Grafisk Fagordbog

© Svend Vesterli 2006

Dansk-Engelsk

Engelsk-Dansk Forside

absorberende   absorbent
accent aigu   acute accent (fx é)
accidenstryk   commercial printing, jobbing printing
A/D converter   A/D omsætter (analog til digital)
additiv farveblanding   additive colour synthesis
AD'er   art director
adgang   access
adgang  (edb) logon
adgangskode   password
administrationsapparat  (merk.) administrative machinery
administrationschef  (merk.) administration manager
adressefortegnelse  (reklame) mailing list
adresseret reklame   direct-mail advertising
adresseringsmaskine   mailing machine
adressograf   Addressograph (varemærke), mailing machine
advare   warn
advarsel   warning
advarselsblink   hazard flash
advarselssignal  (brummelyd) buzzer
advokat   attorney (US), lawyer, legal advisor, legal counsel, solicitor (UK)
afbarke  (papirfr.) bark, debark
afbarkning  (papirfr.) barking, debarking
afbarkningsmaskine  (papirfr.) barker, debarker
afbryde  (gen.) cut-off, disable, interrupt
afdække  (repro) opaque, white out
afdækning  (repro) opaquing
afdækningsfarve  (repro) masking lacquer, opaque lacquer
afdækningslak  (repro) masking lacquer, opaque lacquer
afelektrificering   de-ionization
affabetisk   alphabetical
affaldsprodukt   by-product, waste product
affaldssæk   refuse bag
affarve  (fjerne trykfarve fx ved produktion af genbrugspapir) de-ink, deink
affarvning  (jf affarve) de-inking, deinking
affinitet  (modtagelighed, stoffers evne til at forenes) (modtagelighed, stoffers evne til at forenes) affinity
affragmenteringsprogram   file defragmenting utility (fx Norton)
afhandling   paper (fx ved kongres)
afhjælpning af fejl   trouble-shooting
afkast  (merk.) return on investment
afkode   decode, decrypt
afkodning   decoding
afkrydsningsfelt   check box
afkryptere   decrypt
aflejre   deposit
aflejring   deposit (fx kalk)
afmaske   mask
afmaskning   masking
afmontere   disassemble, dismantle, remove
afmontering   disassembling, dismantling, removal
afprøve   test afprøvet i praksis field-tested
afprøvning   testing
afprøvningsprogram   benchmark program ('for computers')
afrulle   unwind
afrulleanordning   parent roll stand, reel stand, unwind stand, unwinder
afrullestativ   unwind stand
afskedige   dismiss, (fyre, 'give sparket') to boot, make redundant
afskedigelse   dismissal
afskedigelsesgrund  (arb.ret) reasons for dismissal
afskrabe   scrape off
afskrive  (merk.) depreciate, write down
afskrivning  (merk.) depreciation, writing down
afskære   cut-off, trim
afskæring   bottom trim, cut-off, head trim, trim
afskærme   fence, guard
afskærmning   fencing (fx af maskiner), guarding
afslag  (i pris) allowance, discount, reduction
afslutning  (gen.) conclusion, ending, logoff
afslutningsanførselstegn   end quote
afslutte  (gen.) conclude, end, logoff
afslå   decline (fx a manuscript)
afsmitning   marking, offsetting, set-off, smearing (udtværing)
afsnit   paragraph
afsnitsindrykning  (dtp) paragraph indent
afspadsere  (arb.ret) take time off for overtime worked
afspadsering  (arb.ret) time off for overtime worked
afstandsmåler  (foto) range finder
afstandsstykke   spacer
afsvækker  (foto) reducer
afsværte  (genbrugspapir) de-ink, deink
afsværtning  (genbrugspapir) de-inking, deinking
aftale   agree, agreement
aftalenormeret  (arb.ret) regulated by contract
aftalt frist   agreed deadline
aftaste  (edb/repro) scan
aftastning  (edb/repro) scanning
aftastningsanordning  (edb/repro) scanning device
aftryk  (af kliche, plade o.lign.) (af kliche, (aftryk af fotosats på kemisk behandlet papir, bromide, plade o.lign.) print, pull, repro pull, varemærke) Ozalid
aftælle   count
aftælling   counting
afvaske   wash-up (fx valser)
afvasking   wash-up (fx af valser)
afvaskningsapparat  (til valser) roller-washing device
aggregat   assembly
aggressiv reklametekst   knocking copy
agurketid  (journalistik) midsummer lull, news lull, off season, summertime news lull
airbrush   airbrush
ajourføre   update
akademiingeniør   B.Sc. (fork. for 'Bachelor of Science')
akcidensarbejde  (sats/tryk) jobbing work
akcidensskrift   display type
akcidenstrykkeri   jobbing printer
akklimatisere  (papir) condition
akklimatiseret papir   air-conditioned paper
akkolade  (krøllet klamme, sl. væltet Tuborg) (krøllet klamme, sl. væltet Tuborg) brace
akkordarbejde  (arb.ret) piece work
akkordløn  (arb.ret) piece-rate pay, piece-work rate
akromatisk farve   neutral colour
akromatisk farverepro   complementary colour reduction (fork. CCR), integrated colour removal (fork. ICR), polychromatic colour reduction (fork. PCR), under colour removal (fork. UCR)
akryl  (plast) acrylic
akselbolt   king pin
aktie  (merk.) share, stock
aktiekapital  (merk.) equity capital, share capital
aktier over pålydende værdi  (merk.) shares in excess of par
aktier til overkurs  (merk.) shares at a premium
aktieselskab  (børsnoteret) limited (liability) company (fork. Ltd.), public limited company (fork. plc)
aktionær   shareholder
aktiver  (merk.) assets
aktivere  (gen.) activate, enable
alarmsignal   alarm signal, audible alarm
alfabet   alphabet
alfabetisk ordnet  (også) abecedarian (adj.)
alfanumerisk   alphanumeric
alineategn  (tegn for ny linie) blind P, paragraph mark
alkohol   alcohol
alkoholdoseringsapparat   alcohol metering device
alterfals  (bogb.) double gate fold
amerikanske standardiseringsråd, det   American National Standards Institute (fork. ANSI)
amerikanske statstrykkeri, det   Government Printing Office (fork. GPO)
amperemeter   ammeter (fork. for 'ampere meter')
ampersand  (&) ampersand, short and
analyse  (gen.) analysis (flt. analyses), media analysis
anbefale   recommend
anbefalet salgspris   suggested retail price
anbefaling   recommendation
anciennitet  (arb.ret) seniority
andel   share
anerkende   acknowledge
anerkendelse   acknowledgement
anførselstegn   inverted commas, quotation mark
aniloxvalse   anilox roll (er)
animere   animate
animeret grafik   animated graphics
ankenævn  (arb.ret) appeal board, appeal tribunal
anlæg  (repro) centering arrows ('marking on documents to aid in positioning')
anlæg  (skæremaskine) back gauge
anlæg  (trykpresse) lay
anlæg  (produktion) plant, set-up, system
anlægsaktiver  (merk.) fixed assets
anmelde  (bøger) review
anmeldelse  (bøger) review
anmelder  (bøger) reviewer
anmeldereksemplar   review copy
annonce   ad, advert, advertisement
annoncekampagne   publicity drive
annoncekøber   space buyer
annoncemand   adman
annonceplacering   ad placement
annonceplads  (i tekst) display space
annoncepris   advertisement charge, advertisement rate
annoncere   advertise
annoncesælger   advertisement broker, advertising representative (UK), space salesman (US)
annoncetarif   adrates (flt.), advertising rate
annullere   abort, cancel, deselect (fx et menuvalg), kill, undo
anordning  (gen.) device, regulation
anpartsselskab   private limited company (fork. Ltd.)
ansat  (person) employee
ansigtsserviet   facial tissue
ansigtsservietpapir   facial tissue paper
anskaffe   purchase
anskaffelse   purchase
anskaffelsespris  (merk.) initial costs, purchase price
anskaffelsessum  (købspris) purchase price
anskaffelsessum  (merk.) initial costs
anslagsfri printer   non-impact printer (fork. NIP)
anslagsprinter   hammer printer, impact printer
ansmøringsapparat   gluer, gluing machine
ansvarlig redaktør   editor-in-chief
ansvarsforsikring   liability insurance
ansvarshavende redaktør   editor-in-chief
ansætte   employ
ansættelse   employment
ansættelsesinterview   employment interview
ansættelsesvilkår  (arb.ret) conditions of employment, terms and conditions for employment
antal  (gen.) number, quantity
antal  (tegn, sider o.s.v.) sider o.s.v.) count, (tegn
anti-aliasing  (repro, udjævner aliasing ved i vektorgrafik og bitmappet grafik at finde nærmeste pixel) (repro, udjævner aliasing ved i vektorgrafik og bitmappet grafik at finde nærmeste pixel) anti-aliasing
anti-halolag  (film) anti halation coating, anti-halo backing
antikbogpapir  (ret grov struktur) antique finish
antikva  (skrift) modern face, old face, old style, Roman (type)
antikvatal   lining numerals (se også mediævaltal), modern figures
antioxidationsmiddel   anti-oxidant, antiskinning agent (forhindrer at trykfarve danner skind)
antirefleksbehandlet   antihalation backing (fx filmbagside)
antiskummiddel   anti-foam agent
antislørmiddel   antifogging agent
antistøvbehandlet   anti-dust treated, anti-fluff treated
antitørringsmiddel  (trykf) drying inhibitor
anvende   apply, employ, penge) to spend, (tid, use
anvendelse  (jf. anvende) application, use
apostrof   apostrophe (fork. pos)
apparat   apparatus (specielt laboratorieudstyr), device, instrument
apparat under afprøvning   device under test (fork. DUT)
arabertal   arabic numerals
arbejde   job, work, work (utælleligt)
arbejderbeskyttelse  (arb.ret) occupational safety, safety at work
arbejdsbesparende   labour-saving
arbejdsblænde   basic lens aperture
arbejdsfil  (edb) active file
arbejdsfysiologi   ergonomics
arbejdsgang   cycle, flow of work, in one through, routine i én arbejdsgang in one pass, sequence of operations
arbejdsgiver   employer
arbejdsgiverforening  (arb.ret) employers' association, employers' federation
arbejdsglæde   job satisfaction
arbejdshygiejne  (arb.ret) industrial hygiene
arbejdskonflikt  (arb.ret) go-slow, industrial action, industrial dispute, labour dispute, work-to-rules
arbejdskopi   work print
arbejdskrævende   labour-intensive
arbejdsleder   supervisor
arbejdslederorganisation  (arb.ret) supervisors' organisation
arbejdsløs   made redundant, out of work, unemployed
arbejdsløshed   redundancy, unemployment
arbejdsløshedsforsikring  (arb.ret) unemployment insurance
arbejdsløshedskasse  (arb.ret) unemployment benefit society
arbejdsløshedsunderstøttelse  (arb.ret) unemployment benefit
arbejdsmangel  (arb.ret) shortage of work
arbejdsmarked   labour market
arbejdsmarkedets parter  (arb.ret) the two sides of industry
arbejdsmiljø   occupational environment, working environment
arbejdsnedlæggelse  (arb.ret) stoppage of work, work stoppage
arbejdsomkostninger  (merk.) labour costs
arbejdsplads   workplace
arbejdspladsudformning   workplace organization (ergonomisk)
arbejdsrapport   progress report
arbejdsret   labour law
Arbejdsretten  (den danske) the Labour Court
Arbejdsretten  (gen.) industrial tribunal
arbejdsseddel   docket, job, job slip, time card, time sheet
arbejdsskade  (arb.ret) industrial injury
arbejdsskadeforsikring  (arb.ret) industrial injury insurance
arbejdsstandsning  (arb.ret) stoppage of work, work stoppage
arbejdsstation   workstation
arbejdsstudier  (arb.ret) time and motion studies
arbejdstager   employee
arbejdstid   working hours efter arbejdstid (arb.ret) after hours
arbejdstilladelse  (arb.ret) work permit
arbejdsvægring  (arb.ret) refusal to work
argentometer  (foto) argentometer
argumenterende reklame   reason-why advertising
ark  (gen.) quire ark pr. time sheets per hour (fork. SPH), sheet
arkafstryger   sheet stripper
arkanlæg   sheet lay, sheet stop
arkbagkant   rear edge of sheet
arkbremse  (trykpresse) sheet retarder
arkfilm   film cut to size, sheet film
arkformat   sheet size
arkiv   file, morgue (sl. egl. lighus)
arkiveksemplar   file copy
arkivere   discard, file arkivere lodret to put in the circular file (sl.), throw away
arkivering  (edb) archiving (på magnetisk medium), long-term storage (fx offsetplader)
arkivering  (gen.) filing
arkivfilm   permanent record film, security film
arkivhuller   file holes, punched filing holes
arkivlagring  (edb) archival storage
arkivskab  (gen.) file drawer
arklængde  (gen.) cutoff (length), sheet length
arkmaskine   sheet-fed machine
arkmontage   sheet assembly
arkoffsetmaskine   sheet-fed offset machine
arkrotation   sheet-fed rotary press
arkskærer  (rot.) cross-cutter, sheet cutter, sheeter
arkstabel   sheet pile
arktrykmaskine   sheet-fed machine, sheet-fed press
arkudlægning   sheet delivery
arkudretter   decurler, smoother
arkvending   sheet reversal, sheet reversing, sheet turning
A-rækkens papirformater  (DIN) 'A' series of paper sizes
asfaltlak  (dybtryk) asphalt varnish
associationsbillede   mental picture
associeret selskab  (merk.) associated company
assuréstreger   combination rules
asymmetrisk opstilling   off-centre arrangement
autokliché  (højtryk) autotype plate, process block
automatisk   automatic
automatisk kontrol   automatic checking, automatic control
automatisk linieskift  (dtp) word wrap
automatisk omstillingsanlæg  (tele) private automatic branch exchange (fork. PABX)
automatisk rulleskift  (rot.) automatic splicing, flying reel change, flying web- splice, reelchange on the fly, reelchange on the run, web-splice on the run
automatisk rulleskifter   automatic reel changer, automatic roll changer, autopaster, flying paster, flying splicer, web splicing unit
automatisk tekstoverførsel   teletypesetting (fx fra pressebureau til avis)
automatisk transmission/modtagelse  (tele/modem) answer send and receive (fork. ASR)
autotypi  (højtryk) autotype, halftone engraving, halftone etching
autotypiraster   halftone screen
autotypisk dybtryk   photogravure
avance  (merk.) markup, profit
avis   newspaper
avisbranchen   the newspaper industry
avishoved   masthead
aviskorsbånd   newspaper wrapper ('newspaper posted in wrapper at reduced postage rate')
avisoplag   newspaper circulation
avisoverskrift  (newspaper) banner, heading
avispapir   newsprint
avisraster   newsprint screen
avisrotation   newspaper rotary press
avisudklip  (newspaper) clipping, cutting
baganlæg   backgauge (skæremaskine)
baggrund  (gen & graf) background, background area
baggrund  (tonet eller rastreret) background tint
baggrundsdrift  (edb) backend processing
baggrundsfunktion  (edb) background mode
baggrundslager  (edb) back store, backend store, backing store
baggrundsraster  (i lys farve) screened background, tinted background
bagkant   rear edge, trailing edge
bagkant, lige   flush right, straight right margin
bagkant, løs   ragged right, ranged left
baglås  (edb) deadlock
bagsidepapir   backing paper, liner, release liner, release paper (fx selvklæbeetiketter)
baktast  (dtp) backspace key (fork. BS)
balance  (merk.) balance sheet
balancestreg  (i regnskabsopstilling) oblique rule
ballardhud  (dybtryk) ballard skin
ballepresse  (til affaldspapir) baler, baling press
bane   web
banebrud  (rot.) web break
baneføring  (rot.) web lead, web travel
baneindføring  (rot.) web threading, webbing-up
baneindtrækning  (rot.) threading-in, web threading, webbing-up
baneinspektion   web view
baneinspektionsudstyr   web view equipment, web viewer
banekapning  (rot.) web severing
baneretning  (rot.) direction of web travel, paper direction, running direction i baneretningen along the web
banesammenklæbning   web splice, web splicing
banesplejsning   web splice, web splicing
banesprængning   web break (age)
banespænding   web tension
banespændingskontrol  (rot.) web tension control
banestyr  (rot.) web edge control, web guide
baneændring  (90 grader) bump turn of web
bankafstemninger  (merk.) bank conciliations
bankannonce   bank advertisement, tombstone ad (vertisement)
bankpostpapir   bank paper, bond paper
barselsorlov  (arb.ret) maternity leave
barytpapir   baryta paper
basisk   alkaline
basispapir   backing paper, liner, release liner, release paper (fx selvklæbeetiketter)
basisprogrammel  (edb) operating system, system software
batterisikret   battery backed-up
beamsplitter  (repro) beam splitter
befugte   damp, dampen, moisten, wet
begravelse  (typ. sl. for udeladelse) omission
begravet annonce  (uheldig placering, bliver 'begravet' af en anden annonce) bliver 'begravet' af en anden annonce) tombstone advert, (uheldig placering
begrænse   limit
begyndelsesanførelsestegn   open quote
begyndelsesbogstav   initial
begyndelsesløn  (arb.ret) starting rate (of pay), starting wages
begyndervanskeligheder   initial difficulties, teething trouble (egl. 'at have ondt for tænder')
beholder   reservoir, tank
behov   ad hoc, as required, need, requirement(s) efter behov as needed
belaste   load belastet valse weighted roll, loaded roller
belastning   load
belyse   illuminate
belysning   exposure (foto), illumination (fx space illumination)
belysningsenhed   imagesetter, imaging unit, output unit, photosetting unit
belysningsforhold   lighting conditions
belysningshastighed  (scanner) recording speed
belysningskilde  (foto) exposure light source
belysningsmåler  (foto) exposure meter, light meter
belysningsspillerum  (film) exposure latitude
belægge   coat
belægning   coating
bemanding   manning (fx af maskine), staffing reduceret bemanding skeleton staff (fx i ferietiden)
benzin   gasoline (US), petrol (UK)
beregne  (fakturere) calculate the costs of, charge, cost, count characters, estimate, estimate copy, estimate (the volume) beregne manuskript to cast off, invoice
beregner   estimator
beregning  (fakturering) calculation of costs, casting off, charging, costing, counting of characters, estimate, invoicing, scaling
berlinblå   Prussian blue
berøre   touch
berøring   touch, touching
berøringsfri   contactfree
berøringsfri udlægning   contact-free delivery
berøringslinie   nip (fx mellem modtrykcylinder og trykcylinder)
beskytte   protect
beskyttelse   protection
beskyttelseshinde  (repro) resist
beskæring  (illustration) cropping, trimming
beslutningstabel  (på skærm) decision table, prompt video
beslægtet fag   allied industry
bestille   commission bestilt manuskript solicited manuscript bestilt placering (annonce) prescribed position, book (fx hotel/fly), order
bestilling   order
bestillingsseddel   order form
bestryge   coat
bestrygning   coating
bestrøget   coated
bestrøget bagside   coated back (fork. CB)
bestrøget for- og bagside   coated front/back (fork. CFB)
bestrøget forside   coated front (fork. CF)
bestrøget letvægtspapir   light weight coated paper (fork. LWC - anvendes fx til ugeblade)
bestrøget papir   coated paper
bestyrelse  (merk.) board of directors
bestyrelsesmedlem   director, member of the board arbejdende bestyrelsesmedlem executive director
betale   pay
betaling   payment
betaling i naturalier  (merk.) payment in kind
betinget   conditional
betinget bestilling  (annonce) provisonal booking
betinget hop  (edb) conditional jump
betjene   operate
betjening   operation
betjeningsinstruktion   operating instructions, operating manual, operator guide, operator's guide, user guide, user's guide
betjeningsside   control side, operating side
betjeningstavle   control panel
betjeningsvejledning   operating instructions, operating manual, operator guide, operator's guide, user guide, user's guide
betjeningsvenlig   operator-friendly
betjeningsvenlighed   operating convenience, operator comfort
betragte   view
betragtning   viewing
betragtningsboks  (repro) viewing booth
betragtningskasse  (foto) viewing box
betragtningslys   viewing light
betroet stilling  (arb.ret) position of trust
bibelpapir   India paper
biblioteksbus   book mobile (US)
bidrag   contribution
bidrage   contribute
bikagemønster   honey-comb pattern
bilag  (tillæg) supplement
bilag  (til større dokument) annexe
bilag   enclosure (s)
billedbearbejdning   image manipulation, image processing, imaging
billedbehandling   image handling, image processing, imaging
billedbehandlingssystem   imaging system
billeddata  (repro) image data
billede   image
billedelement   pel, pixel (fork. for 'picture element')
billedfangst  (video) frame grabbing
billedfil   graphics file, image file
billedfritskrabning   cutout, image cut-out, image silhouette
billedmæssig   pictorial
billedpunkt   dot
billedsekvenser  (filmoptagelse) storyboard
billedside  (spillefilm) picture track
billedtekst   caption, legend
billet   ticket
billet mrk.   box number
billetmærkeannonce   box number advertisement
billion   milliard (fork. bn)
bind   case, cover, volume (ofte ét af flere i en serie)
binde   bind, set (klæbe) to adhere binde ud (sats) to tie up
bindeevne   adherence (fx om trykfarve)
bindemiddel  (i trykfarve) binder, binding agent, binding medium, binding varnish, vehicle
bindestreg   hyphen
bindestreger og udslutning  (kommando i satsprogram) hyphenation and justification (fork. H&J)
binding  (trykfarve) setting
bindprøve   case sample, dummy, samle case
bindprøve i korrekt tykkelse   bulked dummy
binær   binary
binær søgning  (baseret på skiftevis søgning af to dele) dichotomising search
binært tal  (tallene 0 og 1) binary digit (fork. bit)
biologisk   biological
biologisk nedbrydelig   biodegradable
bippe   beep
biprodukt   by-product
bistandshjælp  (arb.ret) social welfare, welfare benefit, welfare payment
bistandshjælp  (tillæg til b.) dole ('be on the dole'), supplementary benefit
bitmap  (dtp: et antal bits, der danner fx et tegn, logo el.lign.) der danner fx et tegn, (dtp: et antal bits, logo el.lign.) bit map
blad   leaf (flt. leaves)
bladbestrygning  (papirfr.) blade coating
bladbestrøget papir   blade-coated paper
blade  (dtp) scroll
blade coatet  (papir) blade coated
blade coating  (papirfr.) blade coating
bladguld  (ægte) gold foil, gold leaf, leaf foil
bladhandler   news agent
bladkiosk   newsstall
bladre  (dtp) scroll
blandhvidt  (tilsætning til trykfarve) transparent white
blandingsfarve   secondary colour
blank  (skinnende) glossy
blank kopi  (foto) glossy print
blank linie   line of white, white line
blank overflade   glossy surface
blanket   blank (US), form (UK), sheet form
blankoetiketter   blank labels (flt.)
blankt papir   glossy papir
blankt papir  (utrykt) blank, white
blege  (papirfr.) bleach
blegning  (papirfr.) bleaching
blik   tinplate
blikfang   eye appeal, eye catcher, stopper
bliktryk   metal decorating, metal printing
blind   blank (fx skærm), blind
blind linie   line of white, white line
blindeskrift   Braille
blindmateriale  (sats) furniture, whiting-out material stykke blindmateriale piece of furniture
blindprægning  (bogb.) blank blocking, blind embossing, blind stamping
blindtryk   embossing, untinted lettering
blitz  (foto) flash
blodludsalt, rødt  (kemigrafi) potassium ferricyanide
blokade  (arb.ret) picketing
blokade  (blysats) black, turned letter
blokbogstav   block letter
blokdiagram   flowchart
blokere  (blysats) block (a bank account), suspend blokeret tilstand (edb) suspended state, suspended mode, turn (a letter)
blokering  (edb) breakpoint (fx ved test af program)
blokering  (papirbane) jam
blokhæftning   block binding, perfect binding, unsewn binding
blokoverførsel  (edb) block transfer
bloksats   flush left and right, flush matter, quad middle
bly   lead
blysats  (håndsats) hot-metal composition, lead composition
blækstråletryk   ink jet printing
blænde  (foto) aperture, diaphragm, lens opening, stop
blænde ned  (repro, foto) foto) to stop down, (repro
blændetal  (foto) f number
blændeåbning  (foto) lens aperture, lens opening
blændfri   glare-free
blød   soft
blød PVC   flexible PVC
blødgøringsmiddel  (trykfarve) plasticizer
blødt negativ  (film) flat negative
blødt punkt  (repro) soft dot
blødt sideskift  (etb) soft page break
blødt stål   mild steel
blå   blue
blå markeringsstreger   feints
blåstik   blue cast, blue tinge (reproduceres ikke)
blåtryk   blueprint, diazo copy, dyeline
boble  (tekst i tegneserie) balloon
bog  (gen.) book (fx hotel/fly), quire
bogbind   book cover
bogbinder   binder, bookbinder
bogbinderi  (i trykkeri) binding department, finishing department
bogbinderi   bindery, bookbinder's shop, bookbinding works
bogbinderpap   binder's board, bookbinder's board, grey board
bogbindershirting   bookbinder's cloth, bookcloth
bogbinderstempel   binder's brass, bookbinder's brass (til prægning og (guld)tryk på bogbind)
bogbranchen   book industry, book trade
bogforlægger   book publisher
bogformat   book size
bogholder   accountant, bookkeeper
bogkunst   bookcraft
bogmesse   book fair
bogmærke   book marker, bookmark
bogomslag   book jacket, dust jacket, jacket
bogstavbredde  (gennemsnitlig) en width
bogstøtter   book ends (flt.)
bogtryk   letterpress, relief printing
bogtrykrotation   web-feb letterpress machine
bogudsalg   remainder sale
boilerplate  (edb: hyppigt forekommende tekstpassage, der ligger i flere filer) der ligger i flere filer) boilerplate, (edb: hyppigt forekommende tekstpassage
bomærke  (gen.) logo, printer's device
bordmodel   bench model
bordplotter   flatbed plotter
bordscanner   flatbed scanner
bore   drill
boremaskine   drilling machine
boring   drilling (fx huller i papir)
bortskaffelse  (affald) disposal
bortvisning  (arb.ret) bullet (sl.), summary dismissal
branche   business line, industrial sector, line of business, trade
brandsikkert papir   flame-proof paper
bred  (gen.) wide
bred bane  (papir) grain-short sheet, short grain, wide roll
bred skrift   expanded type, wide type
bredbånd   broadband, wideband
bredde   width tal af samme bredde (tabelsats) uniform space numerals
bredning  (repro/fotosats) spread
brevordner   letter file
brevpapir  (papirkvalitet) letter paper, writing paper
brevpapir  (brevhoved) letter heading, letterhead, stationery
brevvægt   letter balance
brik  (edb) chip
bristningslængde  (papir) breaking length
bristolkarton   bristol board, white board
brochure   booklet, brochure, folder, leaflet, pamphlet
brochuresnit  (skæring) flush cut
brokamera  (repro) gallery-type camera
broker   broker, jobber, middleman
brud   breakage (fx på papirbane)
bruger   user
brugerdefineret format   user defined format (fork. UDF)
brugerflade  (dtp) user interface, user platform
brugerhåndbog  (edb) manual, owner's manual, user's manual
brugerprogrammel   application software, program, software, utility
brugertilpasset   customized, personalized
brugervejledning   user's guide
brugervenlig   operator-friendly, user-friendly
brugsgrafik   commercial art
bruttofortjeneste  (merk.) gross earnings (firma/person), gross receipts
bruttoomsætning  (merk.) gross turnover
bryllup  (sætterslang for samme ord sat to gange) double, doublet
brænde sammen   cake ('in the delivery pile the sheets caked to form a block')
brændvidde  (foto) focal length
brødskrift   body type, book face, bread-and-butter face, text typeface
brødtekst   body copy, body of copy, body text
brøkstreg  (vandret) fracture bar, oblique stroke, slant (slang), slash, solidus
B-stof  (journalistik, notat på manuskript) (journalistik, notat på manuskript) can go over (fork. c.g.o.)
buelampe  (repro) arc lamp
buelampekul   ark lamp carbon
buffertilgang  (edb) queued access method
bukke   crease (papir/karton før falsning)
bukkelinie   creasing rule
bukkestreg   creasing rule
bukning   creasing
bule op  (fejl i papir) cockle
bulk   bulk (forholdet mellem et papirs volumen og tykkelse), fyldighed
bundmargen   tail margin
bundtekst  (dtp) footer
bundtvis databehandling  (edb) batch processing
buntpapir  (trykt gavepapir o.lign.) fancy paper
bureauprovision  (reklame) agency commission
bælg  (kamera) bellows
bærepapir   backing paper, base paper (fx selvklæbeetiketter), liner, release liner, release paper (fx selvklæbeetiketter)
bærepose   carrier bag
bærering   bearer ring, cylinder bearer
bæreringsafstryger   bearer ring wiper
bæreringstryk   bearer-to-bearer pressure
bølgelinie   wavy rule
bølgepap   corrugated board
bølger  (i bølgepap) fluting
børne- og ungdomsbøger   juvenile books
børnesygdomme  (begyndervanskeligheder) teething trouble (egl. 'at have ondt for tænder')
børste   brush, brush børstet aluminiumsplade brushed aluminium plate
bøttekant  (håndgjort eller imiteret håndgjort papir) deckle edge bøttepapir (håndgjort papir) mould-made paper, hand-made paper
bånd   band, belt
båndbredde   band width
båndstation   tape streamer
båndudlægning   belt delivery
ca.   abt. (fork. for 'about'), approx. (fork. for 'approximately')
carbon black   carbon black
cast coatet  (papir) cast coated
cblinke   flash, flicker
cedille   cedilla
celluloseacetatbutyrat  (plast) cellulose acetate butyrate (fork. CAB)
cellulosevat   cellulose wadding
central   central
central styring  (også) centralized control
centralenhed   central processing unit (fork. CPU), central processor
centrere   top center
chamois  (farve) buff
chartek  (omslag) folder, portfolio
check  (bank) cheque
check  (kontrol) check
checke   check, control
checkliste   check-list
chefredaktør   editor-in-chief
chip  (edb) chip
cicerogeviert   pica em (omtr.)
ciceromål  (lineal) cicero rule, pica rule
ciffer   digit, numeral
cigaretfilteromviklepapir   plugwrap paper
cigaretmundstykkepapir   tipping paper
cirka   about (fork. abt.), approximately (fork. approx.)
citat   quotation, quote
civilingeniør   M.Sc. (fork. for 'Master of Science')
coatet papir   coated paper
coating   coating
computerfejl  (maskinel/programmel, kan normalt let rettes) glytch, kan normalt let rettes) glitch, (maskinel/programmel
computergrafik   computer graphics (fx 2- og 3-dimensionale objekter vist i perspektiv)
computerhavari   crash (fx læsehoved ødelægger disk)
computerkraft   computer muscle, computer power
computersats   computerized typesetting
computerstyret   computer-controlled, computerized
computerstøttet   computer-aided
computer-til-plade   computer-to-plate
copyproof  (repro) copyproof
cromalin  (repro) Cromalin (produktnavn)
cyan  (grafisk grundfarve, blågrøn) blågrøn) cyan, (grafisk grundfarve
cyklus   cycle
cylinder   cylinder
cylinderomfang   cylinder circumference
cylinderomkreds   cylinder circumference
cylinderomkreds  (rot.) print repeat
cylinderpresse  (højtryk) flatbed printing press
cylinderpunktur   cylinder pins
cylinderslibemaskine   cylinder grinding machine
cylinderspalte   cylinder gap (se også trykfri kantstribe)
cylindertap   cylinder journal
dagblad   daily (newspaper)
daglig leder  (arb.ret) day-to-day supervisor
daglig leder  (merk.) general manager
dagpenge  (arb.ret) unemployment benefit
dagseddel   daily docket, time sheet
dagslys   daylight
dagslysfilm   brightlight film, daylight film
dagspris  (merk.) current price
damp  (fra alle slags væsker) fume, steam, vapour
dandyvalse  (papirfr.) dandy roll
dansevalse  (til kontrol af afrullespænding) dancer roll (er)
dansk   Danish
danske kroner   DKK (ISO forkortelse)
data   data
databank   data bank, database
database   data bank, database
databasemaskine   backend computer
databasesøgning   database query function
databærer   data carrier
datafangst   data capture, data collection
datakilde   data source
datakomprimering   data compression
datalogi   computer science
datalære   computer science
datamaskine   computer
datamat   computer
datamængder, store   large volumes of data
datanavn   identifier
dataoverløb   data overrun
dataredningsprogram   data recovery program
datasikkerhed   data security
dataskærm   CRT (fork. for 'cathode ray tube'), display unit, monitor, screen, VDU (fork. for 'visual display unit')
dataspejling  (edb) data mirroring
dataværn   data security
datterselskab  (merk.) subsidiary company
deadline   closing date, deadline
debitor  (merk.) debtor
debitorer  (regnskabspost) accounts receivable (US), debtors (UK)
dedikeret   dedicated
dedikeret linie  (tele) dedicated line
dedikeret udstyr  (edb) dedicated equipment
defekt   defective
defekt rulle   defective reel, poorly wound roll
defekter  (håndsats) sorts (supplementstyper)
deformationsforhold   stress/strain ratio (fx papirbane)
deformeret rulle  (papir) badly shaped roll
dekomprimere  (edb) decompress
dekorationsfirma   display contractor (udfører fx standopbygning på udstillinger)
dekorationspapir   fancy paper
dekorationsskrift   decorative face (fx skriveskrift)
dekorativ ramme  (typ) fancy border, fancy frame
deleaturtegn   delete mark
delediameter  (på tandhjul) pitch diameter
delmontage  (maskinkomponent) sub-assembly
delskærmbillede  (edb) window
demokrati på arbejdspladsen   industrial democracy, shop-floor democracy
densitet  (trykfarve/film) density
densitometer   densitometer
desktop produktion   DeskTop Publishing (fork. dtp eller DTP)
detaillist   retailer
dia   direct reversal, slide, transparency (sl. tranny)
diagnosticeringsprogram  (edb) diagnostic software
diagonal registerforskydning   cylinder cocking
diagram   chart
diakritisk tegn   diacritical mark
dialogdrift  (edb) conversational mode, interactive mode
diapositiv  (repro/film) direct reversal, slide, transparency (sl. tranny)
dias   direct reversal, slide, transparency (sl. tranny)
diasshow   slide show
diftong   diphthong
digel  (trykmaskine) platen
digel  (liniesættemaskine) pot
digelpresse   platen press
digelstanseautomat   platen cutter-creaser
digital   digital
digital original-repro   digital artwork repro (fork. DAR)
digital skrift   digital type
digital visning   digital display, digital read-out
digitalisere   digitize digitaliseret skrift digitized font
digitaliseringsplade  (dtp) digitizing tablet
digitiser   digitizer
digitizerplade  (dtp) digitizer tablet
dilitho  (tøroffset) dilitho, direct litho
dimittend   graduate
DIN-formater   DIN paper sizes, international paper sizes
direkte   direct
direkte farveseparering   direct colour separation, direct process
direkte forbundet   hardwired
direkte kabelforbindelse   direct cable connection, direct cabling, straight-through cabling connection
direkte koblet tastatur   direct-input keyboard
direkte lager   RAM (fork. for 'random access memory')
direkte reklame   direct mail advertising
direkte stencil  (serigrafi) fluid film
direkte styret  (edb) on-line
direktiv   instructions, terms of reference
direktiv  (EF) Directive
direktør  (medlem af bestyrelsen) director, general manager
disk  (skranke) counter over disken (salg) over-the-counter (fork. OTC)
diskette   disk (US), flexible disk, floppy disc
diskettedrev   disk drive
diskettestation   disc drive
diskret bindestreg   discrete hyphen
diskret komponent   discrete component
diskspejling  (dtp) disk morroring
diskstyreenhed  (edb) disk controller
diskussion   discussion
diskussionspunkt   issue
dispergeringsmiddel   dispersant, disperser
dispersionslim   dispersion glue, water-based adhesive
display   display
disponibel   available
distribuere   distribute
distribution   distribution
distributionschef   circulation manager, distribution manager
distributionsfirma   distributing agency
distriktsblad   local paper
dithering  (repro) dithering (simulering af gråværdier)
diverse   miscellaneous (fork. 'misc.'), sundry
diverse indhold  (i bog ud over hovedteksten, fx indholdsfortegnelse, stikordsregister osv.) fx indholdsfortegnelse, (i bog ud over hovedteksten, stikordsregister osv.) oddments
dobbelt   double
dobbelt afrullestand   dual roll stand
dobbelt opruller   dual rewind (stand)
dobbeltbeskatningsoverenskomst   double tax convention (mellem fx OECD-lande), double tax treaty
dobbeltgeviert   two-em quad
dobbelt-klikke  (dtp) double-click (med mus)
dobbeltkryds  (#) hash
dobbeltsidet bestrøget papir   two-side coated paper
dobbeltsidig klæbefolie   printer's tape (fx til klichémontering)
dokument  (også etb) document
dokumentalist   documentalist
dokumenter mod betaling  (merk.) documents against payment
dominerende placering  (om annonce) page dominance
donkraft   jack hæve med donkraft to jack up
doseringspumpe   metering pump
doseringsrakel   metering blade
drageblod   dragon's blood
dreje   turn (a letter)
drejebord   turntable
drev   drive
drevside   drive side
drift   operation, running
driftsleder   plant manager, production manager, technical manager, works manager
driftsomkostninger  (merk.) running costs
driftsregnskab  (merk.) profit and loss account
driftsresultat  (merk.) operating earnings, operating income, result of operations (US)
driftssikker   reliable
driftssystem  (edb) operating system
driftstimetæller   running time totalizer
driografi   driography, dry offset, indirect letterpress
drittel  (1/3 af geviert) thick space
drøjhed  (trykfarve) mileage
DS/EN ISO 9002  (svarer til)
dublering  (gen.) doubling
dublering  (trykning) ghosting, mackle, mackling, slur
dueslag  (rum til post) pigeonhole
du-får-hvad-du-ser   WYSIWIG (what you see is what you get)
dug  (offset) blanket
dug  (serigrafi) stencil
dug-mod-dug offsetmaskine   blanket-to-blanket offset press
dug-til-dug presse   blanket-to-blanket press
duktorvalse   ductor roller
dummy   dummy (fx bindprøve = bog med blanke blade og færdigt bind)
duplexproces  (papirfr.) twin-wire process
duplikat  (film) dupe, duplicate, duplicate print
duplikator   duplicating machine, duplicator, mimeograph
duppe   dab
dyb   deep
dybde   depth
dybdeskarphed  (foto) depth of field, depth of focus
dybfals  (bogb.) tight joint
dybfalset bind   inboard binding
dybtryk   gravure printing, intaglio, rotogravure
dybtrykkopiering   carbon printing
dybtrykraster   gravure screen
dybtrykrotation   gravure rotary, rotogravure press, web-fed gravure press
dybætse  (offsetplade) deep-etch
dyrekredstegn   zodiac sign
dyrtidstillæg  (merk.) cost-of-living index supplement
dyse   nozzle
dyseforstoppelse   nozzle blockage, spray blockage
dysefugteværk   jet spray damping system
dækfarve  (trykfarve) opaque ink
dække af  (repro) opaque, white out
dækkeevne  (trykfarve) coverage properties
dækkel  (højtryk) packing
dækkelark  (højtryk) tympan sheet
dækkelpakning  (højtryk) cylinder dressing, cylinder packing
dækkende   opaque (fx trykfarve)
dækkende retouche   opaque retouching
dæklak  (repro) etching resist, photoresist
dækningsbidrag  (merk.) contribution margin, contribution ratio, profit contribution, variable profit
dæksel   cover
dæmpe   subdue dæmpet belysning subdued light
dødelig omfavnelse   deadly embrace (edb-fejl)
dårlig   bad, poor
dårligt linieskift   bad break
dårligt papir   low-quality paper
dårligt sideskift   wrong overturn (fx horeunge)
edb  (electronic) computer (fx computer specialist), data processing (fork. DP, forkortelsen edp (EDP) anvendes (næsten) ikke på engelsk), oftest med versaler
edb  (faget datalogi) computer science
edb-afdeling   data processing department, DP department
edb-chef   DP Manager
edb-specialist   computer specialist
edb-styret   computerized
edb-styret design   computer-aided design (fork. CAD)
edb-styret konstruktion   compter-aided design (fork. CAD)
edb-styret produktion   computer-aided manufacturing (fork. CAM)
edb-støttet oversættelse   computer-aided translation (fork. CAT)
edb-system   computer system
effektfarve   se staffagefarve
efterbehandle   finish
efterbehandling   final treatment, finishing, post-press
efterbelysning  (repro) bump exposure, no-screen exposure
efterfylde   replenish
efterfyldning   replenishment
efterfølgende  (gen.) subsequent
efterfølgende arbejde   downstreams operation, subsequent operations
efterkalkulation   costing, final costing, historical costing
efterklangsbillede  (repro) afterimage
efterkontrol   final check
efterligne   copy, emulate, imitate
efterligning   copy, emulation, imitation
efterløn  (arb.ret) early retirement allowance, optional redundancy, voluntary redundancy
efterskrift   epilogue
efterspørgsel   demand
eftertryk forbudt   all rights reserved
efterudstyre   retrofit (fx maskine med nyere udstyr)
egalisere  (sats) interspace, justify, space evenly
egalisering  (sats) spacing equally, spacing evenly (normalt mellem versaler i overskrift o.lign.)
egalisering  (fotosats) kerning
egenkapital  (merk.) capital and reserves, equity, net capital, proprietary capital
egenpris plus fortjeneste  (merk.) cost plus
egenskab   characteristic, property, quality, tribute
egnet   suited
egnethedsprøve   aptitude test
egouttérvalse  (papirfr.) dandy roll
egyptienne  (skrift) slab-serif
ejendomsværdi  (skattemæssig) property tax value
eksempel   example f.eks. e.g. (fork. for 'exempli gratia' (latin), læses oftest som 'for example') eksempel herpå case in point
eksemplar   copy
eksklusiv   exclusive
eksklusiv producent  (gen.) exclusive producer, proprietary manufacturer (producent af navnebeskyttede produkter)
eksklusive   exclusive of
ekspandere   expand ekspanderende aksel expanding mandrel, expanding shaft, pneumatic shaft
ekspansion   expansion
ekspeditionstid   business hours
ekspeditionstid  (for en ordre) turnaround
eksploderet tegning   exploded view (fx i reservedelskatalog)
eksplosion   explosion
eksplosionssikker   explosion-proof
eksponere  (foto, miljø) (foto, miljø) to expose
eksponering  (foto, miljø) (foto, miljø) exposure
eksponeringsspillerum  (film) exposure latitude
eksportdirektør   export manager, overseas director (UK)
ekspreskopi   film rush
ekstern start   remote start
ekstra   additional, extra
ekstra eksemplarer trykt   overrun, overs
ekstra glittet papir   supercalendered paper
ekstra skydning   carding, extra leading, feathering
ekstrafed  (skrift) extra bold
ekstraudstyr   optional equipment, optionals
elasticitet   elasticity, resilience
elastisk   elastic, resilient
el-diagram   wiring diagram
elektronisk design station  (prepress) colour electronic pre- press system (fork. CEPS)
elektronisk farve prepress system   colour electronic pre-press system (fork. CEPS)
elektronisk gravering   electronic engraving, scanner electro (kliché)
elektronisk kredsløb   electronic circuit
elektronisk kursiv   pseudo-italic, slanted
elektronisk post   electronic mail
elektronisk styring   electronic control
elektronisk sætning af hele sider  (prepress) electronic page composition (fork. EPC)
elektronisk transmission   electronic transmission, facsimile
elektronstrålegravering  (dybtryk) electron beam engraving
elektronstråletørring  (trykfarve) electron beam drying
elektrostatisk opladning  (fotokopimaskine) electrostatic charge heldækkende elektrostatisk opladning blanket electrostatic charge
elektrostatisk trykfolie   electrostatic printing master
elektrotypi   electrotype
element   module, unit
elementopbygget   modular design, unit built, unit design
elevator   elevator (US), lift (UK)
elfenben  (også om farve) ivory
elfenbenskarton   ivory board
elforsyning   power supply
el-installatør   electrical contractor
EMAS-forordningen   the EMAS regulatrions (EU)
emballage   packaging, packing
emballage  (papir) wrapping
emballagebranchen   packaging industry
emballageindustri   packaging industry
emballagepapir   wrapping paper
emballagetryk   package printing fleksibelt emballagetryk (tryk på film og folier) flexible packaging printing
emulere  (edb) emulate
emulgere   emulsify
emulgering   emulsification
emulgeringsmiddel   emulsifier
endelig   final
endeligt layout   comprehensive
endeløs   continuous
endeløs bane   continuous web
endeløse formularer   continuous forms, continuous stationery
énfarve  (tryk) monochrome, monocolour, one-colour, single-colour
énfarve dybtryk   monogravure
énfarvet   monochrome, single-colour
enfarvet skærm   monochrome monitor
engangs-   disposable, non-returnable (fx emballage), throughaway
engangskarbonpapir   one-time carbon (fork. OTC)
engelsk   English
engelsk LO   TUC (fork. for 'Trades Union Congress')
engelsk tidsformat   military time
engelske anførselstegn   inverted commas
engelske postvæsen, det   General Post Office (fork. GPO)
engelske reklamenævn, det   Society for Checking the Abuse of Public Advertising (fork. SCAPA)
engelske statstrykkeri, det   Her Majesty's Stationery Office (fork. HMSO)
enhed   assembly, unit
enhedsskala   unit indicator
enkelt   single
enkelt spalte   single column (fork. s.c.)
enkeltbillede  (video) frame
enkelte anførselstegn   single quotes
enkeltnummerpris   copy price
enkeltstående   stand-alone (fx computer)
ensartet farveføring   even inking
ensidet glittet papir   machine-glazed paper, MG paper
ensidig ophængning   open-end design (fx aksel)
epilog   epilogue
ergonomi   ergonomics
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen   The Danish Commerce and Companies Agency
erhvervsblad   business magazine, professional magazine
erhvervsgrafik   business graphics
erhvervsgruppe  (reklame) occupation group
erhvervsmæssig   business (fx business graphics), commercial, occupational, trade
erhvervsmæssig omskoling  (arb.ret) vocational retraining
erhvervspraktik  (arb.ret) on-the-job training
erhvervsret   business law
erhvervssygdom   occupational disease
erhvervsuddannelse   vocational training
erstatning   damages (kun flt.)
erstatte  (godtgøre) compensate
erstatte  (udskifte) replace
espartopapir   alfa-alfa paper
etb  (elektronisk tekstbehandling) word processing
ethylglykol   cellosolve, ethylene glycol
etiket   label
etiketlomme   label pocket
etiketpapir  (gen.) label paper
etiketpapir  (selvklæbende, til forskel fra bærepapiret = release liner) (selvklæbende, til forskel fra bærepapiret = release liner) facestock
ettegn  (&) ampersand, short and
ettrinsætset kliché  (kemigrafi) powderless etching (fork. PE)
ettrinsætsning  (kemigrafi) powderless etching (fork. PE)
Europaskala  (trykfarve) European colour scale, Euroscale
exlibris   bookplate, exlibris
fabrik   factory
fabrik  (manufacturing) facility (US), maker, manufacturer, plant (bruges også om (stort) trykkeri)
fabrikant   manufacturer
fabrikationsfejl   defect (in manufacture), mill blemishes facet bevel (edge)
facon   shape
faconudstanse   die-cut to shape faconudstansede etiketter shaped labels
fadensiegling  (bogb.) thread sealing binding
fag  (gen.) bin (sorteringsrum), trade
fagblad   trade magazine, trade paper
fagforbund  (arb.ret) national trade union, trade union
fagforeningsklub  (på arbejdsplads) chapel (specielt for grafiske virksomheder), local union branch
faglig kunnen   craftsmanship, skill
faglig uddannelse   vocational training
fagligt møde  (arb.ret) union meeting (arbejdsnedlæggelse)
faglitteratur   nonfiction
faglærer   technical instructor, vocational teacher
faglært arbejder   skilled worker
faglært personale   skilled staff
fagmand   craftsman, skilled craftsman, skilled operator
fagmesse   trade fair, trade show
fagpresse  (tekniske tidsskrifter og fagblade) business press, trade press
fagtidsskrift   trade periodical
fagudtryk   technical term, trade term
faktor  (gen.) factor
faktor  (sætteri) foreman, overseer, superintendent (sl. super)
faktureringsafdeling   billing department (US), invoicing department (UK)
falme  (trykfarve) discolour, fade
false   fold
falseanlæg   fold lay mark
falseapparat   folding device, folding machine, folding unit
falseben   bone folder, folding stick
falseegenskab   foldability ('good foldability')
falsekniv  (falsemaskine) folding blade, folding knife
falsekniv  (falseapparat) chopper, chopper blade, tucker blade
falsekryds   fold mark
falselængde  (formulartryk) fold depth
falsemaskine   folder, folding machine
falseprøve   fold test
falseregister   fold-to-print register
falseskema   folding layout
falseskjold  (rot.) folding former, former fold, kite
falseskjoldets indføringsvalse   roller top-of-former (fork. RTF), top-of-former roller
falsetragt  (rot.) folder former
falsetromle   folding cylinder
falsevalser   folding rollers, nip rollers
falseværk  (rot.) folder, folding unit
falseæske   collapsible carton, collapsible folding box, folding box
falseæskekarton   boxboard, folding box board
falsk  (forkert) wrong
falsk lys  (foto) stray light
falsk type   wrong fount (fork. w.f./wf)
falsning   folding
falsningsegenskaber   folding characteristics
faneblad   tab
farlig   dangerous, hazardous
farligt affald   hazardous waste
fart   rate, speed, velocity (ad en given bane) i farten on the fly
farve  (kulør) colour
farve  (trykfarve) ink
farveaftryk  (foto) colour print
farveafvisende   ink-repellent
farveblanding  (trykfarve) ink mixing
farveblanding  (farveteori) colour synthesis
farveblanding  (fejl i flerfarveoffset) second colour pick-up
farvediapositiv   colour slide, colour transparency (fork. C/T)
farvedækning   ink coverage, ink mileage (drøjhed) jævn farvedækning even (ink) coverage
farveemulgering   ink emulsification (fejl i offset)
farveforløb  (optisk) colour gradation
farveforløb  (baggrund) vignetted colour background
farveforrivningsbord   ink stone, slab
farveforrivningskniv   ink knife, pallet knife, spatula
farvehentervalse   drop roller, ink vibrator, vibrating ink roller
farvekasse   ink duct, ink fountain
farvekniv  (i farveværk) ink duct blade, ink knife, ink slice, spatula
farveknivsspalte   ink knife gap
farvekontrolstriber  (repro) colour bars, colour control strips
farvekop  (dybtryk) ink cell, ink well
farvekort   colour chart
farvekridt   crayon, drawing chalk
farvekvæskning  (højtryk) ink squash, ink squeeze
farvelag   ink film
farvelitografi   chromolithography
farvelære   colour science, colour theory
farveløs   achromatic, colourless
farvemodtagelig  (offset) ink-receptive, oleophilic
farvenegativfilm  (foto) colour negative film, colour reversal film
farveopbygning  (valser, dug) dug) ink build-up, (valser
farveoverføringsvalse   ink forme roller
farveoverføringsvalse  (offset) plate inker, plate inking roller
farveoverførsel  (fra valse til valse gennem farveværk) roller train
farveoverførsel  (trykfarve) ink transfer
farvereguleringspult   banjo (sl.), colour control desk
farverækkefølge   colour sequence, printing sequence
farveseparation  (repro) colour separation
farveskala   colour gamut, colour scale
farveskift   colour shift
farveskrue  (farvekasse) duct screw, fountain key, inkkey, key
farveskærm   colour monitor
farvestik   colour cast
farvestof   dye, dye-stuff
farvestyrke   colour intensity, colour strength
farvestøvning   flying and misting, ink flying, ink misting
farvesystem  (farveteori) chromatic system
farvet papir   tinted paper
farvetack   ink tack
farvetallerken  (digel) ink disc
farvetemperatur   colour temperature (lys: grader Kelvin), ink temperature (trykfarve: grader celcius)
farvetillæg  (annonce) additional charge for colour, surcharge for colour
farvetone  (uden hvidt, sort eller gråt) sort eller gråt) hue, (uden hvidt
farvetone  (mørk) shade
farvetone  (lys) tint
farvetone  (optisk) colour gradation
farvetro prøvetryk   colour fidelity proofing
farvevalser   inking rollers
farvevandring   ink carryover (fra trykværk til trykværk)
farveværk   ink train, ink unit, inking arrangement
farveværk uden stilleskruer  (offset) keyless inking
farveægte   colour-fast
farvning  (gen.) colouring
fast   firm, fixed, solid
fast affald   solid waste
fast disk  (edb) hard disc (UK), hard disk (US)
fast ejendom   real estate (US), real property (UK)
fast for- og bagkant   full justfication
fast koblet kreds  (tele) circuit-switching circuit
fast kunde   regular customer
fast linie  (tele) dedicated line
fast og løst inventar   fixtures and fittings
fast opkoblet telefonlinie  (tele) point-to-point telephone circuit
fast pladelager   fixed disc storage
fastbilleder  (video) still images
fastbilledvideo   still image video
fastdisk   hard disk (US)
faste omkostninger  (merk.) overheads
fastfortrådet  (el.) hard-wired
fastgøre   attach, clamp, fix
fastgørelse   attachment, clamping, fixing
fastholdelse af enkeltbilleder   frame grabbing (fra TV med still- video kamera)
fastsat frist   scheduled deadline
fed  (tyk) bold, fat
fed skrift   bold, bold face (fork. bf), fat face, heavy face type
fed streg   thick rule
fedt bogstav   bold letter
fedt punkt   bomb, bullet (sl.)
fedtholdig   greasy
fedttæt  (papir) greaseproof, grease-proof paper, oil-resistant paper
fejl  (skavank) defect (in manufacture), error
fejl  (trykfejl) printing error
fejlbehæftet   faulty, invalid
fejlfarve   off colour
fejlfinding   fault-finding, trouble-shooting
fejlindføring  (ark) misfeed
fejlmelding  (edb) error message
fejlprocent   defect rate
fejlretning   correcting, debugging, error correction, rectifying of faults
fejlrettende kode  (edb) error-correcting code
fejlsikre   failsafe
fejlsikret   failsafe
fejlsøgning   fault-finding, trouble-shooting
fejltryk   foul impression
felt  (gen.) field, panel ('the editors have used panels throughout the work')
felt  (kvadrat) square
femdagesuge  (arb.ret) five-day week
feriepenge  (arb.ret) holiday allowance
fernis   varnish (se også lak)
fiberklumper  (papirfejl) fines
fiberretning  (papir) grain direction, paper grain imod fiberretningen against the grain
fiksativ   fixative
fikser  (foto) hyposulphate (fork. hypo)
fikserbad  (foto) fixing bath
fiksere  (foto) fix
fiksere  (tegning el.lign.) spray (at sprøjte), varnish (at lakere)
fiksernatron   sodium thiosulphate (dgl. hypo)
fiksersalt   fixing salt
fikservæske   fixing bath, fixing solution
fikservæske  (dgl. hypo)
fil  (edb) file
filhåndtering  (edb) file management
film   film
filmbredde   film width
filmemulsion   film emulsion
filmemulsionshårdhed   gradation
filmfarveværk   continuous-feed inking system, continuous-type inking system
filmforbrug   film consumption
filmformat   film size
filmfugteværk   continuous-type damping system
filmklæbeautomat   film adheser
filmkontaktraster   film contact screen
filmkorn   film grain
filmlaminering   foil lamination
filmløs pladekopi   filmless platemaking
filmmontage   film assembly, film flat, film montage, film stripping
filmplan   film plane
filmskabelon  (serigrafi) film stencil
filmspole   film reel
filmtransport  (kamera) film feed
filmtransport  (fotosats) film advance
filmtykkelse   film gauge
filmunderlag   film base
filserver   file server
filsluse  (dtp) clipboard
filtpap   felt board
filtside  (papir) felt side
finbølget  (pap) B-flute corrugated board
findelingsmiddel   dispersant, disperser
fingeraftryk   finger marks (flt.), finger prints (flt.)
fingerindeks  (udstansning af alfabetets bogstaver i opslagsværk) thumb index
fingermøtrik   knurled nut, thumbscrew
finindstille   fine tune
finish   finish
finkornsfremkaldelse   fine grain development
firefarve-   four-colour
firefarve offsetmaskine   four unit offset press
firefarvearbejde   four-colour work, process-colour work
firefarvesæt  (film) four-coulor set, full-colour set
firefarvetryk   colour process printing, four-colour process printing, full colour printing, process printing
firkantet   square at gøre firkantet to square up
firmablad   company magazine, house magazine
firmastil   corporate identity
fisk  (sats) pie, printer's pie, wrong fount (fork. w.f./wf), wrong letter gå i fisk to pie
fiskeøjeobjektiv  (foto) fisheye lens
fjernbetjening   remote control
fjernstyret   remote-controlled
fjernstyring   remote control
flad   flat
fladfundamentspresse   flatbed printing press (fx bogtryk hurtigpresse eller offset prøvetrykpresse)
fladkabel  (el.) flat cable
fladscanner   flatbed scanner
fladstanseværk   flatbed die-cutting unit
fladt billede   flat image, low-contrast image, soft image
fladt tastatur   low-profile keyboard
flammepunkt  (trykfarve) flashpoint
flash  (foto) flash
fleksibel   flexible
flerbrugersystem  (edb) multi-user system
flerlags-   multiply
flerlags tissuepapir   multiply tissue
flerlagskarton   multiply board
flersidet   multipage
flersidet udkørsel   multipage output
flerspaltet   multicolumn
flerspaltet overskrift   straddle header
flerspaltet udkørsel   multicolumn output
flette  (etb) merge
flexografi   flexography
flexotrykpresse   flexo press, flexo printer, flexo printing press, flexographic press
flextid  (arb.ret) flexible working hours, flexitime
flimmer  (på skærm) flicker
flimmerfri   non-flicker
flod  (også gennem satsklumme) river
flue  (afkrydsning) check mark
flueben   feathering
fluesmækker   bench platen press
flugten, i   on the fly
flygtig   volatile
flygtigt lager  (edb) volatile storage
flytte   move, shift, transfer, transpose
flyveblad   flysheet
flyvende  (gen.) flying
flyvende  (indtrykning fx af adresser på blade) on-the-fly ('on-the-fly imprinting')
flyvende forsatspapir  (ikke påklæbet bindets sider) fly leaf
flyvende rulleskifter  (rot.) flying paster, flying splicer
fod  (skrift) keep baseline, serif holde fod (sats) align
fodlinie   baseline, type alignment, type line
folder  (tryksag) folder, pamphlet
folie   foil
folieprægeanordning   foil blocking attachment (fx til guldtryk)
folieprægning  (hot-) foil stamping
foliering  (arknummerering, hver anden side) (arknummerering, hver anden side) foliation
folietrykning   film printing, foil printing
folietykkelse   foil gauge, foil thickness
folkebibliotek   public library
folkepension   national pension scheme, old-age pension, retirement pension
font  (skrifttype, skriftsnit) font (US), skriftsnit) fount (UK), (skrifttype
fontoversigt   type list
foranstillet  (gen.) located ahead foranstillet nul leading zero, placed in front
forbedre   improve
forbedring   improvement
forbehandling   pre-press work, pre-treatment
forbelysningstid  (repro) flash exposure time
forberede   prepare
forberedelse   in the pipeline (sl.), preparation under forberedelse in preparation
forberedelsestid  (fra manuskript sendes til sætteri indtil al repro er trykklar) lead time
forbinde   connect, connected to, couple, coupled to, link forbundet til (edb/ dtp) plugged into, linked to direkte forbundet hardwired
forbindelse   connection, link
forbrug   consumption
forbruge   consume
forbruger   consumer
forbrugerreklame   consumer advertising
forbudt   forbidden, not allowed, prohibited
forbudt bog   banned book
force majeure   force majeure, vis major (se også uafvendelig hændelse)
fordampe   evaporate
fordampende, hurtigt   volatile
fordele   allocate, distribute, divide, share
fordeling   allocation, distribution, division, sharing
forebygge   prevent
forebyggelse   prevention
forebyggende   preventive
forebyggende vedligeholdelse   preventive maintenance plan for forebyggende vedligeholdelse preventive maintenance scheme, preventive maintenance programme
foregående linie  (sats) preceding line
forfatter   author
forfatter  (kvindelig) authoress
forfatterhonorar   author's fee, royalty
forfatterinde   authoress
forfatterkorrektur   author's corrections (fork. AC)
forfatternavn  (gen.) author's name, by-line (fx i avisartikel)
forfatters tak til bidragydere osv.   acknowledgements (fx i forord)
forgrening   branch
forgreningssætning  (edb) branching statement (program)
forgrundsdrift  (edb) frontend processing
forgylde  (bogb.) gild forgyldes på alle tre snit all edges gilt (fork. aeg)
forgylderpresse  (bogb.) gilding press, gold blocking and embossing press (med prægning), gold blocking press (fx med bladguld)
forgyldning  (bogb.) gilding, gold blocking
forhandle  (handle med) deal in, distribute, sell
forhandle  (underhandle) negotiate
forhandler   agent, dealer, distributor, vendor
forhandler  (af forbudte bøger) book legger
forhandlertiltrykning   dealer's imprint
forhandling  (jf. forhandle) distribution, negotiation, sale
forhold  (proportion) proportion, ratio resten i samme forhold (repro) rest in proportion (fork. RIP)
forhåndsreklame   advance advertising
forkalkulation   preliminary calculation
forkant   foredge fast for- og bagkant full justfication, front edge, leading edge
forkert   wrong
forkert brydning   bad break
forklare  (gen.) explain, give evidence, state
forklaring  (gen.) explanation
forklaring  (erklæring) statement
forklaring  (edb) narrative
forklaring  (på fx landkort) legend
forklaring  (i retten) evidence
forkorte   abbreviate (fx et ord), abridge (fx en bog) forkortet udgave abridged edition
forkrome   chrome-plate forkromet chrome-plated
forkøbsret  (merk.) option ('have an option on')
forlag   publisher, publishing house
forlagsbind   edition binding, hardcover binding, publisher's binding
forlagsboghandler   publisher and bookseller
forlagskonsulent   reader
forlagskontrakt   author-publisher contract
Forligsinstitutionen  (arb.ret) omtrent = Reconciliation Service (UK)
forligsmand  (arb.ret) arbitrator, conciliator, mediator
forligsmandsloven   Danish Official Conciliator's Act
forlæg  (gen.) artwork, copy, style
forlæg  (i scanner) media
forlægger   publisher
forlænge   extend, gyldighed, (i tid, også) to prolong
forlængelse   extension, prolongation
forlængerledning   extension cord
forløb  (i rasterbillede) vignetting
form  (gen.) form (UK)
form  (satsform) form (US), forme (UK)
form  (struktur) format
format  (gen.) size
format  (satsformat) measure
formatark  (repro) copyboard registration sheet
formatering  (illustration) sizing
formatering  (edb) formatting
formatindstilling  (tryk) format setting, size adjustment, size setting
formatindstilling  (repro) copy scaling, scaling, sizing
formatskala   em-scale (omtrent = cicero-skala)
formattillæg  (bogbind: ca. 3 mm foroven, forneden og kant) (bogbind: ca. 3 mm foroven, forneden og kant) book trim allowance
formforberedelse   pre-press work
formgiver  (industriel og grafisk) commercial designer
formgiver  (grafisk) graphic designer
formgivning   design
formindske  (gen.) reduce
formindske  (repro) scale down
formreol  (sætteri) form rack (US), forme rack (UK)
formular   form (UK)
formular  (endeløs) continuous forms
formularpresse  (continuous) business forms press, stationery printing press
formularrotation   business forms rotary, continuous stationery printing press
formularsæt   business forms, form set
formulartryk   business forms printing, continuous stationery printing, forms printing
formvalse   forme inking roller, inker
foromtale   pre-view (fx i fagblad forud for udstilling)
forord   foreword, introduction, preface
forpremiere  (film) pre-view (fx i fagblad forud for udstilling)
forpræpareret   presensitized (fx trykplade)
forrastreret   prescreened
forrentning af egenkapital  (merk.) return on investment
forrest   front, leading
forreste anlæg  (trykpresse) front lay
forretning  (handel) business (fx business graphics), concern, (enkelt køb, firm, office, salg) transaction, shop
forretningshemmelighed   business secret, trade secret
forrevision   press proof
forrige  (tidligere) former, last, preceding, previous
forrige linie   preceding line
forrive   distribute (på valser i farveværk), knock-up (trykfave med farvekniv på bord)
forrivervalse   distributor roller
forrivervalse  (frem- og tilbagegående, traverserende) (frem- og tilbagegående, reciprocating roller, traverserende) oscillating roller
forrådssløjfe  (papirbane ved afrulning, rot.) (papirbane ved afrulning, rot.) storage loop
forsatspapir  (ofte påklæbet bindets indvendige sider) dvs. ikke påklæbet bindets sider) fly leaf, endpaper, (flyvende, inner endpaper
forsendelse  (transport) consignment, dispatch, shipping (også fx pr. lastvogn)
forsendelsesafdeling   dispatch department
forside   (af avis, blad) front page for- og bagside front and reverse (side), front, front side, recto and verso (side)
forsinke   delay
forsinkelse   delay
forskud   advance (fx til forfatter), float (fx til rejsende salgskonsulent)
forskudt arbejdstid  (arb.ret) abnormal working hours, staggered hours
forskudt ferie   staggered holidays
forskudt stabel   brickstack, compensated stack, offset stack, staggered delivery
forstærke  (gøre stærkere) amplify, reinforce, strengthen
forstærker   amplifier
forstørre   blow up, enlarge, magnify, stat up
forstørrelse  (gen.) enlargement, enlarging, magnifying, scaling up
forstørrelse  (stor) blow-up, posterizing
forstørrelsesglas   magnifier, magnifying glass
forsyne   supply
forsyning   supply
forsyningsrulle   feed roll, input reel
fortegning  (optik) distortion
fortegning  (objektiv) aberration (fejl)
fortilretning  (højtryk) pre-makeready
fortryk  (gen.) advance copy (fx af bog), preprint
fortsætte   continue fortsættes på næste side continued overleaf
fortsættelse   continuation fortsættelse følger more to follow (fork. mtf), more follows (fork. mf/m.f.)
fortsættelseslinier  (fx 'Fortsættes side 2'/ 'Fortsat fra side 1') jump lines
fortynder  (trykfarve) diluent, reducer, thinner
fortællende annoncetekst   narrative copy
forudbestilling  (annonce) provisonal booking
forudindstille   preset
forudindstilling   presetting
forudindstilling af rastervinkler  (repro) pre-angling
forundersøgelse  (gen.) feasibility study, pilot study, pilot survey
forurene to pollute   environmentally unfriendly, forurenende polluting
forurening  (gen.) pollution
forurening  (begyndende) contamination
forvinkling  (repro: forudindstilling af rastervinkler) pre- angling
forældet   obsolete (fx maskine eller metode)
fotocelle   photocell, photoelectric cell (fork. p.e.c.), photoelectric eye
fotograf   cameraman, photographer
fotografi   photo (flt. photos), photograph
fotografisk kopi  (gen.) print
fotografisk kopi  (af tegninger) photostat
fotografisk korrekturtryk  (repro) blueprint, bromide, silver print, vandyke (US)
fotografisk optryk  (faksimileudgave) facsimile edition
fotokopiere   photocopy, xerox
fotokopimaskine   copier, copier-duplicator, photocopier
fotolitografi   photolithography
fotomateriale   photographic material, photographic media
fotopapir   bromide, photographic paper
fotosat   filmset (fx filmset by NN Ltd.)
fotosats   computerized typesetting, filmsetting, imagesetting, photocomposition, photosetting, phototypesetting
fotostat  (stor forstørrelse af fotografi) photostat, stat
fotosættemaskine  (gen.) filmsetter, ideographic photocomposer (fx kinesisk), imagesetter, photosetter, phototypesetting machine
fraklip   die-cutting waste, paper waste
frakoble  (gen.) declutch, disconnect, disengage, throw off
frakobling  (gen.) declutching, disconnection, disengaging
frakobling  (trykværk) throw-off
fraktur  (skrift) black letters and broken, German print, old black
frankere   frank, stamp
frankeret svarkuvert   self-addressed envelope (fork. s.a.e.)
frankeringsetiketter   franking labels
frankeringsmaskine   postage meter
fransk horeunge  (linie med indrykning nederst på side eller i spalte) widow
franske anførselstegn  ('gåseøjne') duck-foot quotes, guillemets
fraslag  (trykværk) throw-off
frastilling  (trykværk) throw-off
frastøde   repel
fratager  (i pakkeriet på avis) dispatch room operator
free-lance  (gen.) free-lance
free-lance  (forlagskonsulent) outside reader
fremføre  (papir) feed
fremføre  (rot.) thread
fremføring   advance (fx til forfatter), feed
fremføringsspor   feed track
fremhæve  (gen.) accentuate ('to accentuate with bold'), display ('to display in italic'), display/show in reverse video (vise i oplyst felt på skærm), emphasize, highlight (fx på skærmbillede)
fremhævelse   emphazising
fremhævelse  (med fed skrift) display ('use display type'), emboldening, highlighting
fremhævelsesskrift  (gen.) display face, display type
fremhævelsesskrift  (liniestøbemaskine) upper rail (fork. UR)
fremhævet  (med halvfed) bolded
fremhævet  (med kursiv) displayed in italic
fremkalde  (foto) develop (ofte i skål), process (ofte på maskine)
fremkaldelse  (foto) development (i skål), processing (i maskine)
fremkaldemaskine   processing machine, processor
fremkalderspillerum   processing latitude
fremmedkapital  (merk.) borrowed capital, liabilities, long-term liabilities
fremstille  (lave, fabrikere) fabrikere) to produce, (lave, manufacture, prepare
fremstilling  (jf. fremstille) manufacture, preparation, production
fremstilling af bind   casemaking
fremstilling af bogblok   blocking
fresnellinse   fresnel lens
frie bøger  (ældre bøger, som der ikke skal betales royalty for ved udgivelse) som der ikke skal betales royalty for ved udgivelse) public domain books, (ældre bøger
frieksemplar  (gratis) free copy
frieksemplar  (gave, fx anmeldereksemplar) fx anmeldereksemplar) complimentary copy, (gave
frigøre   release
frilager  (merk.) bond, bonded warehouse
frimærke   postage stamp
frimærkeskitse  (lille råskitse) thumbnail
frimærketrykkeri   postage- stamp printer, postage-stamp printing establishment
frise  (øverst på side) headband
frist   deadline fastsat frist scheduled deadline
fritskrabe   cut-out, outline, silhouette
fritskrabet billede   cut-out image, drop-out image, outlined figure, silhouette image, silhouetted image
fritstille  (arb.ret) lay off, make redundant
fritstillet  (arb.ret) redundant, unemployed
fritstående  (integreret, men ikke indbygget i system) (integreret, men ikke indbygget i system) standalone frontanlæg (trykpresse) front lay
frontend  (edb) front-end (computer)
frontendsystem   frontend system (fx tekstbehandling med sideombrydning på efterfølgende system)
frynsegoder  (arb.ret) fringe benefits
frynsegoder  (sl.) perks
fræse bort  (kliché) rout away
fræsekant  (kliché) routing edge
fræsemaskine   routing machine
fræsning  (også bogb, klæbebind) klæbebind) routing, (også bogb
fugte   dampen, moisten
fugtemiddel  (offset) fountain solution
fugtevalse  (offset) dampening roller, damper, moistening roller
fugtevalsestof   molesin, molleton
fugtevand   dampening solution, damping water, fountain water
fugtevandskøling   fountain solution cooling
fugteværk  (offset) damping unit
fugtighed   dampness, moisture (se også luftfugtighed)
fugtighedsindhold  (luftens) humidity
fugtighedsindhold  (i andre stoffer) moisture content
fuldautomatisk   full-automatic, fully automatic
fuldmagt   power of attorney
fuldtone   solid (area)
fuldtoneflade   solid (area), solid area
fuldtrykkende  (område) solid (area)
fundament  (i fx hurtigpresse) bed
fundament  (gen.) foundation
fundament  (under kliché) base plate
funktion   function, functioning, working
funktion  (edb) mode
funktionær   clerk, office worker, salaried worker, white-collar worker
funktionær  (fagforening, parti) (fagforening, parti) functionary
fusion  (merk.) merger
fyldstof  (papir) filler
fælles   common, joint, shared
fællestitel   collective title
færdig   finished
færdiggøre  (bogb.) finish
færdiggørelse  (bogb.) finishing, print finishing
færdigtrykning   completion of run
færdigtrykt, være  (oplag, ordre) (oplag, ordre) to be off (the press)
føler  (instrument) sensor
føler   feeler
følge   follow
følgende 1000   000 run on (oplag), 1
følgeseddel   delivery note, dispatch note
føre ned  (fra slutning af linie til begyndelsen af efterfølgende line)
førertrykker  (rot.) first printer, press supervisor
først   first
først ind, først ud  (edb) first in, first out (fork. FIFO)
første oplag   first printing
første trykside   recto page
førstegangsomkostninger   initial costs
førtidspensionering  (arb.ret) early retirement
gade  (i sætteri) alley
gade  (i bogbinderi) production line
gaffeltruck   forklift truck
galleri  (rotationspresse) balcony
gallon   gallon (UK) = 4, 5459631 l
gallon  (US) = 3, 785332 l
galvano   electro (type)
gangetegn   multiplication mark, times sign
garantere   guarantee, warrant
garanti   guarantee, warranty
garantieftersyn   guarantee inspection
garniture   se skriftgarniture
garvesyre   tannic acid, tannin
gauske  (papir) couch
gavebog   coffee table book (noget prangende)
gavepapir   gift-wrap paper
gaze  (bogb./serigrafi) gauze
gemme  (dtp) save
genanskaffelsespris  (merk.) replacement cost, replacement price
genbrug   recycling, reuse
genbruge   recycle, reuse
genbrugspapir   recycled paper
gendanne  (dtp: fortryde foretagen sletning) restore, undelete
generalagent   general agent, sole distributor
generalagentur   exclusive agency
generalforsamling  (ordinær) annual general meeting (fork. AGM)
generalomkostninger  (merk.) overhead costs, overheads
generisk   generic
generisk kodning  (fotosats) generic coding
generiske koder  (etb til fotosats) authors' symbolic pre-press interfacing codes (fork. ASPIC)
genetablere  (edb) restore
genfinde  (edb) retrive (fx af data/tekst)
genfinding  (edb) retrieval
gengive   reproduce
gengive i naturlig størrelse   reproduce in actual scale
gengivelse   reproduction
genindvinde   reclaim (fx sølv fra film), recover
genindvindingsanlæg   reclamation system, recovery system
gennembrænding  (repro) burn through
gennemløb  (gennem maskine) pass ('in one pass')
gennemprøve   test
gennemprøvet  (thoroughly) field proven, field tested, proven, tested
gennemprøvet i praksis   thoroughly field-tested
gennemse  (læse hurtigt, bladre) bladre) to browse, (læse hurtigt
gennemsigtig   transparent
gennemsigtighed   transparency (sl. tranny)
gennemsigtigt materiale   see-through material, transparent material
gennemsigtigt papir   translucent paper, transparent paper
gennemskin  (skygger af trykket kan ses på bagsiden) show-through gennemslag (trykfarve kan ses gennem papiret) strike-through
gennemsnit   average
gennemsnitlig   average
gennemsnitskapacitet   average output, average production capacity
gennemsnitsløn  (arb.ret) average wage
gennemsnitsproduktion   average production output
gennemtørre   dry thoroughly
genoprulle   re-reel, rewind
genoprulning   re-reeling, rewinding
genoptryk   reprint (genoptrykke)
genpåfyldning   replenishment, topping-up
genstarte   restart
genstarte  (edb) re-boot
genstartpunkt  (edb) checkpoint
gentage   repeat
gentagelse   repetition
gentagelsesordre   repeat job, repeat order
gentagelsestegn   ditto mark, repeat mark
genvej  (også dtp) shortcut
geringer  (streger med skråt afskårne hjørner) mitred corners
geviert  (sats) em, em quad, em space, molly (sl.) spille geviert to jeff, mutton (sl.)
gitterpapir  (selvklæbeetiketter) skeleton waste
glanskarton   enamelled cardboard, glazed (card)board, glossy cardboard
glanskobber  (dybtryk) high-polish copper
glanskobbermetode  (dybtryk) ballard process, high-polish coppering process
glanslak   glossy varnish
glansniveau   gloss level
glasfiberkabel   fibre optic cable
glasperler   glass beads (fx toner i fotokopimaskine)
glasplade   glass plate, platen glass
glasraster   glass screen
glat   flush, smooth
glat sats   running-on matter
glathed   smoothness (fx papir)
glattevalse   flat roll
glidende skala   sliding scale
glittet papir   calendered paper, coated paper, glazed paper
glødelampe   fluorescent bulb, fluorescent lamp
g/m2   g/m2, gsm (fork. for 'grams per square metre')
gnide   rub
gnidefast   rub-resistant
gnidefasthed   rub resistance, rub-off resistance
gnistætsning   spark erosion (digital pladeeksponering)
godkende   approve, okay
godkendelse   approval, O.K.
godkendelsesark   o.k. proof, o.k. sheet, okayed sheet, passed proof, passed sheet
godkendt   approved, okayed
godkendt af postvæsenet  (gen.) approved by the postal authority
godkendt af postvæsenet  (reklame, fx direct mail) fx direct mail) POP advertising (POP = post office preferred), (reklame
godkendt layout   approved comprehensive
godkendt til trykning   pass(ed) for press
gotisk  (skrift) black letters and broken, black-letter, broken types, Gothic, Gothic face, old black
gradtegn   degree sign
grafik  (både tabeller, diagrammer o.lign. og typografiske elementer eller billedelementer) (både tabeller, diagrammer o.lign. og typografiske elementer eller billedelementer) graphics
grafiker   commercial artist, graphic artist, graphic designer
grafikkort   graphic board
grafikterminal   graphic display screen
grafisk arbejdsstation   graphic design workstation, graphic workstation
grafisk brugerflade   graphical user interface (fork. GUI)
grafisk edb-teknik   computerization of print
grafisk fagblad   graphic arts journal, graphic arts magazine, printing journal, printing magazine
grafisk fagforretning  (leverandør) graphic arts dealer, graphic arts supplier, printer's supplier, supplier of printing machinery and materials
grafisk formgivning   graphic design
grafisk fremstilling   chart, diagram, graphics
grafisk industri   graphic arts industry, printing industry
grafisk ingeniør   qualified engineer of printing
grafisk kommunikation   graphic communications (oftest flt)
grafisk konsulent   graphic arts consultant
grafisk messe   graphic arts exhibition, graphic arts trade show
grafisk service, fuld   complete design-to-print service
grafisk tegnestue   art studio, graphic design studio, graphics studio
grafiske branche, den   the graphic arts industry, the printing industry, the printing trade
grafiske grundfarver  (gul, magenta, cyan) cyan) primary printing colours, (gul, magenta
grafiske hjælpemidler   printing additives, printing aids
grafiske Højskole, Den   The Graphic Arts Institute of Denmark
grafiske kemikalier   pressroom chemicals, printing chemicals
grafiske marked, det   the print marked
gramvægt  (papir) grammage, grams per square metre (fork. gms eller g/m2)
grat  (fx på kliché i højtryk) burr
gratiale   bonus, gratuity
gratis   free, no charge
gratis reklame   free advertising, puff (sl.)
gratisavis   giveaway paper (reklamefinansieret)
grav  (under rotationspresse) pit
griber   gripper
griberarm   gripper arm
griberfrit lakerværk   gripper-free varnishing unit
griberkant   gripper edge, gripper margin
gribersteg  (papirkanten) gripper edge, gripper margin
gribersteg  (selve stegen) gripper edge furniture
gribertillæg   gripper allowance
groft raster   coarse screen (fx til avispapir)
grossist   wholesaler
grotesk  (skrift) sanserif, sans-serif
grovbølget  (pap) A-flute corrugated board
grund og bygninger  (merk.) land and buildings
grundfarver   basic colours
grundindstilling   basic setting
grundlinie  (typ) baseline
grundløn  (arb.ret) basic wage
grundplan   floor plan
grundpris   flat rate (fx for annoncer)
grundskydning  (sats) primary leading
gruppekørsel  (edb) batch processing
grænseaftale  (arb.ret) demarcation agreement
grænseflade  (forbindelse mellem to computersystemer) interface
grønstik   green cast
grå   gray (US), grey (UK)
gråbalance   grey balance
gråkile   grey wedge
gråpap  (sammengausket grå karton) chipboard
gråskala   grey scale
gråskalatrin   grey steps
gråslør   grey fog
gråtoneraster   vignet contact screen
gråværdi  (i modsætning til farveværdi) grey value
gul   yellow
gulbrun   buff, tawny brown
guldsnit  (bogb.) edge guilding, gilt edge (s)
guldtryk   gold printing
guldtryk  (bogsnit) gilding
guldtryk  (prægning) gold blocking
gulfolie   goldenrod flat (amerikansk repro)
gulne   turn yellow, yellow
gulstik   yellow cast, yellow tinge
gult blodludsalt  (kemigr) potassium ferrocyanide
gult kladdepapir   legal notepaper
gult slør   yellowish veil
gulv   floor på gulvet (i de tekniske afdelinger) on the shop floor
gulvareal   floor space, footprint (US)
gummiarabicum   gum arabic
gummibeklædt   rubber covered (fx valse)
gummidug  (offset) blanket, rubber blanket
gummidug  (seglmærkemaskine) stamping cloth
gummidugsafvaskningsmiddel   blanket wash
gummidugscylinder  (offset) blanket cylinder
gummidugstykkelse   blanket gauge
gummidugsvandring   blanket creep
gummieret papir   gummed paper
gummiering  (også pladepræservering) gumming
gummieringsblinding  (fejl i offset) gum blinding
gummieringsprioritet  (gummieringen har prioritet frem for andre operationer) gum override
gummikliché   rubber block, rubber plate
gummilim   rubber cement
gæld  (gen.) debt
gæld  (merk.) liabilities
gæstearbejder  (arb.ret) foreign worker
gør-det-selv   DIY (fork. for 'do-it-yourself')
hacker  (person, der ulovligt skaffer sig adgang til et edb-system) der ulovligt skaffer sig adgang til et edb-system) hacker, (person
hak  (fordybning) notch (fx i kniv)
hak  (dtp) check mark
halo  (foto) halation
halogenlampe  (repro) halide lamp ('metalhalide lamp')
halvautomatisk   semi-automatic
halvfabrikat   semi-finished product, semi-manufactured goods, semis (flt.)
halvfed  (skrift) bold, semi-bold
halvfed streg   mid-faced rule, semi-bold rule
halvformat, plakat i   double crown poster (50 x 70 cm)
halvgeviert  (sats) en, en quad, en space, nut (sl.)
halvkemisk  (papirmasse) semi-chemical
halvlæderbind   quarter leather binding
halvtone  (raster) halftone
halvtone  (ægte) continuous tone (fx fotografi), contone
halvtoneprocess   halftone process, halftoning
halvtoneraster   halftone screen
halvtøj  (papirfr.) half stuff
hammerprinter   hammer printer, impact printer
hamret papir   hammer-finished paper
harddisk   hard disk (US)
harmonikafals   accordion fold (US), concertina fold (UK), zigzag fold
harpiks  (naturlig dvs. uden terpentinolie) rosin
harpiks  (kunstharpiks) resin
hasteordre   rush job, rush order
havari  (maskine) breakdown, crash (fx læsehoved ødelægger disk)
helbind   full binding
helbredsrisiko   health hazard
heldækkende   solid (area)
helligdag, skæv  (arb.ret) holidays as distinct from Sundays
hellæderbind   full leather binding
helsag   postcard (or envelope) with printed postage stamp
helsides   full-page
helsidesannonce   full-page advertisement
helsidesoverførsel   full-page transmission
helsidet avisannonce   full-page newspaper advertisement
heltøj  (papirfr.) whole stuff
henlæggelse  (merk.) provision
hente  (gen.) download (overføre data fra en computer til en anden), fetch, import ('import illustrations from other media'), retrieve
hente ind  (edb) download (overføre data fra en computer til en anden), retrieve
hentervalse  (farveværk) ductor roller, ink vibrator, vibrating ink roller, vibrator (roller)
hentning  (edb) retrieval (fx af data/tekst)
hexadecimale tegnfølgere   hexadecimal strings
high-end   high-end (fx imagesætter)
hinanden   each other efter hinanden in line
hindehinde   film
hindeside   emulsion side
hjemmecomputer   home computer, PC, personal computer
hjemmelavet  (gen.) DIY (fork. for 'do-it-yourself'), home-made
hjemsende  (arb.ret) lay-off staff (personale)
hjemsendelse  (arb.ret: midlertidig afskedigelse med henblik på genansættelse) lay-off
hjulspor  (på trykark) tracking (fejl)
hjuludlægning  (rot.) fan delivery, paddle-wheel delivery, spider wheel delivery
hjælpediskette   help diskette, utility disk
hjælpelager  (edb) auxiliary store, backing store, secondary store
hjælpelinier   grid, keylines (fx på tegning)
hjælpemidler   aids
hjælpeprogram  (gen.) service programme
hjælpeprogram  (edb) software utilities (flt.), utility program
hjælpestoffer   ancillary materials
hjælpeudstyr   auxiliary equipment
hjælpeudstyr  (tilbehør) ancillary equipment
hjælpeudstyr  (ekstraudstyr) optional equipment, optionals
hold  (skiftehold) shift
hold  (fx på rotationspresse) crew
holdbarhed   durability, se også lagerholdbarhed, shelf life
holdetid   dwell time (fx bogbinderstempel)
holdfaktor   shift foreman
hollænder  (papirfr.) beater, beating engine
hologram  (2-dimensionalt billede, der virker 3-dimensionalt, optages vha. én laserstråle, der spaltes i to) der spaltes i to) hologram, der virker 3-dimensionalt, optages vha. én laserstråle, (2-dimensionalt billede
hop  (edb) jump
hopordre  (edb) jump instruction
horeunge  (udgangslinie øverst på side eller i spalte) bastard, orphan
hotmelt  (bogb.) hotmelt
hoved  (avis) flag (US), masthead (UK)
hovedaftalen  (arb.ret) the Basic Agreement
hovedartikel   feature article (i blad)
hovedbestanddel  (gen.) main constituent, main ingredient
hovedbestanddel  (trykfarve) the body of the ink
hovedcomputer  (edb) mainframe
hovedkorrektur  (med alle korrektioner) master proof
hovedkort  (edb) motherboard
hovedlinie   headline
hovedredaktør   editor-in-chief
hovedstege  (højtryk) heads
hovedtekst  (dvs. uden titel, indholdsfortegnelse osv.) (dvs. uden titel, indholdsfortegnelse osv.) body of work
hudfarve   flesh colour
hukommelse  (edb) memory, store
hukommelse fuld   memory overflow
hukommelsesmodul   memory module
hul  (gen.) aperture (fx blænde i kamera), eyelet, gap, hole, leak, perforation
hulforstærker  (til arkivhuller eller manillamærke) reinforcement
hulkort   punched card
hullemaskine   punch, puncher, punching machine
hullet   punched (fx ark forsynet med arkivhuller)
hulperforering   hole perforation, pin perforation
hulstansning   hole punching, punching
hulstrimmel   paper tape
hurtigpresse  (højtryk) automatic cylinder press, flat-bed printing press
hurtigtørrende farve   fast-drying ink, quicksetting ink
husholdningsstørrelse   family size (fx servietter)
huskeregel   mnemonics (fx HG9 for Helvetica grotesk 9 punkt)
huskorrektur   first proof, house corrections
husleje  (merk.) rent
husstil  (intern norm for grafisk produktion) house style
hustrykkeri   in-house printshop, in-plant printshop (fx i stort firma)
hvad du ser, er hvad du får  (edb) typografisk korrekt skærmbillede, WYSIWYG (what you see is what you get)
hvid   bright, white
hvidhed  (papir) brightness, whiteness ('with a high whiteness factor')
hvidt i/på sort   reversed, reversed out, white on black
hvilepause  (arb.ret) rest period
hygrometer  (fugtighedsmåler) hygrometer
hylse   core
hæftegaze  (bogb.) gauze, mull
hæfteklamme   staple
hæftemaskine  (håndapparat til kontorbrug) stapler
hæftemaskine  (produktionsmaskine) stichting machine, stitcher
hæftet  (bogb.) paperbound, soft cover
hæftetråd   binding thread, sewing thread
hængebane   overhead conveyor
hængemærke   tag
hængende indrykning  (som i denne ordbog) dropline indentation, flush and hang, hanging indent, reverse indentation
hængende initial   drop initial
hængende tegn   subscript (fx tallet 2 i H2O)
hængetransportør   overhead conveyor
hængsel  (bogb.) hinge
hærde  (farvetørring via stråling) cure
hærde   harden
hærdemiddel   hardening agent
højformat   high size, portrait format, portrait size, upright format
højfrekvenstørring   high-frequency curing (fork. HF), RF drying (RF fork. for radio frequency)
højglansbestrygning  (papirfr.) cast coating
højglanskarton   enamelled cardboard, glossy cardboard
højglanspapir   chromo paper, supercalendered paper
højopløselige data   high resolution data
højopløsnings-TV   high density television (fork. HDTV)
højre side  (ulige sidetal) odd page, recto page (i bog), uneven page
højsæson   peak season
højtryk   letterpress, relief printing
hånd  (henvisningssymbol) fist
håndbog   handbook, manual, reference book
håndgjort bøttepapir   handmade deckle-edge paper
håndgjort papir   hand-made paper, mould-made paper
håndholdt computer   hand-held computer, palmtop computer
håndmatrice  (maskinsats) pi character
håndtag   lever
håndtryk  (edb: første signal mellem to computere) handshake
håndvalse   brayer
håndværk   craft gamle håndværk ancient crafts
hård   hard
hårdt billede   high-contrast image
hårdt sideskift  (etb) forced page break, hard page break
hårfin pasning   hairline register
hårfint register   hairline register
idémand  (reklame) ideas man, visualizer
identifikationsnavn   ID, identifier
igangsætte   commission, put into operation
igangværende produktion   production in progress
ikke-farveægte   fugitive colours
ikke-flygtig   nonvolatile (fx RAM)
ikke-standard format   bastard size
ikon  (symbol på skærm, fx papirkurv = smid væk) fx papirkurv = smid væk) icon, (symbol på skærm
illoyal konkurrence   unfair competition, unfair trade practices
ilægning   feeding (fx papir)
imagesetter  (system til udkørsel af tekst og illustrationer) imagesætter
imiteret pergament   imitation parchment, vellum
imiteret ståltryk   Thermo-print (varemærke), thermoprint
imprægneringsægthed  (trykfarve) wax resistance
impuls   impulse, pulse
impulsgiver   pulse emitter, pulse generator
indbrænding   baking, burning-in, heat-fusing
indbrændingsmiddel  (pladefremstilling) pre-baking solution
indbundet  (bogb.) bound, cased (fx forlagsbind), hardback, hardcover
indbygget lager  (edb) inherent store, resident store
indbygget programmel  (dtp) encapsulated software
indbygningssæt   retrofit kit
inddata   input
indeks  (edb) directory
indekstal  (matematik) index figure
indekstal  (etb) subscript (fx H2O)
indekstegn   index character
inderside   inner page
indfald   drop-in (fx af uønsket databit)
indfalset omslag   gatefolded cover (bog eller tidsskrift)
indfarve   ink
indfarvning  (papir) tinting
indfedte   grease
indføre   feed
indføring  (af papir) feed unit, feeding in, infeed
indføringsanordning   feeder, infeed unit
indgangsordre  (edb) entry command (fx til underprogram)
indgreb  (tandhjul) fx copyright) infringement, interference, mesh komme, (uberettiget indgreb i rettigheder, være i indgreb to mesh
indholdsfortegnelse   table of contents
indhæftning   insetting (fx hæftet reklame i blad)
indhænge  (bogb.) case
indhængningsmaskine  (bogb.) casing-in machine
indikator  (gen.) indicator
indikator  (edb) flag (US)
indirekte   indirect
indirekte bogtryk   letterset
indirekte dybtryk   offset-gravure
indirekte stencil  (serigrafi) fluid film
indirekte styret  (edb) offline
individuel   individual
individuel placering   individual location (fx om annonce)
indkapsling  (af trykmaskine) press enclosure, press hooding
indklæbe  (bogb.) glue-in, tip-in
indklæbet bilag   tip-in, tipped-in supplement
indklæbning  (bogb.) tipping-in
indkode   encode
indkopiere   burn into, copy into, expose into, print into
indkøbschef   chief buyer, head of purchasing, purchasing manager
indkøbshåndbog   buyer's guide
indkøringsmakulatur   set-up waste
indledningsafsnit   rubric (etymologisk: oprindelig trykt i rød farve)
indledningsbogstav   rubric (fx trykt med rød farve)
indledningssider i bog  (smudstitel, titel, tilegnelse, forord, indholdsfortegnelse osv.) forord, front matter (US), indholdsfortegnelse osv.) prelims (UK), (smudstitel, tilegnelse, titel
indlæse  (edb) enter, input, read into
indlæsningsterminal  (edb) data input station
indløbskasse  (papirfr.) stuff box
indramme   box in
indrammet annonce   framed ad (vertisement)
indre lager  (edb) internal store
indretning  (offset) make-ready
indretningsmakulatur   makeready waste, start-up waste, white waste
indrykke  (annonce) insert
indrykke  (linie) indent
indrykket linie   indented line
indrykning  (annonce) indentation, insertion
indrykningslinie   indent line
indskyde   inset, interpose
indstikning   inserting (fx løs reklame i blad)
indstikningsemne   insert
indstikningsmaskine   inserter, inserting machine
indstikningsmodul   plug-in module
indstikskort  (el./edb) plug-in card
indstiksmodul   plug-in module
indstille   adjust, set
indstillelig   adjustable
indstilling   adjustment, setting
indsuge   suck (in)
indsuges  (trykfarve i papir) penetrate
indsugning  (trykfarve i papir) penetration
indsugning  (luft) suction
indsætte  (gen.) insert, put in
indsætte  (dtp) paste
indsættelsespunkt   insertion point
indtaste   key, keyboard, key-in, tap
indtrykning  (etiketter) overprinting (fx prismærkning)
indtrykning  (gen.) imprinting, printing-in
indtrykningsværk  (avisrotation) colour-deck, deck, half-deck
indtrykningsværk   imprinting unit
indtægter   income, proceeds
induktionsmotor   induction motor, squirrel-cage motor
industriel formgiver   industrial designer
industrireklame   business-to-business advertising, industrial advertising
industristandard   defacto standard (fx PostScript), industrial standard
indvalsning   rolling up
information   information
informationsoverførsel   data transfer, data transmission, information transfer
informationssamfundet   the information society, the information-based society
informationssøgningssystem   information retrieval system (fork. IR)
informere   inform
informerende reklame   educational advertising, informative advertising
ingeniør  (gen.) engineer
ingeniør  (civil-, akademi- eller teknikumingeniør) akademi- eller teknikumingeniør) graduate engineer, (civil-
ingeniørgang   pit (fx under rotationspresse)
initial  (forbogstav) initial
ink jet trykning   ink jet printing
installation   installation
installere   install
instruktionsmøde   briefing conference
instrument   instrument, meter
integreret kredsløb   integrated circuit (fork. IC)
intelligent arbejdsstation   intelligent video terminal, intelligent workstation
interaktiv drift  (edb) conversational mode, interactive mode
intern   internal, interoffice (fx memo)
intern information   information to employees
intern ordreseddel   job ticket
intern sælger   order clerk
intern transport   materials handling
interval  (gen.) interval
interval  (regneark) range
interviewer  (markedsundersøgelse) field investigator
inventar   furniture fast og løst inventar fixtures and fittings
investeringsbeløb   initial costs, investment sum
irisblænde   iris diaphragm
iristryk   iridescent printing, rainbow printing, split fountain printing
ISDN-net  (tele) ISDN network (fork. for Integrated Services Digital Network)
iværksætter   entrepreneur
jaggy  (konturforvridning ved elektronisk punktdannelse) jaggies, jaggy
jernklorid   ferric chloride
jernunderlag  (højtryk) iron mount
jobresumé  (opgavespecifikation til designer) design brief
jobskabelse   job creation
jobskabelsesordning   job creation scheme
jobsøgning  (arb.ret) job hunting ('time off for job hunting')
jod-kvartslampe   quartz-iodine lamp
jokertegn  (edb) wild card, wild-card character
jordstation  (antenne med hardware til nedtagning af satellitsignaler) earth station
jugendstil   art nouveau
jukebox  (dtp: lager med flere diske) jukebox
juridisk rådgiver   legal advisor, legal counsel
justerbar   adjustable
justere  (også sats) justify
justeret kodebånd   justified tape
jævn   even jævn farvedækning even (ink) coverage
jævnstrøm   direct current (fork. DC)
kabel   cable
kabelholder   cable retainer
kachere   laminate
kachering   laminating, lamination
kachering  (med papir) lining
kagepapir   lace paper
kalander  (glittemaskine) calender
kalandreringsmetode   glazing technique
kalender   calendar, planner
kalium   potassium
kalkérpapir  (halvgennemsigtigt) tracing paper
kalligrafi   calligraphy
kameravogn  (horisontalkamera) camera trolley
kamfølger   cam follower
kammeratlig hilsen  (i korrespondance mellem fagforeningsfolk) fraternally yours
kamskive   cam (plate)
kamsko   cam follower
kanal   channel (fx på sættemaskine), duct, ducting (fx udluftningssystem)
kant   bezel (fx på instrumentskive), rim
kantaffald   waste edge cuttings (flt.)
kantede parenteser   square brackets
kantgummiering   edge gumming
kantperforering  (handlingen) line hole punching, sprocket hole punching
kantperforering  (resultatet) line holes, sprocket holes
kantskarphed  (repro) character definition, contour definition, definition of outlines, edge definition, image definition, image resolution
kantskære   trim
kantsletning  (fotokopimaskine) edge delete
kantstræk  (papir) long edge ('the paper is causing trouble due to its long edge')
kaolin  (papirfr.) caolin, china clay
kapacitetsdata   performance data
kapacitetsomkostninger   overhead costs, overheads
kapillarfilm  (serigrafi) capillary film
kapitaltilførsel  (merk.) capital injection
kapiteloverskrift   chapter heading
kapitæler   small caps (fork. SC)
karamelpapir   twisting paper
karbontryk  (påtrykke karbonbagside på engangskarbon) carbon printing
karduspapir  (indpakningspapir, ofte brunt) (indpakningspapir, ofte brunt) cartridge paper
karenstid  (arb.ret) qualifying time, waiting period
karmoisinrød   crimson
karton   cardboard
karton  (tynd) paperboard
karton  (2-lags) duplex
karton  (til bøjelige bind) redboard
kartonforstærkning   washer patching (fx på manillamærke)
kartonforstærkningsapparat   patching unit (fx manillamærker)
kartonnagearbejde   carton work
kartonnagefabrik   carton converter
kartonnagefabrik  (æskefabrik) boxmaker
kartonnageindustri   board converting industry
kartotekskort   index card
kaschere   laminate
kaschering   laminating, lamination
kassekredit  (merk.) overdraft facility
kassere   cull, discard, reject, scrap
kassereol  (sætteri) case rack, frame rack
kassette  (tape) cartridge, cassette
kassette  (til bog) slip case
katalog  (gen.) catalogue
katalog  (edb) directory
katalysator   accelerating agent, catalyst
katodestrålerør  (computerskærm) cathode ray tube (fork. CRT)
kegle  (sats) body ('in machine composition type may be cast on a larger body than that of the font ('10 on 12') to obtain an effect of leading between lines')
kemigraf   blockmaker, process engraver
kemigrafi  (klichéfremstilling til højtryk) blockmaking, photoengraving, process engraving, zincography
kemikaliebestandig   chemical resistant
kemisk masse  (papirfr.) chemical wood
kemisk overførte plader  (offset) chemical-transfer plates (i modsætning til fx elektrostatisk overførte trykplader)
kemisk spøgelsestryk   chemical ghosting
kerne   core (i fx papirrulle)
kildeangivelse  (bog) credit line
kildeskat   pay-as-you-earn tax (fork. PAYE)
kile   wedge
kile  (sættemaskine) spaceband
kilerem   V-belt
kileskrift   cuneiform characters
kiosk   newsstand
kladde   first draft, foul copy
kladdepapir, gult   legal notepaper
klammehæftning  (bogb.) wire stapling, wire stitching
klap   flap (fx på smudsomslag)
klapfals   jaw folder
klaptekst  (på smudsomslag) flap copy
klaptekst  (forlagsreklame) blurb
klar   ready
klar til sending/modtagelse  (modem) clear to send (fork. CTS)
klar til tryk   ok for press (US), ready for printing
kleinoffset   duplicator, small offset press
klembrædt  (dtp) clipboard
klemskinne   clamping bar
kliché  (højtryk) block (oftest monteret), engraving, plate (oftest umonteret)
klichéanstalt   process engravers (flt.)
klichécylinder  (højtryk, flexo) flexo) plate cylinder, (højtryk
klichéfremstilling  (højtryk) blockmaking
klichélære  (højtryk) type-high gauge
klikke  (dtp) click (med mus)
klimaanlæg   air-conditioning system
klippe-og-kliste   cut-and-paste
klister   adhesive (oftest syntetisk), glue
klistermærke   sticker
klods  (i farvekasse) bulky item, clump
klokfrekvens  (edb) clock frequency
klone   clone
klopholt   planer
kloppe  (højtryk) plane down
kloppetræ  (højtryk) planer
kloptræ  (højtryk) planer
klub  (fagforeningsklub på arbejdsplads) chapel (specielt for grafiske virksomheder), local union branch
kludepapir  (papirfr.) rag paper
klumme  (sats) column, page, type area
klummesnor   page cord
klummetitel   catchword
klæbe   adhere
klæbefolie   adhesive film
klæbeindbinding   adhesive binding, block binding, perfect binding
klæbekraft   adhesive strength
klæbemiddel   adhesive (ofte syntetisk), glue (ofte animalsk eller vegetabilsk)
klæbende   sticky, tacky
klæbet karton   pasteboard, pasted cardboard
klæbet pap   pasted board (til fx forlagsbind)
knastskive   cam (disk)
knastør   bone-dry
knibe  (sats) close up, kern
knibning   (fotosats, kerning, også) closing-up, også) tracking, (sats
kniv   blade, knife
knivcylinder   web-breaking roller
knivfalsning   knife folding
knudefang  (papirfr.) strainer
knudepunkt  (el.) node
knuser  (fejl i højtryk) batter
knuser  (fejl i offset) smash
knæk   kink (i fx slange)
kobberhud  (dybtryk) copper coating, copper skin
kobberstikker   copperplate engraver
kobberstiksamling  (på museum) print collection, printroom
kobbertryk   copperplate printing
kobberudfældning   copper deposit
koble   connect, couple, hardwire, link, wire
kobling  (dtp) link
kobling   clutch, coupling
kobling  (el.) connection
koblingstavle  (el.) patch panel, plugboard, switching panel
koboltsiccativ   cobalt drier
kode   code
kode  (dtp) code, encode, encrypt, marker
kodelæser   code reader
kodenummer   code number, key number
kodeord  (edb: adgangskode) password
kodespor  (edb) code track
kodet kupon  (reklame) keyed coupon
kolbe   carboy, flask
koldlimsanlæg   cold gluing system
koldnålsgravering  (kunstgrafik) dry point engraving
kollationere  (at optage ark) collate
kollektive afskedigelser  (arb.ret) collective redundancies
kolofon   colophone, colophonium
kolofon  (avis) flag (US)
kolportør   canvasser
kombineret farve/fugteværk   combined inking and damping system, hydrocolor system
kombineret streg- og autokliché  (højtryk) combination plate, combine
kommando  (edb) command
kommission, i  (boghandel) on consignment
kommunikationsbranchen/-industrien   the communications industry
kompatibel   compatible
kompatibilitet   compatibility
kompres sats   close matter, solid matter, solid set type
komprimere   compress
komprimering  (edb) compression (fx af fil)
komprimeringsforhold  (edb) compression ratio (fx 7:1)
kondensator  (el.) capacitor
kondensator  (damp) condenser
konfetti   chad (stanseaffald)
konfigureringsmenu  (dtp) configuration menu, setting menu
konflikt  (arb.ret) conflict, industrial dispute, struggle
konfliktberørt  (arb.ret) affected by industrial dispute
konisk   tapered
konisk tandhjul   bevel gear
konkurs   bankruptcy gå konkurs go bankrupt være konkurs be bankrupt
konkursbehandling, under  (merk.) in receivership
konstruktion   construction, design, structure
konstruktør   design engineer (fx af maskiner)
konsulent  (gen.) adviser, consultant
konsulent  (forlag) reader
konsulent  (ingeniør) consultant engineer
konsulent  (sælger) area sales manager, sales representative, salesman
kontakt   liason (fx mellem organisationer)
kontaktaftryk   contact print tage kontaktaftryk to contact print
kontaktkopi   contact copy, contact print, film duplicate
kontaktkopiere  (foto) contact print
kontaktkopieret   contact printed
kontaktkopiering   printing-down
kontaktperson   contact, contact person
kontaktperson  (reklamebur.) account executive
kontaktzone  (tryk) area of contact
kontorautomatisering   office automation
kontoroffsetmaskine   duplicator, small offset press
kontraordre   countermand
kontrastøgning  (scanner) contrast enhancement, detail enhancement
kontrol   checking
kontrol  (opsyn) supervision
kontrolark   checking sheet, control sheet, inspection sheet, master sheet, proof sheet, test sheet
kontroleksemplar   checking copy
kontrolfelt  (på kontrolstrip) control patch, target
kontrollere  (gen.) check, control
kontrollere  (overvåge) monitor
kontrollere optagning   collate
kontrolliste   check-liste
kontrolpanel   operating panel
kontrolpunkt   checkpoint
kontrolstrip   control bar, control strip
kontrolsætning  (edb) logic statement
kontur   outline
konturskrift   outline type
konusbespænding   tapered cones (til fastgørelse af ruller)
konventionalbod  (merk.) liquidated damages (fx dagbøder)
kop  (gen.) cup
kop  (dybtryk/anilox) cell, ink cell, ink well
kopi   copy
kopi  (på tyndt papir) flimsy
kopi  (computer) clone, look-alike
kopiere  (fotokopi) copy
kopiere  (fotografisk) print, print down
kopiering  (repro, foto) foto) printing down, (repro
kopihinde   light-sensitive coating
kopilag   photocoating
kopimaskine   copier, copier-duplicator, photocopier, plain paper copier (fork. P.P.C.)
kopiramme   copying frame, printing-down frame, vacuum frame
kopiraster  (dybtryk) film copy gravure screen
kopist  (repro) plate frame operator, platemaker
kopunderlag   coaster (fx af flerlags tissuepapir)
korning  (offset) graining
kornraster   grain screen
korrektur  (med mange rettelser) dirty proof, foul proof
korrektur   proof, pull (egl. 'to pull a proof')
korrektur  (ikke ombrudt, spaltekorr.) (ikke ombrudt, page-on-galley proof, slip proof, spaltekorr.) galley proof
korrekturlæser   proof reader, reader
korrekturlæser  (huskorrektur) printer's reader
korrekturmiddel  (offsetplade) deletion fluid
korrekturpresse   galley press, proof press, proofing press
korrekturstift  (film, plade) deletion pen, (film, plade) correction pen
kors  (fodnotetegn) dagger, obelisk
korsbånd   under open cover, wrapper i korsbånd by printed paper post
kort  (landkort) board, business card, chart, index card, map, postal card (US), postcard, season ticket, short (tekst) for kort (teksten fylder for lidt) undermatter
kort sigt, på   short-term
kort tankestreg   en dash
kortfristet gæld  (merk.) current liabilities
kortlægge   map, map out
kortslutningmotor   induction motor, squirrel-cage motor
kortslutningsbøjle  (el.) jumper
kostbar   expensive, high-end (fx reprosystem)
kraft  (el.) power
kraftpapir   kraft paper
krav   demand, requirement
kreativ direktør  (fork. AD)
kreativ direktør  (reklame) art director
kreditor  (merk.) creditor
kreditorer  (regnskabspost) accounts payable (US)
kredsløb  (el.) circuit
krideret papir   art paper, coated paper
kridhvid   chalk-white, dead white
kridt   chalk, crayon, lime
kridtet   chalky (fejl ved trykning)
kritisk klamme   square bracket
kromblå   chrome blue
kromgul   chrome yellow
kronik   feature article (i blad)
krumning  (af bageste ende af ark papir eller offsetplade) tail end hook
krybe   inch, jog
krybehastighed   inching, jog speed, jogging speed
krydsfals   cross fold, right-angle fold (ing)
krydshenvisningsknap  (edb) hot button
krydslinieret   cross-ruled
krydssteg  (blysats) gutter
krympe   shrink
krympefolie   shrink film
krympning  (gen.) shrinkage
krympning  (repro) squeeze
kryptere   encrypt
krænke  (ret) infringe
krænkelse  (ret) infringement
kræve   demand
krøllet  (bogstaver) blackletter, Gothic style
krøllet  (papir) creased, crumpled
krøllet klamme   brace
kuglehovedskrivemaskine   golf-ball typewriter
kugleleje   ball bearing
kulbrinte   hydrocarbon
kunde   client fast kunde regular customer, customer
kundebetjening   after-sales service, customer service
kundeemne   prospect, prospective client, prospective customer
kundekrav   customer requirement
kundekreds   clientele
kundepleje   customer care
kundereklamation   customer complaint
kundeservice   after-sales service
kundetilpasset   customized
kundeunderlag   customer base
kundeønske   customer requirement
kunst  (de skønne kunster) fine art
kunstharpiks   resin, syntetic resin
kunsthåndværk   handicraft
kunstlitografi  (i farver) chromolithography, lithography drawn on stone (evt plate)
kunsttryk   fine-arts print
kunsttrykpapir   art paper
kuponsvar  (annonce) reply coupon
kuponsvar  (effekten) coupon response
kursiv   italic, oblique
kursiv  (elektronisk) pseudo-italic, slanted
kursivere   italicize
kurveskive   cam disc
kuvertering   envelope insertion, enveloping
kuverteringsbureau   letter-shop company
kuvertløs  (forsendelse) self-mailer
kvadrat  (typ. mål) quad (4 cicero)
kvadratmetervægt  (papir) grammage
kvalificeret gæt   guesstimate
kvalitet   grade, quality
kvalitetsbedømmelse   quality assessment
kvalitetskontrol   quality control
kvalitetssikring   quality assurance
kvalitetsstyring   quality management
kvantumsrabat  (merk.) quantity discount
kvartalstidsskrift   quarterly journal
kvartpetit  (typ. mål) six-to-pica (ca. 2 punkt)
kvitteringstegn  (i ASCII) ACK (fork. for 'acknowledgement')
kvældning  (fejl i offset, gummidug svulmer op) bubbling, (fejl i offset, gummidug svulmer op) swelling
kvæstkniv   score cutter
kvæstrand   dot fringe, squeeze fringe
kæbe  (griber) jaw
kædehjul   chain wheel, sprocket wheel
kædepunkter  (repro) chain dots
kædeskriver  (edb) chain printer
kædetræk   chain drive
  (edb) queue
kø-behandling  (edb) queue management
købekontrakt  (merk.) sales contract
købspris  (merk.) cost price
kød  (forside af type) beard
kød  (sider af type) side bearings
kølagring af udskrivning, midlertidig  (edb) spooling
køleaggregat   chilling unit, cooling device
køleaggregat  (større) refrigeration plant
kølemaskine   refrigeration machine
kølemiddel   coolant, cooling agent, refrigerant
køleslange   cooling coil
kølevalse   chill roll
kønrøg   carbon black, lampblack
køretøj   vehicle
kørsel  (edb) run, running
kørselestid  (tid det tager at køre ét oplag) turnaround time
køstyring  (edb) queue control
labour newspapers   A-pressen
labour press   A-pressenlabel label (etiket)
ladningskoblet anordning   charge-coupled device (fork. CCD)
lag   film (fx trykfarve)
lager  (gen.) storage, store, storeroom
lager  (oplagring)
lager, indbygget  (edb) inherent store, resident store
lagerbeholdning  (merk.) inventory (US), stock, stock in trade
lagerbog  (boghandel: lagerføres og optrykkes løbende) available, backlist booklagerføres in stock
lagerbog  (forlag) in print
lagerføring   availability (fx 'see page xx for availability'), stocking
lageroptælling  (merk.) stocktaking
lagersvind   stock shrinkage
lagerveksling  (edb) storage swapping
lagkagediagram   pie chart
lagret program   stored program
lagringstæthed  (edb) density
lak   (kun lak på metal, træ o. lign) lacquer, varnish (at lakere)
lakere   varnish (at lakere)
lakeret karton   varnished board
lakering   coating, overcoating, varnish coating, varnishing
lamineret   laminated
lamineret folie   laminated foil, supported foil
laminering   laminating, lamination
laminering  (med papir) lining
landkort   map
lang   long for lang (tekst fylder for meget) overmatter
lang farve   long ink, low-viscosity ink
lang tankestreg   em-dash, em-rule
langfristet gæld  (merk.) long-term liabilities
langhulsperforering   slot perforation (fx flerlags toiletpapir)
langsidede ruller   slack-edged rolls
langsom   slow
langsom kørsel  (med maskine) inching, jogging
langsomt billedskift  (video) jogging mode
langtidslager  (edb) archieval storage
laser   laser (akronym: light amplification by simulated emission of radiation)
lasergravering  (dybtryk) laser engraving
laserprinter   laser printer
laserstråle   laser beam
lasersætter   imagesetter
latent billede  (foto: eksponeret, endnu ikke fremkaldt billede) endnu ikke fremkaldt billede) latent image, (foto: eksponeret
lavopløselige   low resolution ('low resolution picture images')
lede og fordele arbejdet  (arb.ret) direct and distribute the work
ledebogstav   catch letter (fx i opslagsværk)
ledelse   management
leder  (artikel) editorial, leader, leading article
leder  (på tegnestue, chefdesigner) chefdesigner) art director, (på tegnestue
leder  (chef, direktør) (chef, direktør) manager
lederartikel   editorial over for lederartikel (om annonceplacering) opposite editorial (fork. op.ed.)
ledetekst  (edb) prompt (på skærm)
ledevalse  (rot.) carrier roller, idler roller, web guide roller, web lead roller
ledevalse   guide roller
legering   alloy (fx skriftmetal)
lejet linie  (tele) leased line
lejetap   journal
leksikon   encyclopedia
leporellofals   accordion fold (US), concertina fold (UK), harmonica fold, zigzag fold
let papir   low-grammage paper
let tryk   kiss printing (korrekt trykspænding)
letvægtspapir   featherweight paper, low-grammage paper
levende grafik   animated graphics
levende klummetitel  (foroven) running feet, running foot (er), running head (line), running header, tell-tale (sl.)
levende lager, det  (boghandel) backlist title
leverandør   supplier, vendor
levere   deliver, supply
leveres på paller   be bulk packed on pallets (fork. BPOP), be delivered on pallets
levering   delivery, supply
leveringstid   delivery delay, time of delivery, turnaround
licitation   invitation to tender, tender
ligatur  (dobbeltbogstav) diphthong, ligature
lige paritet  (tele) even parity
lige side  (lige sidetal) verso page
ligeret  (arb.ret) equal opportunity ('an equal opportunity company')
ligge mellem  (fra - til -) range from - to -
liggende  (sats, 4½ cicero) kan gengives som 4.5 pica, (sats, 4½ cicero) der findes ingen ækvivalet
lighedstegn   equal mark, equal sign, sign of equation
likviditetsgrad  (merk.) current ratio
lille oplag   short run
lim   adhesive (ofte syntetisk), cement, glue (ofte organisk), gum, paste, size (papirfr.)
limansmøringsudstyr   adhesive application equipment, glue applicator
limet papir   ATS paper (fork. for 'animal tub sized'), sized paper
limhæftet   adhesive-bound (book)
limhæftning   adhesive binding, block binding, perfect binding, rubber back binding process, unsewn binding
limning  (papirfr.) sizing of paper
limning  (bogb.) gluing
limpensel   glue brush
limpresse  (papirfr.) size press
limværk   glue unit
lineal   ruler
lineoleumstryk   lino print
linie   line fast linie (tele) dedicated line ny linie her break off here, take over (notat på manuskript)
linieantal   line count, lineage, number of lines
liniemål   line-gauge
linienedrykning  (edb) carriage return (ofte vist som ), linefeed
linier/cm   metric screen (fx 60 metric screen = 150 inch screen)
liniere   rule
linieret papir   ruled paper
linier/inch   lines per inch (fork. lpi)
liniesav  (blysats) slug saw
linieskift   carriage return (ofte vist som ), linefeed, word wrap automatisk linieskift (dtp) auto word wrap
linieskriver  (edb) lineprinter
linieslut   end of line (fork. EOL)
linieslut-kommando  (dtp) end-of-line instruction
liniestøbemaskine  (blysats) line casting machine, Ludlow (overskrifter), Monotype (brødtekst)
linietæller  (lup) line counter, screen counter, screen indicator
linieudfyldning   quadding
linolie   linseed oil
linse  (repro) lens
litograf   lithographer
litografi  (kunstreproduktion) lithographic print, lithography
litterær agent   author's agent
liv, ære og velfærd  (arb.ret) life and well-being
log   log, logger
logisk disk  (dtp) shared disk
logisk kopi  (dtp) shared view
logistik   logistics
logo   logo, logotype
lokalavis   regional paper
lokaler   premises
lokalnet  (edb) local area network (fork. LAN)
lokalt netværk  (edb) local area network (fork. LAN)
lokke   punch
lokkeapparat  (hulleapparat) punch, puncher, punching machine
lommefals  (bogb.) buckle fold
lommefalsemaskine  (bogb.) buckle folder
lufte  (papir før pålægning/ilægning) aerate, fan, riffle, ventilate
luftfugtighed   humidity
luftkanal   air duct, ducting (fx til ventilation)
luftpude   air cushion
luftrakel  (dybtryk) air doctor
luftvendestang   air bar, air-cushioned turnbar, air-washed turnbar
lukke   close
lukke ned   close down, shut off
lukkeflig   locking flap
lukket sløjfesystem   closed loop system
luksusudgave   de luxe edition
lumbeck-indbinding   adhesive binding, block binding, perfect binding, rubber back binding process, unsewn binding
lup   linen tester, magnifier, magnifying glass
lus  (edb) bug (fejl i program)
lydbånd   audio tape
lyddæmpning   noise reduction, sound absorption, sound dampening
lydisolering   noise abatement, noise insulation, noise reduction, sound insulation
lydsignal   audible alarm
lydskrift   phonetic lettering
lydspor  (spillefilm) sound track
lykønskningskort   greetings card
lyntrykkeri   instant printer, instant printshop, quick-print shop
lys   light
lys skrift   light typeface
lysbarriere   light barrier (sikkerhedsanordning ved f.eks. skæremaskine)
lysbord  (repro) illuminated table, light table, stripping table, viewer
lysdiode   light emitting diode (fork. LED)
lysfølsom   light-sensitive
lysfølsom hinde   light-sensitive coating, light-sensitive film, photosenitive coating
lysfølsomhed  (gen.) light sensitivity
lysfølsomhed  (film) speed
lysfølsomt papir   light-sensitive paper
lysgardin   light curtain (sikkerhedsanordning ved f.eks. skæremaskine)
lysintensitet   light intensity
lyskabine  (repro) viewing booth
lyskasse  (repro) light box, viewer
lyskopi   blueprint (US), dyeline print, Ozalid copy
lysleder   fibre optics, optical fibre (cable)
lysmåler   light meter, photometer
lyspen   light pen, stylus, wand
lysreklame  (levende, bevægelig) bevægelig) electric spectacular, (levende
lysskilt   electric sign
lysstærkt objektiv   fast lens, high-speed lens
lyssvag   faint
lystryk   collotype
lystrykkopipapir   diazo paper
lystæt   light-proof, light-tight
lysægte  (trykfarve) bleach-resistant, light-fast, non-fading
læderet bogstav   battered letter, broken type
læg  (bogb. 24 blade) quire
lægge af  (blysats) distribute (på valser i farveværk)
længde- og tværskæring   slitting and sheeting
længdefals  (rot.) former fold anden længdefals (rot.) quater fold
længdefals   length fold, lineal fold, longitudinal fold
længderegister   circumferential register, lineal register, longitudinal register
længdeskærer  (rulleskærer) log cutter, reel slitter, slitter, slitter- rewinder, web slitter
længdeskæring   slitting
længdeskæring  (med over- og underkniv) razor blade slitting, shearing
lænke  (dtp) link
lærekontrakt   contract of apprenticeship
lærredsbind   cloth binding, cloth case, cloth cover
lærredspræget  (papir) linen embossed
lærredsstrukturraster  (repro) linen grain screen
læsbarhed   readability
læse revision   read for press, revise
læsehoved   reading head, scanner head
læselager  (edb) ROM (fork. for 'read only memory')
læselig   legible
læseligt manuskript   clear copy
læserundersøgelse  (reklame) reader interest test
løbende annoncering   continuous advertising, ongoing advertising
løbende revision  (merk.) interim audit, preliminary audit
løbende tekst   continuous text
løbeseddel   flysheet
løbsk  (go) haywire (om computer)
løfte fri   lift clear
løftet tegn  (potenstegn, 102 = 100) (potenstegn, superior character, superior letter, 102 = 100) superior figure (kun om tal)
lønarbejde   trade finishing, trade printing, trade typesetting
lønforhandlinger   wage bargaining
lønforskel  (arb.ret) wage differential
lønglidning  (arb.ret) wage drift
lønloft   wage ceiling
lønmodtager  (arb.ret) wage earner
lønningsliste   payroll
lønomkostninger  (arb.ret) labour costs
lønomkostninger  (merk.) wage costs
lønsom   profitable (profit har ingen negative overtoner på engelsk)
lønsomhed   cost-effectiveness, cost-efficiency, profitability
lønsomt   cost effective
løs   loose
løs bagkant   ranged left
løsblad  (fx katalog) flt. loose-leaves, loose-leaf
løst overslag   guesstimate
løst tilknyttet forlagskonsulent   occasional reader
låseventil   latch valve (fx 'core shaft latch valve')
magasin  (beholder) bin (sorteringsrum)
magasin  (blad) magazine
magasinfals  (rot.) quarter fold
magentaraster   magenta halftone screen, vignetted contact screen
mager  (skrift) light typeface, lightface
mager skrift   light typeface
magnetbåndsenhed   magnetic tape unit
magnetisk læsning   magnetic ink character recognition (fork. MICR)magnetisk tegngenkendelse magnetic ink character recognition (fork. MICR)
magnetkortlæser   magnetic card swipe
mainframe  (edb) mainframe
majuskel   capital letter, majuscle
majuskler   capitals (fork. caps), upper-case letters
makulatur   makeover (US), misprint, spoilage, spoils, spoilt copies (eksemplarer), wastage, waste
makulaturark   reject sheets (flt.)
makulatureksemplar   spoilt copy
makulaturprocent   waste percentage
makulere   destroy, shred
makuleringsmaskine   shredder
manchet  (indledningsafsnit til artikel) lead
manchet  (maskinteknisk, valse) (maskinteknisk, valse) sleeve
mangeludbedring   guarantee, warranty
manillakarton   Manilla carton, shipping tag, tag, tag board
manual  (håndbog) handbook, manual, reference book
manuskript følger  (manuscript) come (fork. t.c./TC)
manuskriptbearbejdning   copy styling
manuskriptberegning   calculation of volume, cast-off, character count, copyfit calculation, copyfitting
manuskriptholder   copyholder
mappe  (gen.) briefcase
mappe  (omslag) folder, portfolio
mappe  (chartek) file, kit (fx press kit)
mappe  (ringbind) binder
mappecomputer   lap-held computer (egl. 'holdt i skødet'), lap-top computer
margen   margin lige højre margen (løs venstrekant) flush right, ranged right lige venstre margin (løs højremargen) ranged left
margenforskydning  (fotokopimaskine) margin shift
margennote   marginal note, shoulder-note, side-note
markeringsaflæsning   mark scanning, mark sensing
markør  (på skærm) cursor
maske  (repro) mask, overlay
maske  (edb) mask
masketal   mesh count (fx serigrafidug)
masketæthed   mesh count (fx antal masker pr. cm)
maskinbestrøget papir   blade-coated paper, machine-coated paper
maskine   machine
maskinel  (edb) hardware
maskiner og inventar  (merk.) machinery and equipment
maskinfabrik   engineering works, machine manufacturer, machinery maker
maskinfundament   press foundation
maskinfærdigt papir   machine-finished paper (fork. MF), mill- finished paper
maskinglittet papir   machine-glazed paper (fork. MG)
maskinhavari   breakdown (of machine)
maskinindkapsling   machine enclosure, machine hooding
maskinkapacitet   machine capacity, machine output
maskinkonstruktion   machine design
maskinlimet papir   engine-sized paper (fork. ES), machine-sized paper (fork. MS)
maskinlæsbar form   machine-readable form
maskinoversættelse   machine translation (fork. MT)
maskinpark   machinery and equipment
maskinproducent   machine maker, machine manufacturer
maskinrevision  (godkendelse af tryk) hot-metal composition, linos, mechanical typesetting, press proof, press revision maskinsats (bly) machine composition, slug composition
maskinskrevet manuskript   typescript
maskinsprog  (edb) computer language, machine language
maskinstativ   machine frame
maskinstop   breakdown (of machine), stoppage
maskinsætter   machine compositor, machine typesetter
maskintakt   machine cycle
maskinteknik   mechanical engineering
maskinteknisk   engineering
maskinuafhængig  (edb) device independent, hardware-independent
masselager   mass storage
masseoplag   mass circulation
massivpap   solid board
mat kunsttrykpapir   matt art paper
mat satineret trykpapir   English finish
matchprint  (repro) Matchprint (produktnavn)
materieeksemplar  (bogb.) folded and collected copy (fork. f&c copy), folded and gathered sheets (fork. f&g = falset og optaget)
matrice  (støbeform) die, matrix, mould
matrice  (stereotypi) electro master, flong, mat
matricepap  (stereotypi) flong, matrix board
matrixprinter   matrix printer, pin printer
matskive  (repro) focusing screen, ground glass screen
medarbejder   employee, staff, staff member
medarbejderaktier   employee stock (US), staff shares (UK)
medforfatter   co-author, joint author
medie   se medium
medium  (informationsbærer, fx magnetbånd, diskette) diskette) medium (på engelsk anvendes hyppigt flertalsformen media), fx magnetbånd, (informationsbærer
mediæval antikva   non- lining figures, old style (fork. O.S.), old-style figures
medlemsbog  (arb.ret) trade union card
medløbende rakel   positive doctor blade
medløbende valse   idler roller, idling roller
medredaktør   co-editor
mekanisk   mechanical
mekanisk styring   mechanical control
meleret  (fejl ved trykning) mottled
meleret  (papirkvalitet) mottled
mellemark  (tilretning i højtryk) interlay
mellemcifre   gap digits
mellemfilm   intermediate film
mellemhandler  (gen.) der også leverer tryksager) broker, middleman, (papirfirma
mellemkopi   intermediate copy
mellemlager  (edb) buffer memory, buffer storage, intermediate storage
mellemlederniveau   junior management level, middle management level
mellemliggende gummidugscylinder   intermediate rubber cylinder
mellemlæg  (til forhindring af afsmitning) interleaf, interleaves, slip sheet
mellemlæg  (handlingen) interleaving, set-off sheet
mellemring   spacer ring
mellemrubrik   subhead (fork. s.h.), sub-heading
mellemrum  (gen.) gap, space
mellemrum  (lille) interstices (fx mellem trådene i en serigrafisk dug)
mellemrumstangent   space bar
mellemslag  (afstand mellem spalter) column gutter
mellemstort oplag   medium-length run
mellemstort trykkeri   medium-sized printing house
mellemstykke   spacer
mellemtonekorrektion   midtone colour correction
mellemtoner   intermediate tones (flt.)
mellemvalse   intermediate roller
menu   menu
menubjælke  (dtp) menu bar
menustyret   menu-controlled, menu-driven
merleverance   overrun, overs (ekstra eksemplarer leveret)
merpris  (merk.) additional charge
merværdiomsætningsafgift   value added tax, VAT
messe   trade fair, trade show
mest moderne teknik   state-of-the-art technology
metalliseret   metalized (fx papir)
metalvæv  (serigrafi) metal gauze, metal mesh
metode   method, technique
midteropslag   centre spread (fx annonce over midteropslag)
mikrobølget  (bølgepap) E-flute
mikrometerskrue   callipers (flt.)
Miljøankenævnet  (DK) Environmental Appeal Board
miljøbeskyttelse   environmental protection, pollution control
miljøbeskyttelseslovgivning   legislation on environmental protection
miljøbevidst   environmentally concerned, environment-conscious
miljøfarligt affald   environmentally hazardous refuse
miljøforanstaltning   environmental measure
miljøforbedring   enhancement of the environment, environmental improvement, improvement of the environment
miljøforurening   environmental pollution
miljøgodkendelse   environmental approval
miljøkvalitetskrav   environmental quality requirements, environmental quality standards
miljølovgivning   environmental legislation
miljømæssigt forsvarligt   environmentally secure, environmentally sound
miljøneutral   environmentally neutral
miljørigtig   environmentally acceptable, environmentally compatible miljøvenlig non-polluting, environmentally friendly, environmentally sound, environment-friendly, non-offensive, pollution-free
Miljøstyrelsen  (DK) The National Agency of Environmental Protection
miljøtilladelse   environmental permit
milliard   billion (1000 millioner)
millimeterpapir   graph paper, scale paper, squared paper
millimeterpris  (annoncer) millimetre rate
miloriblå   iron blue
mini-layout   thumbnail, thumbnail sketch
minuskel   lower-case letter, minuscule, small letter
minuttrykkeri   instant printer
mispasning   mis-register, off register, out of register
misregister   mis-register
misvisende betegnelse   misnomer
M/K  (arb.ret) equal opportunity ('our company is an equal opportunity employer'), male/female
modeblad   fashion magazine
modejournal   fashion magazine, fashion paper
modem   modem (egl. modulator/demodulator)
moderne   modern
moderne, mest   state-of-the-art
moderniseret   retro-fitted (fx maskine)
modernisering   upgrading (ombygge fx maskine til ny standard)
moderselskab  (merk.) parent company
modetegner   fashion artist
modløbende rakel   negative doctor blade, reverse angle doctor blade
modsat betjeningsside  (rot.) drive side
modstand  (gen.) resistance
modstand  (el.) resistor
modtage-enhed  (repro) writer
modtagerside  (tele) receiving side
modtryk   back pressure, counter pressure
modtrykcylinder  (offset) impression cylinder
modtrykcylinder, hærdet   anvil roller (fx i stanseværk)
modulopbygget   modular (design)
modus   mode
molettérmaskine  (dybtryk) die-transferring machine
moms   value added tax (fork. VAT)
monokrom   monochrome (fx skærm)
montage  (original) assemblage, assembled negative, assembly, flat artwork, mechanical, montage, paste-up, stripped-in negative (s)
montage  (arbejde) stripping, stripping operation
montage  (på maskinfabrik) assembly
montage  (maskine) installation
montageafdeling  (fotosætteri) make-up department, stripping department
montageafdeling  (maskinfabrik) assembly hall
montagebord  (repro) illuminated table, paste-up table, stripping table
montere  (maskine) assemble, erect, install
montere  (repro) anchor, dry mount, strip-in
monteringstid   strip time, stripping time
montør  (af maskiner) fitter, service engineer
montør  (repro) paste-up girl, paste-up man, stripper
motiv   design, motif
motorkonsol   motor bracket
motorskab   starter-contactor (motorsikring)
multitasking  (edb) multitasking
mumletekst  (dtp) greeking
mundtlig aftale  (gen.) verbal agreement
mundtlig aftale  (arb.ret) simple contract
mus  (dtp) mouse, puck
my   micrometre (SI-enhed), micron
mængderabat   quantity discount
mærke  (gen.) mark
mærke  (underskrift) initials (fx ved godkendelse), signature
mærke  (kontrolmærke) check
mærkevare   branded goods, proprietary product
møde   conference lede et møde to chair a meeting, meeting, preside over a meeting
mødereferat  (merk.) minutes from a meeting
mønsterbeskyttelse   protection of a (registered) design
mønstervalse   design roller (fx tapettryk)
møntautomat   vending machine (fx kaffeautomat)
mørkekammer   darkroom
mørkekammerlys   darkroom lighting, darkroom safelight, darkroom safety lighting
måleapparat   gauge, measuring instrument, meter
måleinstrument   meter, metering instrument
målering  (på tryk- og modtrykcylinder) bearer, bearer ring
målestoksændringer  (repro) resizing, size changes
måleudstyr   metering equipment
målfast  (reproduktion) true to scale (fork. tts)
målrettet reklame   targeted advertising
målsystem   measuring system
målsætning   objective
månedsblad   monthly
månedsløn  (arb.ret) monthly salary
nanosekund   nanosecond (en milliardedel af et sekund)
nathold   night shift
natrium   sodium
natriumdamplampe  (repro) sodium vapour lamp
natriumsulfid  (papirfr.) sodium sulphide
natriumsulfit  (papirfr.) sodium sulphite
naturalier, betaling i  (merk.) payment in kind
naturfarvet karton   natural-coloured board, unbleached board
naturlig størrelse   actual size, same size (fork. s/s), 1:1 gengive i naturlig størrelse to reproduce in actual scale
naturlig tørring   evaporative drying (ved fordampning)
naturtro gengivelse   faithful reproduction, reproduction fidelity, true rendering
nedblænding   stopping down
nede  (edb) down (ude af funktion)
nedforografere   scale down
nedfotografering   photographic reduction, scaling down
nedlukning   closing down, shutoff
nedrykket tegn   index character, inferior character, subscript (fx H2O)
nedrykning  (sats) dropped head, head white
nedsat arbejdstempo  (arb.ret) go-slow
nedsat arbejdstid  (arb.ret) reduced working hours, short-time working
nedstablingsmaskine   depalletizer
nedsætte   mark down, reduce nedsætte prisen to reduce the price
nedtrykning   depression (fx i gummidug)
negativ rakel  (dybtryk/flexo) negative doctor blade, reverse angle doctor blade
negativ skrift   reverse characters (flt.), reverse lettering, reverse type
negativ skrift  (på skærm) reverse characters (flt.), reverse lettering, reverse type, reverse video, reverse video characters
negativt billede   reversed image
neger  (skribent, der skriver i andres navn) der skriver i andres navn) ghost writer, (skribent
neglefast   scratch-resistant
net  (kommunikation) network
net  (trådnet) mesh
net  (opstregning/moduler til layout) grid
netagtigt   grid-like
netledning   power cord, power flex
netto reklameomkostninger  (synlige omkostninger) above-the-line advertising costs
nettofortjeneste  (merk.) net earning (s), net profit (s)
nettooplag   paid net circulation
nettooplag  (reklamefinansieret publikation, gratis for modtager) gratis for modtager) controlled net circulation, (reklamefinansieret publikation
nettoresultat  (merk.) net earning (s), net profit (s)
netværk  (gen/edb) network (fx Ethernet)
netværkskort   LAN adapter board
nikkelhæftning  (bogb.) wire stapling, wire stitching
nikkelovertræk   nickel face (fx kliché)
nip   nip (berøringslinie fx mellem to valser eller cylindre)
nodelinier   staff lines
nodepapir  (ruled) music paper
noder   sheet music
nodesætter   music compositor
nodesætter  (maskine) melograph
nodetryk   music printing
nonsenstotal  (edb) hash value
normalløn  (arb.ret) standard wage
normalt tastatur   qwerty keyboard
notgang   keyway
nuance   shade
nulmodem   null modem (forbinder to computere via RS-232 udgang)
nulpunktsomsætning  (merk.) break-even point
nummeratør   numbering box, numbering machine, numbering unit
nummerorden, i   consecutively, in numerical order
nummertegn  (#) hash mark
ny   new
nyeste   newest, state-of-the-art
nyeste og mest moderne teknik   state-of-the-art technology
nyhed  (nyheder) news
nyhed  (enkelt) news item
nyhed  (nyt produkt) novelty
nyhed  (journalistik, nyhed, der 'bærer' en pressemeddelelse) der 'bærer' en pressemeddelelse) newspeg, (journalistik, nyhed
nyhedsbrev   newsletter
nyhedsoplæser  (TV) newscaster
nymalet   freshly painted
nyt afsnit  (sats) new paragraph
nytteværdiberegning  (merk.) cost-benefit analysis
nærbillede   close-up
næste   next se næste side see overleaf
nødstop   emergency stop
nøgle  (også edb) key, spanner, wrench
nøgleord   keyword
nøgletal  (merk.) ratio (s)
nål  (scanner) stylus
objektiv  (repro) lens
objektivets viserarm  (repro) diaphragm setting arm
objektivfejl   lens defect
objektivrevolver   lens turret
objektivslæde  (repro) sliding lens holder
offentlig   public
offentlige mening, den   the public opinion
offentlige telefonnet, det   the public switched telephone network (fork. PSTN)
offentligheden   the public
offentligt bibliotek   public library
offset   litho, lithography, offset, offset lithography
offsetmontage   lith stripping, offset stripping
offsetpapir   litho paper, offset paper
offsettryk   offset lithography, offset printing
offsettrykker   lithographic printer
og-tegn  (&) ampersand
oliebadssmøring   oil bath lubrication
olietryk  (trykteknik) oleography
olietryk  (teknisk) oil pressure
omarbejde  (gen.) redo, redraft, remake, revise
ombrudt korrektur   page proof, paged proof
ombryde  (i sider) make-up (into pages)
ombryder  (sats) maker-up, stone hand
ombrydning  (bly) making up, upmaking
ombrydning  (dtp/fotosats) pagination
ombygget   rebuilt, retro-fitted (fx maskine)
omdrejningstal   number of revolutions, number of revs
omfang  (fysisk) circumference
omfang  (sideantal) total number of pages
omfang  (skala, fx sværtning, raster osv) fx sværtning, raster osv) range, (skala
omfangsberegning   character count, copyfit calculation, copyfitting, estimate of volume
omfangsbog   dummy (prøvebog)
omfangsregister   circumferential register
omfangsregister  (rot.) length register
omgive   surround
omgivende temperatur   ambient temperature
omkostninger  (merk.) costs, expenses faste omkostninger (merk.) overheads
omkostningskrævende   cost-intensive
omkostningsniveau  (merk.) cost level
omkostningstung  (merk.) cost-intensive
omlyd   German accent (tysk fx ü), umlaut
omløbende  (sats) overrunning
omløbskopimaskine  (dybtryk) all-around copying machine
omløbsvalse   bypass roller
omredigere   re-edit
omrullemaskine   re-reeler
omscanning   rescanning
omskole  (arb.ret) retrain
omskoling  (faglig) vocational retraining
omskoling  (arb.ret) re-education, retraining
omslag  (gen.) cover indfalset omslag gatefolded cover (bog eller tidsskrift)
omslag  (smudsomslag) jacket, wrapper
omslag  (kuvert) envelope
omslagsbog   softcover book
omslagspapir  (bogb.) cover paper
omstilling  (gen.) switch-over
omstilling  (til ny trykopgave) change-over (fx af maskine)
omstyrbart satellittrykværk  (rot.) reversible satellite printing unit
omsætningsafgift   sales tax (US)
omsætningsaktiver  (merk.) current assets, quick assets
omsættelige værdipapirer  (merk.) marketable securities
omvendefilm   reversal film
omvendt rakel  (dybtryk, flexo) (dybtryk, flexo) reverse angle doctor blade
online skrifter  (dtp) fonts in direct access, online fonts, online typefaces
opbygning   composition, format, structure
opdatere   retrofit (fx maskine med nyere udstyr), udate, upgrade
opdateringsfrekvens  (skærm) refresh rate
opdelt skærm   split screen
operatør   operator
opfordring  (edb) prompt (på skærm)
opfordringstegn  (edb) prompt (på skærm)
opfriske  (edb) refresh (computerskærm)
opfølgningsbrev  (reklame) follow-up letter
opgave   assignment, job, task
opgave  (etb) dokument
opgaveresumé   design brief (til grafiker)
opgavespecifikation   design brief (til grafiker)
ophavsret   copyright
ophøje   raise
ophøjet farvehinde   raised ink film (fx serigrafi)
ophøjet overflade  (højtryk) relief surface
opinionsundersøgelse  (reklame) opinion poll
opkaldsaccept  (tele) connection acceptance
opkaldslinie  (tele) dial-up line
opklæbe  (bogb.) mount
opklæbe  (plakater) post, stick
opkoblet, fast  (tele) point-to-point (fx telephone circuit)
opkoblingstid   dial-up time
oplagets størrelse   the length of the run
oplagspapir   job paper
oplagsstørrelse  (avis) circulation
oplagsstørrelse   length of run, print volume
opløsning   resolution (fx skærmbillede)
opløsningsevne   resolving power
opløsningsmiddel   solvent
opløsningsmiddelbaseret   solvent based (fx ink)
opløsningsmiddeldampe   solvent fumes
opløsningsmiddelægthed  (trykfarve) alkali resistance, solvent resistance
opmand  (arb.ret) arbitrator
oppakning   dressing (cylinder dressing)
oprette  (dtp) create
oprettelig fejl  (edb) recoverable error
oprivningsstyrke   pick resistance
oprulle   rewind
opruller  (rot.) rewinder
oprullestativ  (rot.) rewind stand
oprulning   rewinding
oprykket tegn   superior character, superscript
opsamlingsbakke   catch tray (fx til olie under maskine), collection tray
opslag  (bog/brochure) spread
opslag  (to sider over for hinanden) opening
opslag  (meddelelse) bulletin
opslag  (i tabel, ordbog o.lign.) (i tabel, ordbog o.lign.) lookup
opslagsbog   reference book
opslagstabel  (edb) lookup table
opslagstavle   bulletin board, notice board
opslagsværk  (håndbog) reference book
opspænde  (fx trykplade, gummidug o.lign.) (fx trykplade, gummidug o.lign.) to clamp, lock, mount
opstart  (gen.) starting up
opstart  (edb) boot, booting
opstartprogram  (edb) boot program, bootstrap loader
opstart-protokol  (edb) boot protocol
opstart-test  (automatisk) selftest
opstart-test  (edb) power-on test
opstilling   erection (fx af maskine), installation
opstregning   grid (fx layoutark)
opstøde   jog up, knock up
opstødemaskine   jogger, jogging machine
opstødning   jogging
opsvejse   fabricate
optage  (bogb.) collate, gather, pick-up
optagelse   pick-up (fx vand)
optagelsesmateriale  (foto) negative material
optagemaskine   collator, gatherer
optagning  (bogb.) collating, gathering
optisk disk   optical disk
optisk læser   OCR reader (fork. for Optical Character Recognition)
optisk læsning   OCR (fork. for Optical Character Recognition)
optisk skriftlæser   optical character scanner
optælle lager  (merk.) take stock
optørringsevne  (trykfarve) drying capacity
ordafstand   interword spacing
ordantal   word count
ordbog   dictionary
ordbog  (dtp) speller, wordlexicon
ordbrydning   hyphenation, word break
orddeling   hyphenation, word break, word division
orddelingsprogram   hyphenation program
ordinær  (skrift) medium
ordinær generalforsamling  (merk.) annual general meeting (fork. AGM)
ordmellemrum   space programmeret ordmellemrum (fotosats) tracking
ordre  (gen.) order
ordre  (edb) instruction
ordreformular   order form
ordrepose   docket, job bag
organisationstvang, virksomhed med   closed shop (alle skal være fagforeningsmedlemmer)
orientering  (gen, fx instruktion) fx instruktion) briefing, (gen, information
orientering  (mht retning) orientation (fx tværformat)
original   artwork (fork. A/W), master copy, original copy, printer's copy
original med raster   screened artwork
originalbord  (repro) copyboard
originalfremstilling  (repro) origination
originalholder  (repro) copy holder
originaludstyrsproducent   original equipment manufacturer (fork. OEM)
ornament  (sats/dtp) dingbat, ornament, printer's flower
ornamenteret bogstav   fancy type, ornamented type, swash type
over- og underknive  (rot.) male and female cutters, top and bottom cutters
overarbejde  (arb.ret) overtime work
overbygning  (rotationspresse) superstructure
overeksponeret billede  (bevidst) highkey picture, overexposed picture
overenskomst  (arb.ret) agreement
overenskomstbrud  (arb.ret) breach of agreement
overenskomstforslag  (arb.ret) draft agreement
overfaktor   super (sl), superintendent (sl. super)
overfladebehandling   finish (fx papir), surface preparation, surface treatment
overføringsbillede   decal, decalcomania
overføringshastighed  (tele) bit rate, transmission rate, transmission speed
overføringsvalse   transfer roller
overholde leveringstiden   meet the delivery date
overhæng  (sats) kern (fx 'f' i visse skrifter)
overkniv   male cutter, top cutter
overlagte billeder  (repro) superimposed images
overlappende baneklæbning   overlapping web splicing
overlejre  (lægge to negativer over hinanden) superimpose
overliggende farvekniv   overshot ink duct blade
overlægger   tracing guide (layout)
overside  (gen.) top side
overside  (papir) felt side
overskud  (gen.) surplus
overskud  (i oplag) overplus, overs (ekstra eksemplarer leveret)
overskud  (merk.) profit
overskudsdeling  (arb.ret) profit sharing
overskudshenlæggelse  (merk.) retained earnings
oversætte   translate
oversættelse   localization, translation
oversætter   translator (skriftlige oversættelse)
oversætter  (edb) compiler
oversætterprogram  (edb) driver (fra computer til fotosætter)
overtrukket bind   drawn-on cover
overtryk  (teknisk) positive air pressure
overtryk  (trykteknisk) overprint
overtrykker  (repro) transferrer
overtrykslak   overprint varnish
overvåge   monitor, supervise
overvågning   monitoring
PACB   PABX se automatisk omstillingsanlæg
paginere   paginate
paginering   page numbering
paketsats   running-on matter
pakke   parcel
pakke  (stor) package
pakke  (lille) pack
pakke  (datafil) packet
pakkekobling  (tele) packet switching
pakkemaskine  (gen.) packaging machine
pakkemaskine  (folie- eller papiromslag) wrapping machine
pakkeri  (gen.) packaging area
pakkeri  (avis) mailing room, mailroom
palletiseringsmaskine   palletizer
panoramaopslag   centre spead, double-page spread, two-page spread (dobbeltside)
pantograf   pantograph
Pantone  (referencesystem for farvenuancer) Pantone (varemærke) matching system (fork. PMS)
papbind, i   in boards
papbog  (til småbørn) board book
papir  (avis) newsprint
papir  (gen.) paper (fx ved kongres)
papir  (kontor) stationery
papir  (trykbærer) stock
papiraffald   waste paper
papirbakke   in-tray, out-tray, paper tray
papirbane  (rot.) paper web, web
papirblokering   paper jam
papirbord   horse, paper bench
papirboremaskine   paper drilling machine
papirbrudsdetektor   paper break detector
papirbærepose   paper bag, paper carrier
papirfabrik   paper maker, paper mill
papirfarvebillede   colour print
papirforbrug   paper consumption
papirformat   paper size
papirfremstilling   paper making, paper manufacture
papirgang  (rot.) web lead, web travel
papirhåndklædepapir   towelling crepe paper
papirkurv  (gen.) wastepaper basket
papirkurv  (dtp) waste basket
papirkurv  (Macintosh) thrash
papirlager   paper store
papirlære  (tykkelsesmåler) paper thickness gauge
papirlære  (gen.) paper science
papirmagasin   paper supply (fx kopimaskine)
papirmakuleringsmaskine   shredder
papirprøvning   paper testing
papirrulle   paper roll
papirrulle  (egl. smal) paper reel
papirskæremaskine   guillotine, paper cutting machine
papirstop   paper jam (fx i kopimaskine el. printer)
papirstreng  (rot.) paper web, ribbon, web
papirstræk  (papir) fan out (giver mispasning pga. ændring mellem to trykgange eller trykværker)
papirstøv   fluff, fuzz, lint, paper dust
papirstøvning   fluffing, linting
papirstøvsudsugning   paper dust extraction
papirtransport  (rot.) paper feed
papirvarer  (gen.) paper products
papirvarer  (kontorartikler, skrivepapir m.v.) (kontorartikler, skrivepapir m.v.) stationery
papkerne   cardboard core (til af- eller oprulning)
papmache   papier-mâché
paragraf  (i lov) section
paragraf  (gen.) paragraph
paragraf  (i kontrakt) article, clause
parallelfalsning   parallel folding
parameter   parameter
parfumeret trykfarve   perfumed ink, scented ink
pariserblå   iron blue, Paris blue
paritetisk udvalg  (arb.ret) joint committee
paritetsbit  (tele) parity bit
parsnoet tilslutning  (el.) twisted-pair connection
pasform   key forme (sort i 4-farvetryk)
paskryds   crosshair mark, register cross
pasmærke   register mark
pasning   register
pasord   password
passerkryds   crosshair mark, register cross
passtifter   register pins (flt.)
pasta   paste
patentanmeldt   patent pending
patrice   embossing die, male die
pause  (arb.ret) break (fx tea break)
peaking  (scanner) peaking, unsharp masking (fork. USM)
pegepind  (gen.) pointer
pegepind  (dtp) pointer
pendelmærke  (rot.) dancer roll mark
pengeseddel   bank note
pengeseddelpapir   bank note paper
pengestrøm  (merk.) cash flow
pensel   brush
perforator   perforating machine, perforator
perforer- og hulstanseværk   perforator and punch unit
perforerhjul   perforating wheel
perforeringsanordning   perforating device, perforating tool, perforating unit
perforerkam   perforating comb
perforernål   perforating pin (til hulperforering)
perforerstreg   perfo rule (til stregperforering), perforating rule
pergament   parchment (ægte), vellum (både ægte og imiteret)
pergamentpapir   vellum (både ægte og imiteret)
pergamynpapir   glassine paper
pergamynvindue  (konvolut) parchment window
periode   period
periode  (el.) cycle
periode  (valgperiode) term (fx formands) periodisk revision interim audit
periodika  (tidsskrifter) periodicals
perle  (trykfarve, højtryk/offset) højtryk/offset) pearl, (trykfarve
perle  (dybtryk) marble (fejl), mottle
perlegrå   pearl grey
personale  (arb.ret) personnel, staff, staffers
personaleblad   in-house magazine
personalechef  (merk.) personnel manager
personaleomkostninger   personnel costs
personnummer   personal identification number (fork. PIN)
petit  (sats) brevier (omtrent)
petitannonce   small ad
petroleum   kerosene (US), paraffin oil, parrafin (UK)
pH-stabilisator   pH value stabilizer
pH-værdi   pH value
pica   pica (skriftgrad svarer omtr. til cicero/12 punkt)
piggy-back etiket  (etiket med fx brugsanvisning indlamineret) piggy-back label
pigment  (trykfarve) pigment rødt pigment red pigment, red lake C
pigmentdiapositiv  (dybtryk) carbon diapositiv
pigmentpapir  (dybtryk) carbon paper, carbon tissue, pigment paper
piktogram   ideogram, pictogram
piletast   arrow key
piling  (ansamling af pigment eller coating på gummidug, plade eller valser) (ansamling af pigment eller coating på gummidug, plade eller valser) piling
piling-spøgelsestryk   piling ghosting (fejl i dug-mod-dug rulleoffset)
pilmarkør  (Windows) pointer
pimpsten   pumice stone
pincet  (sætters værktøj) tweezers
piratkopi  (edb) pirated copy, unauthorized copy
pirattryk   pirate reprint
piratudgave   pirated edition
pixelomfangsberegner   raster image processor, RIP
pixelopløsning   pixelization
pjece   booklet, pamphlet
placere   position
placering   positioning
plade  (offset) plate (oftest umonteret)
pladebagkant   rear edge of plate
pladecylinder  (offset) plate cylinder
pladefremstilling  (trykplade) platemaking
pladefremstilling  (fabrik) plate production
pladepræservering  (offset) gumming
pladereol   plate rack
pladesaks   plate cutter, plate shears
pladeskinne   clamp bar
pladeslid   plate wear
pladeslynge  (pladefremst.) horizontal whirler, plate whirler
plads, på   in position
pladsbehov   space requirements (flt.)
plagiat  (computer) clone, look-alike
plagiat   imitation, plagiarism
plakat   poster
plakat i halvformat   double crown poster (50 x 70 cm)
plakatfarve   poster ink, poster paint
plakatkunstner   poster artist
plakatplads   billboard (US), poster site, signboard
plakatsøjle   poster pillar
plakattegning   poster design
plan   flat ligge plant (papir) to lie flat
planche  (på udstilling) display panel
planche  (indklæbet i bog) plate (oftest umonteret)
planfilm   sheet film
planhed  (papir, film) film) flatness, (papir
plankeværk   hoarding (fx til plakatopklæbning)
planlægge  (overveje) consider, contemplate
planlægge   plan
plano   flat
plano ark   broadsheet, flat sheet
planoark   broadside sheet, flat sheet, whole sheet
planografisk tryk   planographic printing (fx offset)
planscanner   flat-bed scanner
planteolie   vegetable oil
plast   plastic material, plastics, syntetic material
plastbelagt fotopapir   resin coated photographic paper (fork. RC)
plastfolie   plastic film
plastificeringsmiddel   plasticizer
plastlaminat   Melamine (varemærke), plastic laminate
plastlaminering   film lamination
plet  (afvigende farve) patch
plet  (lille) spot
plet  (fx snavs) stain
plet  (udtværet) smear
plet  (fejl i fx film) blemish
plexiglas   Perspex (varemærke)
pligtaflevering til bibliotek   copyright deposit
plombering   security sealing
plotter   plotter
plovfals  (rot.) plow folder
plukning   se picking
polering   burnishing, polishing
polypropylen   polypropylene
polyuretan   polyurethane
polyvinylalkohol   polyvinyl alcohol (fork. PVA)
polyvinylklorid   polyvinyl chloride (fork. PVC)
polyætylen   polyethylene, polythene (fork. PE)
port   gate (ofte flt. gates)
port  (i computer) port
portfals  (bogb.) gate fold
porto   postage
Porto betalt   Freepost (eng. system)
pose   bag, flad) sachet, (lille, pouch
posefyldemaskine   bag filler, bag filling machine, bagger
posemaskine   bag-making machine
positiv   positive
positiv rakel  (dybtryk/flexo) conventional doctor blade, positive doctor blade
postkort   postal card (US), postcard (UK)
postliste   mailing list
postnummer   post code (UK), zip code (US)
postordrekatalog   mail-order catalogue
potenstegn   superior character, superior figure, superior numeral
potentiel forbruger   prospective consumer
PR   public relations (fork. PR)
pr. følgende 1000   per 1, 000 run on (oplag)
pr. hoved   per capita (fx forbrug)
pr. 1000 ord   per kiloword
prelplader   baffle plates (fx i tørreanordning)
prepress arbejde   pre-press work
prespan   pressboard, presspahn
presseagent   public relations agent
pressebalk   clamping bar (på fx skæremaskine)
pressebureau   news agency, press agency
presseforgyldning   press gilding
pressekontakt  (person) public relations officer (fork. P.R.O.)
pressemeddelelse   handout (to the press), news release, newspaper announcement, press release
pressenotits   press item
presseparti  (papirmaskine) press section
pressesekretær   publicity manager
prestigebrochure   corporate image brochure
prestigereklame   prestige advertising
preview   preview
primaform  (med signatur og første side) outer form (e)
primærfarver   primary colours
principskitse   schematic view
printerkø   printer buffer
printerlager   printer buffer, printer store
printerprotokoller   printer protocols
printplade  (el.) printed circuit board (fork. PCB)
prioritet  (gen.) priority
prioritet  (edb) override
prioritetsgæld  (merk.) mortgage loans
priskrig   price war, underselling
prismærkningsmaskine   price marking machine
prisoverslag   cost estimate
prisseddel   price tag
PR-medarbejder   public relations officer (fork. P.R.O.)
problem   difficulty, issue, problem
problemløsning   trouble-shooting
procenttegn  (%) percent sign
procesfarve  (trykfarve til 4-farvetryk) process ink
produktion   capacity, manufacturing, output, production, throughput
produktionsafdeling   production department
produktionsanlæg  (manufacturing) facility (US)
produktionsanlæg  (production) plant
produktionschef   production manager
produktionshastighed   production rate, throughput speed
produktionsleder  (reklamebur.) production manager
produktionsmand  (reklamebur.) copy preparer, production man
produktionsomkostninger   cost(s) of production, production costs
produktionsprogram   product range
produktionstid  (fra ordretidspunkt til levering) lead time, turnaround time, turnround time
produktstrøm   workflow
prognose  (merk.) forecast
program  (edb) program fast program (edb) firmware
program  (andre, fx teaterprogram) (andre, fx teaterprogram) programme
programafbrydelse   interrupt
programafslutning  (p.g.a. fejl) abort
programmel  (edb) software frit tilgængeligt programmel public domain software
programmerbar   programmable
programmerbar tast   programmable key, soft key
programmerbart læselager   programmable read-only memory (fork. PROM)
programmeret ordmellemrum  (fotosats) tracking (fejl)
programmør   programmer
programskæremaskine   programmatic guillotine
programstyret   software-controlled
programændring  (edb) band aid (US), for at rette fejl) patch (UK), (mindre, program modification
prompt  (edb) prompt (på skærm)
prop   bung, cork, plug, stopper
prop  (el.) fuse
proportionalskrift   proportional characters, proportionally spaced characters
protokolomsætter  (edb) protocol converter, wally box (sl.)
protokolpapir   ledger paper
provinsudgave  (af landsdækkende avis) bulldog edition, early bird issue
provision   commission
prægekalander   embossing calender
prægepresse  (bogb.) blocking and embossing press, moulding press, (relieftryk, seglmærker) embossing press
prægestempel  (bogb.) blocking die, blocking tool, (relieftryk, seglmærker) embossing die, stamping die
præget papir   embossed paper
prægning  (folie) blocking, moulding, (relieftryk, seglmærker) embossing, stamping
præmiekonkurrence   prize contest
præsentationsgrafik   presentation graphics
præstationsløn  (arb.ret) incentive wages, payment by result
prøve  (vareprøve) sample, specimen
prøve  (afprøvning) test
prøveark   control sheet, master sheet, test sheet
prøvebind   blank book, dummy (fx bindprøve = bog med blanke blade og færdigt bind), sample binding, specimen volume
prøvebog  (med blanke sider) dummy (fx bindprøve = bog med blanke blade og færdigt bind)
prøveeksemplar   checking copy, inspection copy, sample copy, specimen copy
prøvekørsel   test run, trial run
prøvenummer   specimen copy (fx af tidsskrift)
prøveopsætning af tekst   mockup (fx i layout med meningsløs 'mumletekst')
prøveside   specimen page
prøvetryk  (repro/prepress) proof, proof copy, proofing, reproduction proof (af farveseparationer i fx 'Cromalin') tage prøvetryk to take proofs, scatter proof
prøvetryk på papir   hard proofing
prøvetrykpresse  (offset) proofing press
prøvetryks-skærm   soft proofing monitor
pseudo   dummy (fx data), pseudo
pseudonym   nom de plume, pen name, pseudonym
publikum   the public
pudring   dry spraying, dusting
pulp  (papirfr.) pulp
puls   pulse
pulver   powder
pulverdosering   powder metering
pulverklumper   powder lumps (flt.)
pulversprøjteapparat   dry sprayer, powder sprayer, spray powder device
pund sterling  (£) GBP (ISO forkortelse)
punkt  (typografisk mål) point
punkt  (dagsorden) item
punkt  (raster) dot
punktansmører   pattern gluer
punktareal  (repro) area coverage, dot area
punktbredning   dot gain, dot spread
punkter pr. tomme   dots per inch (fork. dpi)
punkteret linie   dotted line, dotted rule
punkteret streg   dotted line, dotted rule
punktform   dot shape
punktforvridning   slurring (fejl i offset)
punktgrafik   bitmap graphics
punktlimansmøringsaggregat   pattern gluer
punktmatrice  (inkjet printer) dot matrix
punktmatrice   bitmap
punktprocent  (repro) percent dot area
punktreduktion   dot reduction
punktskarphed   dot definition
punktspidsning   dot loss, dot reduction
punktstrejke  (arb.ret) selective strike
punktstørrelse  (skrift) point size
punktsvind   dot loss
punktsvækning   dot reduction
punkttro gengivelse   dot-for-dot reproduction
punktum  (decimal) decimal point
punktum   full point (US), full stop (UK), period (US)
punkturcylinder  (rot.) pin cylinder
punkturfalseværk  (rot.) pin folder
punkturhul  (trykpresse) pin hole, point hole
pusser   bull's eye, doughnut (US), hickey (flt. hickies)
pusserfanger   hickey remover
PVA   polyvinyl alcohol (fork. PVA)
pyntebogstav   fancy type, ornamented type, swash type
påføre   apply
påføring   application (fx lim)
påføringsvalse   applicator roll
pålægger   feeder, feeding device
pålægning   feeding (fx papir)
påtegne  (underskrive) anbefale) to endorse, countersign, (endossere, initial, sign
påtegning   countersignature, endorsement revisors påtegning auditor's certificate revisors påtegning uden forbehold auditor's clean opinion revisors nægtelse af påtegning (merk.) auditor's disclaimer (of opinion), initials (fx ved godkendelse), jf. påtegne signature
påvirkning  (miljø) exposure (foto)
qwerty tastatur   qwerty keyboard
radering  (kunst) engraving
rakel  (dybtryk/flexo) doctor
rakel  (serigrafi) squeegee
rakelbestrygning  (papirfr.) blade coating
rakelindstilling  (dybtryk, anilox) anilox) doctor setting, (dybtryk
rakelindstilling  (serigrafi) squeegee control
rakelstriber   blade streaks
ramme  (typ) border, frame
ramme  (med tekst) box sætte i ramme to box in
rammeaftale  (arb.ret) framework agreement, master agreement
rapportlængde   se tryklængde
raster med forløb   gradation screen
rasterbaggrund   background tint, screen tint, tinted background
rasterdrejning  (repro) screen rotation
rasterfinhed  (gen.) screen count, screen ruling
rasterfinhed  (repro/scanner) screen definition, screen resolution
rasterforløb  (repro) vignetted halftone screen, vignetted screen tint
rasterform   dot shape
rasterillustration med forløb   screened vignetted illustration
rasterkonflikt  (fejl i repro) screen clash
rasterprocent   dot percentage, halftone value, percent dot area, screen percentage, screen value, tint level
rasterpunkt   halftone dot
rasterpunktdannelse   dot generation
rastersteg  (dybtryk) cell wall
rastertabel   table for halftone exposures
rastertone   screen tint
rastertone  (dtp) background tint, tinted background
rastertryk   autotype, halftone print, halftone printing
rasterudfyldning   clogging of screen (fejl i trykning)
rastervalse   anilox roller, screen roller
rastervinkel   screen angle
rastrere   screen
rastrering   screen ruling, screening
ravgul   amber (fx skærmfarve)
RC  (plastbelagt fotopapir) resin coated (fork. RC)
reaktion  (gen, kemisk) (gen, kemisk) reaction
reaktion  (på reklame, annoncer) annoncer) response reaktionstid (edb) response time, (på reklame
recorder  (repro) recorder
redaktion   copy department, editorial office (s), newsroom
redaktionel del  (modsat annoncedel) editorial section
redaktionel tekst   editorial matter nær redaktionel tekst (om annonceplacering) next to matter (fork. N/M) over for redaktionel tekst (om annonceplacering) facing matter (fork. F/M)
redaktionschef   editor-in-chief, managing editor
redaktionssekretær   sub-editor
redaktør   editor
redigere   edit
redigering  (edb) editing (ændring i eksisterende fil)
redigering  (gen.) editing
reducere   reduce
reduceret bemanding   skeleton staff (fx i ferietiden)
reduktion  (foto) reduction, scaling down
referat   account, minutes, report, summary
referent  (ved møde) minute-taker, notetaker
refleksoriginal  (repro) reflection artwork, reflection copy, reflection original, reflective copy, reflective original
reflektionseksponering  (repro) reflection exposure
regenerere  (valser) recoat, rejuvenate
regenerere  (foto) replenish
regenerering  (foto) replenishment
regenerering  (valser) recoating, rejuvenation
regenereringsmiddel  (foto) replenisher
register   register
registerforskydning   register shift
registerkontrol   register control, register monitoring
registermærke   register mark
registerstanseapparat   plate punch
registertolerance   register tolerance
registerudsving   register fluctuations, register variations
registervalse  (rot.) compensator roller, register roller
reglet  (blysats) leads (flt.), reglet, space line
regneark  (edb) spreadsheet, worksheet
regnehastighed  (edb) processor speed
regning   bill, invoice, invoice stille i regning to charge
regnskabschef   chief accountant
regnskabsmand   accountant
regulerbar   adjustable
regulere   adjust, regulate
regulering   adjustment, regulation
reguleringsområde   field of regulation, field of variation
reguleringsvalse  (kontrol af afrullespænding) dancer roll (er)
rejseplan   itinerary
rejsning  (kartonnage) staying
reklame   advertising, promotion overdreven reklame hype (fx 'a media hype')
reklame på salgsstedet   point-of-purchase advertising, point-of-sale advertising (fork. POS advert)
reklameafdeling   advertising department, publicity department
reklamebureau   advertising agency
reklamechef   advertising manager, publicity manager
reklamefif   advertising stunt
reklameindslag  (radio/TV) plug, spot
reklamekampagne   advertising campaign, advertising drive
reklamekonsulent   advertising agent
reklamekunst   commercial art
reklamenævn  (UK) Code of Advertising Practice Committee (fork. CAP)
reklameplan   advertising schedule
reklamepåfund  (smart) gimmick
reklamere   advertise reklamere kraftigt to push, drum up business
reklametegner   advertising artist, commercial artist
reklametrick   publicity stunt
reklametryksag   advertising brochure, advertising folder, dodger (US sl.), promotional item
relativ fugtighed   relative humidity (fork. RH)
relieftryk  (prægetryk, seglmærker) (prægetryk, seglmærker) seal embossing, Thermo-Print (varemærke)
relieftryk  (højtryk) letterpress printing, relief printing
remalinerhulning  (endeløse formularer) feed hole punching, line hole punching, sprocket hole punching
remtræk   belt drive
ren- og vinkelskære   trim and square
renovere  (gen.) recondition, renovate
renovere  (bygning) refurbish
renovere  (maskine, totalrenovere) (maskine, totalrenovere) to re-build
renovering   jf. renovere reconditioning, re-building, refurbishment, renovation
renskrift   fair copy
renskære   trim
renskåret  (format) fork. TPS) ikke renskåret untrimmed, trimmed, trimmed page size (renskåret format
rentabel   profitable rentabel virksomhed (også) paying concern
rentabilitet   payback, profitability
rentegner   artwork finisher, illustrator
rentegning   final drawing, finished artwork
rentryk   fair proof
reol  (forme, valser, kasser) (forme, kasser) rack, valser
reparation   repair, repair job reparation under drift (edb) hot fix, repairs
reparere   repair
repeterbarhed  (repro) repeatability
repeterende tast  (edb) repeat-action key
repeterkamera   step-and-repeat camera
reproanstalt   repro company, repro house, repro shop, repro studio, trade repro house
reproarbejde   origination (fra original til færdig repro), reproduction
reprobranchen   repro industry
reprofilm   graphic arts film, process film, repro film
reprofotograf   camera operator, process cameraman, process photographer, reproduction photographer
reprofotografi   graphic arts photography, process photography, reproduction photography
reprokamera   graphic arts camera, process camera, repro camera
reproklar original   camera-ready copy (fork. CRC)
reprokopist   plate frame operator, repro printer
reprooriginal   repro copy, repro original, reproduction artwork
repro-recorder   repro recorder
reprotekniker   reproduction technician
repræsentant   representative (fork. rep), sales representative, salesman
repræsentant  (opgraderet, svarende til dansk 'konsulent') (opgraderet, svarende til dansk 'konsulent') area manager
repræsentation  (merk.) agency
repræsentation  (selskabelighed) entertainment
repræsentation  (overdreven) dining and wining
repræsentationskonto  (merk.) expense account
repræsentativ   representative (fork. rep)
repræsentativ  (tilstrækkelig god) adequate (fx om prøve)
reserve   back-up reserveret placering (annonce) reserved position, reserve, stand-by
reservedel   spare part
resin  (kunstharpiks) resin
rest   remainder, remnant, rest
rest  (kem.) residue
rest  (noget kassabelt) scrap
rest  (beløb) balance
resultat   outcome, result
resultatcenter  (merk.) profit center
resultatopgørelse   profit and loss (fork. P/L)
retningslinier   guidelines
retouch-børste  (med trykluft) airbrush
retouch-børste  (uden) retouch brush
retouchersprøjte   airbrush
rette   correct rettes og trykkes efter rettelser good for printing with corrections (fork. O.K.w/c) rettet korrektur clean proof
rette ind/op   align
rettelsesliste  (trykt i bog) corrigenda
rettelsesliste  (indlagt i bog) errata slip
retureksemplar  (boghandel) crabs (sl.), returns
retvendt  (skrift) non-inverted, right-reading
retvendt  (film) emulsion side up
revision  (merk.) auditing
revision  (grafisk) final proof, revision
revision før overtagelse  (merk.) acquisition audit
revisionsark   clean proof, final proof, press proof, revised proof sheet
revisionsberetning   auditor's report
revisionsprotokol  (merk.) auditor's records, management letter
revisionspåtegning   auditor's certificate ren revisionspåtegning auditor's clean opinion revisors nægtelse af påtegning (merk.) auditor's disclaimer (of opinion)
revisor  (merk.) auditor, certified accountant, certified public accountant (US), chartered acountant (UK), state authorized public accountant
revolverblænde   revolving diaphragm
ridse   scratch
rille   score (fx karton)
rillemaskine   scoring machine
rilning   scoring
ringbind   binder, loose-leaf binder, ring binder
RIP'e  (repro) RIP
RIP'et  (repro) RIPed
RIP'ning   imaging, RIPing
Risc-teknologi  (edb) Rics technology (akronym for Reduced Instruction Set Computing)
rispapir   rice paper
rive farve   distribute ink
rive, farven river   the ink picks
rivefast  (ingen udtværing af farve ved fx falsning) abrasion- proof, abrasion-resistant, rub-proof, scuff-resistant
rivefast  (papir) scratch-proof, scratch-resistant, scuff- resistant
rivefasthed  (tryk) scratch resistance riveklods (laboratorieudstyr) grindometer
rivefasthed  (papir) pick resistance
riverand   deckle edge (håndgjort papir)
rivervalse   distributor roller
rivervalse  (frem- og tilbagegående, traverserende) (frem- og tilbagegående, reciprocating roller, traverserende) oscillating roller
rivestyrke  (papir) tear strength, tearing strength
ro på arbejdsmarkedet  (arb.ret) industrial quiescence
rodtegn   radical sign
rosa   pink
rotationsdybtryk   rotogravure, rotogravure printing
rotationspresse   rotary printing press, web-fed press
rotationstryk   web printing
rotationstrykker   rotary press operator
rotationstrykning   rotary printing
rough   rough
rouletteret møtrik   knurled nut
rouletteret skrue   knurled screw
rubrik   column heading, rubric (etymologisk: oprindelig trykt i rød farve), straddle
rubrikannonce   classified advertisement
rudekuvert   window envelope
rulle  (dtp) scroll (tekst op og ned på skærm)
rulle  (gen.) reel, roll
rullefelt  (edb) scroll box
rullegardinmenu  (dtp) pull-down menu
rullekonus   reel chuck, reel cone
rulleoffset   heat-set web-offset (fork. HSWO), web offset
rulleoffsetmaskine   web-fed offset press
rullepanel  (dtp) scroll bar
rullepil  (dtp) scroll arrow
rulleskærer   log cutter, reel slitter, slitter, slitter-rewinder, web slitter
rullestand   reelstand
rulletransportør   roller conveyor rullepar roller pair
rulning  (papir) curling (fejl)
rumtemperatur   ambient temperature
rundkniv   circular cutter, circular knife
rundsav   circular saw
rustbeskyttelse   rust proofing
rustbeskyttende papir   anti corrosion paper (fork. AC paper)
rutediagram   flowchart
ryg  (bogb.) back, backbone, spine
ryghæfter  (bogb.) saddle stitcher
ryghæftning  (bogb.) saddle stitching
rygmargener  (de to indvendige margener i bog) gutter
rygpresse  (bogb.) backing press
rygtitel  (bogb.) back title, spine lettering
rykke   inch (maskinfremrykning v.hj.a. kort tasttryk)
rykvis  (gen.) in jerks, inching, jogging
rykvis  (med tidsinterval) intermittently
rystebord   jogger, jogging machine
ryttervalse   rider roller
rækkefølge, i   consecutive
rødfølsom film   red-sensitive film
rødlak   red chalk, red opaque, reddle
rødstik   red cast
rømme op  (sats) break up, clear, put away
røntgenbillede  (illustration, der gengiver ikke-synlige indre detaljer) der gengiver ikke-synlige indre detaljer) ghosted view, (illustration
røntgenbillede  (med.) X-ray picture
røsken  (sats) printer's flower
rå-ombrydning   chunk make-up
råskitse  (pencil) rough, scamp
råtekstdiskette   idiot disk (uden typografisk koder)
råvarer   raw materials
saddel  (skæremaskine) backgauge (skæremaskine)
sagkyndig udtalelse  (jur./arb.ret) expert opinion
saglig afskedigelsesgrund  (arb.ret) proper grounds for dismissal
sagsbehandler  (intern medarbejder) order clerk, order processor
sagsregister   subject index
salgsarbejde   sales promotion
salgsargument   sales argument, sales point
salgschef   sales manager
salgsdirektør   sales director
salgsfremmende foranstaltninger   sales promotion
salgsfremmende metoder   promotional methods
salgsmateriale   sales literature
salgsmøde   sales conference, sales meeting
salgsprognose   sales forecast
salgsregning   account-sales
salmiak   ammonium chloride, sal-ammoniac
salmiakvand   ammonia water, ammonium hydroxide solution, household ammonia
samannoncering   co-operative advertising
samarbejdsorgan  (arb.ret) co-ordinating body
samkopiering  (fotokopimaskine) image overlay
samle   collate, gather, join
samlecylinder   collector drum
samlehæfter   gang stitcher, gatherer-stitcher
samlekanal  (i samlehæfter) raceway
samlelinse  (foto) convex lens
samling   joint
sammenbygget med   integral with
sammenfoldelig æske   collapsible box, collapsible carton
sammenklumpning   cling (fx af pigmenter 'pigment cling')
sammenklæbning   blocking (i udlægningen)
sammenskrevne vokaler   diphthong
sammensmeltning   fusing (fx fiksermiddel i fotokopimaskine)
sammentrækning   elision (fx 'it's' i stedet for 'it is')
samtidig drift  (edb) concurrent operation
sandfang  (papirfr.) rifle, sand trap
sandpapir   sandpaper
sandtid  (edb) real time
sanitærpapir  (papirkvalitet) sanitary paper, towelling
satellittrykværk   satellite printing unit
sats   composition, matter, type matter, typeset matter
sats til aflægning   dead matter
satsbehandling   text processing
satsberegning   cast-off, copyfit calculation, estimate of composition
satsformat   line length, line width, type measure
satsjustering  (edb) computer controlled typesetting (fork. CCT)
satsreol   composing frame
savtakket kant   serrated edge
scanne   scan
scanner  (repro) scanner
scanner med rasterpunktgenerator   EDG scanner (fork. for Electronic Dot Generator), electronic dot generator scanner
scannerfører   scanner operator
scannerindlæser   scanner input unit, scanner reader
scanneroperatør   scanner operator
scanning  (repro) scanning
SCSI   SCSI (udt. 'skusi') akronym for Small Computer System Interface
seddelpapir   banknote paper, currency paper
seddeltrykkeri   banknote printer
seglmærke   embossed label, embossed seal
seglmærkemaskine   seal-embossing press
sej trykfarve   sticky, stiff ink, tacky ink, viscous ink
selskabsskat  (merk.) company tax, corporate tax selskabsskatteprocent rate of corporation tax, corporation tax
selvantændelse   spontaneous combustion
selvfinansieringsgrad  (merk.) asset-equity ratio
selvklæbeetiket   pressure-sensitive label, self-adhesive label, sticky label
selvklæbekuvert   self-sealing envelope
selvklæbemærkat  ('klistermærke') sticker
selvklæbende   pressure sensitive, self sealing, self-sticking
selvklæbende tape   self-adhesive tape, Sellotape (varemærke)
selvkopierende papir   autocopying paper, carbonless copying paper (fork. CCP paper), Idem paper (varemærke), NCR paper (varemærke)
selvlukkende kuvert   self-sealing envelope
selvsmørende leje   non-lubricant bearing
selvstændig  (edb) stand-alone (fx edb-maskine eller system)
selvstændig erhvervsdrivende   manager-owner, self-employed person (enkeltmandsfirma)
sende to send   sende (manus) til fotosætteren to pass to the photosetter sende arbejde i byen, ud af huset to farm out work
sende-enhed   repro reader
senere   later senere påmonteret subsequently fitted, retro- fitted
sensibilisere   sensitise
seriel transmission  (tele) serial bit stream transmission (én bit ad gangen)
serigrafi   screen printing, silk-screen printing
serigrafisk trykform   screen printing forme, screen stencil
serigrafisk virksomhed   screen printer, screen printshop
server  (edb) server
serviceafgift   service fee
servicegebyr   service fee
servicevenlighed   ease of servicing
servietpapir   napkin tissue, serviette paper
shareware  (edb) shareware
shirtingbind   cloth binding, cloth case, cloth cover
shoretal   shore number (mål for gummihårdhed)
side   flt. pp.) antal sider på den ene side af et ark to view (fx 32 pages to view = 64 sider i alt på arket), page (fork. p.
sideanlæg   side lay
sidebeskrivelsessprog   page description language (fx PostScript)
sideformat   page size
sidegevinst   spinoff
sidehæftning  (i modsætning til ryghæftning) flat stitching, side stabbing, side stitching, stab
sidehøjde   depth of page, page depth
sideinddeling  (etb) pagination
sideindlæsning på anfordring  (etb) demand paging
sidelayout   page layout
sideløbende kørsel  (edb) multitasking (af to eller flere programmer)
sidemodul   page grid (hjælpenet ved ombrydning af fotosats)
sidemontage  (repro) page assembly, page composition, page make-up, pagination
sidemontering  (prepress) page assembly, pagination
sidenummerering   page numbering
sideombrydning   page make-up, pagination
sideskift  (dtp) form feed (fork. FF) blødt sideskift (etb) soft page break hårdt sideskift (etb) forced page break, hard page break
sideslut  (etb) page break
sidestyr   edge guide, side guide
sidetal  (bog) folio, page number
sidetal  (forneden på siden) drop folio
sidetastatur   keypad
sidevandring  (rot.) lateral shifting of web
sidste frist   deadline
sidste nyheder   late breaking news, stop press news
signal/støj forhold  (tele/repro/edb) signal-to-noise ratio
signatur  (underskrift) signature
signatur  (ark) signature
signatur  (i blytype) groove
signatur  (kort) legend
sikkativ  (til trykfarve) siccative
sikkerhedsanordning   failsafe
sikkerhedsbelysning  (foto) safe-light (ing)
sikkerhedskopi   backup copy
sikkerhedsrepræsentant  (arb.ret) safety steward
siksakfals   concertina fold (UK), fanfold, zigzag fold
silkemat  (papir) matt satin finish
silkepapir   tissue paper
silketryk   screen printing, silk-screen printing
simuleret tekst  (dtp) greeking
simulering  (gen.) se desuden dithering, simulation
simultandrift  (edb) concurrent operation
sirbogstav  (skrift) fancy type, ornamented type, swash type
sirskrift  (skrift) fancy type, ornamented type, swash type
skabelon  (gen.) template
skabelon  (serigrafi) stencil
skabelontryk  (serigrafi) screen printing
skade   damage
skala   gamut, scale
skalablå  (cyan) process blue
skalafarver   process colours, process inks
skalagul   process yellow
skalarød  (magenta) process red
skalatryk  (repro) progressive proofs, progressives, progs, set of progressives, set of progs
skalérbar   scalable
skalering   scaling
skarp   cut-throat, keen, sharp, tough
skarphed   detail definition
skarpt rasterpunkt   pinsharp dot
skarpttegnende   crisp
skattely  (merk.) tax-haven
skattemæssig  (merk.) fiscal
skattemæssig værdi af fast ejendom  (merk.) rateable value
skattetænkning   tax planning
skeletsort  (4-farve) ghost key (se YMCK)
skemaarbejde   rule work
skib  (blysats) galley
skifteholdsarbejde  (arb.ret) shift work
skifteholdsdrift  (arb.ret) shift operation
skiftende arbejdstid  (arb.ret) variable working hours
skilleark   interleaf, separator page, separator sheet
skilt   display ('to display in italic'), sign
skiltemaler   lettering artist
skilteskriveskrift   hand lettering
skitseblok   sketch-pad
skitseforslag   design proposal
skive   disc
skjult lager  (edb) cache memory
skraffering  (skrift) sanserif, serif uden skraffering sans-serif
skraveret felt   hatched area
skrift  (typer) type
skrift i negativ   type reversed white on black
skriftart   type family
skriftatlas   type specimen book
skriftbibliotek   font library (US), fount library (UK), type library
skriftdiskette   font disc kundens skriftdiskette customer font disc (fork. CFD)
skriftfamilie   type family
skriftgarniture  (ordinær, kursiv, halvfed osv.) font (US), halvfed osv.) fount (UK), kursiv, (ordinær, style, typestyle
skriftgarniture  (elektronisk lagret i fotosætter) electronic character master (fork. ECM)
skriftgrad   body size, character size, point size, type size
skrifthøjdelære  (højtryk) type-high gauge
skriftlinie  (fodlinie) baseline, type alignment, type line
skriftlæser  (edb) character reader
skriftmetal   type metal
skriftprøve   specimen of type
skriftprøvebog   type specimen book
skriftrastrering   screening of type
skriftsnit   face (of type), font (US), fount (UK), type face
skriftspejl   type area (klummestørrelse)
skriftstyrke  (mager, ordinær, halvfed eller fed) halvfed eller fed) weight of type, (mager, ordinær
skriftstøberi   type foundry
skriftstøberiskrift   foundry type
skriftstøbning   type casting
skrifttegner   type designer
skrifttegning   lettering, type design, typeface drawing, typography
skrifttype   font (US), fount (UK)
skrive   spell skrive helt ud (ikke forkorte) to spell out, write
skrivebeskyttelse  (edb) read- only access, write protect, write protection
skrivemaskinepapir   copy paper, typing paper
skrivemaskine'sats'   strike-on composition (reproklare originaler produceret på skivemaskine eller printer)
skriveskrift   script
skrivespærring   read-only access, write protect
skruebrækker  (arb.ret) blacklag, scab
skrueløst farveværk   keyless inking system, keyless inking unit
skruenøgle   adjustable spanner, monkey wrench
skråskæring   bevelling
skråstreg   oblique stroke, shilling stroke (gl.), slant (slang), slash, solidus
skråtskårne tandhjul   helically cut gears
skråtstille   skew
skråtstillet  (skrift/dtp) pseudo italic, slanted
skudt sats   leaded matter, open matter
skumdannelse   effervescence, foam formation
skyde  (mellem linier) lead, white out
skyde ud  (sider) impose
skydelinie   reglet, space line
skydning  (mellem linier) leading, line spacing, vertical spacing uden skydning solid leading (udt. 'lædding')
skyggeramme  (dtp) drop shadow
skylle   rinse, wash
skæludlægning   shingle delivery (fx avisrotation)
skær sats   body matter, running-on matter
skære   cut
skære  (rot.) slit (på langs)
skæreaffald   cutting waste, shavings, trim waste, trimmings
skæreaffaldsudsugning   trim exhaust, trim waste extraction
skærecylinder  (rot.) knife cylinder
skærekanter   bolts (specielt de tre ikke-afskårne kanter af et falset ark), cutting edges
skærekniv   cutting blade, cutting knife
skæremærke  (trykark) trim mark
skæremærke  (billede) crop mark
skæreregister  (rot.) cut-off register, cutting register, print- to-cut register
skæreregister  (flere baner) web-to-web register
skærestreg   cutting rule (fx i stanseform)
skærm  (edb) cathode ray tube (fork. CRT), display unit (fork. VDU), monitor, screen
skærm  (sikkerhedsafskærmning) cover, safety guard
skærmbillede  (edb) screen display, screenful
skærmbillede  (dtp/repro/prøvetryk) soft copy
skærmdriver   video driver
skærmfil  (repro) viewfile
skærmslukning   screen blanking
skærmstatus   screen status, video mode, video status
skærmstyreenhed   video controller
skærmterminal   screen terminal, visual display terminal (fork. VDT)
skøn- og vidertryk   printing and perfecting, printing both sides, recto/verso printing
skøn- og vidertrykpresse   perfecting press, perfector
skønlitteratur   fiction
skønside   recto page (i bog)
skønskriftprinter  (etb) near letter quality printer (fork. NLQ printer)
skøntryk   first impression, first printing, first-run printing, front-side printing, recto print
skøntryksform   first forme, recto forme
skøntrykside   first forme, recto side, top side
skål   dish (fremkalder)
slag på tasken   guesstimate
slagger   dross (fx i støbeapparat)
slaglinie   display line, headline
slagord  (reklame) catchline
slagskygge   deep shadow
sletbart og omprogrammerbart læselager   erasable programmable read-only memory (fork. EPROM)
sletning   deletion
slette  (edb) clear, delete, erase, rub out
slette tegn   delete character
slette udgangslinie  (sammentrække afsnit) run in
slettekode  (edb) rub-out code
slettevæske  (offsetplade) deletion fluid
slibemasse  (papirfr.) groundwood
slidt ned   worn down, worn out
slidt ned  (fremkalder) exhausted
slotperforering   slot perforation (af lange huller)
slukke   switch-off, turn off
slukning  (af skærm) blanking
slut på fil  (edb) end of file (fork. EOF)
slutbad  (foto) hypo eliminator (fjerner spor af fikser)
slutningsanførelsestegn   close quote
slutte  (form) lock-up (the forme)
slutte ud  (med blindmateriale) blank (US), put blanks, white out
sluttekile   quoin wedge
sluttenøgle   quoin key
slutteramme  (højtryk) chase, quoin chase
slutteskive   washer
sluttetøj  (blysats) quoins (flt.)
slæb   beard (på type)
sløjfe  (edb) loop (udfører funktion x antal gange indtil slutkode)
slør, gult   yellowish veil
slørdannelse  (serigrafi) scumming
slørdannelse  (foto) fogging
sløret   blurred (fx print)
sløring  (foto) fogging
sløv  (uskarp) blunt (fx skærekniv)
slå fra  (fx valser) disengage, throw off
slå kontra  (gøre negativ) reverse laterally, reverse out
slå til  (fx valser) engage, throw on
smagradgrøn   emerald
smal   condensed, narrow
smal bane  (papir) grain-long, long grain, narrow roll
smal halvfed skrift   bold condensed typeface
smalbanemaskine   narrow-web press
smalfed  (skrift) bold condensed
smalfilm   narrow gauge film
smalning  (repro/fotosats) choke
smalt format   narrow measure
smart reklamepåfund   gimmick
smelte sammen   fuse, melt into each other, merge
smeltesikring  (el.) fuse
smergelpapir   emery papir
smig   bevel
smitte af  (farve) set off
smudsomslag   book jacket, dust cover, dust jacket, dust wrapper, paper wrapper, wrapper
smudspresse   gutter press
smudstitel   bastard title, fly title, half title, mock title
smøre   lubricate
smørefedt   grease
smørenippel   grease nipple, lubricating nipple
smøring  (gen.) lubrication
smøring  (udtværing af ikke tør trykfarve) slur (fejl i tryk), smearing (udtværing), smudging
småbeløb  (merk.) petty cash (til diverse småudgifter)
snabel-a  (@) commercial a
snavs   dirt, gunk
snekkedrev   worm drive
snit  (bogb.) edge 'alle snit skal forgyldes' all edges gilt
snorisætningsmaskine   tag knotting machine (hængemærker)
sociale omkostninger  (merk.) social security contribution
softfont  (dtp) soft font
software   software
sokkel  (underdel, fodstykke) fodstykke) base, pedestal, plinth, (underdel
sokkel  (el.) socket
soliditetsgrad  (merk.) asset-equity ratio
soloplacering  (om annonce) island position, island site, solus position
sort   black
sort  (grafisk grundfarve) cyan, fx YMCK = gul, K (= key colour), magenta, sort
sort arbejde   moonlighting
sortere   grade (fx efter kvalitet)
sort/hvid  (gen.) black and white (fork. B/W), monochrome (fx skærm)
sos  (fork. for store og små) upper and lower case (u&lc)
spalte   column
spaltebredde   column measure, column width
spalteformat   se spaltebredde
spaltekorrektur   galley proof, page-on-galley proof, slip proof
spaltemillimeter, antal   lineage
spalteskib   column galley
spaltestreg   column rule
spalteudkørsel   galley output
spatiere  (ekstra afstand mellem bogstaver, udligning) (ekstra afstand mellem bogstaver, udligning) to letterspace
spatieret sats   spaced matter
spatiering  (ekstra afstand mellem bogstaver) letterspacing, positive kerning
spatieringsudligning  (fotosats) tracking (fejl)
speakertekst  (video) female voice-over (fork. FVO), male voice-over (fork. MVO), voice-over
specialtegn   peculiars, pi character (fx matematiske symboler), utility character
specialtype   special sort (fx cedille ç)
specifikation   specification (fork. spec)
specifikationer   specifications (fork. spex)
spejl i trykket   ghosting
spejlbillede   mirror image, reflected image
spejlvende  (billede) flop
spejlvendt  (skrift) emulsion side down, laterally reversed, right- left reversed, wrong-reading
spejlvendt billede   flopped image, left-to-right reversed image, mirror image
spidsbelastning   peak load
spidst punkt   highlight dot
spidst rasterpunkt   sharp dot
spieser  (fejl i højtryk) blacks, rising spaces, work-ups
spildaftrækning  (selvklæbeetiketter) waste stripping
spildbane  (selvklæbeetiketter) waste web
spildoprulning  (selvklæbeetiketter) matrix rewind, waste rewind
spildtid  (maskinstilstandstid) dead time, delay time, downtime, open time, standing time
spillerum  (frigang) play
spiralhæftning   spiral wire binding
spiseseddel  (avis) contents bill, placard
splejse   splice
splejsning   splicing
spole   reel, spool
spredelinse  (foto) concave lens
sprogtillæg  (satspris) extra charge for foreign language setting
sprængstyrke  (papir) burst(ing) strength
sprøjteapparat   spray powder device, sprayer (til forhindring af afsmitning)
spændingkontrol  (rot.) web tension control
spærre  (mellem enkelte typer) interspace
spærre  (sats) space
spærring  (sats) interspacing, spacing
spøgelsestryk   ghosting
spøgelsestryk  (kemisk) fuming ghosting, gloss ghosting mekanisk spøgelsestryk mechanical ghosting
spørgeskema   questionnaire
spørgsmål   issue, matter, querie, question
spørgsmålstegn   interrogation mark
stab  (firmaledelse) management, personnel, staff, staffers
stabelbord  (pålægning) pile board, stock table
stabelløfter   pile elevator, pile lifter
stabelpålægger   pile feeder
stabelsænkning   pile lowering
stabeludlægning   pile delivery, stacker delivery
stabelvender   pile reverser, pile turner
stablingsevne   stackability
stablingsmaskine   palletizer
staffagefarve   spot colour (normalt én farve foruden sort)
stakfremføring  (fotokopimaskine) multi-bypass feeding
stamdata  (edb) master file data
standard  (edb) default (egl. 'in default of specification')
standard  (gen.) standard
standardformat for kuverter  (UK, anbefalet af det engelske postvæsen) anbefalet af det engelske postvæsen) POP-size (fork. for 'Post Office preferred'), (UK
stanseaffald   chad ('konfetti'), die-cutting waste
stansedigel   cutter-creaser, die-cutting platen press
stanseform  (gravure) cutting die
stanseform  (gen.) die-cutting forme
stanseform  (med stanselinier) steel rule die
stansejern   die
startomkostninger   initial costs
stationær   stationary
statisk elektricitet   electrostatics
statisk opladning  (el.) static charge
stativ  (gen.) stand, support
stativ  (tørring) rack
stativ  (vange på maskine) frame
stativ  (foto, trebenet) (foto, trebenet) tripod
statsautoriseret   certified (US), chartered (UK), state-authorized, sworn
Statstidende  (dansk) official gazette (eller bladets navn på landets sprog), the Statstidende
statstrykkeri   government printer
status  (edb) mode gøre status (optælle lager) to take stock
status  (merk.) balance sheet
stavekontrol  (dtp) speller, spelling checker
stavelse   syllable
staveprogram  (etb) spell check, speller, spelling checker
steg  (mellem kopper i dybtrykraster) furniture, side wall, stick, wall
stemmegenkendelse   speech recognition
stempel  (gen.) die
stempel  (bogb.) impress, postmark, stamp, tool
stencil  (serigrafi) stencil
stenskrift   gothic
stentrykpresse  (litografi) direct flat-bed machine
step-and-repeat kamera   step-and-repeat camera, step-and-repeat printing down machine
stereotypere   stereotype
stereotypi  (højtryk) electrotype, stereotype
sterilt papir   aseptic paper
sti  (edb) path
stift papbind   stiff paper binding
stiftelsesoverenskomst  (A/S) memorandum of association
stik  (gl tryk) cast, collector's print, old print
stik  (vægmonteret stikkontakt) plug, power point
stik og stikkontakt   connector, plug and socket
stikdåse  (el.) plug socket
stikhygrometer   sword-type hygrometer
stikkel  (gravørs værktøj) chisel, engraver's tool, engraving stylus, scorper
stik-kompatibilitet   plug-in compatibility
stikkontakt   power point, power socket, wall outlet (vægmonteret)
stikordsregister   index, subject index
stikprøve   random sample
stil   style (fx house style)
stilbar   adjustable
stilehæfte   exercise book
stille   adjust, set
stille skarpt  (foto) focus
stilleskrue   adjusting screw farveværk uden stilleskruer (offset) keyless inking
stilling  (edb) mode
stilstandstid   downtime
stivhed  (papir) rigidity, stiffness
stjerne  (fodnotetegn) asterisk
stjerne-trekant omskifter  (el.) star-delta switch
stof  (tekstil) fabric
stofbetrukne valser   fabric-covered rollers
stokpresse   screw press (historisk)
stopcylinderpresse   stop cylinder machine
store bogstaver   capitals (fork. caps), upper-case letters
store og små  (bogstaver) capitals and lower case (fork. c.&l.c.), upper and lower case (fork. u&lc)
storformat  (avis) broadsheet
stort oplag   long run
strakstid  (edb) real time
stramark  (højtryk) top drawsheet, tympan sheet
strammevalse  (rot.) tension roller
streg  (højtryk) rule
stregfilm   line film
stregkliché   line block
stregkode   barcode
stregoriginal   line original
stregperforering   dash perforation
stregtegning  (repro) line art, line artwork, line drawing, line work
stregtykkelse  (dtp) rule weight ('to change rule weight')
strejke  (arb.ret) industrial action, strike, wildcat strike
strejkebryder  (arb.ret) blacklag, scab
strejkevagt  (arb.ret) picket
streng  (farve) stiff, tacky
strimmellæser   paper tape reader
struktur  (gen.) structure
struktur  (abstrakt) format
struktur  (i papir) texture
stryge indrykning  (etb, flette to afsnit sammen til ét) (etb, flette to afsnit sammen til ét) to merge ('to merge paragraphs')
strygehjul  (pålægning) combing wheel
strækmiddel   extender (fx til trykfarve)
strøm  (el.) current, power
strømafbrydelse  (el.) power cut, power failure, power outage
strømføder   shingle feeder (egl. overlappende som skæl)
strømskema   wiring diagram
strømstyrke  (el.) amperage
strømsvigt   power cut, power failure, power outage
strømudlægger   shingle delivery (egl. overlappende som skæl)
stråle  (enkelt) ray
stråle  (bundt, fx laser) (bundt, fx laser) beam
stråle  (damp) jet
stråle  (bly) squirt
stråledeler  (repro) beam splitter
stumpfin streg   medium face rule
stylpe  (ark, forkant bliver bagkant) (ark, forkant bliver bagkant) to work and tumble
styreenhed   control unit, controller
styrepanel   control panel
styrepind  (edb) bat handle, joystick
styrestrøm   pilot current
styresystem  (edb) operating system
styrevalse   guide roller
styring   control
støbeform   mould
støbejern   cast iron
støbemaskine   casting machine (fx Monotype)
støbemærke  (på type) pin mark
stød  (ubestemt antal ark) pile
stød  (el.) kick, shock
stød  (i rørsystem, pumpe o.lign.) (i rørsystem, pumpe o.lign.) knock
støde op   jog, knock up
støjdæmpende indkapsling   noise- abating casing, sound-absorbing enclosure, sound-deadening covering
støjdæmpning   noise abatement, noise reduction, sound absorption
støjindkapsling   noise cover, sound enclosure
størkne   solidify
størrelse   size gengive i naturlig størrelse to reproduce in actual scale
støtte   support
støttevalse   backing roll
støvtæt   dust-tight
stående  (sats, 4 cicero) (sats, 4 cicero) quad
stål river-ryttervalse   oscillating steel rider roller
stålbørste   steel wire brush
stålstik   die stamping, steel engraving
ståltryk   die stamping
sugeevne  (papir) absorption capacity
sugekop   suction head
sugende   absorbent
suger  (pålægningsapparat) forwarding sucker
sulfatpapir   sulphate paper
sulfitpapir   sulphite paper
sundhedsfarlig   hazardous to health, injurious to health, unhealthy, unwholesome
sundhedsskadelig   harmful to health
superhurtig   high-speed
superhård film  (repro/foto) lith film
supplement   supplement
supplere   supplement
supplerende hukommelse   add-on memory
supportere  (edb) support (dvs at være kompatibel med)
svalehalespor   dovetail rails
svampedannelse  (fugtevæske) formation of fungus, fungus growth
svarkort   reply card, response card
svarkupon   reply coupon
svend  (faglært) journeyman
svensknøgle   adjustable spanner, monkey wrench
svibelfisk  (sats) pie
svingsningsperiode  (el.) cycle (fx 50 Hz)
svovlsyre   sulphuric acid
svække  (film) reduce
sværdfals  (ark) knife fold
sværdfals  (rot.) chopper fold
sværtning  (foto) blackening, density
sværtningsgrad  (film) density, density range
sværtningsinterval   density range styring af sværtningsinterval density control
sygedagpenge  (arb.ret) sickness benefit
synsforretning   expert appraisement
syre   acid
systemarkitektur  (edb) system architecture
systemkort   system board
sækkemærke   tag
sælge  (gen.) dispose of, flog, merchandise, sell
sælger  (opgraderet, svarende til dansk 'konsulent') (opgraderet, svarende til dansk 'konsulent') area manager
sælger   representative (fork. rep), salesman, saleswoman
sælger  (leverandørfirm, kontraktsprog) kontraktsprog) vendor, (leverandørfirm
sælgers udstyr   sales kit (fx prøver)
særtryk  (af artikel) offprint, reprint (genoptrykke)
særtryk  (uddrag) excerpt
sætning  (grammatisk) phrase, sentence
sætning  (sats) composition, display setting, piece work composition
sætning  (i edb-program) statement
sætning  (i gummidug) sinking
sætte   compose, men trykning afventes set and hold sættes på fuldt format set full out sættes som i manuskript set as is (US) sættes uden bindestreger full word wrap (notat på manuskript), set in type alt er sat (færdigt i sætteriet) all up sættes kompres set solid sættes med lige kant/margen set flush sættes, typeset
sætte i stand til   enable
sættekasse   case
sætteklart   ready for typesetting
sættelinie  (håndsats) composing rule
sætter   compositor (fork. comp), typesetter
sætteri  (lokale) case department, caseroom, (fotosats, montage) studio, typesetting room
sætteri  (virksomhed) typesetting house, typeshop
sætter-trykker   twicer
søgestreng  (edb) search string
søjlediagram   bar chart, histogram, line chart
søkort   chart
tabel   table
tabelsats   tabular composition, tabular matter, tabular work
tabelsats med hoved- og tværform   tabular matter with separate cross rules
tabloid   tabloid (fx format som danske formiddagsaviser)
tabs- og vindingskonto  (merk.) profit and loss account (fork. P/L)
tabulatorpapir   tabulator paper
tabulatorstop   tab
tack  (mål for en trykfarves 'splitning' mellem valser i farveværk samt mellem trykform og papiroverflade) tack
tak   acknowledgements (fx i forord), jag (flt. jaggies), thanks, tooth
taktgiver   clockdriver
tal   digit, figure, number
taleboble  (tegneserie) speech balloon
talegenkendelse   speech recognition, voice recognition
talfølge   sequence of numbers
talindtastning   numeric entry
taltastatur   numerical keyboard, numerical keypad (fx lille sidetastatur)
tampontryk   tampon printing (trykning på 3-dimensionale emner)
tandhjul  (gen.) gears (flt.), gearwheel, sprocket wheel, toothed wheel
tandrem   toothed belt
tandslør   backlash, backlash of gears
tandstriber   gear marks
tang  (bogb.) clamp (på klæbebinder), tweezers
tanggribere   pincher grippers
tankestreg   dash
tankestreg  (kort) en-dash
tankestreg  (lang) em-dash
tast   key, keybutton
tastanslag   keystroke
tastatur   ekstra el. sidetastatur) keypad, keyboard, (lille
tastaturafprøvning   keyboard testing (alle (engelske) taster anvendes i sætningen 'the quick brown fox jumps over the lazy dog')
tastaturlås   keyboard lock
tastbord   keyboard
taste   key, keyboard, key-in, tap
tasteanslag   keystroke
tastefejl   keyboarding error
tastlyd   key click, keyboard click
tastlydstyrke   keyboard click volume
teaser  (annonce beregnet på at vække nysgerrighed) teaser ad
tegn  (grafisk, edb) edb) character, (grafisk
tegn  (mat.) sign
tegn  (kem.) symbol
tegn  (bogstav, tal, symbol, tegnsætningstegn) (bogstav, symbol, tal, tegnsætningstegn) character
tegn pr. linie   characters per line (fork. cpl)
tegn pr. sekund   characters per second (fork. cps)
tegn pr. time   characters per hour (fork. cph)
tegnefilm   animated cartoon
tegnefolie   drafting film
tegnekridt   crayon (ofte farvet), drawing chalk
tegnekul   drawing charcoal
tegnemaskine   drafting machine
tegneplade  (edb) digitizer
tegner  (formgiver) artist, designer
tegneserie   cartoon, comic strip, comics
tegnestue, grafisk   art department, drawing office, studio
tegnforklaring   key to signs, legend
tegngenerator  (edb) character generator
tegning   diagram, drawing udspilet tegning exploded view (fx i reservedelskatalog)
tegningsindbydelse  (A/S, ApS) ApS) prospectus, (A/S
tegnsætning   punctuation
tekniker   engineer, technician
teknikkens stade   state-of-the-art technology (den nyeste og mest moderne teknik)
teknikumingeniør   B.Sc. (fork. for 'Bachelor of Science')
teknisk afdeling   shop floor, technical department
teknisk strøm   commercial electricity
teknologisk arbejdsløshed   technological redundancy
tekst  (fx i annonce) copy
tekst  (læsestof) opposite text (tekst) for kort (tekst fylder for lidt) undermatter (tekst) for lang (tekst fylder for meget) overmatter, reading matter over for tekst (om annonceplacering) next to reading matter
tekst til sidst i bog  (fx tillæg, appendix, bibliografi, stikordsregister) appendix, bibliografi, (fx tillæg, stikordsregister) end matter (UK) backmatter (US)
tekstbehandling  (etb) word processing (fx på PCer)
tekstbehandlingsanlæg   text processing system, word processing system
tekstberegningsprogram   copyfit software
tekstfangst  (prepress) text capture
tekstforfatter   ad writer, copy writer
teksthentningsterminal  (edb) milking machine, text retrieval terminal
tekstilpapir   non-woven paper
tekstkommentar  (dtp) annotation
tekstmaske   lettering overlay
tekstmaskine  (film) subtitling device
tekstreklame   editorial advertising
tekststreng   character string
telefax   fax, telecopier, telefax
telefonbog   telephone directory
telefonnet   dial-up network, telephone network
telegramredaktør   news editor
teleselskab   telecom company
teletypesætning   tele type setting (fork. TTS)
tenakel   copyholder
termografi  (imiteret stålstik) thermography
tertia  (16 punkt skrift) great primer
teste   test testet i praksis field-tested
tester til RS-232-C  (el.) suss box (viser aktiv linie)
testimonial  (annoncetype baseret på udsagn fra tilfredse kunder) testimonial
teststrimmel  (repro) control strip
testtabel  (repro) test chart
tidsplan   schedule
tidsplanlægning   scheduling
tidsstudie   time and motion study
tidstro  (edb) real time
tidsudløb   timeout (fx fax)
TIFF format   TIFF-format (Tagged Image File Format)
tilbagemelding  (automatik) feedback
tilbehør   accessories, ancillary equipment
tilbehørskort  (el.) accessory board
tilbud  (på licitation) bid, tender
tilbud  (merk.) offer, quotation
tilde   swung dash, tilde
tilegnelse   dedication (trykt foran i bog)
til/fra   on/off
tilførsel   injection (fx af kapital), supply
tilgangstid  (edb) access time
tilgrænsende fag   contiguous trades
tilkaldetid   response time (fx for montør)
tilkørsel   running-in (af ny maskine)
tillade  (edb) enable
tillidsmand   father of the chapel, shop steward
tillæg  (papir) allowance
tillæg  (i bog) addendum, appendix (flt. appendices)
tillæg  (til avis) supplement
tillæg  (til pris) additional charge, extra charge, surcharge
tillæg for ønsket placering  (om annonce) extra charge for position
tillægspension  (arb.ret) supplementary pension
tilpasning af tekst  (pladsmæssigt) copy fitting
tilpasset  (system, maskine osv) made to measure, maskine osv) customized, (system, tailor-made
tilretning  (højtryk) makeready, overlay
tilretningsmakulatur   makeready waste, start-up waste, white waste
tilsagn   preliminary approval
tilsidesætte   override (f.eks. automatisk funktion)
tilslutningsstik   connector
tilsluttede selskaber  (merk.) affiliated companies, associated companies
tilstand  (gen.) condition, state
tilstand  (edb) mode
tilsætningsmidler   additives (fx til trykfarve)
tilsætningsvand   make-up water (fx til fugteværk)
timetæller   hour counter (se også driftstimetæller)
tissuepapir   tissue papir
titelbillede   frontispiece (normalt placeret over for titel)
titelside   title page
titelskrift   title face
tjekke   check, control
tjeneste-integreret net  (tele) Integrated Services Digital Network (fork. ISDN)
tocifret  (merk.) double figures
toholdsdrift   two-shift operation
tolk   interpreter (mundtlig oversættelse)
tolke   interpret
tolkning   interpreting
toluol   methylbenzene, toluene
tomgang   idling
ton, metrisk   tonne
toneforløb   vignetted tint
tonegengivelse   tone rendering
tonespring  (repro) tonal jumps (flt.)
tonet papir   tinted paper
tonforløb   tonal gradation
tonplade  (højtryk) solid plate, tint plate
tonpladetryk   ground-tint printing
topmargen   head margin
topmargentekst  (etb) header
topnøgle   Allen key (varemærke), socket spanner
toptekst  (dtp) header
tosidesannonce   double page spread ad
tosidet opslag   two-page spread (dobbeltside)
tosidet opslag  (hvis de mødes i falsen) two- page spread bleeding into gutter
tospaltet   double column (fork. D/C eller D.C.)
totalrenoveret   se renovere
totursmaskine   two-revolution press
tovejs udskrivning   bi-directional printing (fx printer)
traditionel  (gen.) conventional, traditional
tragt  (gen.) funnel, hopper (normalt til faste stoffer)
transmission  (edb) transmission klar til transmission data set ready (fork. DSR)
transmission  (kraftoverføring) drive, machine drive
transmissionsbelysning  (repro) transmission exposure
transmissionshastighed  (gen.) baud rate, bit rate, transmission rate
transmissionsoriginal  (repro) transmission copy, transmissive original
transparent  (gen.) transparent
transparent  (AV) overhead film
transparent kalkérpapir   tracing paper
transportbånd   belt conveyor, conveyor belt
transportkanal   conveyor duct
transportkanal  (i samlehæfter) raceway
transportrulle   pull roll
transportør   belt conveyor, conveyor, conveyor belt
trappeartist  (dansk sl.) door-to-door salesman, knocker
trapping-middel   trapping agent (ved tryk vådt-i-vådt skal farverne trykkes korrekt oven på hinanden)
traverserende valse   oscillating roller, reciprocating roller
trefals  (rot.) quarter fold
trefarvetryk   triochromatic printing
tre-i-én tørrelse  (siccativ) three-way drier
treknivsskærer   three-knife trimmer
trema  (ä) dieresis
treskærer   three-knife trimmer
trin   step
trin  (stadium) stage
trin  (på skala) degree
trinløs formindskelse/forstørrelse  (foto) zoom
trinløs variabel hastighedsregulering   infinitely variable speed control
trinomfang  (repro) density range
trinvis drift   jogging mode, stepwise operation
trinvis fremføring   feeding in increments, incremental feeding
trivsel  (på arbejdspladsen) job satisfaction
tro gengivelse   faithful reproduction, reproduction fidelity, verbatim translation
tromle   drum (fx i fotokopimaskine)
tromlefalseværk  (rot.) drum folder
tromlescanner   drum scanner
tryghedsniveau  (arb.ret) floor of rights
tryk  (aftryk) impression, print
tryk  (mekanisk kraft) pressure
tryk pr. time   impressions per hour (fork. i.p.h.)
trykbar   printable
trykbarhed  (papiregenskab) printability, workability
trykbillede   print image, printed image, printing image
trykbærer   printing carrier, printing material, substrate
trykbærer  (papir) stock
trykcylinder  (højtryk) impression cylinder, plate cylinder
trykdato for publikation   press date
trykdug  (offset) cylinder blanket, printing blanket, rubber blanket
trykegnethed   runability (papirs egenskaber i trykpresse)
trykfarve   printer's ink, printing ink
trykfarve til printplader  (el.) printed circuit ink
trykfarvefabrik   ink factory, ink manufacturer, inkmaker
trykfarvefortynder   ink reducer
trykfarves drøjhed   ink mileage
trykfejl   misprint, printer's error (fork. P.E.), typo (US), typographical error
trykfejl  (slåfejl, maskinskrivning) clerical error, literal, maskinskrivning) literal error, (slåfejl
trykfejlsliste  (ofte indklæbet) errata slip
trykform  (UK) forme (UK)
trykform  (US) cylinder preparation, flexo) platemaking, form fremstilling af trykform (gen.) printing forme production, (offset, screen preparation
trykfraslag   print unit disengagement
trykfri kant   image-free margin (på fx ark)
trykfri kantstribe   non-printing gap (cylinderspalte)
trykgange   workings
trykke  (grafisk process) print må trykkes good for printing kan trykkes efter rettelser good for printing with corrections (fork. O.K.w/c)
trykke  (fysisk proces) press
trykke  (prisen) cut
trykke færdig   work off
trykke hele oplaget   work off
trykke i tonfarve   tint
trykke oven i hinanden   superimpose (4-farve tryk)
trykke 6 op   print 6 up (6 på formen)
trykkeevne  (trykplade) printability
trykkemaskine   printing machine, printing press
trykken, i   now printing gå i trykken (avis) to go to bed (bed = fundament i fx hurtigpresse)
trykker   operator, press minder, press operator, pressman
trykkerfaktor   foreman printer, machine room overseer, pressroom supervisor
trykkeri   pressroom (trykkerilokale i modsætning til fx sætteri), print company, printer, printers, printery (ofte mindre), printing company, printing establishment, printing house, printing office, printing plant (ofte stort), printing shop, printing works
trykkeriarbejder   minder's assistant, pressman's helper, printer's mate
trykkerichef   plant manager, pressroom manager
trykkeris bomærke   printer's device
trykkeriudstyr   press-room equipment, printing equipment
trykkerlærling   apprentice printer
trykkerlærling  (sl.) printer's devil
trykkerskole   pressmen's school (fx Heidelbergs)
trykkested   imprint, printer's imprint uden angivelse af trykkested eller trykkeri no place or printer (fork. n.p.o.p.)
trykkeår   year of impression
trykknap   push-button
trykknapstation  (rot.) push button control station
trykkraft   impression (fx angivet i kg/cm2), printing pressure
tryklak   overprint varnish
trykluft   compressed air, pneumatics
trykluftledning   compressed air pipe, pneumatic piping
trykluftsstyret   pneumatically controlled
tryklængde   image length, print repeat, printing length, repeat, repeat length
trykmaskine i rækkeopbygning  (rulleoffset) unit type press
trykmaskine med fælles modtrykcylinder   C.I. press, common impression cylinder press
trykmetode   printing method, printing process, printing technology
trykning   presswork, printing
trykning af sekundaform   back up printing, perfecting, second printing
trykning af værdipapirer   security printing
trykning fra ark   sheet-fed printing
trykomkostninger   printing costs
trykpapir   book paper, printing paper, stock
trykperforation   in-line perforation (fx på formularrotation), print perforation, rule perforation
trykregister   print-to-print register
trykrækkefølge  (flerfarvetryk) printing sequence
tryksag   printed item, printed matter
tryksagsindkøber   print buyer
tryksagsporto   print product postage rate, printed paper rate
tryksmøring   forced lubrication, pressure lubrication
trykspaltning   nip (berøringslinie fx mellem to valser eller cylindre), printing nip (berøringslinie fx mellem to valser eller cylindre)
trykspænding   printing pressure let trykspænding (højtryk) kiss impression
trykstart   printing start-up
tryksværte   printer's ink, printing ink
trykt kredsløb   printed circuit
trykte bogstaver  (håndskrevne) block letters
trykteknik  (højtryk, offset, dybtryk, serigrafi osv.) dybtryk, (højtryk, offset, printing technology, serigrafi osv.) printing process
trædedigel   treadle platen press
træfrit papir   woodfree paper
træholdigt papir   mechanical paper, wood- containing paper, woodpulp paper
trække  (gen.) pull (egl. 'to pull a proof')
trække  (dtp) drag (med mus)
trække  (montagefolie) strip off
trække af  (i korrekturpresse) pull (egl. 'to pull a proof')
trækpapir   blotting paper
trækvalse   draw roller, feed roller, pull roller
træmasse  (papirfr.) furnish, pulp
trænge ind   penetrate
træning   training (fx af personale)
træslib  (papirfr.) mechanical (wood) pulp
træsnit   woodcut, xylograph
tråde  (rot.) thread the press, thread the web
trådforsegling  (bogb.) binding, thread sealing
trådhæfter  (bogb.) sewer, thread-stitching machine
trådhæftning  (bogb.) sewing, thread-stitching
trådkors   hairline cross
trådnet   wire mesh
trådtæller   linen tester, magnifying glass
tuborg  (dansk sl. 'væltet Tuborg' = krøllet klamme) brace
tusch   india ink (US), indian ink (UK)
tuschtegning   pen and ink drawing
tusind ord   kiloword
tusindbogstavspris   price per 1, 000 ens
tusindedel millimeter   micrometre (SI-enhed), micron
tvelyd   diphthong
tvunget sideskift  (etb) forced side break
tværbro   catwalk (fx på rotationspresse)
tværfals   chop folder
tværformat   broadside, landscape size, oblong size
tværs, på tværs af baneretningen   across the grain
tværskærer  (rot.) cross cutter, sheeter
tyk trykfarve   paste ink (med højviskøst bindemiddel)
tykkelse   calliper (fx papir)
tykt pap   millboard
tyktflydende   high-viscosity, tacky, thick, viscid, viscous
tynd spatie   thin space
tynde streger   feint rules (fx på linieret papir), fine rules
tyndtflydende  (fx trykfarve) low-viscosity, thin
tyngdevalse   rider roller
typehjulsskriver   daisy-wheel printer
typograf   compositor (fork. comp), typesetter, typographer
typografernes klub   chapel (faglig gruppe i grafisk virksomhed)
typografernes tillidsmand   father of the chapel (fork. FOC)
typografi   typography
typografisk lineal   type measure
typografisk pynt   dingbats (flt.)
typografisk skærmbillede   true-typographic display, typographic VDU display, WYSIWYG display (what you see is what you get)
typografiske ornamenter   dingbats (flt.), florets, flowers (egl. blomster)
tælle   count
tæller   counter
tælleværk   counter
tælling   counting
tænd/sluk   on/off
tænd/sluk knap   power switch
tærskelværdi  (måleteknik) threshold limit value (for TLV), threshold value
tæthed  (gen.) tightness
tæthed  (papir, originaler, film, tryk) film (fx trykfarve), originaler, (papir, tryk) density
tætningsmiddel   sealant
tøjkasse  (til ødelagte typer osv.) hellbox
tørmatrice   dry flong
tørnehjul   turning wheel
tøroffset   dilitho, driography, dry offset, indirect letterpress
tørpapir   non-woven paper
tørre  (naturligt) dry
tørre  (ved stråling) cure
tørreanordning   drier, drying unit
tørreevne  (trykfarve) drying property
tørremiddel  (til trykfarve) drier, drying medium, siccative
tørreparti  (papirmaskine) drying section
tørrepasta   paste drier
tørrestativ   drying rack
tørring  (trykfarve) curing, drying, setting
tørringsanlæg   drier, drying unit
tørstof   solid matter, solids
tørstofindhold   solids content
uafvendelig hændelse   act of God (ofte = force majeure)
uberettiget afskedigelse  (arb.ret) wrongful dismissal
ubetrukken fugtevalse   bareback damping roller
ubleget karton   unbleached board
UCR-maske   under colour removal mask
udarbejde   prepare
udarbejde i detaljer   elaborate
udbredelse   circulation (fx avis)
udbytte  (gen.) dividend, proceeds, profit (ofte i flertal), return (ofte i flertal), yield
uddannelse, faglig   vocational training
uddannelsesprogram   training programme
uddata   output
ude af pasning  (tryk) out of register
udelade   omit udeladt på grund af pladsmangel crowded out (fx i blad)
udeladelse   omission
udenlandsk   foreign, outlandish (underligt), overseas (i UK er selv Frankrig 'overseas')
udfald  (renskæring i tryk ud over papirformat) bleed ('to be trimmed to bleed')
udfaldende illustration   bled-off illustration, illustration with (a) bleed
udformning   design
udfylde  (med blindmateriale) blank (out), quad (4 cicero)
udføres som forlæg   follow style
udføring  (fotokopimaskine) output tray
udføringsaggregat   outfeed device
udgang  (sats) break (fx tea break)
udgang  (edb) exit
udgangsdata   output data
udgangslinie   break-line
udgangsside   short page
udgave   edition, issue
udgive   publish
udgivelsesdato   cover date, publication date
udgiver   publisher
udglatning   smoothing
udglatning  (dtp) dithering (se dette)
udkast   draft
udklip  (fra avis) newspaper cutting
udklippe  (dtp) cut
udklipsholder  (dtp) clipboard
udkoble   declutch, disconnect, disengage
udkobling  (gen.) declutching, throw-off
udkomme  (publikation) appear, be issued, be published, come out
udkørsel  (fra fx fabrik) driveway, exit, way out
udkørsel  (film, papir) (film, outputting, papir) output
udkørsel af hele sider   full-page output
udligne  (bogb.: margenudligning ved rygheftning af mange ark) shingle
udligne  (sats) interspace, justify, space evenly
udligning  (sats) spacing equally, spacing evenly (normalt mellem versaler i overskrift o.lign.)
udligning  (fotosats) kerning
udlæggerpind  (trykpresse) flyer
udlægning  (trykpresse) delivery
udlægningsbord  (trykpresse) delivery board
udlægningsspyd   pile skid (opsamler ark ved automatisk stabelskift)
udlægningsstabel   delivery pile
udlæsning  (edb) display ('to display in italic'), output, read-out
udlæsningsapparat   output device (fx printer)
udløb  (sats) run-out
udløse   release, trigger (fx mikroswitch)
udprint   hard copy (fx prøvetryk)
udprintmaskine   imagesetter
udpunktning  (tabelsats o.lign.) dot leaders ('use dot leaders in Table of Contents')
udpunsning  (skrift) counter
udrivningsark   tearsheet (der fx sendes til annoncører eller pressebureauer)
udrykningstid   response time (fx montør)
udråbstegn   exclamation mark
udsavet bogstav  (blysats) mortised letter
udskiftelig harddisk   exchangeable hard disk, shuttle
udskifteligt apparat   interchangeable unit
udskrift   hard copy (fx prøvetryk), printout
udskriver  (dtp) printer
udskrivning  (dtp) printing
udskudt skat  (merk.) deferred tax (es)
udskyde  (gen.) postpone
udskyde  (sider på ark) impose
udskydning   imposition
udslutning  (sats) justification
udslutte  (sats) justify
udslutte til højre   quad right
udsolgt fra forlag   out of print (fork. o.p.)
udsparing   area left blank, cut-out, space left white
udsparing/diffusering  (repro) spread and choke
udspilet tegning   exploded view (fx i reservedelskatalog)
udstanse   die-cut
udstanset   die-cut (adj)
udstansning   die-cutting
udstilling   exhibition, exposition (US), trade fair, trade show
udstillingsstand   exhibition stand (UK), exposition booth (US)
udsuge   extract
udsugning   extraction (fx af luft)
udsugning af dampe   fume extraction
udsugningsmatskive  (repro) combined ground glass/vacuum film back
udtrykkende flader   printing-out solids (flt.)
udtværing   smearing (udtværing)
udveksle erfaringer   compare notes
udvidelsessokkel   expansion slot (til kort i computer)
udviklingsafdeling   research and development department (R&D Department), se forskning og udvikling
uendelighedstegn   infinity sign (8)
ufaglært   unskilled
uforkortet   unabridged
uformelt portræt  (fotografslang) mugshot (egl. foto i forbryderalbum)
uforståelig tekst   garbled text/copy (forårsaget af teknisk fejl i fx printer)
ugeavis   weekly, weekly newspaper
ugeblad   weekly, weekly magazine
ugeløn  (arb.ret) wages, weekly pay
ugiftig   non-toxic (fx trykfarve)
ugiftige grafiske kemikalier   non-toxic pressroom chemicals
uglittet  (papir) unglazed
uigennemsigtighed   opacity, opaqueness
uigennemskinnelighed   opacity (fx papir)
uigennemskinneligt   opaque (adj.)
ujævne tonflader   uneven solids
ukompliceret   straight (fx scan)
ukorrigeret korrektur   dirty proof
ulamineret folie   virgin foil
ulden  (ikke veldefineret kant) fuzzy
ulempe   drawback
ulige paritet  (tele) odd parity
ulige side   odd folios (flt.), odd page, recto page (i bog)
ulimet papir  (papirfr.) non-glued paper, unsized paper
ulovlig plakatopklæbning   fly posting, sniping
ultrahård  (film) ultrasteep
ultraviolet   ultra violet (fork. UV)
ultraviolet tørring   UV curing (egl. hærdning)
ulæselig  (gen.) greeked, illegible
umonteret   unmounted (fx kliché)
unbrakoskrue   Allen screw (varemærke)
uncial   initial with text runaround ('initial' over flere tekstlinier), uncial (skrift: latinsk håndskrift anvendt fra 4. til 8. århundrede)
unddragelse af skat   tax evasion (ulovligt)
undereksponeret  (utilsigtet) under-exposed
undereksponeret  (bevidst) lowkey
underkniv   bottom knife, female cutter
underleverandør  (gen.) sub-contractor
underleverandørarbejde   buyout (US), farmed out work (UK), outwork, subcontracted work, trade house work
underlys  (repro) backlight
underoverskrift   sub-heading
underprogram  (edb) sub-routine
underrubrik   sub-heading
underskud   deficit, underrun
underskæring  (håndsats) kerning (bortfiling af materiale ved overhængende bogstaver)
undersøge   examine, investigate
undersøgelse   examination, investigation, research undersøgelse i marken external research
undertitel   sub-heading, subtitle
underværktøj   female tool (fx stanseværktøj)
undgåelse af skat   tax avoidance (lovligt)
undtagelsesordbog  (etb/dtp) exception dictionary
universalnet  (tele) multi-purpose network (fx ISDN)
uombrudt korrektur   galley proof, page-on-galley proof, slip proof
uoprettelig fejl  (edb) irrecoverable error
uovertrukken fugtevalse   bareback damping roller
US dollars, $   USD (ISO forkortelse)
uskarp   blurred (fx print), fuzzy
uskarphedsmaskning  (scanner) peaking, unsharp masking (fork. USM)
uskarpt punkt   soft dot, unsharp dot
usolgte eksemplarer  (bog- og kioskhandel) returns
utrykte etiketter   blank labels (flt.)
UV   UV (fork. for ultraviolet)
UV-hærdning   UV curing (egl. hærdning)
UV-lak   UV coating, UV varnish
UV-tørring   UV curing (egl. hærdning), UV drying
vaffelmønster   honey-comb pattern
vakuum kopiramme  (repro) vacuum printing frame
vakuumramme  (repro) vacuum frame
valgmulighed  (edb) option ('have an option on')
valse   loaded roller, roller belastet valse weighted roll
valse  (skrivemaskine eller anslagsprinter) platen
valseafvaskning   roller washing
valsebelægning   roller coating, roller covering
valsebelægning  (fejl) roller furring
valseindstilling   roller adjustment, roller setting
valsejustering   roller adjustment, roller setting
valseleje   roller bearing
valsemasse   roller composition, roller compound
valseskinne   roller rail
valsestativ   roller rack
valsestriber   roller marks (flt.)
valsevogn   roller carriage, roller trolley
value  (gen.) value
value  (pengesedler, frimærker) frimærker) denomination, (pengesedler
valuta  (merk.) currency
valutakurs   rate of exchange
vandabsorptionsprøve  (papir) Cobb test
vandbaseret trykfarve   aqueous ink, water-based ink
vanddamp   steam, vapour
vandig opslæmning   aqueous suspension
vandmærke   watermark
vandmærkelinier, papir med   laid paper
vandmærkepapir   laid paper, watermark paper, watermarked paper
vandmærkevalse  (papirfr.) dandy roll
vandværksvand   mains water
vandægte   water resisting
vanskeligt manuskript   penalty copy (fx fremmedsprog)
vare   goods (flt.), merchandise, product
varemærke   trade mark
varevogn   delivery van, goods van, van
variabel afstand mellem bogstavpar   sector kerning (programstyret)
varieret tæthed  (repro/dtp) randomizing (fx gengivelse af gråværdier i rasterpunkter)
varmeapparat   heater, radiator
varmebestandig   heat-resistant
varmefølsomt papir   thermal paper
varmehærdende  (plast) thermosetting
varmeklæbende papir   heatfix paper, heatset paper (fx etiketter)
varmelegeme   calorifier, heating element
varmetørrende trykfarve   heat-set ink
varmfolieprægning   hot-foil stamping
varmlim  (bogb.) hot melt
varmlufttørring   hot-air drying
varmvoksmetode   hot-wax method (limsystem)
vaseline   petroleum jelly
vaske- og baderum  (arb.ret) washing facilities
vaskemiddelægthed   detergent resistance
vaskerimærkeblæk   indelible ink
vaskeægte trykfarve   indelible ink
vater, bringe i   align
vaterpas   spirit level
vedligeholde   maintain
vedligeholdelse   maintenance
vedligeholdelsesprogram   preventive maintenance scheme
vedtægter  (merk.) articles of association (A/S o.lign), rules (forening)
vejledende pris   suggested retail price
vejrbestandig trykfarve   weather-proof ink
vekselryttervalse   reciprocating rider
vektorgrafik   clock diagram, vector chart, vector graph, vector technique
velgørenhedsfrimærke   charity stamp, semi-postal stamp (US)
velinpapir   vellum (imiteret pergament)
velourpapir   velvet paper
vende  (gen.) flip, flop, reverse, turn (a letter)
vendekopiramme  (repro) flip-top vacuum frame
vendestang  (rot.) angle bar, turner bar, turning bar
vending positiv/negativ   reverse image (kommando)
venstreside   even page (lige sidetal), left-hand page (fork. lhp), verso page
venteposition  (gen.) stand-by (fx computer tilsluttet el og med program indlæst), suspended state, waiting position
ventil   valve
ventilator  (udluftning) blower (ofte kraftig), fan, ventilator
versaler   capitals (fork. caps), majuscules, upper-case letters
versaler og kapitæler   caps and small caps
versaler uden kød   titlings
versalhøjde   cap height, capital height, H-height, UC height
vertikalkamera   vertical process camera
VHS video   VHS video (fork. for 'video home system')
videooptagelse   video recording
videreforarbejdning  (færdiggørelse) print converting, print finishing
vidertryk  (tryk på 2. side/sekundaformen) back up printing, perfecting, second printing
vidertryksform   inner forme (UK) inner form (US)
vignet   vignette
vignetannonce på bladhoved   ears
vikar   temporary employee (fork. temp)
viklekarton   tube board
viklepap   core board
vilkårlig annonceplacering  (reklame) run of paper (fork. ROP)
vilkårlig måned for annonces indrykning   run of year (fork. ROY)
vilkårlig rækkefølge, i   at random sequence
vilkårlig tilgang   random access
vilkårlig ugedag for annonces indrykning   run of week (fork. ROW)
vindue  (edb) window
vingeautomat  (trykmaskine, fx Heidelberg) fx Heidelberg) automatic platen press, (trykmaskine
vingegriber   propeller-type gripper (vingeautomat)
vinkelhage  (håndsats) composing stick, setting stick
vinkle op   square up
vippeafbryder   toggle switch
vire  (papirfr.) wire
vireparti  (papirfr.) wet end
vireside  (papirfr.) wire side
virkning   effect, impact
virksomhed  (firma) activities (flt.), business (fx business graphics), enterprise, firm
virksomhedens drift  (arb.ret) the running of the enterprise
virksomhedsledelse   management
virksomhedsøkonomi  (merk.) business economics, business economy
virus   virus (flertal viruses)
vise på skærm  (dtp) preview
vise på skærm  (gen.) display on screen
visitkort   business card, calling card
viskosimeter   viscometer
viskositet   viscosity
V-kniv   score cutter
vognmand   haulage contractor, haulier
vognmandsfirma   haulage contractor
voksholdig   waxy
voksradering   cerography (kortproduktion), wax engraving
voksægte  (trykfarve) wax resistant
voldgift   arbitration
voldgiftsmand  (merk.) arbitrator
vrøvl ind, vrøvl ud  (edb-slang om dårlig programmering) garbage in, garbage out (fork. GIGO)
vækstrate  (merk.) growth rate
vælgerkontakt  (el.) selector switch
væltet Tuborg  (sl. for krøllet klamme) brace
værksort  (trykfarve) job black
værktøj  (også dtp) tool
værktøjsbræt   tool board
værktøjsskab   tool cabinet, tool cupboard
vært   host
værtscomputer   front end computer, host computer
væv  (serigrafi) fabric (af stof), mesh, screen
væv  (si, sigte) (si, sigte) mesh
våd trapping   wet trapping
vådstyrke   wet strength
vådt-i-vådt   wet-on-wet
weekendtillæg   weekend supplement
Winchesterdisk  (edb) Winchester disk
WORM   WORM (fork. for 'write once read many')
wraparound plade   wrap-around plate
xerografi  (elektrostatisk trykning) xerography
xerografisk printer   electrostatic printer
Xerox   Xerox (varemærke)
xylograf   wood engraver
xylografi  (processen) wood engraving, xylography
xylografi  (aftryk) wood engraving, xylography
ydelse  (motor) capacity, output, performance, power
ydermargen   front margin
ydre lager  (edb) external store
ykontrolleret oplag  (avis) certified circulation, certified sale
z-fals   fanfold, zigzag fold
zinkhvidt   opaque white, zinc white
zoneskruer   duct adjusting screw, fountain key, fountain screw, ink key, ink screw
ædle gasser   inert gases
ældningsbestandigt papir   age-resistant paper
ændringer mod manuskript   author's alteration (forfatterens), changes against copy
ændringsforslag   proposed amendment
æseløre   dog's ear
æske   carton
æskeproduktion   boxmaking, casemaking
æskerejsemaskine   box erector, quad stayer (overtrukne æsker)
æstetikprogram  (dtp) aesthetic program
ætsegrund   etching ground
ætsning   bite (mht. til ætsedybde)
ødelagt program  (edb) corrupted software
ødelæggelse  (edb) corruption (fx af fil)
øjeklamning  (bogb.) eyelet clamping
øjentræthed   eye fatigue
økonomichef   financial manager
økonomichef  (i international koncern) comptroller, controller
økonomisk  (vedr. pengemidler) economic, financial
økonomisk  (sparsommelig) economical
økonomisk metode   cost-effective method
ølbrik   beer mat, beer plaque
ønsket placering  (om annonce) preferred position
ål  (sætters værktøj, ligner en syl) awl, ligner en syl) bodkin, (sætters værktøj
årbog   almanac, annual, yearbook
årgang   annual volume (ofte indbundet årgang), year of publication
årlig   annual
årsabonnement   annual subscription
årsberetning  (merk.) annual report
årsregnskab  (merk.) annual accounts, financial statement of the year
11 punkts skrift   small pica
16 blade = 32 sider på arket   sextodecimo (fork. 16mo)
18 ark = 36 sider på arket   eighteenmo (fork. 18mo)
18 punkt skrift   primer (great primer)
20 blade = 40 sider på arket   twentymo (fork. 20mo)
24 blade = 48 sider på arket   twenty-fourmo (fork. 24mo)
24 sider på arket  (= 12 blade) duodecimo (fork. 12mo), twelvemo (fork. 12mo)
24-timers service   overnight service, 24-hour service
3-i-1 tørrelse  (siccativ) three-way drier
32 blade = 64 sider på arket   thirty-twomo (fork. 32mo)
4 sider på arket   quarto (fork. 4to)
4-farve offsetmaskine   four unit offset press
40 g/m2 papir  (omtrent) 10 lb stock
48 blade = 96 sider på arket   forty-eightmo (fork. 48mo)
6 blade = 12 sider på arket   sexto (fork. 6to)
8 blade = 16 sider på arket   octavo (fork. 8vo)

Data file DAN-ENG_07-03-2006_2255.TXT, processing 08-03-2006 07:43, publication 08-03-2006 08:26
Sidst opdateret 2006-03-08 -