ink transfer   farveoverførsel (trykfarve)
ink unit   farveværk
ink vibrator   farvehentervalse, hentervalse (farveværk)
ink well   farvekop (dybtryk), kop (dybtryk/anilox)
inker   formvalse
inking arrangement   farveværk
inking rollers   farvevalser
inkkey   farveskrue (farvekasse)
inkmaker   trykfarvefabrik
ink-receptive   farvemodtagelig (offset)
ink-repellent   farveafvisende
in-line perforation  (fx på formularrotation) trykperforation
inner endpaper   forsatspapir (ofte påklæbet bindets indvendige sider)
inner forme (UK) inner form (US)   vidertryksform
inner page   inderside
in-plant printshop  (fx i stort firma) hustrykkeri
input   inddata, indlæse (edb)
input reel   forsyningsrulle
insert   indrykke (annonce), indstikningsemne, indsætte (gen.)
inserter   indstikningsmaskine
inserting  (fx løs reklame i blad) indstikning
inserting machine   indstikningsmaskine
insertion   indrykning (annonce)
insertion point   indsættelsespunkt
inset   indskyde
insetting  (fx hæftet reklame i blad) indhæftning
inspection copy   prøveeksemplar
inspection sheet   kontrolark
install   installere, montere (maskine)
installation   installation, montage (maskine), opstilling
instant printer   lyntrykkeri, minuttrykkeri
instant printshop   lyntrykkeri
instruction   ordre (edb)
instructions   direktiv
instrument   apparat, instrument
intaglio   dybtryk
integral with   sammenbygget med
integrated circuit  (fork. IC) integreret kredsløb
integrated colour removal  (fork. ICR) akromatisk farverepro
Integrated Services Digital Network  (fork. ISDN) tjeneste-integreret net (tele)
intelligent video terminal   intelligent arbejdsstation
intelligent workstation   intelligent arbejdsstation
interactive mode   dialogdrift (edb), interaktiv drift (edb)
interchangeable unit   udskifteligt apparat
interface   grænseflade (forbindelse mellem to computersystemer)
interference   indgreb (tandhjul)
interim audit   løbende revision (merk.)
interlay   mellemark (tilretning i højtryk)
interleaf   mellemlæg (til forhindring af afsmitning), skilleark
interleaves   mellemlæg (til forhindring af afsmitning)
interleaving   mellemlæg (handlingen)
intermediate copy   mellemkopi
intermediate film   mellemfilm
intermediate roller   mellemvalse
intermediate rubber cylinder   mellemliggende gummidugscylinder
intermediate storage   mellemlager (edb)
intermediate tones  (flt.) mellemtoner
intermittently   rykvis (med tidsinterval)
internal   intern
internal store   indre lager (edb)
international paper sizes   DIN-formater
interoffice  (fx memo) intern
interpose   indskyde
interpret   tolke
interpreter  (mundtlig oversættelse) tolk
interpreting   tolkning
interrogation mark   spørgsmålstegn
interrupt   afbryde (gen.), programafbrydelse
interspace   egalisere (sats), spærre (mellem enkelte typer), udligne (sats)
interspacing   spærring (sats)
interstices  (fx mellem trådene i en serigrafisk dug) mellemrum (lille)
interval   interval (gen.)
interword spacing   ordafstand
in-tray   papirbakke
introduction   forord
invalid   fejlbehæftet
inventory  (US) lagerbeholdning (merk.)
inverted commas   anførselstegn, engelske anførselstegn
investigate   undersøge
investigation   undersøgelse
investment sum   investeringsbeløb
invitation to tender   licitation
invoice   beregne (fakturere), regning
invoicing   beregning (fakturering)
invoicing department  (UK) faktureringsafdeling
iridescent printing   iristryk
Iris   farveoverførsel (telekom.)
iris diaphragm   irisblænde
iron blue   miloriblå, pariserblå
iron mount   jernunderlag (højtryk)
irrecoverable error   uoprettelig fejl (edb)
ISDN network  (fork. for Integrated Services Digital Network) ISDN-net (tele)
island position   soloplacering (om annonce)
island site   soloplacering (om annonce)
issue   diskussionspunkt, problem, spørgsmål, udgave
italic   kursiv
italicize   kursivere
item   punkt (dagsorden)
itinerary   rejseplan
ivory   elfenben (også om farve)
ivory board   elfenbenskarton
jacket   bogomslag, omslag (smudsomslag)
jag  (flt. jaggies) tak
jaggies   jaggy (konturforvridning ved elektronisk punktdannelse)
jaggy   jaggy (konturforvridning ved elektronisk punktdannelse)
jam   blokering (papirbane)
jaw   kæbe (griber)
jaw folder   klapfals
jet   stråle (damp)
jet spray damping system   dysefugteværk
job   arbejde, arbejdsseddel, opgave
job bag   ordrepose
job black   værksort (trykfarve)
job creation   jobskabelse
job creation scheme   jobskabelsesordning
job hunting  ('time off for job hunting') jobsøgning (arb.ret)
job paper   oplagspapir
job satisfaction   arbejdsglæde, trivsel (på arbejdspladsen)
job slip   arbejdsseddel
job ticket   intern ordreseddel
jobber   broker
jobbing printer   akcidenstrykkeri
jobbing printing   accidenstryk
jobbing work   akcidensarbejde (sats/tryk)
jog   krybe, støde op
jog speed   krybehastighed
jog up   opstøde
jogger   opstødemaskine, rystebord
jogging   langsom kørsel (med maskine), opstødning, rykvis (gen.)
jogging machine   opstødemaskine, rystebord
jogging mode   langsomt billedskift (video), trinvis drift
jogging speed   krybehastighed
join   samle
joint   fælles, samling
joint author   medforfatter
joint committee   paritetisk udvalg (arb.ret)
journal   lejetap, tidsskrift (gen.)
journeyman   svend (faglært)
joystick   styrepind (edb)
jukebox   jukebox (dtp: lager med flere diske)
jump   hop (edb)
jump instruction   hopordre (edb)
jump lines   fortsættelseslinier (fx 'Fortsættes side 2'/ 'Fortsat fra side 1')
jumper   kortslutningsbøjle (el.)
junior management level   mellemlederniveau
justification   udslutning (sats)
justified tape   justeret kodebånd
justify   egalisere (sats), justere (også sats), udligne (sats), udslutte (sats)
juvenile books   børne- og ungdomsbøger
K  (= key colour) sort (grafisk grundfarve)
karbonbånd   lagerholdbarhed
keen   skarp
keep baseline   fod (skrift)
kemikalier   lagerholdbarhed
kern   knibe (sats)
kern  (fx 'f' i visse skrifter) overhæng (sats)
kerning   egalisering (fotosats), knibning, udligning (fotosats)
kerning  (bortfiling af materiale ved overhængende bogstaver) underskæring (håndsats)
kerosene  (US) petroleum
key   farveskrue (farvekasse), indtaste, nøgle (også edb), tast, taste
key click   tastlyd
key forme  (sort i 4-farvetryk) pasform
key number   kodenummer
key to signs   tegnforklaring
keyboard   indtaste, tastatur, tastbord, taste
keyboard click   tastlyd
keyboard click volume   tastlydstyrke
keyboard lock   tastaturlås
keyboarding error   tastefejl
keybutton   tast
keyed coupon   kodet kupon (reklame)
key-in   indtaste, taste
keyless inking   farveværk uden stilleskruer (offset)
keyless inking system   skrueløst farveværk
keyless inking unit   skrueløst farveværk
keylines  (fx på tegning) hjælpelinier
keypad   sidetastatur
keystroke   tastanslag, tasteanslag
keyway   notgang
keyword   nøgleord
kick   stød (el.)
kill   annullere
kiloword   tusind ord
king pin   akselbolt
kink  (i fx slange) knæk
kiss printing  (korrekt trykspænding) let tryk
kit  (fx press kit) mappe (chartek)
kite   falseskjold (rot.)
knife   kniv
knife cylinder   skærecylinder (rot.)
knife fold   sværdfals (ark)
knife folding   knivfalsning
knock up   opstøde, støde op
knocker   trappeartist (dansk sl.)
knocking copy   aggressiv reklametekst
knock-up  (trykfave med farvekniv på bord) forrive
knurled nut   fingermøtrik, rouletteret møtrik
knurled screw   rouletteret skrue
kraft paper   kraftpapir
kursiv   skriftgarniture (ordinær, kursiv, halvfed osv.)
label   etiket
label paper   etiketpapir (gen.)
label pocket   etiketlomme
labour costs   arbejdsomkostninger (merk.), lønomkostninger (arb.ret)
labour dispute   arbejdskonflikt (arb.ret)
labour law   arbejdsret
labour market   arbejdsmarked
labour-intensive   arbejdskrævende
labour-saving   arbejdsbesparende
lace paper   kagepapir
laid paper   vandmærkelinier, papir med, vandmærkepapir
laminate   kachere, kaschere
laminated   lamineret
laminated foil   lamineret folie
laminating   kachering, kaschering, laminering
lamination   kachering, kaschering, laminering
lampblack   kønrøg
LAN adapter board   netværkskort
land and buildings   grund og bygninger (merk.)
landscape size   tværformat
lap-held computer  (egl. 'holdt i skødet') mappecomputer
lap-top computer   mappecomputer
large volumes of data   datamængder, store
laser  (akronym: light amplification by simulated emission of radiation) laser
laser beam   laserstråle
laser engraving   lasergravering (dybtryk)
laser printer   laserprinter
last   forrige (tidligere)
last in   sidst ind, først ud (edb)
latch valve  (fx 'core shaft latch valve') låseventil
late breaking news   sidste nyheder
lateral shifting of web   sidevandring (rot.)
laterally reversed   spejlvendt (skrift)
lawyer   advokat
lay   anlæg (trykpresse)
lay off   fritstille (arb.ret)
lay-off   hjemsendelse (arb.ret: midlertidig afskedigelse med henblik på genansættelse)
lay-off staff  (personale) hjemsende (arb.ret)
l.c.   minuskler, små bogstaver
lead   bly, manchet (indledningsafsnit til artikel), skyde (mellem linier)
lead composition   blysats (håndsats)
lead time   forberedelsestid (fra manuskript sendes til sætteri indtil al repro er trykklar), produktionstid (fra ordretidspunkt til levering)
leaded matter   skudt sats
leader   leder (artikel)
leading   forrest, skydning (mellem linier)
leading article   leder (artikel)
leading edge   forkant
leads  (flt.) reglet (blysats)
leaf  (flt. leaves) blad
leaf foil   bladguld (ægte)
leaflet   brochure
leak   hul (gen.)
leased line   lejet linie (tele)
ledger paper   protokolpapir
left-hand page  (fork. lhp) venstreside
left-to-right reversed image   spejlvendt billede
legal advisor   advokat, juridisk rådgiver
legal counsel   advokat, juridisk rådgiver
legal notepaper   gult kladdepapir, kladdepapir, gult
legend   billedtekst, forklaring (på fx landkort), signatur (kort), tegnforklaring
legible   læselig
legislation on environmental protection   miljøbeskyttelseslovgivning
length fold   længdefals
length of run   oplagsstørrelse
length register   omfangsregister (rot.)
lens   linse (repro), objektiv (repro)
lens aperture   blændeåbning (foto)
lens defect   objektivfejl
lens opening   blænde (foto), blændeåbning (foto)
lens turret   objektivrevolver
letter balance   brevvægt
letter file   brevordner
letter heading   brevpapir (brevhoved)
letter paper   brevpapir (papirkvalitet)
letterhead   brevpapir (brevhoved)
lettering   skrifttegning
lettering artist   skiltemaler
lettering overlay   tekstmaske
letterpress   bogtryk, højtryk
letterpress printing   relieftryk (højtryk)
letterset   indirekte bogtryk
letter-shop company   kuverteringsbureau
letterspacing   spatiering (ekstra afstand mellem bogstaver)
lever   håndtag
liabilities   fremmedkapital (merk.), gæld (merk.)
liability insurance   ansvarsforsikring
liason  (fx mellem organisationer) kontakt
life and well-being   liv, ære og velfærd (arb.ret)
lift  (UK) elevator
lift clear   løfte fri
ligature   ligatur (dobbeltbogstav)
light   lys
light barrier  (sikkerhedsanordning ved f.eks. skæremaskine) lysbarriere
light box   lyskasse (repro)
light curtain  (sikkerhedsanordning ved f.eks. skæremaskine) lysgardin
light emitting diode  (fork. LED) lysdiode
light intensity   lysintensitet
light meter   belysningsmåler (foto), lysmåler
light pen   lyspen
light sensitivity   lysfølsomhed (gen.)
light table   lysbord (repro)
light typeface   lys skrift, mager (skrift), mager skrift
light weight coated paper  (fork. LWC - anvendes fx til ugeblade) bestrøget letvægtspapir
lightface   mager (skrift)
light-fast   lysægte (trykfarve)
lighting conditions   belysningsforhold
light-proof   lystæt
light-sensitive   lysfølsom
light-sensitive coating   kopihinde, lysfølsom hinde
light-sensitive film   lysfølsom hinde
light-sensitive paper   lysfølsomt papir
light-tight   lystæt
lime   kridt
limit   begrænse
line art   stregtegning (repro)
line artwork   stregtegning (repro)
line block   stregkliché
line casting machine   liniestøbemaskine (blysats)
line chart   søjlediagram
line composing machine   liniesættemaskine (blysats)
line composition machine   liniesættemaskine (blysats)
line count   linieantal
line counter   linietæller (lup)
line drawing   stregtegning (repro)
line film   stregfilm
line hole punching   kantperforering (handlingen), remalinerhulning (endeløse formularer)
line holes   kantperforering (resultatet)
line length   satsformat
line of business   branche
line of white   blank linie, blind linie
line original   stregoriginal
line spacing   skydning (mellem linier)
line width   satsformat
line work   stregtegning (repro)
lineage   linieantal, spaltemillimeter, antal
lineal fold   længdefals
lineal register   længderegister
linefeed   linienedrykning (edb), linieskift
line-gauge   liniemål
linen embossed   lærredspræget (papir)
linen grain screen   lærredsstrukturraster (repro)
linen tester   lup, trådtæller
lineprinter   linieskriver (edb)
liner   bagsidepapir, basispapir, bærepapir
lines per inch  (fork. lpi) linier/inch
lining   kachering (med papir), laminering (med papir)
lining numerals  (se også mediævaltal) antikvatal
link   forbindelse, koble, kobling (dtp), lænke (dtp)
lino print   lineoleumstryk
linos   maskinrevision (godkendelse af tryk)
linseed oil   linolie
lint   papirstøv
linting   papirstøvning
liquidated damages  (fx dagbøder) konventionalbod (merk.)
literal   trykfejl (slåfejl, maskinskrivning)
lith film   superhård film (repro/foto)
lith stripping   offsetmontage
litho   offset
litho paper   offsetpapir
lithographer   litograf
lithographic print   litografi (kunstreproduktion)
lithographic printer   offsettrykker
lithography   litografi (kunstreproduktion), offset
lithography drawn on stone  (evt plate) kunstlitografi (i farver)
load   belastning
loaded roller   belaste, valse
local area network  (fork. LAN) lokalnet (edb), lokalt netværk (edb)
local paper   distriktsblad
local union branch   fagforeningsklub (på arbejdsplads), klub (fagforeningsklub på arbejdsplads)
localization   oversættelse
lock   opspænde (fx trykplade, gummidug o.lign.)
locking flap   lukkeflig
lock-up  (the forme) slutte (form)
log   log
log cutter   længdeskærer (rulleskærer), rulleskærer
logger   log
logic statement   kontrolsætning (edb)
logistics   logistik
logo   bomærke (gen.), logo
logoff   afslutning (gen.), afslutte (gen.)
logon   adgang (edb)
logotype   logo
long edge  ('the paper is causing trouble due to its long edge') kantstræk (papir)
long grain   smal bane (papir)
long ink   lang farve
long run   stort oplag
longitudinal fold   længdefals
longitudinal register   længderegister
long-term liabilities   fremmedkapital (merk.), langfristet gæld (merk.)
long-term storage  (fx offsetplader) arkivering (edb)
look-alike   kopi (computer), plagiat (computer)
lookup table   opslagstabel (edb)
loop  (udfører funktion x antal gange indtil slutkode) sløjfe (edb)
loose   løs
loose-leaf   løsblad (fx katalog)
loose-leaf binder   ringbind
low resolution  ('low resolution picture images') lavopløselige
low-contrast image   fladt billede
lower-case letter   minuskel
low-grammage paper   let papir, letvægtspapir
lowkey   undereksponeret (bevidst)
low-profile keyboard   fladt tastatur
low-quality paper   dårligt papir
low-viscosity   tyndtflydende (fx trykfarve)
low-viscosity ink   lang farve
lubricate   smøre
lubricating nipple   smørenippel
lubrication   smøring (gen.)
Ludlow  (overskrifter) liniestøbemaskine (blysats)
machine   maskine
machine capacity   maskinkapacitet
machine compositor   maskinsætter
machine cycle   maskintakt
machine design   maskinkonstruktion
machine drive   transmission (kraftoverføring)
machine enclosure   maskinindkapsling
machine frame   maskinstativ
machine hooding   maskinindkapsling
machine language   maskinsprog (edb)
machine maker   maskinproducent
machine manufacturer   maskinfabrik, maskinproducent
machine output   maskinkapacitet
machine room overseer   trykkerfaktor
machine translation  (fork. MT) maskinoversættelse
machine typesetter   maskinsætter
machine-coated paper   maskinbestrøget papir
machine-finished paper  (fork. MF) maskinfærdigt papir
machine-glazed paper  (fork. MG) maskinglittet papir
machine-glazed paper   ensidet glittet papir
machine-readable form   maskinlæsbar form
machinery and equipment   maskiner og inventar (merk.), maskinpark
machinery maker   maskinfabrik
machine-sized paper  (fork. MS) maskinlimet papir
mackle   dublering (trykning)
mackling   dublering (trykning)
made redundant   arbejdsløs
made to measure   tilpasset (system, maskine osv)
magazine   magasin (blad)
magenta   grafiske grundfarver (gul, magenta, cyan), sort (grafisk grundfarve), sæt trykplader (til firefarvetryk)
magenta halftone screen   magentaraster
magnetic card swipe   magnetkortlæser
magnetic tape unit   magnetbåndsenhed
magnifier   forstørrelsesglas, lup
magnify   forstørre
magnifying   forstørrelse (gen.)
magnifying glass   forstørrelsesglas, lup, trådtæller
mailing list   adressefortegnelse (reklame), postliste
mailing machine   adresseringsmaskine, adressograf
mailing room   pakkeri (avis)
mail-order catalogue   postordrekatalog
mailroom   pakkeri (avis)
main constituent   hovedbestanddel (gen.)
main ingredient   hovedbestanddel (gen.)
mainframe   hovedcomputer (edb), mainframe (edb)
mains water   vandværksvand
maintain   vedligeholde
maintenance   vedligeholdelse
majuscle   majuskel
majuscules   versaler
make redundant   afskedige, fritstille (arb.ret)
makeover  (US) makulatur
maker   fabrik (manufacturing)
make-ready   indretning (offset)
makeready   tilretning (højtryk)
makeready waste   indretningsmakulatur, tilretningsmakulatur
maker-up   ombryder (sats)
make-up  (into pages) ombryde (i sider)
make-up department   montageafdeling (fotosætteri)
make-up water  (fx til fugteværk) tilsætningsvand
making up   ombrydning (bly)
male and female cutters   over- og underknive (rot.)
male cutter   overkniv
male die   patrice
male voice-over  (fork. MVO) speakertekst (video)
male/female   M/K (arb.ret)
management   ledelse, stab (firmaledelse), virksomhedsledelse
management letter   revisionsprotokol (merk.)
manager-owner   selvstændig erhvervsdrivende
managing editor   redaktionschef
Manilla carton   manillakarton
manning  (fx af maskine) bemanding
manual   brugerhåndbog (edb), håndbog, manual (håndbog)
manufacture   fremstille (lave, fabrikere), fremstilling (jf. fremstille)
manufacturer   fabrik (manufacturing), fabrikant
manufacturing   produktion
map   kort (landkort), kortlægge, landkort
map out   kortlægge
marble  (fejl) perle (dybtryk)
marbling   marmorering (bogb.)
margin shift   margenforskydning (fotokopimaskine)
marginal note   margennote
mark   mærke (gen.)
mark down   nedsætte
mark scanning   markeringsaflæsning
mark sensing   markeringsaflæsning
marker   kode (dtp)
marketable securities   omsættelige værdipapirer (merk.)
marking   afsmitning
markup   avance (merk.)
mask   afmaske, maske (repro), maske (edb)
masking   afmaskning
masking lacquer   afdækningsfarve (repro), afdækningslak (repro)
mass circulation   masseoplag
mass storage   masselager
master agreement   rammeaftale (arb.ret)
master copy   original
master file data   stamdata (edb)
master proof   hovedkorrektur (med alle korrektioner)
master sheet   kontrolark, prøveark
masthead  (UK) hoved (avis)
masthead   avishoved
mat   matrice (stereotypi)
Matchprint   farveoverførsel (telekom.)
Matchprint  (produktnavn) matchprint (repro)
materials handling   intern transport
maternity leave   barselsorlov (arb.ret)
matrix   matrice (støbeform)
matrix board   matricepap (stereotypi)
matrix printer   matrixprinter
matrix rewind   spildoprulning (selvklæbeetiketter)
matt art paper   mat kunsttrykpapir
matt satin finish   silkemat (papir)
matter   sats, spørgsmål
measure   format (satsformat)
measuring instrument   måleapparat
measuring system   målsystem
mechanical   mekanisk, montage (original)
mechanical control   mekanisk styring
mechanical engineering   maskinteknik
mechanical paper   træholdigt papir
mechanical typesetting   maskinrevision (godkendelse af tryk)
mechanical (wood) pulp   træslib (papirfr.)
media   forlæg (i scanner)
media analysis   analyse (gen.)
mediator   forligsmand (arb.ret)
medium   ordinær (skrift)
medium face rule   stumpfin streg
medium-length run   mellemstort oplag
medium-sized printing house   mellemstort trykkeri
meet the delivery date   overholde leveringstiden
meeting   møde
Melamine  (varemærke) plastlaminat
melograph   nodesætter (maskine)
melt into each other   smelte sammen
memorandum of association   stiftelsesoverenskomst (A/S)
memory   hukommelse (edb)
memory module   hukommelsesmodul
memory overflow   hukommelse fuld
mental picture   associationsbillede
menu   menu
menu bar   menubjælke (dtp)
menu-controlled   menustyret
menu-driven   menustyret
merchandise   sælge (gen.), vare
merge   flette (etb), smelte sammen
merger   fusion (merk.)
mesh   net (trådnet), væv (serigrafi)
mesh komme   indgreb (tandhjul)
mesh count  (fx serigrafidug) masketal
mesh count  (fx antal masker pr. cm) masketæthed
metal decorating   bliktryk
metal gauze   metalvæv (serigrafi)
metal mesh   metalvæv (serigrafi)
metal printing   bliktryk
metalized  (fx papir) metalliseret
meter   instrument, måleapparat, måleinstrument
metering blade   doseringsrakel
metering equipment   måleudstyr
metering instrument   måleinstrument
metering pump   doseringspumpe
method   metode
methylbenzene   toluol
metric screen  (fx 60 metric screen = 150 inch screen) linier/cm
MG paper   ensidet glittet papir
micrometre  (SI-enhed) my, tusindedel millimeter
micron   my, tusindedel millimeter
middle management level   mellemlederniveau
middleman   broker, mellemhandler (gen.)
mid-faced rule   halvfed streg
midsummer lull   agurketid (journalistik)
midtone colour correction   mellemtonekorrektion
mild steel   blødt stål
mileage   drøjhed (trykfarve)
military time   engelsk tidsformat
milking machine   teksthentningsterminal (edb)
mill blemishes facet bevel  (edge) fabrikationsfejl
mill- finished paper   maskinfærdigt papir
millboard   tykt pap
milliard  (fork. bn) billion
millimetre rate   millimeterpris (annoncer)
mimeograph   duplikator
minder's assistant   trykkeriarbejder
minuscule   minuskel
minutes   referat
minutes from a meeting   mødereferat (merk.)
minute-taker   referent (ved møde)
mirror image   spejlbillede, spejlvendt billede
miscellaneous  (fork. 'misc.') diverse
misfeed   fejlindføring (ark)
misnomer   misvisende betegnelse
misprint   makulatur, trykfejl
mis-register   mispasning, misregister
mitred corners   geringer (streger med skråt afskårne hjørner)
mnemonics  (fx HG9 for Helvetica grotesk 9 punkt) huskeregel
mock title   smudstitel
mockup  (fx i layout med meningsløs 'mumletekst') prøveopsætning af tekst
mode   funktion (edb), modus, stilling (edb), tilstand (edb)
modem  (egl. modulator/demodulator) modem
modern   moderne
modern face   antikva (skrift)
modern figures   antikvatal
modular  (design) modulopbygget
modular design   elementopbygget
module   element
moiré   moiré
moisten   befugte, fugte
moistening roller   fugtevalse (offset)
moisture  (se også luftfugtighed) fugtighed
moisture content   fugtighedsindhold (i andre stoffer)
molesin   fugtevalsestof
molleton   fugtevalsestof
monitor   dataskærm, kontrollere (overvåge), overvåge, skærm (edb)
monitoring   overvågning
monkey wrench   skruenøgle, svensknøgle
monochrome   énfarve (tryk), énfarvet
monochrome  (fx skærm) monokrom, sort/hvid (gen.)
monochrome monitor   enfarvet skærm
monocolour   énfarve (tryk)
monofont   monofont (dtp)
monogravure   énfarve dybtryk
Monotype  (brødtekst) liniestøbemaskine (blysats)
montage   montage (original)
monthly   månedsblad
monthly salary   månedsløn (arb.ret)
moonlighting   sort arbejde
more follows  (fork. mf/m.f.) fortsættelse
morgue  (sl. egl. lighus) arkiv
mortgage loans   prioritetsgæld (merk.)
mortised letter   udsavet bogstav (blysats)
motherboard   hovedkort (edb)
motif   motiv
motor bracket   motorkonsol
mottle   perle (dybtryk)
mottled   meleret (fejl ved trykning), meleret (papirkvalitet)
mould   matrice (støbeform), støbeform
moulding   prægning (folie)
moulding press   prægepresse (bogb.)
mould-made paper   håndgjort papir
mount   opklæbe (bogb.), opspænde (fx trykplade, gummidug o.lign.), underlag (fx til klicheer)
mouse   mus (dtp)
move   flytte
M.Sc.  (fork. for 'Master of Science') civilingeniør
mugshot  (egl. foto i forbryderalbum) uformelt portræt (fotografslang)
mull   hæftegaze (bogb.)
multi-bypass feeding   stakfremføring (fotokopimaskine)
multicolumn   flerspaltet
multicolumn output   flerspaltet udkørsel
multipage   flersidet
multipage output   flersidet udkørsel
multiplication mark   gangetegn
multiply   flerlags-
multiply board   flerlagskarton
multiply tissue   flerlags tissuepapir
multi-purpose network  (fx ISDN) universalnet (tele)
multitasking   multitasking (edb)
multitasking  (af to eller flere programmer) sideløbende kørsel (edb)
multi-user system   flerbrugersystem (edb)
music compositor   nodesætter
music paper   nodepapir (ruled)
music printing   nodetryk
mutton  (sl.) geviert (sats)
nanosecond  (en milliardedel af et sekund) nanosekund
napkin tissue   servietpapir
narrative   forklaring (edb)
narrative copy   fortællende annoncetekst
narrow   smal
narrow gauge film   smalfilm
narrow measure   smalt format
narrow roll   smal bane (papir)
narrow-web press   smalbanemaskine
national pension scheme   folkepension
national trade union   fagforbund (arb.ret)
natural-coloured board   naturfarvet karton
NCR paper  (varemærke) selvkopierende papir
near letter quality printer  (fork. NLQ printer) skønskriftprinter (etb)
need   behov
negative doctor blade   modløbende rakel, negativ rakel (dybtryk/flexo)
negative material   optagelsesmateriale (foto)
negotiate   forhandle (underhandle)
negotiation   forhandling (jf. forhandle)
net capital   egenkapital (merk.)
net earning  (s) nettofortjeneste (merk.), nettoresultat (merk.)
net profit  (s) nettofortjeneste (merk.), nettoresultat (merk.)
network   net (kommunikation)
network  (fx Ethernet) netværk (gen/edb)
neutral colour   akromatisk farve
new   ny
new paragraph   nyt afsnit (sats)
newest   nyeste
news   nyhed (nyheder)
news agency   pressebureau
news agent   bladhandler
news editor   telegramredaktør
news item   nyhed (enkelt)
news lull   agurketid (journalistik)
news release   pressemeddelelse
newscaster   nyhedsoplæser (TV)
newsletter   nyhedsbrev
newspaper   avis
newspaper announcement   pressemeddelelse
newspaper circulation   avisoplag
newspaper cutting   udklip (fra avis)
newspaper rotary press   avisrotation
newspaper wrapper  ('newspaper posted in wrapper at reduced postage rate') aviskorsbånd
newsprint   avispapir, papir (avis)
newsprint screen   avisraster
newsroom   redaktion
newsstall   bladkiosk
newsstand   kiosk
nickel face  (fx kliché) nikkelovertræk
night shift   nathold
nip  (fx mellem modtrykcylinder og trykcylinder) berøringslinie
nip  (berøringslinie fx mellem to valser eller cylindre) nip, trykspaltning
nip rollers   falsevalser
no charge   gratis
node   knudepunkt (el.)
noise abatement   lydisolering, støjdæmpning
noise- abating casing   støjdæmpende indkapsling
noise cover   støjindkapsling
noise insulation   lydisolering
noise reduction   lyddæmpning, lydisolering, støjdæmpning
nom de plume   pseudonym
non- lining figures   mediæval antikva
non-fading   lysægte (trykfarve)
nonfiction   faglitteratur
non-flicker   flimmerfri
non-glued paper   ulimet papir (papirfr.)
non-impact printer  (fork. NIP) anslagsfri printer
non-inverted   retvendt (skrift)
non-lubricant bearing   selvsmørende leje
non-offensive   miljørigtig
non-printing gap  (cylinderspalte) trykfri kantstribe
non-returnable  (fx emballage) engangs-
non-toxic  (fx trykfarve) ugiftig
non-toxic pressroom chemicals   ugiftige grafiske kemikalier
nonvolatile  (fx RAM) ikke-flygtig
non-woven paper   tekstilpapir, tørpapir
no-screen exposure   efterbelysning (repro)
not allowed   forbudt
notch  (fx i kniv) hak (fordybning)
notetaker   referent (ved møde)
notice board   opslagstavle
novelty   nyhed (nyt produkt)
nozzle   dyse
nozzle blockage   dyseforstoppelse
null modem  (forbinder to computere via RS-232 udgang) nulmodem
number   antal (gen.), tal
number of lines   linieantal
number of revolutions   omdrejningstal
number of revs   omdrejningstal
numbering box   nummeratør
numbering machine   nummeratør
numbering unit   nummeratør
numeral   ciffer
numeric entry   talindtastning
numerical keyboard   taltastatur
numerical keypad  (fx lille sidetastatur) taltastatur
nut  (sl.) halvgeviert (sats)
nyhed   nyhed (journalistik, nyhed, der 'bærer' en pressemeddelelse)
obelisk   kors (fodnotetegn)
objective   målsætning
oblique   kursiv
oblique rule   balancestreg (i regnskabsopstilling)
oblique stroke   brøkstreg (vandret), skråstreg
oblong size   tværformat
obsolete  (fx maskine eller metode) forældet
occasional reader   løst tilknyttet forlagskonsulent
occupation group   erhvervsgruppe (reklame)
occupational   erhvervsmæssig
occupational disease   erhvervssygdom
occupational environment   arbejdsmiljø
occupational safety   arbejderbeskyttelse (arb.ret)
OCR  (fork. for Optical Character Recognition) optisk læsning
OCR reader  (fork. for Optical Character Recognition) optisk læser
octavo  (fork. 8vo) 8 blade = 16 sider på arket
odd folios  (flt.) ulige side
odd page   højre side (ulige sidetal), ulige side
odd parity   ulige paritet (tele)
off colour   fejlfarve
off register   mispasning
off season   agurketid (journalistik)
off-centre arrangement   asymmetrisk opstilling
offer   tilbud (merk.)
office   forretning (handel)
office automation   kontorautomatisering
office worker   funktionær
official gazette  (eller bladets navn på landets sprog) Statstidende (dansk)
offline   indirekte styret (edb)
off-print  (ud over oplaget) eftertryk
offprint   særtryk (af artikel)
offset   offset, trykteknik (højtryk, offset, dybtryk, serigrafi osv.)
offset lithography   offset, offsettryk
offset paper   offsetpapir
offset printing   offsettryk
offset stack   forskudt stabel
offset stripping   offsetmontage
offset-gravure   indirekte dybtryk
offsetting   afsmitning
oil bath lubrication   oliebadssmøring
oil pressure   olietryk (teknisk)
oil-resistant paper   fedttæt (papir)
O.K.   godkendelse
ok for press  (US) klar til tryk
o.k. proof   godkendelsesark
o.k. sheet   godkendelsesark
okay   godkende
okayed   godkendt
okayed sheet   godkendelsesark
old black   fraktur (skrift), gotisk (skrift)
old face   antikva (skrift)
old print   stik (gl tryk)
old style   antikva (skrift)
old style  (fork. O.S.) mediæval antikva
old-age pension   folkepension
old-style figures   mediæval antikva
oleography   olietryk (trykteknik)
oleophilic   farvemodtagelig (offset)
omission   begravelse (typ. sl. for udeladelse), udeladelse
on consignment   kommission, i (boghandel)
on the fly   flugten, i
one-colour   énfarve (tryk)
one-time carbon  (fork. OTC) engangskarbonpapir
ongoing advertising   løbende annoncering
on-line   direkte styret (edb)
online fonts   online skrifter (dtp)
online typefaces   online skrifter (dtp)
on/off   til/fra, tænd/sluk
on-the-fly  ('on-the-fly imprinting') flyvende (indtrykning fx af adresser på blade)
on-the-job training   erhvervspraktik (arb.ret)
opacity   uigennemsigtighed
opacity  (fx papir) uigennemskinnelighed
opaque   afdække (repro), dække af (repro)
opaque  (adj.) uigennemskinneligt
opaque  (fx trykfarve) dækkende
opaque ink   dækfarve (trykfarve)
opaque lacquer   afdækningsfarve (repro), afdækningslak (repro)
opaque retouching   dækkende retouche
opaque white   zinkhvidt
opaqueness   uigennemsigtighed
opaquing   afdækning (repro)
open matter   skudt sats
open quote   begyndelsesanførelsestegn
open time   spildtid (maskinstilstandstid)
open-end design  (fx aksel) ensidig ophængning
opening   opslag (to sider over for hinanden)
operate   betjene
operating convenience   betjeningsvenlighed
operating earnings   driftsresultat (merk.)
operating income   driftsresultat (merk.)
operating instructions   betjeningsinstruktion, betjeningsvejledning
operating manual   betjeningsinstruktion, betjeningsvejledning
operating panel   kontrolpanel
operating side   betjeningsside
operating system   basisprogrammel (edb), driftssystem (edb), styresystem (edb)
operation   betjening, drift
operator   operatør, trykker
operator comfort   betjeningsvenlighed
operator guide   betjeningsinstruktion, betjeningsvejledning
operator-friendly   betjeningsvenlig, brugervenlig
operator's guide   betjeningsinstruktion, betjeningsvejledning
opinion poll   opinionsundersøgelse (reklame)
optical character scanner   optisk skriftlæser
optical disk   optisk disk
optical fibre  (cable) lysleder
option  ('have an option on') forkøbsret (merk.), valgmulighed (edb)
optional equipment   ekstraudstyr, hjælpeudstyr (ekstraudstyr)
optional redundancy   efterløn (arb.ret)
optionals   ekstraudstyr, hjælpeudstyr (ekstraudstyr)
order   bestille, bestilling, ordre (gen.)
order clerk   intern sælger, sagsbehandler (intern medarbejder)
order form   bestillingsseddel, ordreformular
order processor   sagsbehandler (intern medarbejder)
ordinær   skriftstyrke (mager, ordinær, halvfed eller fed)
orientation  (fx tværformat) orientering (mht retning)
original copy   original
original equipment manufacturer  (fork. OEM) originaludstyrsproducent
originaler   tæthed (papir, originaler, film, tryk)
origination  (fra original til færdig repro) reproarbejde
origination   originalfremstilling (repro)
ornament   ornament (sats/dtp)
ornamented type   ornamenteret bogstav, pyntebogstav, sirbogstav (skrift), sirskrift (skrift)
orphan   horeunge (udgangslinie øverst på side eller i spalte)
oscillating roller   traverserende valse
oscillating steel rider roller   stål river-ryttervalse
out of print  (fork. o.p.) udsolgt fra forlag
out of register   mispasning, ude af pasning (tryk)
out of work   arbejdsløs
outcome   resultat
outer form  (e) primaform (med signatur og første side)
outfeed device   udføringsaggregat
outlandish  (underligt) udenlandsk
outline   fritskrabe, kontur
outline type   konturskrift
outlined figure   fritskrabet billede
output   produktion, uddata, udlæsning (edb), ydelse (motor)
output data   udgangsdata
output device  (fx printer) udlæsningsapparat
output tray   udføring (fotokopimaskine)
output unit   belysningsenhed
outputting   udkørsel (film, papir)
outside reader   free-lance (forlagskonsulent)
out-tray   papirbakke
outwork   underleverandørarbejde
overcoating   lakering
overdraft facility   kassekredit (merk.)
overexposed picture   overeksponeret billede (bevidst)
overhead conveyor   hængebane, hængetransportør
overhead costs   generalomkostninger (merk.), kapacitetsomkostninger
overhead film   transparent (AV)
overheads   faste omkostninger (merk.), generalomkostninger (merk.), kapacitetsomkostninger
overlapping web splicing   overlappende baneklæbning
overlay   maske (repro), tilretning (højtryk)
overnight service   24-timers service
overplus   overskud (i oplag)
overprint   overtryk (trykteknisk)
overprint varnish   overtrykslak, tryklak
overprinting  (fx prismærkning) indtrykning (etiketter)
override   prioritet (edb)
override  (f.eks. automatisk funktion) tilsidesætte
overrun   ekstra eksemplarer trykt, merleverance
overrunning   omløbende (sats)
overs   ekstra eksemplarer trykt
overs  (ekstra eksemplarer leveret) merleverance, overskud (i oplag)
overseas  (i UK er selv Frankrig 'overseas') udenlandsk
overseas director  (UK) eksportdirektør
overseer   faktor (sætteri)
overshot ink duct blade   overliggende farvekniv
overtime work   overarbejde (arb.ret)
owner's manual   brugerhåndbog (edb)
Ozalid copy   lyskopi
PABX se automatisk omstillingsanlæg   PACB
pack   pakke (lille)
package   pakke (stor)
packaging   emballage
packaging area   pakkeri (gen.)
packaging industry   emballagebranchen, emballageindustri
packaging machine   pakkemaskine (gen.)
packet   pakke (datafil)
packet switching   pakkekobling (tele)
packing   dækkel (højtryk), emballage
paddle-wheel delivery   hjuludlægning (rot.)
page   klumme (sats)
page assembly   sidemontage (repro), sidemontering (prepress)
page break   sideslut (etb)
page composition   sidemontage (repro)
page cord   klummesnor
page depth   sidehøjde
page description language  (fx PostScript) sidebeskrivelsessprog
page dominance   dominerende placering (om annonce)
page grid  (hjælpenet ved ombrydning af fotosats) sidemodul
page layout   sidelayout
page make-up   sidemontage (repro), sideombrydning
page number   sidetal (bog)
page numbering   paginering, sidenummerering
page proof   ombrudt korrektur
page size   sideformat
paged proof   ombrudt korrektur
page-on-galley proof   korrektur (ikke ombrudt, spaltekorr.), spaltekorrektur, uombrudt korrektur
paginate   paginere
pagination   ombrydning (dtp/fotosats), sideinddeling (etb), sidemontage (repro), sidemontering (prepress), sideombrydning
paid net circulation   nettooplag
pallet knife   farveforrivningskniv
palletizer   palletiseringsmaskine, stablingsmaskine
palmtop computer   håndholdt computer
pamphlet   brochure, folder (tryksag), pjece
panel  ('the editors have used panels throughout the work') felt (gen.)
pantograph   pantograf
paper  (fx ved kongres) afhandling, papir (gen.)
paper bag   papirbærepose
paper bench   papirbord
paper break detector   papirbrudsdetektor
paper carrier   papirbærepose
paper consumption   papirforbrug
paper cutting machine   papirskæremaskine
paper direction   baneretning (rot.)
paper drilling machine   papirboremaskine
paper dust   papirstøv
paper dust extraction   papirstøvsudsugning
paper feed   papirtransport (rot.)
paper jam   papirblokering
paper jam  (fx i kopimaskine el. printer) papirstop
paper maker   papirfabrik
paper making   papirfremstilling
paper manufacture   papirfremstilling
paper mill   papirfabrik
paper products   papirvarer (gen.)
paper reel   papirrulle (egl. smal)
paper roll   papirrulle
paper science   papirlære (gen.)
paper size   papirformat
paper store   papirlager
paper supply  (fx kopimaskine) papirmagasin
paper tape   hulstrimmel
paper tape reader   strimmellæser
paper testing   papirprøvning
paper thickness gauge   papirlære (tykkelsesmåler)
paper tray   papirbakke
paper waste   fraklip
paper web   papirbane (rot.), papirstreng (rot.)
paper wrapper   smudsomslag
paperboard   karton (tynd)
paperbound   hæftet (bogb.)
papier-mâché   papmache
papir   bindmaterialer
paraffin oil   petroleum
paragraph   afsnit, paragraf (gen.)
paragraph indent   afsnitsindrykning (dtp)
paragraph mark   alineategn (tegn for ny linie)
parallel folding   parallelfalsning
parameter   parameter
parcel   pakke
parchment  (ægte) pergament
parchment window   pergamynvindue (konvolut)
parent company   moderselskab (merk.)
parent roll stand   afrulleanordning
Paris blue   pariserblå
parity bit   paritetsbit (tele)
parrafin  (UK) petroleum
pass  ('in one pass') gennemløb (gennem maskine)
pass(ed) for press   godkendt til trykning
passed proof   godkendelsesark
passed sheet   godkendelsesark
password   adgangskode, kodeord (edb: adgangskode), pasord
paste   indsætte (dtp), lim, pasta
paste drier   tørrepasta
paste ink  (med højviskøst bindemiddel) tyk trykfarve
pasteboard   klæbet karton
pasted board  (til fx forlagsbind) klæbet pap
pasted cardboard   klæbet karton
paste-up   montage (original)
paste-up girl   montør (repro)
paste-up man   montør (repro)
paste-up table   montagebord (repro)
patch   plet (afvigende farve)
patch panel   koblingstavle (el.)
patching unit  (fx manillamærker) kartonforstærkningsapparat
patent pending   patentanmeldt
path   sti (edb)
pattern gluer   punktansmører, punktlimansmøringsaggregat
pay   betale
pay-as-you-earn tax  (fork. PAYE) kildeskat
payback   rentabilitet
payment   betaling
payment by result   præstationsløn (arb.ret)
payment in kind   betaling i naturalier (merk.), naturalier, betaling i (merk.)
payroll   lønningsliste
PC   hjemmecomputer
peak load   spidsbelastning
peak season   højsæson
peaking   peaking (scanner), uskarphedsmaskning (scanner)
pearl grey   perlegrå
peculiars   specialtegn
pedestal   sokkel (underdel, fodstykke)
pel   billedelement
pen and ink drawing   tuschtegning
pen name   pseudonym
penalty copy  (fx fremmedsprog) vanskeligt manuskript
penetrate   indsuges (trykfarve i papir), trænge ind
penetration   indsugning (trykfarve i papir)
pengesedler   sikkerhedspapir
per capita  (fx forbrug) pr. hoved
per kiloword   pr. 1000 ord
percent dot area   punktprocent (repro), rasterprocent
percent sign   procenttegn (%)
perfect binding   blokhæftning, klæbeindbinding, limhæftning, lumbeck-indbinding
perfecting   trykning af sekundaform, vidertryk (tryk på 2. side/sekundaformen)
perfecting press   skøn- og vidertrykpresse
perfector   skøn- og vidertrykpresse
perfo rule  (til stregperforering) perforerstreg
perforating comb   perforerkam
perforating device   perforeringsanordning
perforating machine   perforator
perforating pin  (til hulperforering) perforernål
perforating rule   perforerstreg
perforating tool   perforeringsanordning
perforating unit   perforeringsanordning
perforating wheel   perforerhjul
perforation   hul (gen.)
perforator   perforator
perforator and punch unit   perforer- og hulstanseværk
performance   ydelse (motor)
performance data   kapacitetsdata
perfumed ink   parfumeret trykfarve
period   periode
period  (US) punktum
periodical   tidsskrift (gen.)
periodicals   periodika (tidsskrifter)
peripheral device   ydre enhed (edb)
perks   frynsegoder (sl.)
permanent record film   arkivfilm
personal computer   hjemmecomputer
personal identification number  (fork. PIN) personnummer
personalized   brugertilpasset
personnel   personale (arb.ret), stab (firmaledelse)
personnel costs   personaleomkostninger
personnel manager   personalechef (merk.)
Perspex  (varemærke) plexiglas
petrol  (UK) benzin
petroleum jelly   vaseline
petty cash  (til diverse småudgifter) småbeløb (merk.)
pH value   pH-værdi
pH value stabilizer   pH-stabilisator
phonetic lettering   lydskrift
photo  (flt. photos) fotografi
photocell   fotocelle
photocoating   kopilag
photocomposition   fotosats
photocopier   fotokopimaskine, kopimaskine
photocopy   fotokopi (gen.), fotokopiere
photoelectric cell  (fork. p.e.c.) fotocelle
photoelectric eye   fotocelle
photoengraving   kemigrafi (klichéfremstilling til højtryk)
photograph   fotografi
photographer   fotograf
photographic material   fotomateriale
photographic media   fotomateriale
photographic paper   fotopapir
photographic reduction   nedfotografering
photogravure   autotypisk dybtryk
photolithography   fotolitografi
photometer   lysmåler
photoresist   dæklak (repro)
photosenitive coating   lysfølsom hinde
photosetter   fotosættemaskine (gen.)
photosetting   fotosats
photosetting unit   belysningsenhed
photostat   fotografisk kopi (af tegninger), fotostat (stor forstørrelse af fotografi)
phototypesetting   fotosats
phototypesetting machine   fotosættemaskine (gen.)
phrase   sætning (grammatisk)
pi character  (fx matematiske symboler) specialtegn
pi character   håndmatrice (maskinsats)
pica  (skriftgrad svarer omtr. til cicero/12 punkt) pica
pica em  (omtr.) cicerogeviert
pica rule   ciceromål (lineal)
pick resistance   oprivningsstyrke, rivefasthed (papir)
picket   strejkevagt (arb.ret)
picketing   blokade (arb.ret)
pick-up  (fx vand) optagelse
pick-up   optage (bogb.)
pictogram   piktogram
pictorial   billedmæssig
picture track   billedside (spillefilm)
pie   fisk (sats), svibelfisk (sats)
pie chart   lagkagediagram
piece work   akkordarbejde (arb.ret)
piece work composition   sætning (sats)
piece-rate pay   akkordløn (arb.ret)
piece-work rate   akkordløn (arb.ret)
pigeonhole   dueslag (rum til post)
piggy-back label   piggy-back etiket (etiket med fx brugsanvisning indlamineret)
pigment paper   pigmentpapir (dybtryk)
pile   stød (ubestemt antal ark)
pile board   stabelbord (pålægning)
pile delivery   stabeludlægning
pile elevator   stabelløfter
pile feeder   stabelpålægger
pile lifter   stabelløfter
pile lowering   stabelsænkning
pile reverser   stabelvender
pile skid  (opsamler ark ved automatisk stabelskift) udlægningsspyd
pile turner   stabelvender
piling ghosting  (fejl i dug-mod-dug rulleoffset) piling-spøgelsestryk
pilot current   styrestrøm
pilot study   forundersøgelse (gen.)
pilot survey   forundersøgelse (gen.)
pin cylinder   punkturcylinder (rot.)
pin folder   punkturfalseværk (rot.)
pin hole   punkturhul (trykpresse)
pin mark   støbemærke (på type)
pin perforation   hulperforering
pin printer   matrixprinter
pincher grippers   tanggribere
pink   rosa
pinsharp dot   skarpt rasterpunkt
pirate reprint   pirattryk
pirated copy   piratkopi (edb)
pirated edition   piratudgave
pit   grav (under rotationspresse)
pit  (fx under rotationspresse) ingeniørgang
pitch diameter   delediameter (på tandhjul)
pixel  (fork. for 'picture element') billedelement
pixelization   pixelopløsning
placard   spiseseddel (avis)
placed in front   foranstillet (gen.)
plagiarism   plagiat
plain paper copier  (fork. P.P.C.) kopimaskine
plan   planlægge
plane down   kloppe (højtryk)
planer   klopholt, kloppetræ (højtryk), kloptræ (højtryk)
planner   kalender
planographic printing  (fx offset) planografisk tryk
plant   anlæg (produktion), produktionsanlæg (production)
plant manager   driftsleder, trykkerichef
plast   bindmaterialer
plastic film   plastfolie
plastic laminate   plastlaminat
plastic material   plast
plasticizer   blødgøringsmiddel (trykfarve), plastificeringsmiddel
plastics   plast
plate  (oftest umonteret) kliché (højtryk), plade (offset), planche (indklæbet i bog)
plate cutter   pladesaks
plate cylinder   pladecylinder (offset), trykcylinder (højtryk)
plate frame operator   kopist (repro), reprokopist
plate inker   farveoverføringsvalse (offset)
plate inking roller   farveoverføringsvalse (offset)
plate production   pladefremstilling (fabrik)
plate punch   registerstanseapparat
plate rack   pladereol
plate shears   pladesaks
plate wear   pladeslid
plate whirler   pladeslynge (pladefremst.)
platemaker   kopist (repro)
platemaking   pladefremstilling (trykplade)
platen   digel (trykmaskine), valse (skrivemaskine eller anslagsprinter)
platen cutter-creaser   digelstanseautomat
platen glass   glasplade
platen press   digelpresse
play   spillerum (frigang)
plinth   sokkel (underdel, fodstykke)
plotter   plotter
plow folder   plovfals (rot.)
plug   prop, reklameindslag (radio/TV), stik (vægmonteret stikkontakt)
plug and socket   stik og stikkontakt
plug socket   stikdåse (el.)
plugboard   koblingstavle (el.)
plug-in card   indstikskort (el./edb)
plug-in compatibility   stik-kompatibilitet
plug-in module   indstikningsmodul, indstiksmodul
plugwrap paper   cigaretfilteromviklepapir
pluviusin   bindmaterialer
pneumatic piping   trykluftledning
pneumatic shaft   ekspandere
pneumatically controlled   trykluftsstyret
pneumatics   trykluft
point   punkt (typografisk mål)
point hole   punkturhul (trykpresse)
point size   punktstørrelse (skrift), skriftgrad
pointer   pegepind (gen.), pegepind (dtp), pilmarkør (Windows)
point-of-purchase advertising   reklame på salgsstedet
point-of-sale advertising  (fork. POS advert) reklame på salgsstedet
point-to-point  (fx telephone circuit) opkoblet, fast (tele)
point-to-point telephone circuit   fast opkoblet telefonlinie (tele)
polishing   polering
pollution   forurening (gen.)
pollution control   miljøbeskyttelse
pollution-free   miljørigtig
polychromatic colour reduction  (fork. PCR) akromatisk farverepro
polyethylene   polyætylen
polypropylene   polypropylen
polythene  (fork. PE) polyætylen
polyurethane   polyuretan
polyvinyl alcohol  (fork. PVA) polyvinylalkohol, PVA
polyvinyl chloride  (fork. PVC) polyvinylklorid
poor   dårlig
poorly wound roll   defekt rulle
port   port (i computer)
portfolio   chartek (omslag), mappe (omslag)
portrait format   højformat
portrait size   højformat
position   placere
position of trust   betroet stilling (arb.ret)
positioning   placering
positive   positiv
positive air pressure   overtryk (teknisk)
positive doctor blade   medløbende rakel, positiv rakel (dybtryk/flexo)
positive kerning   spatiering (ekstra afstand mellem bogstaver)
post   opklæbe (plakater)
post code  (UK) postnummer
postage   porto
postage meter   frankeringsmaskine
postage stamp   frimærke
postage- stamp printer   frimærketrykkeri
postage-stamp printing establishment   frimærketrykkeri
postal card  (US) kort (landkort), postkort
postcard   kort (landkort)
postcard  (UK) postkort
postcard (or envelope) with printed postage stamp   helsag
poster   plakat
poster artist   plakatkunstner
poster design   plakattegning
poster ink   plakatfarve
poster paint   plakatfarve
poster pillar   plakatsøjle
poster site   plakatplads
posterizing   forstørrelse (stor)
postmark   stempel (bogb.)
postpone   udskyde (gen.)
post-press   efterbehandling
pot   digel (liniesættemaskine)
potassium   kalium
potassium ferricyanide   blodludsalt, rødt (kemigrafi)
potassium ferrocyanide   gult blodludsalt (kemigr)
pouch   pose
powder   pulver
powder lumps  (flt.) pulverklumper
powder metering   pulverdosering
powder sprayer   pulversprøjteapparat
powderless etching  (fork. PE) ettrinsætset kliché (kemigrafi), ettrinsætsning (kemigrafi)
power   kraft (el.), strøm (el.), ydelse (motor)
power cord   netledning
power cut   strømafbrydelse (el.), strømsvigt
power failure   strømafbrydelse (el.), strømsvigt
power flex   netledning
power of attorney   fuldmagt
power outage   strømafbrydelse (el.), strømsvigt
power point   stik (vægmonteret stikkontakt), stikkontakt
power socket   stikkontakt
power supply   elforsyning
power switch   tænd/sluk knap
power-on test   opstart-test (edb)
pre- angling   forvinkling (repro: forudindstilling af rastervinkler)
pre-angling   forudindstilling af rastervinkler (repro)
pre-baking solution   indbrændingsmiddel (pladefremstilling)
preceding   forrige (tidligere)
preceding line   foregående linie (sats), forrige linie
preface   forord
preferred position   ønsket placering (om annonce)
preliminary approval   tilsagn
preliminary audit   løbende revision (merk.)
preliminary calculation   forkalkulation
pre-makeready   fortilretning (højtryk)
premises   lokaler
preparation   fremstilling (jf. fremstille)
preparatory work   forarbejde (forudgående arbejde)
prepare   forberede, fremstille (lave, fabrikere), udarbejde
pre-press work   forbehandling, formforberedelse, prepress arbejde
preprint   fortryk (gen.)
prescreened   forrastreret
presensitized  (fx trykplade) forpræpareret
presentation graphics   præsentationsgrafik
preset   forudindstille
presetting   forudindstilling
press   trykke (fysisk proces), trykmaskine, trykpresse
press agency   pressebureau
press date   trykdato for publikation
press enclosure   indkapsling (af trykmaskine)
press foundation   maskinfundament
press gilding   presseforgyldning
press hooding   indkapsling (af trykmaskine)
press item   pressenotits
press minder   trykker
press operator   trykker
press proof   forrevision, maskinrevision (godkendelse af tryk), revisionsark
press release   pressemeddelelse
press run  (antal eksemplarer i samme trykgang) oplag
press section   presseparti (papirmaskine)
press supervisor   førertrykker (rot.)
pressboard   prespan
pressman   trykker
pressman's helper   trykkeriarbejder
pressmen's school  (fx Heidelbergs) trykkerskole
presspahn   prespan
pressroom  (trykkerilokale i modsætning til fx sætteri) trykkeri
pressroom chemicals   grafiske kemikalier
press-room equipment   trykkeriudstyr
pressroom manager   trykkerichef
pressroom supervisor   trykkerfaktor
pressure   tryk (mekanisk kraft)
pressure lubrication   tryksmøring
pressure sensitive   selvklæbende
pressure-sensitive label   selvklæbeetiket
presswork   trykning
prestige advertising   prestigereklame
pre-treatment   forbehandling
prevent   forebygge
prevention   forebyggelse
preventive   forebyggende
preventive maintenance programme   forebyggende vedligeholdelse
preventive maintenance scheme   vedligeholdelsesprogram
pre-view  (fx i fagblad forud for udstilling) foromtale, forpremiere (film)
preview   preview, vise på skærm (dtp)
previous   forrige (tidligere)
price marking machine   prismærkningsmaskine
price per 1   tusindbogstavspris
price tag   prisseddel
price war   priskrig
primary colours   primærfarver
primary leading   grundskydning (sats)
primer  (great primer) 18 punkt skrift
print   fotografisk kopi (gen.), kopiere (fotografisk), tryk (aftryk)
print buyer   tryksagsindkøber
print collection   kobberstiksamling (på museum)
print company   trykkeri
print converting   videreforarbejdning (færdiggørelse)
print down   kopiere (fotografisk)
print finishing   færdiggørelse (bogb.), videreforarbejdning (færdiggørelse)
print image   trykbillede
print into   indkopiere
print perforation   trykperforation
print product postage rate   tryksagsporto
print repeat   cylinderomkreds (rot.), tryklængde
print run   oplag
print- to-cut register   skæreregister (rot.)
print unit disengagement   trykfraslag
print volume   oplagsstørrelse
print 6 up  (6 på formen) trykke 6 op
printability   trykbarhed (papiregenskab), trykkeevne (trykplade)
printable   trykbar
printed circuit   trykt kredsløb
printed circuit board  (fork. PCB) printplade (el.)
printed circuit ink   trykfarve til printplader (el.)
printed image   trykbillede
printed item   tryksag
printed matter   tryksag
printed paper rate   tryksagsporto
printer   trykkeri, udskriver (dtp)
printer buffer   printerkø, printerlager
printer protocols   printerprotokoller
printer store   printerlager
printers   trykkeri
printer's copy   original
printer's device   bomærke (gen.), trykkeris bomærke
printer's devil   trykkerlærling (sl.)
printer's error  (fork. P.E.) trykfejl
printer's flower   ornament (sats/dtp), røsken (sats)
printer's ink   trykfarve, tryksværte
printer's mate   trykkeriarbejder
printer's pie   fisk (sats)
printer's reader   korrekturlæser (huskorrektur)
printer's supplier   grafisk fagforretning (leverandør)
printer's tape  (fx til klichémontering) dobbeltsidig klæbefolie
printery  (ofte mindre) trykkeri
printing   trykning, udskrivning (dtp)
printing additives   grafiske hjælpemidler
printing aids   grafiske hjælpemidler
printing and perfecting   skøn- og vidertryk
printing blanket   trykdug (offset)
printing both sides   skøn- og vidertryk
printing carrier   trykbærer
printing chemicals   grafiske kemikalier
printing company   trykkeri
printing costs   trykomkostninger
printing equipment   trykkeriudstyr
printing error   fejl (trykfejl)
printing establishment   trykkeri
printing house   trykkeri
printing image   trykbillede
printing industry   grafisk industri
printing ink   trykfarve, tryksværte
printing journal   grafisk fagblad
printing length   tryklængde
printing machine   trykkemaskine, trykmaskine, trykpresse
printing magazine   grafisk fagblad
printing material   trykbærer
printing method   trykmetode
printing nip  (berøringslinie fx mellem to valser eller cylindre) trykspaltning
printing office   trykkeri
printing paper   trykpapir
printing plant  (ofte stort) trykkeri
printing press   trykkemaskine, trykmaskine, trykpresse
printing pressure   trykkraft
printing process   trykmetode
printing sequence   farverækkefølge, trykrækkefølge (flerfarvetryk)
printing shop   trykkeri
printing start-up   trykstart
printing technology   trykmetode, trykteknik (højtryk, offset, dybtryk, serigrafi osv.)
printing works   trykkeri
printing-down   kontaktkopiering
printing-down frame   kopiramme
printing-in   indtrykning (gen.)
printing-out solids  (flt.) udtrykkende flader
printout   udskrift
printroom   kobberstiksamling (på museum)
print-to-print register   trykregister
priority   prioritet (gen.)
private automatic branch exchange  (fork. PABX) automatisk omstillingsanlæg (tele)
private limited company  (fork. Ltd.) anpartsselskab
prize contest   præmiekonkurrence
problem   problem
proceeds   indtægter, udbytte (gen.)
process  (ofte på maskine) fremkalde (foto)
process block   autokliché (højtryk)
process blue   skalablå (cyan)
process camera   reprokamera
process cameraman   reprofotograf
process colours   skalafarver
process engraver   kemigraf
process engravers  (flt.) klichéanstalt
process engraving   kemigrafi (klichéfremstilling til højtryk)
process film   reprofilm
process ink   procesfarve (trykfarve til 4-farvetryk)
process inks   skalafarver
process photographer   reprofotograf
process photography   reprofotografi
process printing   firefarvetryk
process red   skalarød (magenta)
process yellow   skalagul
process-colour work   firefarvearbejde
processing  (i maskine) fremkaldelse (foto)
processing latitude   fremkalderspillerum
processing machine   fremkaldemaskine
processor   fremkaldemaskine
processor speed   regnehastighed (edb)
product   vare
product range   produktionsprogram
production   fremstilling (jf. fremstille), produktion
production costs   produktionsomkostninger
production department   produktionsafdeling
production in progress   igangværende produktion
production line   gade (i bogbinderi)
production man   produktionsmand (reklamebur.)
production manager   driftsleder, produktionschef, produktionsleder (reklamebur.)
production rate   produktionshastighed
produkt   navnebeskyttet
professional magazine   erhvervsblad
profit   avance (merk.), overskud (merk.)
profit  (ofte i flertal) udbytte (gen.)
profit and loss  (fork. P/L) resultatopgørelse
profit and loss account  (fork. P/L) tabs- og vindingskonto (merk.)
profit and loss account   driftsregnskab (merk.)
profit center   resultatcenter (merk.)
profit contribution   dækningsbidrag (merk.)
profit sharing   overskudsdeling (arb.ret), udbyttedeling (arb.ret)
profitability   lønsomhed, rentabilitet
profitable rentabel virksomhed (også) paying concern   rentabel
program   brugerprogrammel
program modification   programændring (edb)
programmable   programmerbar
programmable key   programmerbar tast
programmable read-only memory  (fork. PROM) programmerbart læselager
programmatic guillotine   programskæremaskine
programmer   programmør
progress report   arbejdsrapport
progressive proofs   skalatryk (repro)
progressives   skalatryk (repro)
progs   skalatryk (repro)
prohibited   forbudt
prolongation   forlængelse
promotional item   reklametryksag
promotional methods   salgsfremmende metoder
prompt  (på skærm) ledetekst (edb), opfordring (edb), opfordringstegn (edb), prompt (edb)
prompt video   beslutningstabel (på skærm)
proof   korrektur, prøvetryk (repro/prepress)
proof copy   prøvetryk (repro/prepress)
proof press   korrekturpresse
proof reader   korrekturlæser
proof sheet   kontrolark
proofing   prøvetryk (repro/prepress)
proofing press   korrekturpresse, prøvetrykpresse (offset)
propeller-type gripper  (vingeautomat) vingegriber
proper grounds for dismissal   saglig afskedigelsesgrund (arb.ret)
property   egenskab
property tax value   ejendomsværdi (skattemæssig)
proportion   forhold (proportion)
proportional characters   proportionalskrift
proportionally spaced characters   proportionalskrift
proposed amendment   ændringsforslag
proprietary capital   egenkapital (merk.)
proprietary manufacturer  (producent af navnebeskyttede produkter) eksklusiv producent (gen.)
proprietary product   mærkevare
prospect   kundeemne
prospective client   kundeemne
prospective consumer   potentiel forbruger
prospective customer   kundeemne
protect   beskytte
protection   beskyttelse
protection of a (registered) design   mønsterbeskyttelse
protocol converter   protokolomsætter (edb)
proven   gennemprøvet (thoroughly)
provision   henlæggelse (merk.)
provisonal booking   betinget bestilling (annonce), forudbestilling (annonce)
Prussian blue   berlinblå
pseudo   pseudo
pseudo italic   skråtstillet (skrift/dtp)
pseudo-italic   elektronisk kursiv, kursiv (elektronisk)
pseudonym   pseudonym
public   offentlig
public library   folkebibliotek, offentligt bibliotek
public limited company  (fork. plc) aktieselskab (børsnoteret)
public relations  (fork. PR) PR
public relations agent   presseagent
public relations officer  (fork. P.R.O.) pressekontakt (person), PR-medarbejder
publication date   udgivelsesdato
publicity department   reklameafdeling
publicity drive   annoncekampagne
publicity manager   pressesekretær, reklamechef
publicity stunt   reklametrick
publish   udgive
publisher   forlag, forlægger, udgiver
publisher and bookseller   forlagsboghandler
publisher's binding   forlagsbind
publishing house   forlag
puck   mus (dtp)
puff  (sl.) gratis reklame
pull  (egl. 'to pull a proof') korrektur, trække (gen.), trække af (i korrekturpresse)
pull   aftryk (af kliche, plade o.lign.)
pull roll   transportrulle
pull roller   trækvalse
pull-down menu   rullegardinmenu (dtp)
pulp   pulp (papirfr.), træmasse (papirfr.)
pulse   impuls, puls
pulse emitter   impulsgiver
pulse generator   impulsgiver
pumice stone   pimpsten
punch   hullemaskine, lokke, lokkeapparat (hulleapparat)
punched  (fx ark forsynet med arkivhuller) hullet
punched card   hulkort
punched filing holes   arkivhuller
puncher   hullemaskine, lokkeapparat (hulleapparat)
punching   hulstansning
punching machine   hullemaskine, lokkeapparat (hulleapparat)
punctuation   tegnsætning
purchase   anskaffe, anskaffelse
purchase price   anskaffelsespris (merk.), anskaffelsessum (købspris)
purchasing manager   indkøbschef
push button control station   trykknapstation (rot.)
push-button   trykknap
put away   rømme op (sats)
put blanks   slutte ud (med blindmateriale)
put in   indsætte (gen.)
put into operation   igangsætte
quad  (4 cicero) kvadrat (typ. mål), udfylde (med blindmateriale)
quad middle   bloksats
quad right   udslutte til højre
quad stayer  (overtrukne æsker) æskerejsemaskine
quadding   linieudfyldning
qualified engineer of printing   grafisk ingeniør
qualifying time   karenstid (arb.ret)
quality   egenskab, kvalitet
quality assessment   kvalitetsbedømmelse
quality assurance   kvalitetssikring
quality control   kvalitetskontrol
quality management   kvalitetsstyring
quantity   antal (gen.)
quantity discount   kvantumsrabat (merk.), mængderabat
quarter fold   magasinfals (rot.), trefals (rot.)
quarter leather binding   halvlæderbind
quarterly journal   kvartalstidsskrift
quarto  (fork. 4to) 4 sider på arket
quartz-iodine lamp   jod-kvartslampe
querie   spørgsmål
question   spørgsmål
questionnaire   spørgeskema
queue   kø (edb)
queue control   køstyring (edb)
queue management   kø-behandling (edb)
queued access method   buffertilgang (edb)
quick assets   omsætningsaktiver (merk.)
quick-print shop   lyntrykkeri
quicksetting ink   hurtigtørrende farve
quire   bog (gen.), læg (bogb. 24 blade)
quoin chase   slutteramme (højtryk)
quoin key   sluttenøgle
quoin wedge   sluttekile
quoins  (flt.) sluttetøj (blysats)
quotation   citat, tilbud (merk.)
quotation mark   anførselstegn
quote   citat
qwerty keyboard   normalt tastatur, qwerty tastatur
raceway   samlekanal (i samlehæfter), transportkanal (i samlehæfter)
rack   stativ (tørring)
radiator   varmeapparat
radical sign   rodtegn
rag paper   kludepapir (papirfr.)
ragged right   bagkant, løs
rainbow printing   iristryk
raise   ophøje
raised ink film  (fx serigrafi) ophøjet farvehinde
RAM  (fork. for 'random access memory') direkte lager
random access   vilkårlig tilgang
random sample   stikprøve
randomizing  (fx gengivelse af gråværdier i rasterpunkter) varieret tæthed (repro/dtp)
range   interval (regneark)
range finder   afstandsmåler (foto)
range from - to -   ligge mellem (fra - til -)
ranged left   bagkant, løs, løs bagkant
raster image processor   pixelomfangsberegner
rate   fart
rate of exchange   valutakurs
rateable value   skattemæssig værdi af fast ejendom (merk.)
ratio  (s) nøgletal (merk.)
raw materials   råvarer
ray   stråle (enkelt)
razor blade slitting   længdeskæring (med over- og underkniv)
read for press   læse revision
read into   indlæse (edb)
read- only access   skrivebeskyttelse (edb)
readability   læsbarhed
reader   forlagskonsulent, konsulent (forlag), korrekturlæser
reader interest test   læserundersøgelse (reklame)
reading head   læsehoved
read-only access   skrivespærring
read-out   udlæsning (edb)
ready   klar
ready for printing   klar til tryk
ready for typesetting   sætteklart
real estate  (US) fast ejendom
real property  (UK) fast ejendom
real time   sandtid (edb), strakstid (edb), tidstro (edb)
rear edge   bagkant
rear edge of plate   pladebagkant
rear edge of sheet   arkbagkant
reasons for dismissal   afskedigelsesgrund (arb.ret)
reason-why advertising   argumenterende reklame
re-boot   genstarte (edb)
re-building   renovering
rebuilt   ombygget
receiving side   modtagerside (tele)
reciprocating rider   vekselryttervalse
reciprocating roller   forrivervalse (frem- og tilbagegående, traverserende), rivervalse (frem- og tilbagegående, traverserende), traverserende valse
reclaim  (fx sølv fra film) genindvinde
reclamation system   genindvindingsanlæg
recoat   regenerere (valser)
recoating   regenerering (valser)
recommend   anbefale
recommendation   anbefaling
recondition   renovere (gen.)
recorder   recorder (repro)
recording speed   belysningshastighed (scanner)
recover   genindvinde
recoverable error   oprettelig fejl (edb)
recovery system   genindvindingsanlæg
rectifying of faults   fejlretning
recto and verso  (side) forside
recto forme   skøntryksform
recto page  (i bog) højre side (ulige sidetal), skønside, ulige side
recto page   første trykside
recto print   skøntryk
recto side   skøntrykside
recto/verso printing   skøn- og vidertryk
recycle   genbruge
recycled paper   genbrugspapir
recycling   genbrug
red cast   rødstik
red chalk   rødlak
red lake C   pigment (trykfarve)
red opaque   rødlak
redboard   karton (til bøjelige bind)
reddle   rødlak
redo   omarbejde (gen.)
redraft   omarbejde (gen.)
red-sensitive film   rødfølsom film
reduce   formindske (gen.), reducere, svække (film)
reduced working hours   nedsat arbejdstid (arb.ret)
reducer   afsvækker (foto), fortynder (trykfarve)
reduction   afslag (i pris), reduktion (foto)
redundancy   arbejdsløshed
redundant   fritstillet (arb.ret)
re-edit   omredigere
re-education   omskoling (arb.ret)
reel   rulle (gen.), spole
reel chuck   rullekonus
reel cone   rullekonus
reel slitter   længdeskærer (rulleskærer), rulleskærer
reel stand   afrulleanordning
reelchange on the fly   automatisk rulleskift (rot.)
reelchange on the run   automatisk rulleskift (rot.)
reelstand   rullestand
reference book   håndbog, manual (håndbog), opslagsbog, opslagsværk (håndbog)
reflected image   spejlbillede
reflection artwork   refleksoriginal (repro)
reflection copy   refleksoriginal (repro)
reflection exposure   reflektionseksponering (repro)
reflection original   refleksoriginal (repro)
reflective copy   refleksoriginal (repro)
reflective original   refleksoriginal (repro)
refresh  (computerskærm) opfriske (edb)
refresh rate   opdateringsfrekvens (skærm)
refrigerant   kølemiddel
refrigeration machine   kølemaskine
refrigeration plant   køleaggregat (større)
refurbish   renovere (bygning)
refurbishment   renovering
refusal to work   arbejdsvægring (arb.ret)
refuse bag   affaldssæk
regional paper   lokalavis
register   pasning, register
register control   registerkontrol
register cross   paskryds, passerkryds
register fluctuations   registerudsving
register mark   pasmærke, registermærke
register monitoring   registerkontrol
register pins  (flt.) passtifter
register roller   registervalse (rot.)
register shift   registerforskydning
register tolerance   registertolerance
register variations   registerudsving
reglet   reglet (blysats), skydelinie
regular customer   fast kunde
regulate   regulere
regulated by contract   aftalenormeret (arb.ret)
regulation   anordning (gen.), regulering
reinforce   forstærke (gøre stærkere)
reinforcement   hulforstærker (til arkivhuller eller manillamærke)
reject   kassere
reject sheets  (flt.) makulaturark
rejuvenate   regenerere (valser)
rejuvenation   regenerering (valser)
relative humidity  (fork. RH) relativ fugtighed
release   frigøre, udløse
release liner   bagsidepapir, basispapir, bærepapir
release paper  (fx selvklæbeetiketter) bagsidepapir, basispapir, bærepapir
reliable   driftssikker
relief printing   bogtryk, højtryk, relieftryk (højtryk)
relief surface   ophøjet overflade (højtryk)
remainder   rest
remainder sale   bogudsalg
remake   omarbejde (gen.)
remnant   rest
remote control   fjernbetjening, fjernstyring
remote start   ekstern start
remote-controlled   fjernstyret
removal   afmontering
remove   afmontere
renovate   renovere (gen.)
renovation   renovering
rent   husleje (merk.)
repair   reparation, reparere
repairs   reparation
repeat   gentage, tryklængde
repeat job   gentagelsesordre
repeat length   tryklængde
repeat mark   gentagelsestegn
repeat order   gentagelsesordre
repeatability   repeterbarhed (repro)
repeat-action key   repeterende tast (edb)
repel   frastøde
repetition   gentagelse
replace   erstatte (udskifte)
replacement cost   genanskaffelsespris (merk.)
replacement price   genanskaffelsespris (merk.)
replenish   efterfylde, regenerere (foto)
replenisher   regenereringsmiddel (foto)
replenishment   efterfyldning, genpåfyldning, regenerering (foto)
reply card   svarkort
reply coupon   kuponsvar (annonce), svarkupon
report   referat
representative  (fork. rep) repræsentant, repræsentativ, sælger
reprint  (genoptrykke) eftertryk, genoptryk, særtryk (af artikel)
repro camera   reprokamera
repro company   reproanstalt
repro copy   reprooriginal
repro film   reprofilm
repro house   reproanstalt
repro industry   reprobranchen
repro original   reprooriginal
repro printer   reprokopist
repro pull   aftryk (af kliche, plade o.lign.)
repro reader   sende-enhed
repro recorder   repro-recorder
repro shop   reproanstalt
repro studio   reproanstalt
reproduce   gengive
reproduce in actual scale   gengive i naturlig størrelse
reproduction   gengivelse, reproarbejde
reproduction artwork   reprooriginal
reproduction fidelity   naturtro gengivelse, tro gengivelse
reproduction photographer   reprofotograf
reproduction photography   reprofotografi
reproduction technician   reprotekniker
requirement   krav
requirement(s) efter behov as needed   behov
re-reel   genoprulle
re-reeler   omrullemaskine
re-reeling   genoprulning
rescanning   omscanning
research and development department  (R&D Department) udviklingsafdeling
reserve   reserve
reservoir   beholder
resident store   indbygget lager (edb), lager, indbygget (edb)
residue   rest (kem.)
resilience   elasticitet
resilient   elastisk
resin   harpiks (kunstharpiks), kunstharpiks, resin (kunstharpiks)
resin coated  (fork. RC) RC (plastbelagt fotopapir)
resin coated photographic paper  (fork. RC) plastbelagt fotopapir
resist   beskyttelseshinde (repro)
resistance   modstand (gen.)
resistor   modstand (el.)
resizing   målestoksændringer (repro)
resolution  (fx skærmbillede) opløsning
resolving power   opløsningsevne
response card   svarkort
response time  (fx montør) udrykningstid
response time  (fx for montør) tilkaldetid
rest   rest
rest period   hvilepause (arb.ret)
restart   genstarte
restore   gendanne (dtp: fortryde foretagen sletning), genetablere (edb)
result   resultat
result of operations  (US) driftsresultat (merk.)
retailer   detaillist
retained earnings   overskudshenlæggelse (merk.)
retirement pension   folkepension
retouch brush   retouch-børste (uden)
retrain   omskole (arb.ret)
retraining   omskoling (arb.ret)
retrieval   genfinding (edb)
retrieval  (fx af data/tekst) hentning (edb)
retrieve   hente (gen.), hente ind (edb)
retrive  (fx af data/tekst) genfinde (edb)
retro- fitted   senere
retrofit  (fx maskine med nyere udstyr) efterudstyre, opdatere
retrofit kit   indbygningssæt
retro-fitted  (fx maskine) moderniseret, ombygget
return  (ofte i flertal) udbytte (gen.)
return on investment   afkast (merk.), forrentning af egenkapital (merk.)
returns   retureksemplar (boghandel), usolgte eksemplarer (bog- og kioskhandel)
reuse   genbrug, genbruge
reversal film   omvendefilm
reverse   vende (gen.)
reverse angle doctor blade   modløbende rakel, negativ rakel (dybtryk/flexo)
reverse characters  (flt.) negativ skrift (på skærm), negativ skrift
reverse image  (kommando) vending positiv/negativ
reverse indentation   hængende indrykning (som i denne ordbog)
reverse laterally   slå kontra (gøre negativ)
reverse lettering   negativ skrift (på skærm), negativ skrift
reverse out   slå kontra (gøre negativ)
reverse page   bagside
reverse side   bagside
reverse type   negativ skrift (på skærm), negativ skrift
reverse video   negativ skrift (på skærm)
reverse video characters   negativ skrift (på skærm)
reversed   hvidt i/på sort
reversed image   negativt billede
reversed out   hvidt i/på sort
reversible satellite printing unit   omstyrbart satellittrykværk (rot.)
review   anmelde (bøger), anmeldelse (bøger)
review copy   anmeldereksemplar
reviewer   anmelder (bøger)
revise   læse revision, omarbejde (gen.)
revised proof sheet   revisionsark
revision   revision (grafisk)
revolving diaphragm   revolverblænde
rewind   genoprulle, oprulle
rewind stand   oprullestativ (rot.)
rewinder   opruller (rot.)
rewinding   genoprulning, oprulning
RF drying  (RF fork. for radio frequency) højfrekvenstørring
ribbon   papirstreng (rot.)
rice paper   rispapir
Rics technology  (akronym for Reduced Instruction Set Computing) Risc-teknologi (edb)
rider roller   ryttervalse, tyngdevalse
riffle   lufte (papir før pålægning/ilægning)
rifle   sandfang (papirfr.)
right- left reversed   spejlvendt (skrift)
right-angle fold  (ing) krydsfals
right-reading   retvendt (skrift)
rigidity   stivhed (papir)
rim   kant
ring binder   ringbind
rinse   skylle
RIP   pixelomfangsberegner, RIP'e (repro)
RIPed   RIP'et (repro)
RIPing   RIP'ning
riser   underlag (fx til klicheer)
rising spaces   spieser (fejl i højtryk)
river   flod (også gennem satsklumme)
roll   rulle (gen.)
roller adjustment   valseindstilling, valsejustering
roller bearing   valseleje
roller carriage   valsevogn
roller coating   valsebelægning
roller composition   valsemasse
roller compound   valsemasse
roller covering   valsebelægning
roller furring   valsebelægning (fejl)
roller marks  (flt.) valsestriber
roller rack   valsestativ
roller rail   valseskinne
roller setting   valseindstilling, valsejustering
roller top-of-former  (fork. RTF) falseskjoldets indføringsvalse
roller train   farveoverførsel (fra valse til valse gennem farveværk)
roller trolley   valsevogn
roller washing   valseafvaskning
roller-washing device   afvaskningsapparat (til valser)
rolling up   indvalsning
ROM  (fork. for 'read only memory') læselager (edb)
Roman  (type) antikva (skrift)
rosin   harpiks (naturlig dvs. uden terpentinolie)
rotary press operator   rotationstrykker
rotary printing   rotationstrykning
rotary printing press   rotationspresse
rotogravure   dybtryk, rotationsdybtryk
rotogravure press   dybtrykrotation
rotogravure printing   rotationsdybtryk
rough   rough, råskitse (pencil)
rough estimate   groft overslag
rout away   fræse bort (kliché)
routing edge   fræsekant (kliché)
routing machine   fræsemaskine
royalty   forfatterhonorar
rub   gnide
rub out   slette (edb)
rub resistance   gnidefasthed
rubber back binding process   limhæftning, lumbeck-indbinding
rubber blanket   gummidug (offset), trykdug (offset)
rubber block   gummikliché
rubber cement   gummilim
rubber covered  (fx valse) gummibeklædt
rubber plate   gummikliché
rub-off resistance   gnidefasthed
rub-out code   slettekode (edb)
rub-proof   rivefast (ingen udtværing af farve ved fx falsning)
rub-resistant   gnidefast
rubric  (fx trykt med rød farve) indledningsbogstav
rubric  (etymologisk: oprindelig trykt i rød farve) indledningsafsnit, rubrik
rule   liniere, streg (højtryk)
rule perforation   trykperforation
rule weight  ('to change rule weight') stregtykkelse (dtp)
rule work   skemaarbejde
ruled paper   linieret papir
ruler   lineal
rules  (forening) vedtægter (merk.)
run   kørsel (edb)
run in   slette udgangslinie (sammentrække afsnit)
run of paper  (fork. ROP) vilkårlig annonceplacering (reklame)
run of week  (fork. ROW) vilkårlig ugedag for annonces indrykning
run of year  (fork. ROY) vilkårlig måned for annonces indrykning
runability  (papirs egenskaber i trykpresse) trykegnethed
running   drift, kørsel (edb)
running costs   driftsomkostninger (merk.)
running feet   levende klummetitel (foroven)
running foot  (er) levende klummetitel (foroven)
running head  (line) levende klummetitel (foroven)
running header   levende klummetitel (foroven)
running time totalizer   driftstimetæller
running-in  (af ny maskine) tilkørsel
running-on matter   glat sats, paketsats, skær sats
run-out   udløb (sats)
rush job   hasteordre
rush order   hasteordre
rust proofing   rustbeskyttelse
saddle stitcher   ryghæfter (bogb.)
saddle stitching   ryghæftning (bogb.)
safe-light  (ing) sikkerhedsbelysning (foto)
safety at work   arbejderbeskyttelse (arb.ret)
safety guard   skærm (sikkerhedsafskærmning)
safety steward   sikkerhedsrepræsentant (arb.ret)
sal-ammoniac   salmiak
salaried worker   funktionær
sale   forhandling (jf. forhandle)
sales representative   konsulent (sælger)
sales argument   salgsargument
sales conference   salgsmøde
sales contract   købekontrakt (merk.)
sales director   salgsdirektør
sales forecast   salgsprognose
sales kit  (fx prøver) sælgers udstyr
sales literature   salgsmateriale
sales manager   salgschef
sales meeting   salgsmøde
sales point   salgsargument
sales promotion   salgsarbejde, salgsfremmende foranstaltninger
sales representative   repræsentant
sales tax  (US) omsætningsafgift
salesman   konsulent (sælger), repræsentant, sælger
saleswoman   sælger
same size  (fork. s/s) naturlig størrelse
samle case   bindprøve
sample   prøve (vareprøve)
sample binding   prøvebind
sample copy   prøveeksemplar
sand trap   sandfang (papirfr.)
sandpaper   sandpapir
sanitary paper   sanitærpapir (papirkvalitet)
sanserif   grotesk (skrift), skraffering (skrift)
sans-serif   grotesk (skrift)
satellite printing unit   satellittrykværk
sats   underleverandør (grafisk)
save   gemme (dtp)
scab   skruebrækker (arb.ret), strejkebryder (arb.ret)
scalable   skalérbar
scale   skala
scale down   formindske (repro), nedforografere
scale paper   millimeterpapir
scaling   beregning (fakturering), formatindstilling (repro), skalering
scaling down   nedfotografering, reduktion (foto)
scaling up   forstørrelse (gen.)
scamp   råskitse (pencil)
scan   aftaste (edb/repro), scanne
scanner   scanner (repro)
scanner electro  (kliché) elektronisk gravering
scanner head   læsehoved
scanner input unit   scannerindlæser
scanner operator   scannerfører, scanneroperatør
scanner reader   scannerindlæser
scanning   aftastning (edb/repro), scanning (repro)
scanning device   aftastningsanordning (edb/repro)
scatter proof   prøvetryk (repro/prepress)
scented ink   parfumeret trykfarve
schedule   tidsplan
scheduled deadline   fastsat frist
scheduling   tidsplanlægning
schematic view   principskitse
score  (fx karton) rille
score cutter   kvæstkniv, V-kniv
scoring   rilning
scoring machine   rillemaskine
scorper   stikkel (gravørs værktøj)
scrap   kassere, rest (noget kassabelt)
scrape off   afskrabe
scratch   ridse
scratch-proof   rivefast (papir)
scratch-resistant   neglefast, rivefast (papir)
screen   dataskærm, rastrere, skærm (edb), væv (serigrafi)
screen angle   rastervinkel
screen blanking   skærmslukning
screen clash   rasterkonflikt (fejl i repro)
screen count   rasterfinhed (gen.)
screen counter   linietæller (lup)
screen definition   rasterfinhed (repro/scanner)
screen display   skærmbillede (edb)
screen indicator   linietæller (lup)
screen percentage   rasterprocent
screen preparation   trykform (US)
screen printer   serigrafisk virksomhed
screen printing   serigrafi, silketryk, skabelontryk (serigrafi)
screen printing forme   serigrafisk trykform
screen printshop   serigrafisk virksomhed
screen resolution   rasterfinhed (repro/scanner)
screen roller   rastervalse
screen rotation   rasterdrejning (repro)
screen ruling   rasterfinhed (gen.), rastrering
screen status   skærmstatus
screen stencil   serigrafisk trykform
screen terminal   skærmterminal
screen tint   rasterbaggrund, rastertone
screen value   rasterprocent
screened artwork   original med raster
screened background   baggrundsraster (i lys farve)
screened vignetted illustration   rasterillustration med forløb
screenful   skærmbillede (edb)
screening   rastrering
screening of type   skriftrastrering
screw press  (historisk) stokpresse
script   skriveskrift
scroll  (tekst op og ned på skærm) rulle (dtp)
scroll   blade (dtp), bladre (dtp)
scroll arrow   rullepil (dtp)
scroll bar   rullepanel (dtp)
scroll box   rullefelt (edb)
SCSI (udt. 'skusi') akronym for Small Computer System Interface   SCSI
scuff- resistant   rivefast (papir)
scuff-resistant   rivefast (ingen udtværing af farve ved fx falsning)
scumming   slørdannelse (serigrafi)
sealant   tætningsmiddel
seal-embossing press   seglmærkemaskine
search string   søgestreng (edb)
season ticket   kort (landkort)
second colour pick-up   farveblanding (fejl i flerfarveoffset)
second printing   trykning af sekundaform, vidertryk (tryk på 2. side/sekundaformen)
secondary colour   blandingsfarve
secondary store   hjælpelager (edb)
section   paragraf (i lov)
sector kerning  (programstyret) variabel afstand mellem bogstavpar
security film   arkivfilm
security printing   trykning af værdipapirer
security sealing   plombering
see-through material   gennemsigtigt materiale
selective strike   punktstrejke (arb.ret)
selector button   valgknap
selector switch   vælgerkontakt (el.)
self sealing   selvklæbende
self-addressed envelope  (fork. s.a.e.) frankeret svarkuvert
self-adhesive label   selvklæbeetiket
self-adhesive tape   selvklæbende tape
self-employed person  (enkeltmandsfirma) selvstændig erhvervsdrivende
self-mailer   kuvertløs (forsendelse)
self-sealing envelope   selvklæbekuvert, selvlukkende kuvert
self-sticking   selvklæbende
selftest   opstart-test (automatisk)
sell   forhandle (handle med), sælge (gen.)
Sellotape  (varemærke) selvklæbende tape
semi-automatic   halvautomatisk
semi-bold   halvfed (skrift)
semi-bold rule   halvfed streg
semi-chemical   halvkemisk (papirmasse)
semi-finished product   halvfabrikat
semi-manufactured goods   halvfabrikat
semimonthly magazine/journal   tidsskrift (gen.)
semi-postal stamp  (US) velgørenhedsfrimærke
semis  (flt.) halvfabrikat
semiweekly newspaper   fjortendagsavis
senior shop steward   fællestillidsmand (arb.ret)
seniority   anciennitet (arb.ret)
sensitise   sensibilisere
sensor   føler (instrument)
sentence   sætning (grammatisk)
separator page   skilleark
separator sheet   skilleark
sequence of numbers   talfølge
sequence of operations   arbejdsgang
serial bit stream transmission  (én bit ad gangen) seriel transmission (tele)
serif holde fod (sats) align   fod (skrift)
serif uden skraffering sans-serif   skraffering (skrift)
serrated edge   savtakket kant
server   server (edb)
service engineer   montør (af maskiner)
service fee   serviceafgift, servicegebyr
service programme   hjælpeprogram (gen.)
serviette paper   servietpapir
ses som ujævn kontur   aliasing (repro)
set   indstille, stille
set of progressives   skalatryk (repro)
set of progs   skalatryk (repro)
set off   smitte af (farve)
set-off   afsmitning
set-off sheet   mellemlæg (handlingen)
setting   binding (trykfarve), indstilling, tørring (trykfarve)
setting menu   konfigureringsmenu (dtp)
setting stick   vinkelhage (håndsats)
set-up   anlæg (produktion)
set-up waste   indkøringsmakulatur
sewer   trådhæfter (bogb.)
sewing   trådhæftning (bogb.)
sewing thread   hæftetråd
sexto  (fork. 6to) 6 blade = 12 sider på arket
sextodecimo  (fork. 16mo) 16 blade = 32 sider på arket
shade   farvetone (mørk), nuance
shape   facon
share   aktie (merk.), andel, fordele
share capital   aktiekapital (merk.)
share option scheme   udbyttedeling (arb.ret)
shared   fælles
shared disk   logisk disk (dtp)
shared view   logisk kopi (dtp)
shareholder   aktionær
shares at a premium   aktier til overkurs (merk.)
shares in excess of par   aktier over pålydende værdi (merk.)
shareware   shareware (edb)
sharing   fordeling
sharp   skarp
sharp dot   spidst rasterpunkt
shavings   skæreaffald
shearing   længdeskæring (med over- og underkniv)
sheet   ark (gen.)
sheet assembly   arkmontage
sheet cutter   arkskærer (rot.)
sheet delivery   arkudlægning
sheet film   arkfilm, planfilm
sheet form   blanket
sheet lay   arkanlæg
sheet length   arklængde (gen.)
sheet music   noder
sheet pile   arkstabel
sheet retarder   arkbremse (trykpresse)
sheet reversal   arkvending
sheet reversing   arkvending
sheet size   arkformat
sheet stop   arkanlæg
sheet stripper   arkafstryger
sheet turning   arkvending
sheeter   arkskærer (rot.), tværskærer (rot.)
sheet-fed machine   arkmaskine, arktrykmaskine
sheet-fed offset machine   arkoffsetmaskine
sheet-fed press   arktrykmaskine
sheet-fed printing   trykning fra ark
sheet-fed rotary press   arkrotation
shelf life   holdbarhed
shift   flytte, hold (skiftehold)
shift foreman   holdfaktor
shift operation   skifteholdsdrift (arb.ret)
shift work   skifteholdsarbejde (arb.ret)
shilling stroke  (gl.) skråstreg
shingle   udligne (bogb.: margenudligning ved rygheftning af mange ark)
shingle delivery  (fx avisrotation) skæludlægning
shingle delivery  (egl. overlappende som skæl) strømudlægger
shingle feeder  (egl. overlappende som skæl) strømføder
shipping  (også fx pr. lastvogn) forsendelse (transport)
shipping tag   manillakarton
shock   stød (el.)
shop   forretning (handel)
shop floor   teknisk afdeling
shop steward   tillidsmand
shop-floor democracy   demokrati på arbejdspladsen
shore number  (mål for gummihårdhed) shoretal
short and   ampersand (&), ettegn (&)
short grain   bred bane (papir)
short page   udgangsside
short run   lille oplag
shortage of work   arbejdsmangel (arb.ret)
shortcut   genvej (også dtp)
short-term   kort sigt, på
short-time working   nedsat arbejdstid (arb.ret)
shoulder-note   margennote
shred   makulere
shredder   makuleringsmaskine, papirmakuleringsmaskine
shrink   krympe
shrink film   krympefolie
shrinkage   krympning (gen.)
shut off   lukke ned
shutoff   nedlukning
shuttle   udskiftelig harddisk
siccative   sikkativ (til trykfarve), tørremiddel (til trykfarve)
sickness benefit   sygedagpenge (arb.ret)
side bearings   kød (sider af type)
side guide   sidestyr
side lay   sideanlæg
side stabbing   sidehæftning (i modsætning til ryghæftning)
side stitching   sidehæftning (i modsætning til ryghæftning)
side wall   steg (mellem kopper i dybtrykraster)
side-note   margennote
sign   påtegne (underskrive), skilt, tegn (mat.)
sign of equation   lighedstegn
signal-to-noise ratio   signal/støj forhold (tele/repro/edb)
signature   mærke (underskrift), signatur (ark), signatur (underskrift)
signboard   plakatplads
silhouette   fritskrabe
silhouette image   fritskrabet billede
silhouetted image   fritskrabet billede
silk-screen printing   serigrafi, silketryk
silver print   fotografisk korrekturtryk (repro)
simple contract   mundtlig aftale (arb.ret)
simulation   simulering (gen.)
single   enkelt
single column  (fork. s.c.) enkelt spalte
single quotes   enkelte anførselstegn
single-colour   énfarve (tryk), énfarvet
sinking   sætning (i gummidug)
six-to-pica  (ca. 2 punkt) kvartpetit (typ. mål)
size  (papirfr.) lim
size   format (gen.)
size adjustment   formatindstilling (tryk)
size changes   målestoksændringer (repro)
size press   limpresse (papirfr.)
size setting   formatindstilling (tryk)
sized paper   limet papir
sizing   formatering (illustration), formatindstilling (repro)
sizing of paper   limning (papirfr.)
skeleton staff  (fx i ferietiden) reduceret bemanding
skeleton waste   gitterpapir (selvklæbeetiketter)
sketch-pad   skitseblok
skew   skråtstille
skill   faglig kunnen
skilled craftsman   fagmand
skilled operator   fagmand
skilled staff   faglært personale
skilled worker   faglært arbejder
skriftligt arbejde   kontrollere (kritisk, skriftligt arbejde, sl.)
slab   farveforrivningsbord
slab-serif   egyptienne (skrift)
slack-edged rolls   langsidede ruller
slant  (slang) brøkstreg (vandret), skråstreg
slanted   elektronisk kursiv, kursiv (elektronisk), skråtstillet (skrift/dtp)
slash   brøkstreg (vandret), skråstreg
slide   dia, diapositiv (repro/film), dias
slide show   diasshow
sliding lens holder   objektivslæde (repro)
sliding scale   glidende skala
slip case   kassette (til bog)
slip proof   korrektur (ikke ombrudt, spaltekorr.), spaltekorrektur, uombrudt korrektur
slip sheet   mellemlæg (til forhindring af afsmitning)
slit  (på langs) skære (rot.)
slitter   længdeskærer (rulleskærer), rulleskærer
slitter- rewinder   længdeskærer (rulleskærer)
slitter-rewinder   rulleskærer
slitting   længdeskæring
slitting and sheeting   længde- og tværskæring
slot perforation  (fx flerlags toiletpapir) langhulsperforering
slot perforation  (af lange huller) slotperforering
slow   langsom
slug casting machine   liniesættemaskine (blysats)
slug composition   maskinrevision (godkendelse af tryk)
slug saw   liniesav (blysats)
slur   dublering (trykning)
slur  (fejl i tryk) smøring (udtværing af ikke tør trykfarve)
slurring  (fejl i offset) punktforvridning
small ad   petitannonce
small caps  (fork. SC) kapitæler
small letter   minuskel
small offset press   kleinoffset, kontoroffsetmaskine
small pica   11 punkts skrift
smash   knuser (fejl i offset)
smear   plet (udtværet)
smearing  (udtværing) afsmitning, smøring (udtværing af ikke tør trykfarve), udtværing
smooth   glat
smoother   arkudretter
smoothing   udglatning
smoothness  (fx papir) glathed
smudging   smøring (udtværing af ikke tør trykfarve)
sniping   ulovlig plakatopklæbning
social security contribution   sociale omkostninger (merk.)
social welfare   bistandshjælp (arb.ret)
Society for Checking the Abuse of Public Advertising  (fork. SCAPA) engelske reklamenævn, det
socket   sokkel (el.)
socket spanner   topnøgle
sodium   natrium
sodium sulphide   natriumsulfid (papirfr.)
sodium sulphite   natriumsulfit (papirfr.)
sodium thiosulphate  (dgl. hypo) fiksernatron
sodium vapour lamp   natriumdamplampe (repro)
soft   blød
soft copy   skærmbillede (dtp/repro/prøvetryk)
soft cover   hæftet (bogb.)
soft dot   blødt punkt (repro), uskarpt punkt
soft font   softfont (dtp)
soft image   fladt billede
soft key   programmerbar tast
soft page break   blødt sideskift (etb)
soft proofing monitor   prøvetryks-skærm
softcover book   omslagsbog
software   brugerprogrammel, software
software utilities  (flt.) hjælpeprogram (edb)
software-controlled   programstyret
sole distributor   generalagent
solicitor  (UK) advokat
solid   fast
solid  (area) fuldtone, fuldtoneflade, fuldtrykkende (område), heldækkende
solid area   fuldtoneflade
solid board   massivpap
solid matter   kompres sats, tørstof
solid plate   tonplade (højtryk)
solid set type   kompres sats
solid waste   fast affald
solidify   størkne
solids   tørstof
solids content   tørstofindhold
solidus   brøkstreg (vandret), skråstreg
solus position   soloplacering (om annonce)
solvent   opløsningsmiddel
solvent based  (fx ink) opløsningsmiddelbaseret
solvent fumes   opløsningsmiddeldampe
solvent resistance   opløsningsmiddelægthed (trykfarve)
sort   sort (grafisk grundfarve)
sorts  (supplementstyper) defekter (håndsats)
sound absorption   lyddæmpning, støjdæmpning
sound dampening   lyddæmpning
sound enclosure   støjindkapsling
sound insulation   lydisolering
sound track   lydspor (spillefilm)
sound-absorbing enclosure   støjdæmpende indkapsling
sound-deadening covering   støjdæmpende indkapsling
space   mellemrum (gen.), spærre (sats)
space programmeret ordmellemrum (fotosats) tracking   ordmellemrum
space bar   mellemrumstangent
space buyer   annoncekøber
space evenly   egalisere (sats), udligne (sats)
space left white   udsparing
space line   reglet (blysats), skydelinie
space requirements  (flt.) pladsbehov
space salesman  (US) annoncesælger
spaceband   kile (sættemaskine)
spaced matter   spatieret sats
spacer   afstandsstykke, mellemstykke
spacer ring   mellemring
spacing   spærring (sats)
spacing equally   egalisering (sats), udligning (sats)
spacing evenly  (normalt mellem versaler i overskrift o.lign.) egalisering (sats), udligning (sats)
spanner   nøgle (også edb)
spare part   reservedel
spark erosion  (digital pladeeksponering) gnistætsning
spatula   farveforrivningskniv, farvekniv (i farveværk)
special sort  (fx cedille ç) specialtype
specification  (fork. spec) specifikation
specifications  (fork. spex) specifikationer
specimen   prøve (vareprøve)
specimen copy   prøveeksemplar
specimen copy  (fx af tidsskrift) prøvenummer
specimen of type   skriftprøve
specimen page   prøveside
specimen volume   prøvebind
speech balloon   taleboble (tegneserie)
speech recognition   stemmegenkendelse, talegenkendelse
speed   fart, lysfølsomhed (film)
spell skrive helt ud (ikke forkorte) to spell out   skrive
spell check   staveprogram (etb)
speller   ordbog (dtp), stavekontrol (dtp), staveprogram (etb)
spelling checker   stavekontrol (dtp), staveprogram (etb)
spider wheel delivery   hjuludlægning (rot.)
spine   ryg (bogb.)
spine lettering   rygtitel (bogb.)
spinoff   sidegevinst
spiral wire binding   spiralhæftning
spirit level   vaterpas
splice   splejse
splicing   splejsning
split fountain printing   iristryk
split screen   opdelt skærm
spoilage   makulatur
spoils   makulatur
spoilt copies  (eksemplarer) makulatur
spoilt copy   makulatureksemplar
spontaneous combustion   selvantændelse
spool   spole
spooling   kølagring af udskrivning, midlertidig (edb)
spot   plet (lille), reklameindslag (radio/TV)
spot colour  (normalt én farve foruden sort) staffagefarve
spray  (at sprøjte) fiksere (tegning el.lign.)
spray blockage   dyseforstoppelse
spray powder device   pulversprøjteapparat, sprøjteapparat
sprayer  (til forhindring af afsmitning) sprøjteapparat
spread   bredning (repro/fotosats), opslag (bog/brochure)
spread and choke   udsparing/diffusering (repro)
spreadsheet   regneark (edb)
sprocket hole punching   kantperforering (handlingen), remalinerhulning (endeløse formularer)
sprocket holes   kantperforering (resultatet)
sprocket wheel   kædehjul, tandhjul (gen.)
square   felt (kvadrat)
square bracket   kritisk klamme
square brackets   kantede parenteser
square up   vinkle op
squared paper   millimeterpapir
squeegee   rakel (serigrafi)
squeegee control   rakelindstilling (serigrafi)
squeeze   krympning (repro), kvæskning (fejl i højtryk)
squeeze fringe   kvæstrand
squeeze-out   kvæskning (fejl i højtryk)
squirrel-cage motor   induktionsmotor, kortslutningmotor
squirt   stråle (bly)
stab   sidehæftning (i modsætning til ryghæftning)
stackability   stablingsevne
stacker delivery   stabeludlægning
staff   medarbejder, personale (arb.ret), stab (firmaledelse)
staff lines   nodelinier
staff member   medarbejder
staff share scheme   udbyttedeling (arb.ret)
staff shares  (UK) medarbejderaktier
staffers   personale (arb.ret), stab (firmaledelse)
stage   trin (stadium)
staggered delivery   forskudt stabel
staggered holidays   forskudt ferie
staggered hours   forskudt arbejdstid (arb.ret)
stain   plet (fx snavs)
stamp   frankere, mærke (frimærke), stempel (bogb.)
stamping   prægning (folie)
stamping cloth   gummidug (seglmærkemaskine)
stamping die   prægestempel (bogb.)
stand   stativ (gen.)
stand-alone  (fx edb-maskine eller system) selvstændig (edb)
stand-alone  (fx computer) enkeltstående
standard   standard (gen.)
standard wage   normalløn (arb.ret)
stand-by  (fx computer tilsluttet el og med program indlæst) venteposition (gen.)
stand-by   reserve
standing time   spildtid (maskinstilstandstid)
staple   hæfteklamme
stapler   hæftemaskine (håndapparat til kontorbrug)
star-delta switch   stjerne-trekant omskifter (el.)
starter-contactor  (motorsikring) motorskab
starting rate  (of pay) begyndelsesløn (arb.ret)
starting up   opstart (gen.)
starting wages   begyndelsesløn (arb.ret)
start-up waste   indretningsmakulatur, tilretningsmakulatur
stat   fotostat (stor forstørrelse af fotografi)
stat up   forstørre
state   forklare (gen.), tilstand (gen.)
state authorized public accountant   revisor (merk.)
state-authorized   statsautoriseret
statement   forklaring (erklæring), sætning (i edb-program)
state-of-the-art   moderne, mest, nyeste
state-of-the-art technology   mest moderne teknik, nyeste og mest moderne teknik
state-of-the-art technology  (den nyeste og mest moderne teknik) teknikkens stade
static charge   statisk opladning (el.)
stationary   stationær
stationery   brevpapir (brevhoved), papir (kontor)
stationery printing press   formularpresse (continuous)
staying   rejsning (kartonnage)
steam   damp (fra alle slags væsker), vanddamp
steel engraving   stålstik
steel rule die   stanseform (med stanselinier)
steel wire brush   stålbørste
stencil   dug (serigrafi), skabelon (serigrafi), stencil (serigrafi)
step   trin
step-and-repeat camera   repeterkamera, step-and-repeat kamera
step-and-repeat printing down machine   step-and-repeat kamera
stepwise operation   trinvis drift
stereotype   stereotypere, stereotypi (højtryk)
stichting machine   hæftemaskine (produktionsmaskine)
stick   opklæbe (plakater), steg (mellem kopper i dybtrykraster)
sticker   klistermærke, selvklæbemærkat ('klistermærke')
sticky   klæbende, sej trykfarve
sticky label   selvklæbeetiket
stiff   streng (farve)
stiff ink   sej trykfarve
stiff paper binding   stift papbind
stiffness   stivhed (papir)
still image video   fastbilledvideo
still images   fastbilleder (video)
stitcher   hæftemaskine (produktionsmaskine)
stock   aktie (merk.), lagerbeholdning (merk.), papir (trykbærer), trykbærer (papir), trykpapir
stock in trade   lagerbeholdning (merk.)
stock shrinkage   lagersvind
stock table   stabelbord (pålægning)
stocking   lagerføring
stocktaking   lageroptælling (merk.)
stone hand   ombryder (sats)
stop   blænde (foto)
stop cylinder machine   stopcylinderpresse
stop press news   sidste nyheder
stoppage   maskinstop
stoppage of work   arbejdsnedlæggelse (arb.ret), arbejdsstandsning (arb.ret)
stopper   blikfang, prop
stopping down   nedblænding
storage   lager (gen.)
storage swapping   lagerveksling (edb)
store   hukommelse (edb), lager (gen.)
stored program   lagret program
storeroom   lager (gen.)
storyboard   billedsekvenser (filmoptagelse)
straddle   rubrik
straddle header   flerspaltet overskrift
straight  (fx scan) ukompliceret
straight right margin   bagkant, lige
straight-through cabling connection   direkte kabelforbindelse
strainer   knudefang (papirfr.)
stray light   falsk lys (foto)
strengthen   forstærke (gøre stærkere)
stress/strain ratio  (fx papirbane) deformationsforhold
strike   strejke (arb.ret)
strike out   slette (stryge)
strike-on composition  (reproklare originaler produceret på skivemaskine eller printer) skrivemaskine'sats'
strip off   trække (montagefolie)
strip time   monteringstid
strip-in   montere (repro)
stripped-in negative  (s) montage (original)
stripper   montør (repro)
stripping   montage (arbejde)
stripping department   montageafdeling (fotosætteri)
stripping operation   montage (arbejde)
stripping table   lysbord (repro), montagebord (repro)
stripping time   monteringstid
structure   konstruktion, opbygning, struktur (gen.)
struggle   konflikt (arb.ret)
studio   tegnestue, grafisk
stuff box   indløbskasse (papirfr.)
style   forlæg (gen.), skriftgarniture (ordinær, kursiv, halvfed osv.)
style  (fx house style) stil
stylus   lyspen, nål (scanner)
sub-assembly   delmontage (maskinkomponent)
subcontracted work   underleverandørarbejde
sub-contractor   underleverandør (gen.)
sub-editor   redaktionssekretær
subhead  (fork. s.h.) mellemrubrik
sub-heading   mellemrubrik, underoverskrift, underrubrik, undertitel
subject index   sagsregister, stikordsregister
sub-routine   underprogram (edb)
subscript  (fx H2O) indekstal (etb), nedrykket tegn
subscript  (fx tallet 2 i H2O) hængende tegn
subsequent   efterfølgende (gen.)
subsequent operations   efterfølgende arbejde
subsidiary company   datterselskab (merk.)
substrate   trykbærer
subtitle   undertitel
subtitling device   tekstmaskine (film)
suck  (in) indsuge
suction   indsugning (luft)
suction head   sugekop
suggested retail price   anbefalet salgspris, vejledende pris
suited   egnet
sulphate paper   sulfatpapir
sulphite paper   sulfitpapir
sulphuric acid   svovlsyre
summary   referat
summary dismissal   bortvisning (arb.ret)
summertime news lull   agurketid (journalistik)
sundry   diverse
super  (sl) overfaktor
supercalendered paper   ekstra glittet papir, højglanspapir
superimpose  (4-farve tryk) trykke oven i hinanden
superimpose   overlejre (lægge to negativer over hinanden)
superimposed images   overlagte billeder (repro)
superintendent  (sl. super) faktor (sætteri), overfaktor
superior character   løftet tegn (potenstegn, 102 = 100), oprykket tegn, potenstegn
superior figure   potenstegn
superior letter   løftet tegn (potenstegn, 102 = 100)
superior numeral   potenstegn
superscript   oprykket tegn
superstructure   overbygning (rotationspresse)
supervise   overvåge
supervision   kontrol (opsyn)
supervisor   arbejdsleder
supervisors' organisation   arbejdslederorganisation (arb.ret)
supplement   bilag (tillæg), supplement, supplere, tillæg (til avis)
supplementary benefit   bistandshjælp (tillæg til b.)
supplementary pension   tillægspension (arb.ret)
supplier   leverandør
supplier of printing machinery and materials   grafisk fagforretning (leverandør)
supply   forsyne, forsyning, levere, levering, tilførsel
support   stativ (gen.), støtte
support  (dvs at være kompatibel med) supportere (edb)
supported foil   lamineret folie
surcharge   tillæg (til pris)
surcharge for colour   farvetillæg (annonce)
surface preparation   overfladebehandling
surface treatment   overfladebehandling
surplus   overskud (gen.)
surround   omgive
suspended mode   blokere (blysats)
suspended state   venteposition (gen.)
suss box  (viser aktiv linie) tester til RS-232-C (el.)
swash type   ornamenteret bogstav, pyntebogstav, sirbogstav (skrift), sirskrift (skrift)
switching panel   koblingstavle (el.)
switch-off   slukke
switch-over   omstilling (gen.)
sword-type hygrometer   stikhygrometer
sworn   statsautoriseret
swung dash   tilde
syllable   stavelse
symbol   tegn (kem.), tegn (bogstav, tal, symbol, tegnsætningstegn)
syntetic material   plast
syntetic resin   kunstharpiks
system   anlæg (produktion)
system architecture   systemarkitektur (edb)
system board   systemkort
system software   basisprogrammel (edb)
tab   faneblad, tabulatorstop
table   tabel
table for halftone exposures   rastertabel
table of contents   indholdsfortegnelse
tabloid  (fx format som danske formiddagsaviser) tabloid
tabular composition   tabelsats
tabular matter   tabelsats
tabular matter with separate cross rules   tabelsats med hoved- og tværform
tabular work   tabelsats
tabulator paper   tabulatorpapir
tack   tack (mål for en trykfarves 'splitning' mellem valser i farveværk samt mellem trykform og papiroverflade)
tacky   klæbende, streng (farve), tyktflydende
tacky ink   sej trykfarve
tag   hængemærke, manillakarton, sækkemærke
tag board   manillakarton
tag knotting machine  (hængemærker) snorisætningsmaskine
tail end hook   krumning (af bageste ende af ark papir eller offsetplade)
tail margin   bundmargen
tailor-made   tilpasset (system, maskine osv)
take over  (notat på manuskript) linie
take stock   optælle lager (merk.)
take time off for overtime worked   afspadsere (arb.ret)
tal   tegn (bogstav, tal, symbol, tegnsætningstegn)
tampon printing  (trykning på 3-dimensionale emner) tampontryk
tank   beholder
tannic acid   garvesyre
tannin   garvesyre
tap   indtaste, taste
tape streamer   båndstation
tapered   konisk
tapered cones  (til fastgørelse af ruller) konusbespænding
target   kontrolfelt (på kontrolstrip)
targeted advertising   målrettet reklame
task   opgave
tawny brown   gulbrun
tax avoidance  (lovligt) undgåelse af skat
tax evasion  (ulovligt) unddragelse af skat
tax planning   skattetænkning
tax-haven   skattely (merk.)
tear strength   rivestyrke (papir)
tearing strength   rivestyrke (papir)
tearsheet  (der fx sendes til annoncører eller pressebureauer) udrivningsark
teaser ad   teaser (annonce beregnet på at vække nysgerrighed)
technical department   teknisk afdeling
technical instructor   faglærer
technical manager   driftsleder
technical term   fagudtryk
technician   tekniker
technique   metode
technological redundancy   teknologisk arbejdsløshed
teething trouble  (egl. 'at have ondt for tænder') begyndervanskeligheder, børnesygdomme (begyndervanskeligheder)
tele type setting  (fork. TTS) teletypesætning
telecom company   teleselskab
telecopier   telefax
telefax   telefax
telephone directory   telefonbog
telephone network   telefonnet
teletypesetting  (fx fra pressebureau til avis) automatisk tekstoverførsel
tell-tale  (sl.) levende klummetitel (foroven)
template   skabelon (gen.)
temporary employee  (fork. temp) vikar
tender   licitation, tilbud (på licitation)
tension roller   strammevalse (rot.)
terms and conditions for employment   ansættelsesvilkår (arb.ret)
terms of reference   direktiv
test   gennemprøve, prøve (afprøvning)
test chart   testtabel (repro)
test run   prøvekørsel
test sheet   kontrolark, prøveark
tested   gennemprøvet (thoroughly)
testimonial   testimonial (annoncetype baseret på udsagn fra tilfredse kunder)
testing   afprøvning
text capture   tekstfangst (prepress)
text processing   satsbehandling
text processing system   tekstbehandlingsanlæg
text retrieval terminal   teksthentningsterminal (edb)
text typeface   brødskrift
texture   struktur (i papir)
thanks   tak
thermal paper   varmefølsomt papir
thermography   termografi (imiteret stålstik)
Thermo-Print  (varemærke) relieftryk (prægetryk, seglmærker)
Thermo-print  (varemærke) imiteret ståltryk
thermoprint   imiteret ståltryk
thermosetting   varmehærdende (plast)
thick   tyktflydende
thick rule   fed streg
thick space   drittel (1/3 af geviert)
thin   tyndtflydende (fx trykfarve)
thin space   tynd spatie
thinner   fortynder (trykfarve)
thirty-twomo  (fork. 32mo) 32 blade = 64 sider på arket
thoroughly field-tested   gennemprøvet i praksis
thou   tusindedel eng. tomme
thrash   papirkurv (Macintosh)
thread   fremføre (rot.)
thread sealing   trådforsegling (bogb.)
thread sealing binding   fadensiegling (bogb.)
thread the press   tråde (rot.)
thread the web   tråde (rot.)
threading-in   baneindtrækning (rot.)
thread-stitching   trådhæftning (bogb.)
thread-stitching machine   trådhæfter (bogb.)
three-knife trimmer   treknivsskærer, treskærer
three-way drier   tre-i-én tørrelse (siccativ), 3-i-1 tørrelse (siccativ)
threshold limit value  (for TLV) tærskelværdi (måleteknik)
threshold value   tærskelværdi (måleteknik)
throughaway   engangs-
throughput   produktion
throughput speed   produktionshastighed
throw away   arkivere
throw off   frakoble (gen.), slå fra (fx valser)
throw on   slå til (fx valser)
throw-off   frakobling (trykværk), fraslag (trykværk), frastilling (trykværk), udkobling (gen.)
thumb index   fingerindeks (udstansning af alfabetets bogstaver i opslagsværk)
thumbnail   frimærkeskitse (lille råskitse), mini-layout
thumbnail sketch   mini-layout
thumbscrew   fingermøtrik
ticket   billet
TIFF-format  (Tagged Image File Format) TIFF format
tight joint   dybfals (bogb.)
tightness   tæthed (gen.)
tilde   tilde
tilegnelse   indledningssider i bog (smudstitel, titel, tilegnelse, forord, indholdsfortegnelse osv.)
time and motion studies   arbejdsstudier (arb.ret)
time and motion study   tidsstudie
time card   arbejdsseddel
time of delivery   leveringstid
time off for overtime worked   afspadsering (arb.ret)
time sheet   arbejdsseddel, dagseddel
timeout  (fx fax) tidsudløb
times sign   gangetegn
tinplate   blik
tint   farvetone (lys), trykke i tonfarve
tint level   rasterprocent
tint plate   tonplade (højtryk)
tinted background   baggrundsraster (i lys farve), rasterbaggrund, rastertone (dtp)
tinted paper   farvet papir, tonet papir
tinting   indfarvning (papir), toning
tip-in   indklæbe (bogb.), indklæbet bilag
tipped-in supplement   indklæbet bilag
tipping paper   cigaretmundstykkepapir
tipping-in   indklæbning (bogb.)
tissue paper   silkepapir
tissue papir   tissuepapir
titel   indledningssider i bog (smudstitel, titel, tilegnelse, forord, indholdsfortegnelse osv.)
title face   titelskrift
title page   titelside
titlings   versaler uden kød
toggle switch   vippeafbryder
toluene   toluol
tombstone ad  (vertisement) bankannonce
tonal gradation   tonforløb
tonal jumps  (flt.) tonespring (repro)
tone rendering   tonegengivelse
toning   toning
tonne   ton, metrisk
tool   stempel (bogb.), værktøj (også dtp)
tool board   værktøjsbræt
tool cabinet   værktøjsskab
tool cupboard   værktøjsskab
tooth   tak
toothed belt   tandrem
toothed wheel   tandhjul (gen.)
top and bottom cutters   over- og underknive (rot.)
top center   centrere
top cutter   overkniv
top drawsheet   stramark (højtryk)
top side   overside (gen.), skøntrykside
top-of-former roller   falseskjoldets indføringsvalse
topping-up   genpåfyldning
total number of pages   omfang (sideantal)
touch   berøre, berøring
touching   berøring
tough   skarp
towelling   sanitærpapir (papirkvalitet)
towelling crepe paper   papirhåndklædepapir
tracing guide  (layout) overlægger
tracing paper   kalkérpapir (halvgennemsigtigt), transparent kalkérpapir
tracking  (fejl) hjulspor (på trykark), programmeret ordmellemrum (fotosats), spatieringsudligning (fotosats)
trade   branche, erhvervsmæssig, fag (gen.)
trade fair   fagmesse, messe, udstilling
trade finishing   lønarbejde
trade house work   underleverandørarbejde
trade magazine   fagblad
trade mark   varemærke
trade paper   fagblad
trade periodical   fagtidsskrift
trade press   fagpresse (tekniske tidsskrifter og fagblade)
trade printing   lønarbejde
trade repro house   reproanstalt
trade secret   forretningshemmelighed
trade show   fagmesse, messe, udstilling
trade term   fagudtryk
trade typesetting   lønarbejde
trade union   fagforbund (arb.ret)
trade union card   medlemsbog (arb.ret)
traditional   traditionel (gen.)
trailing edge   bagkant
training  (fx af personale) træning
training programme   uddannelsesprogram
transfer   flytte
transfer roller   overføringsvalse
transferrer   overtrykker (repro)
translate   oversætte
translation   oversættelse
translator  (skriftlige oversættelse) oversætter
translucent paper   gennemsigtigt papir
transmission copy   transmissionsoriginal (repro)
transmission exposure   transmissionsbelysning (repro)
transmission rate   overføringshastighed (tele), transmissionshastighed (gen.)
transmission speed   overføringshastighed (tele)
transmissive original   transmissionsoriginal (repro)
transparency  (sl. tranny) dia, diapositiv (repro/film), dias, gennemsigtighed
transparent   gennemsigtig, transparent (gen.)
transparent material   gennemsigtigt materiale
transparent paper   gennemsigtigt papir
transparent white   blandhvidt (tilsætning til trykfarve)
transpose   flytte
trapping agent  (ved tryk vådt-i-vådt skal farverne trykkes korrekt oven på hinanden) trapping-middel
treadle platen press   trædedigel
trial run   prøvekørsel
tribute   egenskab
trigger  (fx mikroswitch) udløse
trim   afskære, afskæring, kantskære, renskære
trim and square   ren- og vinkelskære
trim exhaust   skæreaffaldsudsugning
trim mark   skæremærke (trykark)
trim waste   skæreaffald
trim waste extraction   skæreaffaldsudsugning
trimmed   renskåret (format)
trimming   beskæring (illustration)
trimmings   skæreaffald
triochromatic printing   trefarvetryk
trouble-shooting   afhjælpning af fejl, fejlfinding, fejlsøgning, problemløsning
true rendering   naturtro gengivelse
true to scale  (fork. tts) målfast (reproduktion)
true-typographic display   typografisk skærmbillede
tube board   viklekarton
TUC  (fork. for 'Trades Union Congress') engelsk LO
tucker blade   falsekniv (falseapparat)
turn  (a letter) blokere (blysats), dreje, vende (gen.)
turn off   slukke
turn yellow   gulne
turnaround   ekspeditionstid (for en ordre), leveringstid
turnaround time   kørselestid (tid det tager at køre ét oplag), produktionstid (fra ordretidspunkt til levering)
turned letter   blokade (blysats)
turner bar   vendestang (rot.)
turning bar   vendestang (rot.)
turning wheel   tørnehjul
turnround time   produktionstid (fra ordretidspunkt til levering)
turntable   drejebord
tweezers   pincet (sætters værktøj), tang (bogb.)
twelvemo  (fork. 12mo) 24 sider på arket (= 12 blade)
twenty-fourmo  (fork. 24mo) 24 blade = 48 sider på arket
twentymo  (fork. 20mo) 20 blade = 40 sider på arket
twice weekly newspaper   tredagsavis
twicer   sætter-trykker
twin-wire process   duplexproces (papirfr.)
twisted-pair connection   parsnoet tilslutning (el.)
twisting paper   karamelpapir
two- page spread bleeding into gutter   tosidet opslag (hvis de mødes i falsen)
two-em quad   dobbeltgeviert
two-page spread  (dobbeltside) panoramaopslag, tosidet opslag
two-revolution press   totursmaskine
two-shift operation   toholdsdrift
two-side coated paper   dobbeltsidet bestrøget papir
tympan sheet   dækkelark (højtryk), stramark (højtryk)
type   skrift (typer)
type alignment   fodlinie, skriftlinie (fodlinie)
type area  (klummestørrelse) skriftspejl
type area   klumme (sats)
type casting   skriftstøbning
type design   skrifttegning
type designer   skrifttegner
type face   skriftsnit
type family   skriftart, skriftfamilie
type foundry   skriftstøberi
type height   skrifthøjde (højtryk/typehøjde fra fundament til trykark)
type library   skriftbibliotek
type line   fodlinie, skriftlinie (fodlinie)
type list   fontoversigt
type matter   sats
type measure   satsformat, typografisk lineal
type metal   skriftmetal
type reversed white on black   skrift i negativ
type size   skriftgrad
type specimen book   skriftatlas, skriftprøvebog
typeface drawing   skrifttegning
type-high gauge   klichélære (højtryk), skrifthøjdelære (højtryk)
typescript   maskinskrevet manuskript
typeset   sætte
typeset matter   sats
typesetter   sætter, typograf
typesetting house   sætteri (virksomhed)
typesetting room   sætteri (lokale)
typeshop   sætteri (virksomhed)
typestyle   skriftgarniture (ordinær, kursiv, halvfed osv.)
typing paper   skrivemaskinepapir
typo  (US) trykfejl
typographer   typograf
typographic VDU display   typografisk skærmbillede
typographical error   trykfejl
typography   skrifttegning, typografi
UC height   versalhøjde
UK og US anvender også Btu  (British Thermal Unit) kalorie
ultra violet  (fork. UV) ultraviolet
ultrasteep   ultrahård (film)
umlaut   omlyd
unabridged   uforkortet
unauthorized copy   piratkopi (edb)
unbleached board   naturfarvet karton, ubleget karton
uncial  (skrift: latinsk håndskrift anvendt fra 4. til 8. århundrede) uncial
undelete   gendanne (dtp: fortryde foretagen sletning)
under colour removal  (fork. UCR) akromatisk farverepro
under colour removal mask   UCR-maske
under open cover   korsbånd
under-exposed   undereksponeret (utilsigtet)
underlay   underlag (fx til klicheer)
underlining   understregning
underrun   underskud
underselling   priskrig
undo   annullere
unemployed   arbejdsløs, fritstillet (arb.ret)
unemployment   arbejdsløshed
unemployment benefit   arbejdsløshedsunderstøttelse (arb.ret), dagpenge (arb.ret)
unemployment benefit society   arbejdsløshedskasse (arb.ret)
unemployment insurance   arbejdsløshedsforsikring (arb.ret)
uneven page   højre side (ulige sidetal)
uneven solids   ujævne tonflader
unfair competition   illoyal konkurrence
unfair trade practices   illoyal konkurrence
unglazed   uglittet (papir)
unhealthy   sundhedsfarlig
union meeting  (arbejdsnedlæggelse) fagligt møde (arb.ret)
unit   element, enhed
unit built   elementopbygget
unit design   elementopbygget
unit indicator   enhedsskala
unit type press   trykmaskine i rækkeopbygning (rulleoffset)
unmounted  (fx kliché) umonteret
unsewn binding   blokhæftning, limhæftning, lumbeck-indbinding
unsharp dot   uskarpt punkt
unsharp masking  (fork. USM) peaking (scanner), uskarphedsmaskning (scanner)
unsized paper   ulimet papir (papirfr.)
unskilled   ufaglært
untinted lettering   blindtryk
unwholesome   sundhedsfarlig
unwind   afrulle
unwind stand   afrulleanordning, afrullestativ
unwinder   afrulleanordning
update   ajourføre
upgrade   opdatere
upgrading  (ombygge fx maskine til ny standard) modernisering
upmaking   ombrydning (bly)
upper and lower case  (u&lc) sos (fork. for store og små)
upper and lower case  (fork. u&lc) store og små (bogstaver)
upper rail  (fork. UR) fremhævelsesskrift (liniestøbemaskine)
upper-case letters   majuskler, store bogstaver, versaler
upright format   højformat
USD  (ISO forkortelse) US dollars, $
use   anvende, anvendelse (jf. anvende)
user   bruger
user defined format  (fork. UDF) brugerdefineret format
user guide   betjeningsinstruktion, betjeningsvejledning
user interface   brugerflade (dtp)
user platform   brugerflade (dtp)
user-friendly   brugervenlig
user's guide   betjeningsinstruktion, betjeningsvejledning, brugervejledning
user's manual   brugerhåndbog (edb)
utility   brugerprogrammel
utility character   specialtegn
utility disk   hjælpediskette
utility program   hjælpeprogram (edb)
UV  (fork. for ultraviolet) UV
UV coating   UV-lak
UV curing  (egl. hærdning) ultraviolet tørring, UV-hærdning, UV-tørring
UV drying   UV-tørring
UV varnish   UV-lak
vacuum frame   kopiramme, vakuumramme (repro)
vacuum printing frame   vakuum kopiramme (repro)
valser   reol (forme, valser, kasser)
value   value (gen.)
value added tax  (fork. VAT) moms
value added tax   merværdiomsætningsafgift
valve   ventil
van   varevogn
vandyke  (US) fotografisk korrekturtryk (repro)
vapour   damp (fra alle slags væsker), vanddamp
variable profit   dækningsbidrag (merk.)
variable working hours   skiftende arbejdstid (arb.ret)
varnish  (se også lak) fernis
varnish  (at lakere) fiksere (tegning el.lign.), lak, lakere
varnish coating   lakering
varnished board   lakeret karton
varnishing   lakering
VAT   merværdiomsætningsafgift
V-belt   kilerem
VDU  (fork. for 'visual display unit') dataskærm
vector chart   vektorgrafik
vector graph   vektorgrafik
vector technique   vektorgrafik
vegetable oil   planteolie
vehicle   bindemiddel (i trykfarve), køretøj
vellum   imiteret pergament
vellum  (både ægte og imiteret) pergament, pergamentpapir
vellum  (imiteret pergament) velinpapir
velox   fotokopi (gen.)
velvet paper   velourpapir
vending machine  (fx kaffeautomat) møntautomat
vendor   forhandler, leverandør
ventilate   lufte (papir før pålægning/ilægning)
ventilator   ventilator (udluftning)
verbal agreement   mundtlig aftale (gen.)
verbatim translation   tro gengivelse
verso page   lige side (lige sidetal), venstreside
vertical process camera   vertikalkamera
VHS video  (fork. for 'video home system') VHS video
vibrating ink roller   farvehentervalse, hentervalse (farveværk)
vibrator  (roller) hentervalse (farveværk)
video controller   skærmstyreenhed
video driver   skærmdriver
video mode   skærmstatus
video recording   videooptagelse
video status   skærmstatus
view   betragte
viewer   lysbord (repro), lyskasse (repro)
viewfile   skærmfil (repro)
viewing   betragtning
viewing booth   betragtningsboks (repro), lyskabine (repro)
viewing box   betragtningskasse (foto)
viewing light   betragtningslys
vignet contact screen   gråtoneraster
vignette   vignet
vignetted colour background   farveforløb (baggrund)
vignetted contact screen   magentaraster
vignetted halftone screen   rasterforløb (repro)
vignetted screen tint   rasterforløb (repro)
vignetted tint   toneforløb
vignetting   forløb (i rasterbillede)
virgin foil   ulamineret folie
virus  (flertal viruses) virus
vis major  (se også uafvendelig hændelse) force majeure
viscid   tyktflydende
viscometer   viskosimeter
viscosity   viskositet
viscous   tyktflydende
viscous ink   sej trykfarve
visual  (UK) layout (færdig udarbejdet)
visual display terminal  (fork. VDT) skærmterminal
visualizer   idémand (reklame)
vocational retraining   erhvervsmæssig omskoling (arb.ret), omskoling (faglig)
vocational teacher   faglærer
vocational training   erhvervsuddannelse, faglig uddannelse, uddannelse, faglig
voice recognition   talegenkendelse
voice-over   speakertekst (video)
volatile   flygtig, fordampende, hurtigt
volatile storage   flygtigt lager (edb)
volume  (ofte ét af flere i en serie) bind
voluntary redundancy   efterløn (arb.ret)
wage bargaining   lønforhandlinger
wage ceiling   lønloft
wage costs   lønomkostninger (merk.)
wage differential   lønforskel (arb.ret)
wage drift   lønglidning (arb.ret)
wage earner   lønmodtager (arb.ret)
wages   ugeløn (arb.ret)
waiting period   karenstid (arb.ret)
waiting position   venteposition (gen.)
wall   steg (mellem kopper i dybtrykraster)
wall outlet  (vægmonteret) stikkontakt
wally box  (sl.) protokolomsætter (edb)
wand   lyspen
warn   advare
warning   advarsel
warrant   garantere
warranty   garanti, mangeludbedring
wash   skylle
washer   slutteskive
washer patching  (fx på manillamærke) kartonforstærkning
washing facilities   vaske- og baderum (arb.ret)
wash-up  (fx af valser) afvasking
wash-up  (fx valser) afvaske
wastage   makulatur
waste   makulatur
waste basket   papirkurv (dtp)
waste edge cuttings  (flt.) kantaffald
waste paper   papiraffald
waste percentage   makulaturprocent
waste product   affaldsprodukt
waste rewind   spildoprulning (selvklæbeetiketter)
waste stripping   spildaftrækning (selvklæbeetiketter)
waste web   spildbane (selvklæbeetiketter)
wastepaper basket   papirkurv (gen.)
water resisting   vandægte
water-based adhesive   dispersionslim
water-based ink   vandbaseret trykfarve
watermark   vandmærke
watermark paper   vandmærkepapir
watermarked paper   vandmærkepapir
wavy rule   bølgelinie
wax engraving   voksradering
wax resistance   imprægneringsægthed (trykfarve)
wax resistant   voksægte (trykfarve)
waxy   voksholdig
way out   udkørsel (fra fx fabrik)
weather-proof ink   vejrbestandig trykfarve
web   bane, papirbane (rot.), papirstreng (rot.)
web break  (age) banesprængning
web break   banebrud (rot.)
web edge control   banestyr (rot.)
web guide   banestyr (rot.)
web guide roller   ledevalse (rot.)
web lead   baneføring (rot.), papirgang (rot.)
web lead roller   ledevalse (rot.)
web offset   rulleoffset
web printing   rotationstryk
web severing   banekapning (rot.)
web slitter   længdeskærer (rulleskærer), rulleskærer
web splice   banesammenklæbning, banesplejsning
web splicing   banesammenklæbning, banesplejsning
web splicing unit   automatisk rulleskifter
web tension   banespænding
web tension control   banespændingskontrol (rot.), spændingkontrol (rot.)
web threading   baneindføring (rot.), baneindtrækning (rot.)
web travel   baneføring (rot.), papirgang (rot.)
web view   baneinspektion
web view equipment   baneinspektionsudstyr
web viewer   baneinspektionsudstyr
webbing-up   baneindføring (rot.), baneindtrækning (rot.)
web-breaking roller   knivcylinder
web-feb letterpress machine   bogtrykrotation
web-fed gravure press   dybtrykrotation
web-fed offset press   rulleoffsetmaskine
web-fed press   rotationspresse
web-splice on the run   automatisk rulleskift (rot.)
web-to-web register   skæreregister (flere baner)
wedge   kile
weekend supplement   weekendtillæg
weekly   ugeavis, ugeblad
weekly magazine   ugeblad
weekly newspaper   ugeavis
weekly pay   ugeløn (arb.ret)
welfare benefit   bistandshjælp (arb.ret)
welfare payment   bistandshjælp (arb.ret)
wet   befugte
wet end   vireparti (papirfr.)
wet strength   vådstyrke
wet trapping   våd trapping
wet-on-wet   vådt-i-vådt
white   blankt papir (utrykt), hvid
white board   bristolkarton
white line   blank linie, blind linie
white on black   hvidt i/på sort
white out   afdække (repro), dække af (repro), skyde (mellem linier), slutte ud (med blindmateriale)
white waste   indretningsmakulatur, tilretningsmakulatur
white-collar worker   funktionær
whiteness  ('with a high whiteness factor') hvidhed (papir)
whole sheet   planoark
whole stuff   heltøj (papirfr.)
wholesaler   grossist
wide   bred (gen.)
wide roll   bred bane (papir)
wide type   bred skrift
wideband   bredbånd
widow   fransk horeunge (linie med indrykning nederst på side eller i spalte)
wild card   jokertegn (edb)
wild-card character   jokertegn (edb)
wildcat strike   strejke (arb.ret)
Winchester disk   Winchesterdisk (edb)
window   delskærmbillede (edb), vindue (edb)
window envelope   rudekuvert
wire   koble, vire (papirfr.)
wire mesh   trådnet
wire side   vireside (papirfr.)
wire stapling   klammehæftning (bogb.), nikkelhæftning (bogb.)
wire stitching   klammehæftning (bogb.), nikkelhæftning (bogb.)
wiring diagram   el-diagram, strømskema
wood- containing paper   træholdigt papir
wood engraver   xylograf
wood engraving   xylografi (processen), xylografi (aftryk)
woodcut   træsnit
woodfree paper   træfrit papir
woodpulp paper   træholdigt papir
word break   ordbrydning, orddeling
word count   ordantal
word division   orddeling
word processing  (fx på PCer) tekstbehandling (etb)
word processing   etb (elektronisk tekstbehandling)
word processing system   tekstbehandlingsanlæg
word wrap   automatisk linieskift (dtp)
wordlexicon   ordbog (dtp)
work   arbejde
work  (utælleligt) arbejde
work off   trykke færdig, trykke hele oplaget
work permit   arbejdstilladelse (arb.ret)
work print   arbejdskopi
work stoppage   arbejdsnedlæggelse (arb.ret), arbejdsstandsning (arb.ret)
workability   trykbarhed (papiregenskab)
workflow   produktstrøm
working   funktion
working environment   arbejdsmiljø
workings   trykgange
workplace   arbejdsplads
workplace organization  (ergonomisk) arbejdspladsudformning
works manager   driftsleder
worksheet   regneark (edb)
workstation   arbejdsstation
work-to-rules   arbejdskonflikt (arb.ret)
work-ups   spieser (fejl i højtryk)
WORM  (fork. for 'write once read many') WORM
worm drive   snekkedrev
worn down   slidt ned
worn out   slidt ned
wrap-around plate   wraparound plade
wrapper   omslag (smudsomslag), smudsomslag
wrapping   emballage (papir)
wrapping machine   pakkemaskine (folie- eller papiromslag)
wrapping paper   emballagepapir
wrench   nøgle (også edb)
write   skrive
write down   afskrive (merk.)
write protect   skrivebeskyttelse (edb), skrivespærring
write protection   skrivebeskyttelse (edb)
writer   modtage-enhed (repro)
writing down   afskrivning (merk.)
writing paper   brevpapir (papirkvalitet)
wrong   falsk (forkert), forkert
wrong fount  (fork. w.f./wf) falsk type, fisk (sats)
wrong letter gå i fisk to pie   fisk (sats)
wrong overturn  (fx horeunge) dårligt sideskift
wrongful dismissal   uberettiget afskedigelse (arb.ret)
wrong-reading   spejlvendt (skrift)
WYSIWIG  (what you see is what you get) du-får-hvad-du-ser
WYSIWYG  (what you see is what you get) hvad du ser, er hvad du får (edb)
WYSIWYG display  (what you see is what you get) typografisk skærmbillede
xerography   xerografi (elektrostatisk trykning)
Xerox  (varemærke) Xerox
xerox   fotokopi (gen.), fotokopiere
X-ray picture   røntgenbillede (med.)
xylograph   træsnit
xylography   xylografi (processen), xylografi (aftryk)
year of impression   trykkeår
year of publication   årgang
yearbook   årbog
yellow   gul, gulne
yellow cast   gulstik
yellow tinge   gulstik
yellowish veil   gult slør, slør, gult
yield   udbytte (gen.)
zigzag fold   harmonikafals, leporellofals, siksakfals, z-fals
zinc white   zinkhvidt
zincography   kemigrafi (klichéfremstilling til højtryk)
zip code  (US) postnummer
zodiac sign   dyrekredstegn
zoom   trinløs formindskelse/forstørrelse (foto)
10 lb stock   40 g/m2 papir (omtrent)
24-hour service   24-timers service

Data file DAN-ENG_07-03-2006_2255.TXT, processing 08-03-2006 07:43, publication 08-03-2006 07:50
Sidst opdateret 2006-03-08 -